Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/111
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.12.
Iktatószám:8894/2018
CPV Kód:39522530-1
Ajánlatkérő:BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Teljesítés helye:HU110;HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ABV Környezetbiztonság-technika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK16622
Postai cím: Mogyoródi út 43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Novák Zoltán irodavezető
Telefon: +36 14694443
E-mail: zoltan.novak@katved.gov.hu
Fax: + 36 14694137
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.katasztrofavedelem.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=szervezet_gazdalkodas_kozbeszerzes
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
x Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: KEHOP-1.6.0-15-2016-00021 azonosító számú „EU Polgári védelmi komplex modulok létrehozása” c. projektben „Sátrak és fektető anyagok” besz. (I. rész: Sátorkészlet, II. rész: Tábori ágy és hálózsák)
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:39522530-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
KEHOP-1.6.0-15-2016-00021 azonosító számú, „EU Polgári védelmi komplex modulok létrehozása” című projektben „Sátrak és fektető anyagok” beszerzése (I. rész - Sátorkészlet, II. rész - Tábori ágy és hálózsák) adásvételi keretszerződés(ek) keretében
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 55964400 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: KEHOP-1.6.0-15-2016-00021 azonosító számú, „EU Polgári védelmi komplex modulok létrehozása” c. projektben „Sátrak és fektető anyagok” besz. (I. rész - Sátorkészlet) adásvételi keretszerződés keretében
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:39522530-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1174 Budapest, Ferihegyi út 264.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
KEHOP-1.6.0-15-2016-00021 azonosító számú, „EU Polgári védelmi komplex modulok létrehozása” című projektben „Sátrak és fektető anyagok” beszerzése (I. rész - Sátorkészlet) adásvételi keretszerződés keretében.
Szállítandó eszközök:
legalább 10 darab és opciós tételként további legfeljebb 2 db legalább 5,5 x 5,5 m méretű, fűthető, pneumatikus sátorkészletet kívánja az alábbi műszaki paraméterekkel beszerezni:
Az Ajánlattevő az ajánlatában kizárólag új termékeket ajánlhat meg.
A nyertes ajánlattevőnek, mint szállítónak vállalnia kell a felhasználáskor szükséges műszaki információk teljes körű, írásbeli biztosítását (felhasználói útmutató átadása a szerződéskötéskor).
Fűthető, pneumatikus sátorkészlet rendeltetése:
Veszélyhelyzeti beavatkozások során ezek a modul rendszerű pneumatikus sátrak megfelelő elhelyezést biztosítanak az önkéntes polgári védelmi szervezetek tagjainak, biztosítják a védekező állomány pihentetési-, személyes felszereléseik tárolási lehetőségét.
Fűthető, pneumatikus sátorkészlet főbb egységei:
- hosszanti és kereszt irányú pneumatikus (légkamrás) vázszerkezet,
- Légkondicionáló egység;
- sátorpalást (aljzatfóliával),
- rögzítő kötélzet, cölöpök,
- sátorfűtő berendezés,
- nyomásérzékelővel ellátott ventilátor/kompresszor,
- elektromos / világító rendszer,
- javító készlet.
Fűthető, pneumatikus sátorkészlet műszaki követelményei:
- A sátor tömege: legfeljebb: 280 kg
- A felállított sátor szélessége: legalább 5,5 m
- A felállított sátor hosszúsága: legalább 5,5 m
- A felállított sátor csúcsmagassága: legfeljebb 3,5 m
- Működési hőmérséklet-tartománya: legalább: (-30oC) - (+50 oC)
- Alapterület (belső hasznos): legalább: 30,25 m2 azzal, hogy a belső hasznos alapterület értékelési részszempontnak minősül
- Stabilitása széllel szemben: legalább: 70 km/h
- Ajtók száma: legalább 2 db
A sátorhoz biztosítani kell legalább az alábbi kiegészítő elemeket:
- Felfúvató ventilátor
- Belső palást
- Külső aljzatvédő ponyva
- Belső aljzatvédő ponyva
Az ajánlathoz csatolni kell valamennyi eszköz magyar vagy angol nyelvű műszaki adatlapját (termékleírását) és/vagy a műszaki leírásban meghatározott követelményeknek való tételes megfelelést igazoló dokumentumot (nyilatkozatot).
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy valamennyi, a felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó hivatkozás csak a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az Ajánlatkérő elfogad azzal/azokkal egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az előbbiek szerinti egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
További részletes elvárások a közbeszerzési dokumentumokban találhatók.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Fűthető, pneumatikus sátorkészlet belső hasznos alapterülete (m2) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A felhívás II.2.4) pontjában mennyiséghez képest további legfeljebb 2 db eszköz (ajánlatkérő a felhívás II.2.4) pontja szerinti 10 darabos (alap)mennyiség tekintetében lehívási kötelezettséget vállal)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EU Polgári védelmi komplex modulok létrehozása című projekt (KEHOP-1.6.0-15-2016-00021) Utófinanszírozás, az Európai Unió/költségvetés fizeti meg a nettó vételár 100,000000 %-át és az ÁFA-t
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: KEHOP-1.6.0-15-2016-00021 számú, „EU Polgári védelmi komplex modulok létrehozása” c. projektben „Sátrak és fektető anyagok” besz. (II. rész: Tábori ágy és hálózsák) adásvételi keretszerződés keretében
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:39522520-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1174 Budapest, Ferihegyi út 264.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
KEHOP-1.6.0-15-2016-00021 azonosító számú, „EU Polgári védelmi komplex modulok létrehozása” című projektben „Sátrak és fektető anyagok” beszerzése (II. rész - Tábori ágy és hálózsák) adásvételi keretszerződés keretében.
Az ajánlatkérő által beszerzendő alapmennyiség: 120 darab és opciós tételként további legfeljebb 24 db tábori ágy, amelyeket hálózsákkal kívánja az Ajánlatkérő beszerezni az alábbi műszaki paraméterekkel.
Az Ajánlattevő az ajánlatában kizárólag új termékeket ajánlhat meg.
A nyertes ajánlattevőnek, mint szállítónak vállalnia kell a felhasználáskor szükséges műszaki információk teljes körű, írásbeli biztosítását (felhasználói útmutató átadása a szerződéskötéskor).
Fektető-anyag készlet rendeltetése:
Veszélyhelyzeti beavatkozások során az érintett személyek pihentetésének, illetve ideiglenes elhelyezésének biztosítására szolgál.
Fektető-anyag készlet összeállítása:
- 120 darab tábori ágy
- 120 darab hálózsák
A tábori ágynak rövid idővel, gyorsan telepíthetőnek kell lennie, mely nem igényelhet semmilyen speciális felkészülést;
- A védőcsomagolásból történő kibontás után azonnal használhatónak kell lennie;
- Fekvőfelület mérete: legalább 190 x 65 cm, magassága max. 45 cm;
- Súlya: legfeljebb 11 kg;
- Teherbírása legalább: 110 kg;
- Fekvőfelület: integrált matrac vagy PVC-vel bevont gyöngyvászon;
- Egyszerűen tisztíthatónak kell lennie;
- Az alkalmazási helyre való eljuttatásáig az ágyakat egységrakományként lehessen kezelni, raklapon vagy konténerben szállítani;
Hálózsákkal szemben támasztott egységes követelmények:
- A hálózsák feleljen meg az MSZ EN ISO 23537-1:2017 szabványnak;
- Hőtartomány: a komfort zónába (a felső határ és a komfort érték között) vagy az átmeneti tartományba (a komfort és az alsó komfort érték között) legyen sorolható;
- Külső anyaga vízlepergető vagy lélegző-vízálló, kopásálló, erős műszálas alapanyagból készüljön
- Töltőanyag: szintetikus töltet (hollofil, quadrofill, polarguard, thinsulate) vagy természetes töltet (liba- vagy kacsapehely) is engedélyezett;
- Legalább 2 különböző (felnőtt) hosszúságú méretben is kapható legyen;
- A cipzár kétkocsis kialakítású, becsípődésgátló szalaggal ellátott legyen;
- Súlya legfeljebb 1,1 kg legyen;
- Kompressziós tárolózsákkal rendelkezzen;
A hálózsáknak tartalmaznia kell az alábbiakat:
- Kapucni, mely a meleget felfogja és bent tartja;
- Hőgallér: vállmagasságban elhelyezett, összehúzható, vastagon töltött „hurka”, mely megakadályozza a meleg kiszivárgását;
- Cipzártakaró: szigetelőanyaggal megtöltött „hurka”, mely végigfut a cipzár mentén és ott véd a meleg kiszivárgása ellen;
Az ajánlathoz csatolni kell valamennyi eszköz magyar vagy angol nyelvű műszaki adatlapját (termékleírását) és/vagy a műszaki leírásban meghatározott követelményeknek való tételes megfelelést igazoló dokumentumot (nyilatkozatot).
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy valamennyi, a felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó hivatkozás csak a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az Ajánlatkérő elfogad azzal/azokkal egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az előbbiek szerinti egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
További részletes elvárások a közbeszerzési dokumentumokban találhatók
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A felhívás II.2.4) pontjában mennyiséghez képest további legfeljebb 24 db eszköz (ajánlatkérő a felhívás II.2.4) pontja szerinti 120 darabos (alap)mennyiség tekintetében lehívási kötelezettséget vállal)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EU Polgári védelmi komplex modulok létrehozása című projekt (KEHOP-1.6.0-15-2016-00021) Utófinanszírozás, az Európai Unió/költségvetés fizeti meg a nettó vételár 100,000000 %-át és az ÁFA-t.
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 227 - 472480
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: KEHOP-1.6.0-15-2016-00021 SZÁMÚ, „EU POLGÁRI VÉDELMI KOMPLEX MODULOK LÉTREHOZÁSA” CÍMŰ PROJEKTBEN „SÁTRAK ÉS FEKTETŐ ANYAGOK” - I. RÉSZ - SÁTORKÉSZLET - BESZERZÉSE”ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS KERETÉBEN
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ABV Környezetbiztonság-technika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tiszavirág utca 108.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1188
Ország: HU
E-mail: turi@abv-technika.hu
Telefon: +36 12912484
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12912484
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 55964400
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: KEHOP-1.6.0-15-2016-00021 SZÁMÚ, „EU POLGÁRI VÉDELMI KOMPLEX MODULOK LÉTREHOZÁSA” CÍMŰ PROJEKTBEN „SÁTRAK ÉS FEKTETŐ ANYAGOK” - II. RÉSZ - TÁBORI ÁGY ÉS HÁLÓZSÁK - BESZERZÉSE”ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A V.2.2) pont kiegészítéseként Ajánlatkérő közli az eljárásban ajánlatot benyújtott ajánlattevő(k) nevét és adatait:
I. rész tekintetében:
I. Ajánlattevő neve: ABV Környezetbiztonság-technika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlattevő címe: 1188 Budapest, Tiszavirág utca 108.
Ajánlattevő adószáma: 12981560-2-43
II. Ajánlattevő neve: ÉRV Tanácsadó Kft.
Ajánlattevő címe: 2092 Budakeszi, Mezei Mária u. 3/a
Ajánlattevő adószáma: 10627785-2-13.
III. Ajánlattevő neve: GAMMA Zrt.
Ajánlattevő címe: 1097 Budapest, Illatos út 9.
Ajánlattevő adószáma: 10923160-2-43.
IV. Ajánlattevő neve: FETTI Kft.
Ajánlattevő címe: 2217 Gomba, Ipar út 5.
Ajánlattevő adószáma: 11915805-2-13
V. Ajánlattevő neve: Suppline Kft.
Ajánlattevő címe: 1028 Budapest, Gazda utca 53.
Ajánlattevő adószáma: 23577336-2-41.
Ajánlatkérő közli, az I. rész tekintetében az ÉRV Tanácsadó Kft., a GAMMA Zrt., a Suppline Kft. és a FETTI Kft. ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánította.
II. rész tekintetében:
Ajánlattevő neve: FETTI Kft.
Ajánlattevő címe: 2217 Gomba, Ipar út 5.
Ajánlattevő adószáma: 11915805-2-13
Figyelemmel a V.1) pontban foglaltakra is, Ajánlatkérő közli a II. rész tekintetében a FETTI Kft. ajánlatát (az egyetlen beérkezett ajánlatot) a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánította, amelyre figyelemmel Ajánlatkérő az eljárást a II. rész tekintetében Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelené nyilvánította.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)