Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/113
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.14.
Iktatószám:8985/2018
CPV Kód:33191000-5
Ajánlatkérő:Mohácsi Kórház
Teljesítés helye:HU231;HU231;HU231
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Noritix Kft.;Noritix Kft.;Noritix Kft.
Ajánlatkérő típusa:Költségvetési intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mohácsi Kórház
Nemzeti azonosítószám: AK05176
Postai cím: Szepessy tér 7.
Város: Mohács
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Bálint Tamás (Faksz: 00072)
Telefon: +36 69511150
E-mail: gazdig@mohacskorhaz.hu
Fax: +36 72511132
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mohacskorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mohacskorhaz.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Költségvetési intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Adásvételiszerződés-EFOP-2.2.18-17-2017-00013-betegbiztonság növelésétcélzó berendezések(víz és légfertőtlenítők,sterilizálók, kézfertőtlenítők,és kézfertőtlenítő technika megfelelőségét mérő rendszer
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33191000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Adásvételi szerződés az EFOP-2.2.18-17-2017-00013 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó betegbiztonság növelését célzó berendezések (víz és légfertőtlenítők, sterilizálók, kézfertőtlenítők, és kézfertőtlenítő technika megfelelőségét mérő rendszer) leszállítása, és üzembe helyezése, továbbá a jótállási időn belüli karbantartási és szerviz tevékenység ellátása”
„Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések a Mohácsi Kórházban” címmel indított EFOP-2.2.18-17-2017-00013 azonosító számú projekt keretében a Mohácsi Kórház víz és légfertőtlenítők, sterilizálók, kézfertőtlenítők, és kézfertőtlenítő technika megfelelőségét mérő rendszer vásárlására kíván szerződést kötni. A beszerzés három részből áll.
I. Hálózati vízellátó rendszer fertőtlenítését biztosító megoldás telepítése, klórdioxid technológia 1 darab
II. Légsterilizáló illetve fertőtlenítő berendezések
III. Kézfertőtlenítőszer adagolók és kézfertőtlenítő technika megfelelőségét mérő rendszer
Lásd: részeknél
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 66.968.000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Hálózati vízellátó rendszer fertőtlenítését biztosító megoldás telepítése, klórdioxid technológia 1 darab
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33191100-6
További tárgyak:33191000-5
51514110-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Mohácsi Kórház, 7700 Mohács, Szepessy tér 7.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Hálózati vízellátó rendszer fertőtlenítését biztosító megoldás telepítése, klórdioxid technológia 1 darab
Gyártótól független nagytisztaságú ClO2 oldat helyi előállítására képes berendezés
Megfelel az ivóvíz szabványoknak
Érintőképernyős vezérlő egység, internetes felülettel, távoli beavatkozási lehetőséggel
A berendezés telepítéséhez szükséges létesítési és üzemeltetési engedélyes dokumentáció biztosítása
A berendezés biztonságos üzemeltetéséhez szükséges összes kiegészítő érzékelő, műszer biztosítása (Min.légtéri ClO2 érzékelő, hang és fényjelzéssel, védőfelszerelés a vegyszerek cseréjéhez)
A berendezés alkalmas az előállított oldat több helyen való felhasználására: Min.2 rendszer kezelése
Az előállított oldat tároló tartályban helyezkedik el: Min.100 liter
A részletesebb műszaki tartalmat a dokumentáció tartalmazza.
Beszerelést, üzembe állítást követően Eladó a Vevővel egyeztetetten köteles 24 órás próbaüzemet tartani valamint a Vevő képviselőjét a beszerzés minden eleme és egésze tekintetében legalább 1*12 óra időtartamban a használatra és üzemeltetésre betanítani.
Eladó kötelezettsége a szerződés tárgyának a teljesítési helyre történő leszállítása és átadása, teljes körű telepítése, beszerelése, beüzemelése, illesztése, Vevő rendszerébe való bekötése, konfigurálása, hálózatba kapcsolása illetve kötése, beüzemelése-beszabályozása, licenceátadása.
Részletes műszaki meghatározás az egyes részeknél az ajánlati felhívásban, illetve a közbeszerzési dokumentációban található. A részletes műszaki tartalom, valamint az adásvételhez kapcsolódó szolgáltatások (gépek beüzemelése, beállítás, betanítás, szervizszolgálat, jótállás stb.) a közbeszerzési dokumentációban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás időtartama (ahol Ajánlatkérő a többletjótállás vállalását értékeli min: 12 hónap max. 36 hónap) 10
2 Tiszta klórdioxid oldat, amely mentes a sóktól, a savaktól és egyéb reakció melléktermékektől, ezáltal bármilyen anyagminőségű csőhálózatban alkalmazható; igen=10 pont nem=0 pont 10
3 Korrózióálló a rozsdamentes acélhoz is: nincs alkalmazási határérték Kérjük megadni (Előny a megléte) igen = 10 pont nem = 0 pont)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: Nettó ajánlati ár 75
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések a Mohácsi Kórházban” címmel indított EFOP-2.2.18-17-2017-00013 azonosító számú projekt
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. §. (5) bekezdésében biztosított lehetőséget.
Az értékelési szempont (II.2.5. pontban) minőségi kritériumok között kórházszakmai minimumfeltételeken túlmutató elvárások teljesítése is szerepel, melyekkel kapcsolatban a közbeszerzési dokumentáció tartalmaz további információkat.

II.2.1)
Elnevezés: Légsterilizáló illetve fertőtlenítő berendezése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33191000-5
További tárgyak:33191100-6
39330000-4
39370000-6
42924720-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Mohácsi Kórház, 7700 Mohács, Szepessy tér 7
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Légsterilizáló illetve fertőtlenítő berendezések
Hidegködös légfertőtlenítő berendezés 1 darab
Aeroszolos légfertőtlenítő
Egyenletes légáramlás
Turbina állítja elő a permetet
A kezelést követően a felületek szárazak maradnak
Kompakt kialakítás
Az adagolt fertőtlenítőszer mennyisége beállítható
Elektromos hálózatról üzemeltethető (220-240 V)
Levegőszűrő
Korrózió mentes kialakítás
Tartozékok:
Csatlakoztatható toldócső kisebb terek kezeléséhez
Gurulós hordtáska vagy bőrönd a könnyebb mozgatás érdekében
1 feltöltésre elegendő (baktericid, virucid, fungicid, sporocid, engedélyezett biocid termék 2,4,5 biocid terméktípusban) fertőtlenítőszerrel
A kezelhető légtér nagysága: min. 400 m3
Előállított legkisebb cseppméret: max. 5 mikron
Tömege: max. 15 kg (feltöltés nélkül)
Légsterilizáló berendezés kórtermekhez 2 darab
Kiemelt veszélyeztetettségű belső terek (műtő, intenzív osztály, transzplantált intenzív, fertőző osztály, gyermekosztály, kórtermek stb.) illetve nagy forgalmú közösségi terek levegőjének fertőtlenítését biztosító berendezés
Áramellátás: 220 V, 50 Hz
Levegő elszívás beépített ventilátor segítségével min.50 m3/óra légcsere
Precíziós gyártású fémház fertőtleníthető bevonattal
Az antimikrobiális hatás kiváltásához nem szükséges filter, vegyszer
Egyszeri áthaladás során bekövetkező ölő hatás vírusok, penészgombák és baktériumok esetében egyaránt.
A rendszer helyszíni installációja, beüzemelése
Kezelőszemélyzet oktatása
CE tanúsítvány megléte
Légsterilizáló berendezés kórtermekhez 2 darab
Kiemelt veszélyeztetettségű belső terek (műtő, intenzív osztály, transzplantált intenzív, fertőző osztály, gyermekosztály, kórtermek stb.) illetve nagy forgalmú közösségi terek levegőjének fertőtlenítését biztosító berendezés
Áramellátás: 220 V, 50 Hz
Levegő elszívás beépített ventilátor segítségével min.55 m3/óra légcsere
Precíziós gyártású fémház fertőtleníthető bevonattal
Az antimikrobiális hatás kiváltásához nem szükséges filter, vegyszer
Egyszeri áthaladás során bekövetkező ölő hatás vírusok, penészgombák és baktériumok esetében egyaránt.
A rendszer helyszíni installációja, beüzemelése
Kezelőszemélyzet oktatása
CE tanúsítvány megléte
Beszerelést, üzembe állítást követően Eladó a Vevővel egyeztetetten köteles 24 órás próbaüzemet tartani valamint a Vevő képviselőjét a beszerzés minden eleme és egésze tekintetében legalább 1*12 óra időtartamban a használatra és üzemeltetésre betanítani.
Eladó kötelezettsége a szerződés tárgyának a teljesítési helyre történő leszállítása és átadása, teljes körű telepítése, beszerelése, beüzemelése, illesztése, Vevő rendszerébe való bekötése, konfigurálása, hálózatba kapcsolása illetve kötése, beüzemelése-beszabályozása, licenceátadása.
Részletes műszaki meghatározás az egyes részeknél az ajánlati felhívásban, illetve a közbeszerzési dokumentációban található. A részletes műszaki tartalom, valamint az adásvételhez kapcsolódó szolgáltatások (gépek beüzemelése, beállítás, betanítás, szervizszolgálat, jótállás stb.) a közbeszerzési dokumentációban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás időtartama (ahol Ajánlatkérő a többletjótállás vállalását értékeli min: 12 hónap max. 36 hónap) 10
2 Adagolószivattyúval biztosított fertőtlenítőszer adagolás Kérjük megadni (Előny a megléte) igen = 10 pont nem = 0 pont) 10
3 Állítható, 360°-ban körbe forgatható fúvóka Kérjük megadni (Előny a megléte) igen = 10 pont nem = 0 pont)  10
4 Plazma elven alapuló antimikrobiális hatás Kérjük megadni (Előny a megléte) igen = 10 pont nem = 0 pont) 10
5 Plazma elven alapuló antimikrobiális hatás Kérjük megadni (Előny a megléte) igen = 10 pont nem = 0 pont) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: Nettó ajánlati ár 75
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések a Mohácsi Kórházban” címmel indított EFOP-2.2.18-17-2017-00013 azonosító számú projekt
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. §. (5) bekezdésében biztosított lehetőséget.
Az értékelési szempont (II.2.5. pontban) minőségi kritériumok között kórházszakmai minimumfeltételeken túlmutató elvárások teljesítése is szerepel, melyekkel kapcsolatban a közbeszerzési dokumentáció tartalmaz további információkat.

II.2.1)
Elnevezés: Kézfertőtlenítőszer adagolók és kézfertőtlenítő technika megfelelőségét mérő rendszer
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:39831700-3
További tárgyak:42993200-5
51200000-4
51900000-1
51514100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Mohácsi Kórház, 7700 Mohács, Szepessy tér 7.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kézfertőtlenítőszer adagolók és kézfertőtlenítő technika megfelelőségét mérő rendszer
Könyökkaros kézfertőtlenítőszer adagoló 90 darab
ABS műanyag kivitel
Zárható ház, rozsdamentes karral
Kiürült flakon egy mozdulattal cserélhető legyen
Falra szerelhető kivitel
Kézfertőtlenítő technika megfelelőségét mérő rendszer 1 darab
Az alkalmazandó rendszer támogassa a kézfertőtlenítési technika helyszíni, valós idejű oktatását, az egyéni önfejlesztést („visszacsatolási hurok”/”feedback loops”), monitorozását, visszacsatolását statisztikai eredmények és vizuális megjelenítés formájában.
UV reagens anyagot tartalmazó szerrel történő kézbedörzsölés megfelelőségét, a kézfelület lefedettségét méri
Hálózati áramforrással (230V, 50-60Hz) működtethető
A rögzített adatok kezelése megfelel a személyes adatok védelméről szóló vonatkozó magyar jogszabályoknak
összekapcsolható, egy adott kézfertőtlenítés végrehajtásának (szerhasználat, technikai kivitelezés) adatainak összekapcsolt elemzése
A vizsgálati adatok statisztikai feldolgozása döntéstámogatási, kutatási, minőségfejlesztési célból (leíró statisztika, többváltozós adatelemzés lehetősége)
Vizsgálati adatok automatikus továbbítása a készülékből a döntéstámogatási rendszerbe vezeték nélküli technológiával
Hordozható kivitel
Digitális kijelző
Felügyeleti rendszerbe kötés lehetősége
Beszerelést, üzembe állítást követően Eladó a Vevővel egyeztetetten köteles 24 órás próbaüzemet tartani valamint a Vevő képviselőjét a beszerzés minden eleme és egésze tekintetében legalább 1*12 óra időtartamban a használatra és üzemeltetésre betanítani.
Eladó kötelezettsége a szerződés tárgyának a teljesítési helyre történő leszállítása és átadása, teljes körű telepítése, beszerelése, beüzemelése, illesztése, Vevő rendszerébe való bekötése, konfigurálása, hálózatba kapcsolása illetve kötése, beüzemelése-beszabályozása, licenceátadása.
Részletes műszaki meghatározás az egyes részeknél az ajánlati felhívásban, illetve a közbeszerzési dokumentációban található. A részletes műszaki tartalom, valamint az adásvételhez kapcsolódó szolgáltatások (gépek beüzemelése, beállítás, betanítás, szervizszolgálat, jótállás stb.) a közbeszerzési dokumentációban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás időtartama (ahol Ajánlatkérő a többletjótállás vállalását értékeli min: 12 hónap max. 36 hónap) 10
2 Állítható adagolás: több adagolási lehetőség Kérjük megadni (Előny a megléte) igen = 10 pont nem = 0 pont) 10
3 Univerzális befogadó képesség (1 l űrtartalmú utántölthető tartállyal és minden EURO palackkal kompatibilis) Kérjük megadni (Előny a megléte) 10
4 Után csöpögés nélküli adagolás Kérjük megadni (Előny a megléte) igen = 10 pont nem = 0 pont)  10
5 Kórházban rendszeresített, dolgozók egyéni azonosítására szolgáló RFID azonosító használatának lehetősége a berendezéssel. Kérjük megadni (Előny a megléte) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: Nettó ajánlati ár 75
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések a Mohácsi Kórházban” címmel indított EFOP-2.2.18-17-2017-00013 azonosító számú projekt
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. §. (5) bekezdésében biztosított lehetőséget.
Az értékelési szempont (II.2.5. pontban) minőségi kritériumok között kórházszakmai minimumfeltételeken túlmutató elvárások teljesítése is szerepel, melyekkel kapcsolatban a közbeszerzési dokumentáció tartalmaz további információkat.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 003 - 002795
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Hálózati vízellátó rendszer fertőtlenítését biztosító megoldás telepítése, klórdioxid technológia 1 darab
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Noritix Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budaörs, Puskás Tivadar út 5.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2040
Ország: HU
E-mail: sales@noritix.hu
Telefon: +36307302632
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +3623998763
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 54.733.333
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 36.770.000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Beüzemelés, oktatás

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Légsterilizáló illetve fertőtlenítő berendezések
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Noritix Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Puskás Tivadar út 5.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2040
Ország: HU
E-mail: sales@noritix.hu
Telefon: +36307302632
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +3623998763
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 9.291.667
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 20.558.000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: beüzemelés, oktatás

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Kézfertőtlenítőszer adagolók és kézfertőtlenítő technika megfelelőségét mérő rendszer
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Noritix Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Puskás Tivadar út 5.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2040
Ország: HU
E-mail: sales@noritix.hu
Telefon: +36307302632
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +3623998763
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 6.358.000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 9.640.000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Beüzemelés, oktatás

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
1. rész: Noritix Kft., 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 5., adószám:25475649-2-13; Irodamix Kft. 8900 Zalaegerszeg, Holló u. 7., adószám: 13941859-2-20
Nyertes ajánlattevő: Noritix Kft., 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 5., adószám:25475649-2-13
2. rész: Noritix Kft., 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 5., adószám:25475649-2-13; Irodamix Kft. 8900 Zalaegerszeg, Holló u. 7., adószám: 13941859-2-20
Nyertes ajánlattevő: Noritix Kft., 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 5., adószám:25475649-2-13
3. rész: Noritix Kft., 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 5., adószám:25475649-2-13; Irodamix Kft. 8900 Zalaegerszeg, Holló u. 7., adószám: 13941859-2-20
Nyertes ajánlattevő: Noritix Kft., 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 5., adószám:25475649-2-13
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §. rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)