Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/111
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.12.
Iktatószám:8760/2018
CPV Kód:24100000-5
Ajánlatkérő:Debreceni Egyetem
Teljesítés helye:Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.); Debreceni Egyetem Klinikai Központ (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. és 4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22.);Debreceni Egyetem telephelyei (Bartók Béla út 2-26.;Nagyerdei krt. 98.; Móricz Zsigmond krt. 22.;Egyetem tér 1. ;Böszörményi u. 138.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.07.09.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55562313
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nyerges Enikő
Telefon: +36 5251270073055
E-mail: nyerges@fin.unideb.hu
Fax: +36 52512730
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000028992018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000028992018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DEK-568 cseppfolyós oxigén, és palackos gázok besz
Hivatkozási szám: EKR000028992018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24100000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
DEK-568 Adásvételi keretszerződés Debreceni Egyetem részére cseppfolyós oxigén, és palackos gázok beszerzése mindösszesen 2 részben.
1. rész Cseppfolyós oxigén
2. rész Palackos gázok
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Cseppfolyós oxigén
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24111900-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.); Debreceni Egyetem Klinikai Központ (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. és 4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Cseppfolyós oxigén szállítása az ajánlatkérő részére, valamint ezek tárolására szolgáló tartályok biztosítása. Az összmennyiség 1.630.026 m3
Ajánlattevő köteles a tulajdonában levő cseppfolyós oxigén tartályt saját költségén az alább felsorolt helyekre letelepíteni és a tartály telepítésének megfelelő telephelyen a központi hálózathoz a megfelelő műszaki paraméterekkel csatlakoztatni. Köteles továbbá telepítési tervet készíteni és a szükséges hatósági engedélyeket beszerezni (Tűzoltóság, kazánbiztos, stb.), valamint a tartályok üzembiztonságát biztosítani. Ajánlattevőnek a betegellátás veszélyeztetése nélkül a telepítés időtartamára biztosítania kell a folyamatos oxigén ellátást a hálózatokon, melyet meg kell terveznie és azt a ajánlatkérővel jóvá kell hagyatnia. A kalkulált hálózati fogyasztás napi 1305 köbméter normál gázhalmazállapotban. A nyertes ajánlattevőnek a szerződés aláírását követő 30 napon belül kell telepíteni a tartályt, a szükséges hatósági engedélyekkel együtt.
Telepítési helyek:
1. Debreceni Egyetem Klinikai Központ I. sz. telephely (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.): - 1 darab 25 m3-es, 18 bar üzemi nyomású tartály, 250 m3/h teljesítményű elpárologtatóval, fix telepítéssel
- 1 darab 11 m3es, 18 bar üzemi nyomású tartály, 250 m3/h teljesítményű elpárologtatóval, fix telepítéssel
2. Debreceni Egyetem Klinikai Központ II. sz. telephely (4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22.): - 1 darab 11 m3-es 18 bar üzemi nyomású tartály, 250 m3/h teljesítményű elpárologtatóval, fix telepítéssel
3. Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.): - 1 darab 6 m3-es, 18 bar üzemi nyomású tartály, 100 m3/h teljesítményű elpárologtatóval, fix telepítéssel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Ajánlattevő a telepítésre került cseppfolyós oxigén tartályok töltésére az Ajánlatkérő által megküldött e-mail alapján a szerződéstervezetben részletezett teljesítési követelményekre figyelemmel köteles.
Ajánlatkérő a Kbt. 76.§ (5) alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.

II.2.1)
Elnevezés: Palackos gázok
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24111500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem telephelyei (Bartók Béla út 2-26.;Nagyerdei krt. 98.; Móricz Zsigmond krt. 22.;Egyetem tér 1. ;Böszörményi u. 138.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Ajánlatkérő részére palackos gázok szállítása, illetve az Ajánlatkérő tulajdonában lévő palackok kivonása, cseréje, cserepalackok biztosítása, töltése, továbbá tároló paletták biztosítása a következők szerint:
62 féle palackos gáz beszerzése, amelynek összmennyisége mindösszesen 11.477 darab
A termékenkénti részletes specifikációt, és mennyiséget a közbeszerzési dokumentumok excel formátumú „Beárazandó táblázat 2. rész” elnevezésű melléklete tartalmazza.
A nyertes Ajánlattevőnek biztosítania kell:
- a gázmennyiségek felhasználásához szükséges palackmennyiségeket
- az Ajánlatkérő vagyonkezelésében lévő palackok kivonását, cseréjét, amennyiben ezt a vonatkozó jogszabály nem teszi lehetővé, úgy a palackok egészségügyi gázokkal történő töltését
- a transzport oxigénpalackok vonatkozásában megfelelő számú cserepalackot, illetve 24 órán belüli töltését, szükség szerint a cserepalackok részére tároló palettákat
Az Ajánlattevő a palackos gázok cseréjére, töltésére az Ajánlatkérő által eseti megrendelésenként megküldött e-mail alapján a szerződéstervezetben részletezett teljesítési követelményekre figyelemmel köteles.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Az AT által szállítani kívánt termék felhasználhatósági idejének a szállítás időpontjában meg kell haladnia a gyártástól számított 1 évet. AK a Kbt. 76.§ (5) alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár értékelési szempontot.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: 1-2. rész
Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bek-ben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bek. szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) a) és b) alapján az AK-nek ki kell zárnia az eljárásból azt az AT-t, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód: a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 1-8., 10., 12-16.§-ai szerint.
A Kbt. 67. § (1) bek. és a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 1. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek a Kbt. II. része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek-nek hatálya alá.
A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 1. § (2) bek. alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 67. § (4) bek. alapján az AT-nek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha AK az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 15. § (1) bek. alapján ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában előírt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
AK elfogadja, ha az AT a korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az AK által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat.
AK felhívja AT figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (4) bek. figyelemmel AK az ajánlattételi határidőre benyújtott ajánlatokban a kizáró okok igazolása tekintetében - egyéb dokumentumok csatolása esetén is - csakis az EEKD-t veszi figyelembe, és annak tartalma alapján hívja fel ajánlattevőt a kizáró okok igazolása tekintetében az egyes dokumentumok benyújtására.
Az AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § rendelkezéseire és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 12.§ (2) bekezdésére.
A nem Magyarországon letelepedett AT esetén cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell csatolni arról, hogy a kizáró okokra vonatkozó adatokat az AT székhelye szerinti ország jogrendszerében mely szervezetek tartják nyilván. Ezen túlmenően csatolni a megnevezett szervezetek igazolásait, amelyek tanúsítják a kizáró okok hiányát. Amennyiben az illetékes bíróság/hatóság nem bocsát ki nyilvántartásából kivonatot vagy igazolást, vagy az nem terjed ki a hivatkozott kizáró okok mindegyikére, úgy AT jogosult közjegyző által hitelesített nyilatkozatot csatolni.
A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 13. §-a alapján AT-nek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, akkor az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. AT e nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is köteles csatolni
Közös Ajánlattétel esetén a közös AT mindegyikének külön-külön kell igazolnia a kizáró okok hatálya alatt nem állását.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az Ajánlattevőnek elegendő az EEKD IV. rész α pont szerinti nyilatkozatot kitölteniük és csak az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása esetén kell benyújtaniuk az alkalmassági feltételnek való megfelelésük igazolását.
M.1)
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb szállításait. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdése alapján amennyiben az ajánlatkérő három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
- teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja: év/hónap/nap bontásban);
- a szerződést kötő másik fél;
- a szállítás tárgya;
- a szállítás mennyisége,
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-a alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Az M.1.) alkalmassági feltétel az 1.; 2. részre vonatkozik.
M.2.) Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés c) pontja alapján a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki-technikai felszereltségének ismertetését egyszerű másolatban. Az ismertetésnek ki kell terjednie arra, hogy Ajánlattevő, rendelkezik-e cseppfolyós oxigén szállítására a jogszabályi előírások szerint alkalmas szállító járművel, melyen adottak a műszaki feltételek a folyékony oxigén átfejtésére.
Az M.2.) alkalmassági feltétel az 1. részre vonatkozik.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésére figyelemmel az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65.§ (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ebben az esetben ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (7),(9),(11) bekezdései és a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján kell eljárnia.
Ajánlatkérő alkalmazza a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 12.§ (2) bekezdését.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő
M.1) ha nem rendelkezik valamennyi rész esetében bármely cseppfolyós oxigén, vagy palackos gázok értékesítéséből/forgalmazásából származó, az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben, a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített II.2.4. pontban részenként megadásra került összalapmennyiség 70 százalékával megegyező mennyiségű az alábbiakban részletezett referenciával.
- 1. rész 1.141.018 m3
- 2. rész 8034 darab
A teljesítés időpontját év/hónap/nap pontossággal szükséges megadni.
Az előírt referencia több szerződésből is teljesíthető.
1. rész:
M.2.) ha nem rendelkezik az Ajánlattevő (közös ajánlattevők) cseppfolyós oxigén szállítására a jogszabályi előírások szerint alkalmas szállító járművel, melyen adottak a műszaki feltételek a folyékony oxigén átfejtésére.
A fenti M.1.); M.2.) feltétel és előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1-2. részek: AK előlegigénylési lehetőséget nem biztosít. AK a hetente történő eseti megrendelés teljesítését követő 15 napon belül köteles kiállítani a teljesítési igazolását. AT számláját ezen teljesítési igazolás birtokában állíthatja ki. A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítésére 60 napos fizetési határidő mellett, a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdései, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései alkalmazandók, az 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § a) és b) pontjában foglalt eltéréssel.
Késedelmi kötbér: mértéke: 1 %/munkanap, alapja a késedelemmel érintett áru nettó vételára, maximum 10 egybefüggő munkanapig kerül felszámításra.
Meghiúsulási kötbér a nettó ellenérték 10 %-ának megfelelő összeg.
Késedelmi kamat a Ptk. 6:155. § szerint.
A részletes feltételeket a szerz.tervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezéseire.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/07/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:30 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/07/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:30 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKRr.) 15. §-ának (2) bekezdése alapján az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2021. év
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1., Az ajánlat elkészítésére vonatkozóan az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet az irányadó. Az ajánlatok az EKR rendszerben (https://ekr.gov.hu) előzetes regisztrációt követően nyújthatóak be. Ajánlattevőktől az EKR használata az általánosan használt informatikai és elektronikus hírközlési eszközök rendel-kezésre állását követeli meg.
2) Folyamatban lévő változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 13. § szerint kell eljárni. Nemleges tartalom esetén is csatolandó a nyilatkozat.
3) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró AT, illetve az ajánlatban nyilatkozatot tevő alvállalkozók és alkalmasság igazolásában résztvevő gazdálkodó szervezetek aláírásra jogosult képviselőinek aláírási címpéldányát, v. aláírás-mintáját.
4) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az AT felelős magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége az AT felelőssége.
5) A különböző devizák Ft-ra történő átszámításával összefüggésben a felhívás feladásának napján érvényes MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó.
6) AT ajánlatában köteles EEKD-t benyújtani. AK rögzíti, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
7) Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2) bekezdés vonatkozásában.
8) A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.
9) AK figyelemmel a Kbt. 81.§ (4) - (5) bekezdésére az ajánlatok bírálatát - ideértve annak aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét is - az ajánlatok értékelését követően végzi el.
10) AK nem ír elő ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos követelményt.
11) AK projekttársaság létrehozását kizárja mind Ajánlattevő mind közös AT-k vonatkozásában.
12. AT-nek csatolnia kell nyilatkozatát az 1. rész, valamint a 2. rész 43-58. tételei vonatkozásában, miszerint a megajánlott termékek megfelelnek a Gyógyszerkönyv szerinti Ph. Hg.VIII. minőségi előírásnak.
13. AT köteles a tulajdonában levő cseppfolyós oxigén tartályt saját költségén a kijelölt helyre letelepíteni és a tartály telepítésének megfelelő telephelyen a központi hálózathoz a megfelelő műszaki paraméterekkel csatlakoztatni. Köteles továbbá telepítési tervet készíteni és a szükséges hatósági engedélyeket beszerezni (Tűzoltóság, kazánbiztos, stb.), valamint a tartályok üzembiztonságát biztosítani. AT-nek a betegellátás veszélyeztetése nélkül a telepítés időtartamára biztosítania kell a folyamatos oxigén ellátást a hálózatokon, melyet meg kell terveznie és azt a szerződés hatályba lépését megelőzően ajánlatkérővel jóvá kell hagyatnia. A kalkulált hálózati fogyasztás napi 1305 köbméter normál gáz halmazállapotban.
A nyertes AT-nek a szerződés aláírását követő 30 napon belül kell telepíteni a tartályt, a szükséges hatósági engedélyekkel együtt.
AT-nek erre vonatkozóan nyilatkozatot kell ajánlatához csatolnia, melyben vállalja, hogy nyertessége esetén vállalja a fenti feladatok szerződés szerinti határidőben történő teljesítését.
14. AT-nek csatolnia kell nyilatkozatát, miszerint a 2. rész 43-58. sorszámú termékei vonatkozásában rendelkezik gyógyszer forgalmazási engedéllyel.
15. FAKSZ: Jakodáné Nyerges Enikő, lajstromszám: OO681
16.AK tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott eredménytelenségi okot.
17. AK jelen felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott 2 hónap alatt 60 nap időtartamot ért.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák