Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/110
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.11.
Iktatószám:9020/2018
CPV Kód:42000000-6
Ajánlatkérő:Interfruct TÉSZ Termelői Értékesítő Kft.
Teljesítés helye:6200 Kiskőrös Szendrey Júlia utca 2/4 (104/7 hrsz);6224 Tabdi Erdőalja Dűlő 2. (0297/19 hrsz.);6224 Tabdi Erdőalja Dűlő 2. (0297/19 hrsz.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:G&M Műszaki és Gazdasági Tanácsadó Kft.;D-HEATING Kft.;Hunland Food Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Interfruct TÉSZ Termelői Értékesítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK14270
Postai cím: Erdőalja dűlő 2
Város: Tabdi
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6224
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Papp Attila
Telefon: +36 78310424
E-mail: info@intertesz.hu
Fax: +36 78310424
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://intertesz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://intertesz.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Gépek beszerzése mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése és feldolgozása keretében három önállóan megajánlható részben az INTERFRUCT TÉSZ Kft. részére a VP-3-4.2.1-15 azonosító számú projekt keretében.”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:42000000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
• I. rész tekintetében (Diómosó szárító technológia beszerzése):
- Műszaki követelmények:
Rekeszbillentő
Fő méret: max szélesség 1580mm x max hosszúság 1120mm x max magasság 1080mm
minimum: 2/perc fordulatú, minimum: 0,1 KW villamos teljesítményű
Fogadógarat, adagoló szalaggal,
Fő méret: szélesség max 2000mm x max hosszúság 2000mm x max magasság 3300mm
minimum 2 mm -es acéllemezből készüljön, hidegen hengerelve, szükséges vázszerkezettel, kifolyási magasság egyezzen meg a kapcsolódó technológiai elem fogadó állomásával
Bordás felhordó szalag:
Fő méret: max hosszúság 2000mm x max szélesség 300mm
Szállítási mennyiség: minimum 3 m3/óra héjas dióból,
Szélessége: minimum 200 mm széles bordás profilú szalag, minimum 25 fordulat/perc hajtóművel szerelve, csőtengelyes kivitelben,
villamos teljesítmény: minimum 0,35 kw villamos teljesítménnyel
Előmosó:
Fő méret: max szélesség 3200mm x max hosszúság 1000mm x max magasság 1650mm
minimum 300 kg/m3 térfogattömegű, minimum 25-40 mm méretű dió maximum 30 % os nedvességtartalmú dió mosására szolgál.
Minimum 1 t/óra névleges kapacitás, 1,1 kw villamos teljesítmény, maximum 700 mm dobátmérő
Vibrációs Rosta:
Teljesítmény: névleges min 1 t/h,
Villamos teljesítményigénye: max 0,40 KW
Serleges elevátor:
Szállítási teljesítmény: minimum névleges 0,2 t/h, serlegszélesség maximum 120 mm,
villamos teljesítményigény maximum 0,30 KW
Vízszintes hordószalag:
Fő méret: max hosszúság 9000mm x max szélesség 400mm
Szállítási teljesítmény: vízszintes szalag minimum 3 m3/óra, héjas dióból
Szalag szélessége: minimum 250 mm
Hasznos szállítási max hosszúság 9000 mm
Szalagváz hidegen hengerelt U acél,
Dió szárítószekrény:
Fő méret: max szélesség 2500* max hosszúság 2500* max magasság 3750 mm kivitelben,
max 3 db leeresztő nyílás, zuhanásgátló szerkezet: 6 db fix és 6 db mozgó elemből, tartályfenék 3 mm es perforált lemezből készítve
Hőellátó blokk diószárítóhoz:
Melegvizes fűtőelem, négyszögletes csatlakozással
Kivitel: kalorifer ház horganyzott acéllemezből, vörösréz csatlakozó csonkok, alumínium lamellák, maximális üzemi hőmérséklet/nyomás:
150°/1,0 MPa( 10 bar ),
100°/ 1,6 MPa( 16 bar) befúvó ventilátor,
Kivitel: közvetlen hajtású centrifugál ventilátor,
Szállított közeg: átmenő levegő
Szállított közeg üzemi hőmérséklete:
/max. hőmérséklete 293 / K / 313 / K
Térfogatáram: minimum 3,19 m3/s, Össznyomáskülönbség: 398 - 242 - Pa
Ventilátor fordulatszáma: max 1440 min
Motorteljesítmény: max 3 Kw
Motorfordulatszám: max 1440 min
Támasztóláb: max 1pár
Rezgés csillapító: PVC karimákkal, min 1 db
Kezelőjárda:
anyaga: Hidegen hengerelt acélprofilokból készült,
Járda járófelület járószélesség minimum 500mm,
Járda járófelület táv. a padozattól: minimum 3060mm
Lépcső:
Készül: Hajlított acéllemezből és Nagév gyártmányú, normál lépcsőfokkal, korláttal tüzihorganyzott kivitelben.
Lépcső járófelület szélessége: min 640mm
Lépcső fokmagasság: max 200mm
Lépcső tömege: max 250 kg
Lépcső kilógása a szárító oldalától: max 2900mm
Faapríték/pellet kazán:
Minimum teljesítmény: 80 kW
Teljesítményi tartomány: 80-125 kW
Hatásfok: minimum 80%
Max. üzemi hőmérséklet: 90 C
Kombinált tüzelőanyagú (pellet és egyéb), fapellet és faapríték tüzelésű kazán.
Kazán:
minimum 80 kW teljesítmény
Fűtés névleges hőkapacitás: max 104,9 kW
Névleges hatásfok: min 105,1 %
Föld- vagy PB gáz tüzelésű, melegvízüzemű,acéllemez kondenzációs kazán.
Az eszközöknek újaknak kell lenniük.
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi:
- a beszerzendő eszközök helyszínre szállítása,
- hőellátó egység vezérlése, elektromos szerelése puffertárolóval,
- a teljes tisztító és szárítóüzem villamos erőátvitelének ellátására alkalmas berendezések, szerelése, beüzemelése,
- ajánlatkérőnél 2 fő részére max. 2 órában a gépek üzemelésével kapcsolatos oktatás megtartása.
Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§. (3) bekezdés.

• II. rész tekintetében (2 db szivattyú, 1 db spirálcsöves hőcserélő, 1 db folyadékhűtő kapacitásbővítés, 1 db technológiai csővezeték beszerzése):
- Műszaki követelmények:
2 db szivattyú min 6 köbméter/óra kapacitás,
+ tartozék 2 db tömör rotor króm, nikkel, molibdén 17-12-2 anyagminőségben,
+2 db státor (magyar higiéniai engedéllyel kell rendelkezni),
szivattyús csatlakozások DIN EN 1092-1 szabvány alapján DN125 PN16,
1db Spirálcsöves hőcserélő:
min 24 csöves, cső a csőben rendszerű, min 3”/4” méretű hőcserélő.
Összes hossza minimum 24000mm x 6000mm, hőátadó felülete minimum 36 m2
1db folyadékhűtő kapacitás bővítés:
1 db kondenzátorral
1 db csoport aggregáttal
2 db kompresszorral
CCR2 6MK-50X Q0=120 kW -8/-4 oC MPG hűtőaggregát, APV PRE 88-18-160 lemezes hőcserélő beépítése, a komplett hűtőkör kialakítása
Az eszközöknek újaknak kell lenniük.
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi:
- technológiai csővezeték kialakítása,
- a beszerzendő eszközök helyszínre szállítása, beüzemelése,
- ajánlatkérőnél 2 fő részére max. 2 órában a gépek üzemelésével kapcsolatos oktatás megtartása.
Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§. (3) bekezdés.

• III. rész tekintetében (1 db kazán és 1 db napkollektor beszerzése):
Műszaki követelmények:
Kazán:
minimum 24 kw-os fali fűtő készülék, váltószeleppel,
min 60/100 mm égéstermék elvezetéssel,
max 20 mg/kwh nox kibocsátás
Napkollektor:
1 db napkollektor használati melegvíz előállításához, kollektor 3 m2 -ig,
maximum 200 L tárolótartály, tetőre szerelve,
maximum 12 literes tágulási tartály,
maximum 10 liter fagyálló,
fűtés rásegítő szivattyú és hőcserélő teljesítménye: minimum 24 kw
Az eszközöknek újaknak kell lenniük.
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi:
- a beszerzendő eszközök helyszínre szállítása, beüzemelése,
- ajánlatkérőnél 2 fő részére max. 2 órában a gépek üzemelésével kapcsolatos oktatás megtartása.
Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§. (3) bekezdés.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 139305544 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Adásvételi szerződés 2 db szivattyú, 1 db spirálcsöves hőcserélő, 1 db folyadékhűtő kapacitásbővítés, 1 db technológiai csővezeték beszerzése tárgyban
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6200 Kiskőrös Szendrey Júlia utca 2/4 (104/7 hrsz)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
• II. rész tekintetében (2 db szivattyú, 1 db spirálcsöves hőcserélő, 1 db folyadékhűtő kapacitásbővítés, 1 db technológiai csővezeték beszerzése):
- Műszaki követelmények:
2 db szivattyú min 6 köbméter/óra kapacitás,
+ tartozék 2 db tömör rotor króm, nikkel, molibdén 17-12-2 anyagminőségben,
+2 db státor (magyar higiéniai engedéllyel kell rendelkezni),
szivattyús csatlakozások DIN EN 1092-1 szabvány alapján DN125 PN16,
1db Spirálcsöves hőcserélő:
min 24 csöves, cső a csőben rendszerű, min 3”/4” méretű hőcserélő.
Összes hossza minimum 24000mm x 6000mm, hőátadó felülete minimum 36 m2
1db folyadékhűtő kapacitás bővítés:
1 db kondenzátorral
1 db csoport aggregáttal
2 db kompresszorral
CCR2 6MK-50X Q0=120 kW -8/-4 oC MPG hűtőaggregát, APV PRE 88-18-160 lemezes hőcserélő beépítése, a komplett hűtőkör kialakítása
Az eszközöknek újaknak kell lenniük.
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi:
- technológiai csővezeték kialakítása,
- a beszerzendő eszközök helyszínre szállítása, beüzemelése,
- ajánlatkérőnél 2 fő részére max. 2 órában a gépek üzemelésével kapcsolatos oktatás megtartása.
Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§. (3) bekezdés.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás többlet időtartama (a kötelezően előírt, 12 hónap felett, minimum 0 hónap - maximum 48 hónap) 5
2 Teljesítési határidő az összteljesítés tekintetében a szerződés megkötésétől számítva (2 db szivattyú, 1 db spirálcsöves hőcserélő, 1 db folyadékhűtő kapacitásbővítés, 1 db technológiai csővezeték.. 7
3 Teljesítési határidő a részteljesítés tekintetében a szerződés megkötésétől számítva (1 db csigaszivattyú és 1 db folyadékhűtő kapacitásbővítés szállítása és beüzemelése) minimum 15 nap, maximum 20 6
4 Műszaki többlet tartalmak megajánlása 12
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft): Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-3-4.2.1-15 azonosító számú projekt
II.2.9) További információ:
Hirdetmény II.2.5. pont) 4. értékelési szempont részletesen:
Műszaki többlet tartalmak megajánlása/Súlyszám: 12
- státor: nemolast s 11 anyagminőségben (igen/nem)
- szivattyú szállítási teljesítmény: 14 köbméter/óra (igen/nem)
- folyadékhűtés kapacitás max 121 kw, -8 / -4 C’ -ra mélyhűtésen (igen/nem)

II.2.1)
Elnevezés: Adásvételi szerződés 1 db kazán és 1 db napkollektor beszerzése tárgyban
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6224 Tabdi Erdőalja Dűlő 2. (0297/19 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
• III. rész tekintetében (1 db kazán és 1 db napkollektor beszerzése):
Műszaki követelmények:
Kazán:
minimum 24 kw-os fali fűtő készülék, váltószeleppel,
min 60/100 mm égéstermék elvezetéssel,
max 20 mg/kwh nox kibocsátás
Napkollektor:
1 db napkollektor használati melegvíz előállításához, kollektor 3 m2 -ig,
maximum 200 L tárolótartály, tetőre szerelve,
maximum 12 literes tágulási tartály,
maximum 10 liter fagyálló,
fűtés rásegítő szivattyú és hőcserélő teljesítménye: minimum 24 kw
Az eszközöknek újaknak kell lenniük.
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi:
- a beszerzendő eszközök helyszínre szállítása, beüzemelése,
- ajánlatkérőnél 2 fő részére max. 2 órában a gépek üzemelésével kapcsolatos oktatás megtartása.
Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§. (3) bekezdés.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás többlet időtartama (a kötelezően előírt, 12 hónap felett, minimum 0 hónap - maximum 48 hónap) 7
2 Teljesítési határidő az összteljesítés tekintetében a szerződés megkötésétől számítva (1 db kazán és 1 db napkollektor beszerzése) minimum 100 nap, maximum 180 nap), napokban megadva 7
3 Műszaki többlet tartalmak megajánlása 16
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-3-4.2.1-15 azonosító számú projekt
II.2.9) További információ:
Hirdetmény II.2.5. pont) 3. értékelési szempont részletesen:
Műszaki többlet tartalmak megajánlása/Súlyszám: 16
-fali fűtő készülék rendelkezik időjárásfüggő szabályozási funkcióval (igen/nem)
-napkollektor vezérlése siemens albatros szabályozási kompatibilis (igen/nem)

II.2.1)
Elnevezés: Adásvételi szerződés Diómosó szárító technológia beszerzése tárgyban
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6224 Tabdi Erdőalja Dűlő 2. (0297/19 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
• I. rész tekintetében (Diómosó szárító technológia beszerzése):
- Műszaki követelmények:
Rekeszbillentő
Fő méret: max szélesség 1580mm x max hosszúság 1120mm x max magasság 1080mm
minimum: 2/perc fordulatú, minimum: 0,1 KW villamos teljesítményű
Fogadógarat, adagoló szalaggal,
Fő méret: szélesség max 2000mm x max hosszúság 2000mm x max magasság 3300mm
minimum 2 mm -es acéllemezből készüljön, hidegen hengerelve, szükséges vázszerkezettel, kifolyási magasság egyezzen meg a kapcsolódó technológiai elem fogadó állomásával
Bordás felhordó szalag:
Fő méret: max hosszúság 2000mm x max szélesség 300mm
Szállítási mennyiség: minimum 3 m3/óra héjas dióból,
Szélessége: minimum 200 mm széles bordás profilú szalag, minimum 25 fordulat/perc hajtóművel szerelve, csőtengelyes kivitelben,
villamos teljesítmény: minimum 0,35 kw villamos teljesítménnyel
Előmosó:
Fő méret: max szélesség 3200mm x max hosszúság 1000mm x max magasság 1650mm
minimum 300 kg/m3 térfogattömegű, minimum 25-40 mm méretű dió maximum 30 % os nedvességtartalmú dió mosására szolgál.
Minimum 1 t/óra névleges kapacitás, 1,1 kw villamos teljesítmény, maximum 700 mm dobátmérő
Vibrációs Rosta:
Teljesítmény: névleges min 1 t/h,
Villamos teljesítményigénye: max 0,40 KW
Serleges elevátor:
Szállítási teljesítmény: minimum névleges 0,2 t/h, serlegszélesség maximum 120 mm,
villamos teljesítményigény maximum 0,30 KW
Vízszintes hordószalag:
Fő méret: max hosszúság 9000mm x max szélesség 400mm
Szállítási teljesítmény: vízszintes szalag minimum 3 m3/óra, héjas dióból
Szalag szélessége: minimum 250 mm
Hasznos szállítási max hosszúság 9000 mm
Szalagváz hidegen hengerelt U acél,
Dió szárítószekrény:
Fő méret: max szélesség 2500* max hosszúság 2500* max magasság 3750 mm kivitelben,
max 3 db leeresztő nyílás, zuhanásgátló szerkezet: 6 db fix és 6 db mozgó elemből, tartályfenék 3 mm es perforált lemezből készítve
Hőellátó blokk diószárítóhoz:
Melegvizes fűtőelem, négyszögletes csatlakozással
Kivitel: kalorifer ház horganyzott acéllemezből, vörösréz csatlakozó csonkok, alumínium lamellák, maximális üzemi hőmérséklet/nyomás:
150°/1,0 MPa( 10 bar ),
100°/ 1,6 MPa( 16 bar) befúvó ventilátor,
Kivitel: közvetlen hajtású centrifugál ventilátor,
Szállított közeg: átmenő levegő
Szállított közeg üzemi hőmérséklete:
/max. hőmérséklete 293 / K / 313 / K
Térfogatáram: minimum 3,19 m3/s, Össznyomáskülönbség: 398 - 242 - Pa
Ventilátor fordulatszáma: max 1440 min
Motorteljesítmény: max 3 Kw
Motorfordulatszám: max 1440 min
Támasztóláb: max 1pár
Rezgés csillapító: PVC karimákkal, min 1 db
Kezelőjárda:
anyaga: Hidegen hengerelt acélprofilokból készült,
Járda járófelület járószélesség minimum 500mm,
Járda járófelület táv. a padozattól: minimum 3060mm
Lépcső:
Készül: Hajlított acéllemezből és Nagév gyártmányú, normál lépcsőfokkal, korláttal tüzihorganyzott kivitelben.
Lépcső járófelület szélessége: min 640mm
Lépcső fokmagasság: max 200mm
Lépcső tömege: max 250 kg
Lépcső kilógása a szárító oldalától: max 2900mm
Faapríték/pellet kazán:
Minimum teljesítmény: 80 kW
Teljesítményi tartomány: 80-125 kW
Hatásfok: minimum 80%
Max. üzemi hőmérséklet: 90 C
Kombinált tüzelőanyagú (pellet és egyéb), fapellet és faapríték tüzelésű kazán.
Kazán:
minimum 80 kW teljesítmény
Fűtés névleges hőkapacitás: max 104,9 kW
Névleges hatásfok: min 105,1 %
Föld- vagy PB gáz tüzelésű, melegvízüzemű,acéllemez kondenzációs kazán.
Az eszközöknek újaknak kell lenniük.
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi:
- a beszerzendő eszközök helyszínre szállítása,
- hőellátó egység vezérlése, elektromos szerelése puffertárolóval,
- a teljes tisztító és szárítóüzem villamos erőátvitelének ellátására alkalmas berendezések, szerelése, beüzemelése,
- ajánlatkérőnél 2 fő részére max. 2 órában a gépek üzemelésével kapcsolatos oktatás megtartása.
Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§. (3) bekezdés.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás többlet időtartama (a kötelezően előírt, 12 hónap felett, minimum 0 hónap - maximum 48 hónap) 6
2 Teljesítési határidő az összteljesítés tekintetében a szerződés megkötésétől számítva (Diómosó szárító technológia beszerzése) minimum 100 nap, maximum 180 nap), napokban megadva 5
3 Teljesítési határidő a részteljesítés tekintetében a szerződés megkötésétől számítva (hőellátó blokk leszállítása és beüzemelése) minimum 30 nap, maximum 45 nap), napokban megadva 5
4 Műszaki többlet tartalmak megajánlása 14
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-3-4.2.1-15 azonosító számú projekt
II.2.9) További információ:
Hirdetmény II.2.5. pont) 4. értékelési szempont részletesen:
Műszaki többlet tartalmak megajánlása/Súlyszám: 14
- Előmosó mosási teljesítménye: minimum 1,2 t/óra tényleges kapacitással rendelkezik (igen/nem)
- Vibrációs Rosta tényleges teljesítménye minimum 1,2 t/óra (igen/nem)
- Vízszintes hordószalag tényleges szállítási teljesítménye minimum 5 m3/óra (igen/nem)
- Hőellátó blokk diószárítóhoz térfogatáram minimum 5,56 m3/s (igen/nem)
- Kezelőjárda járófelület szélessége minimum 740mm (igen/nem)
- faapriték/pellet kazán maximum teljesítménye 100 KW (igen/nem)
- kazán maximális teljesítménye 120 KW (igen/nem)

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: - Rész száma: 2 Elnevezés: Adásvételi szerződés 2 db szivattyú, 1 db spirálcsöves hőcserélő, 1 db folyadékhűtő kapacitásbővítés, 1 db technológiai csővezeték beszerzése tárgyban
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: G&M Műszaki és Gazdasági Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Herman Ottó u. 60
Város: Orfű
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7677
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23367261-2-02
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 62117955
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 60544866
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: - 1 db folyadékhűtő kapacitásbővítés
- 2 db szivattyú és tartozékai
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: G&M Műszaki és Gazdasági Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Herman Ottó u. 60.
Város: Orfű
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7677
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23367261-2-02

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: - Rész száma: 3 Elnevezés: Adásvételi szerződés 1 db kazán és 1 db napkollektor beszerzése tárgyban
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: D-HEATING Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jókai u. 23.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23925746-2-03
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3803126
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4022528
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: - kazán szerelés, napkollektor szerelés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: D-HEATING Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jókai u. 23.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23925746-2-03

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Adásvételi szerződés Diómosó szárító technológia beszerzése tárgyban
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hunland Food Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szabadság u. 5.
Város: Göncruszka
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3894
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13443894-2-05
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 75893383
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 74738150
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Hunland Food Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szabadság u. 5.
Város: Göncruszka
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 3894
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13443894-2-05

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/14 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges