Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/110
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.11.
Iktatószám:9060/2018
CPV Kód:45300000-0
Ajánlatkérő:Makó Város Önkormányzata
Teljesítés helye:6900 Makó, Berzsenyi utca 8/b. Hrsz. 9736/2 6900 Makó, Berzsenyi utca 10/a. Hrsz. 9736/3 6900 Makó, Berzsenyi utca 10/b. Hrsz. 9736/4 6900 Makó, Dembinszky utca 26. Hrsz. 9648/1 6900 Makó, Dembinszky utca 28. Hrsz. 9648/2 6900 Makó, Paizs utca 18. Hrsz. 9727/6 6900 Makó, Paizs utca 20. Hrsz. 9727/5 6900 Makó, Paizs utca 22. Hrsz. 9727/4 6900 Makó, Paizs utca 26. Hrsz. 9727/2 6900 Makó, Paizs utca 28. Hrsz. 9727/1;6900 Makó, Dembinszky utca 30-32. Hrsz. 9648/3 6900 Makó, Szigeti utca 20. Hrsz. 10106 6900 Makó, Türr utca 38. Hrsz. 9569 6900 Makó, Wlassich utca 16. Hrsz. 9771
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Silye és Fiai Kft.;Silye és Fiai Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Makó Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK04876
Postai cím: Széchenyi tér Tér 22.
Város: Makó
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Turbucz Marietta Judit
Telefon: +36 62511800
E-mail: kozbeszerzes@mako.hu
Fax: +36 62511801
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mako.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mako.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A TOP-4.3.1-15-CS1-2016-00003 azonosítószámú projekt keretében szociális bérlakások felújítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45300000-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A TOP-4.3.1-15-CS1-2016-00003 azonosítószámú projekt keretében
szociális bérlakások felújítása
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 180000212 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: 1. rész: Lakásfelújítás: (nem bejelentési kötelezettségű felújítás)
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453100-8
További tárgyak:45443000-4
45262690-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6900 Makó, Berzsenyi utca 8/b. Hrsz. 9736/2
6900 Makó, Berzsenyi utca 10/a. Hrsz. 9736/3
6900 Makó, Berzsenyi utca 10/b. Hrsz. 9736/4
6900 Makó, Dembinszky utca 26. Hrsz. 9648/1
6900 Makó, Dembinszky utca 28. Hrsz. 9648/2
6900 Makó, Paizs utca 18. Hrsz. 9727/6
6900 Makó, Paizs utca 20. Hrsz. 9727/5
6900 Makó, Paizs utca 22. Hrsz. 9727/4
6900 Makó, Paizs utca 26. Hrsz. 9727/2
6900 Makó, Paizs utca 28. Hrsz. 9727/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az épület tartószerkezete, homlokzata, a telek beépítettsége nem változik. A felújítás elsődlegesen energiahatékonysági felújítás, másodsorban korszerűsítési, harmadsorban esztétikai felújítás. A lakások utólagos hőszigetelést kapnak, mind a homlokzaton, mind a tetőfödémen. A homlokzati nyílászárókat cserélni szükséges. Az avult épületszerkezeti elemeket javítani ill. fel kell újítani a szükséges mértékben, mint például cserépfedés, bádogozás. Az épületgépészeti elemeket felül kell vizsgálni, az avult részeket cserélni, mint például csaptelep, mosogató. A festés, mázolási munkákat igény szerint el kell végezni. A burkolatok állapotát felül kell vizsgálni, hiányosságokat pótolni, avult részeket kicserélni. Minden lakás esetén az egyszerű akadálymentesítés lehetőségét meg kell vizsgálni, ahol lehet, ebben a szellemben kell elvégezni a felújítást (pl. küszöb megszüntetés, avult kád esetén zuhanyra történő csere). A lakás épületvillamossági rendszerét felül kell vizsgálni. A vizsgálat eredményétől függően a lakás hálózatának felújítását, biztosítéktáblájának cseréjét el kell végezni, esetleges teljesítménynövekedés esetén annak igénylésével. Az épületgépészeti rendszert meg kell vizsgálni, ahol szükséges ott cserélni, vagy javítani.
Az alábbi 10 db lakás kerül felújításra:
Makó Város Önkormányzata tulajdonában lévő szociális bérlakások felújítása
Cím Helyrajzi szám
Paizs u. 18. 9727/6
Paizs u. 20. 9727/5
Paizs u. 22. 9727/4
Paizs u. 26. 9727/2
Paizs u. 28. 9727/1
Berzsenyi u. 8/b. 9736/2
Berzsenyi u. 10/a. 9736/3
Berzsenyi u. 10/b. 9736/4
Dembinszky u. 26. 9648/1
Dembinszky u. 28. 9648/2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (ajánlati elem minimum értéke: 36 hónap, értékelés során eltérő ponttal értékelt legkedvezőbb szintje: 60 hónap. 25
2 Munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszer megléte építőipari kivitelezés (magas és mélyépítés) érvényességi területre (BS OHSAS 18.001:2007 vagy azzal egyenértékű) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.3.1-15-CS1-2016-00003 azonosítószámú projekt
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: 2. rész: (Egyszerű bejelentési kötelezettséggel járó felújítási munka)
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453100-8
További tárgyak:45443000-4
45262690-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6900 Makó, Dembinszky utca 30-32. Hrsz. 9648/3
6900 Makó, Szigeti utca 20. Hrsz. 10106
6900 Makó, Türr utca 38. Hrsz. 9569
6900 Makó, Wlassich utca 16. Hrsz. 9771
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 60,95m2 -es lakások újraépítésre kerülnek. A beruházás az alábbi munkanemekből áll:
Az épület alapozása monolit beton sávalappal történik. A lábazat zsalukőből, a falazat 30-as blokktéglából készül. Vízszigetelés kerül beépítésre a lábazat, padló vonatkozásában.
„E” gerendás födémre kerül a tetőszerkezet, mely fa sátortetőből és cserépfedésből áll.
Munkák része a festések. A nyílászárók hőszigetelt homlokzati nyílászárók. A hőszigetelés megvalósul a padló, a födém és homlokzati falon.
A munkák része a komplett épületgépészeti, közműellátási és az épületvillamossági (energiaellátási) tevékenység.
Az alábbi 4 db lakás kerül újjáépítésre:
Cím Helyrajzi szám
Dembinszky u. 30-32. 9648/3
Wlassich u. 16. 9771
Türr u. 38. 9569
Szigeti u. 20. 10106
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (ajánlati elem minimum értéke: 36 hónap, értékelés során eltérő ponttal értékelt legkedvezőbb szintje: 60 hónap. 25
2 Munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszer megléte építőipari kivitelezés (magas és mélyépítés) érvényességi területre (BS OHSAS 18.001:2007 vagy azzal egyenértékű) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.3.1-15-CS1-2016-00003 azonosítószámú projekt
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés alapján a TOP-4.3.1-15-CS1-2016-00003 azonosítószámú projekt keretében Lakásfelújítás: (nem bejelentési kötelezettségű felújítás)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Silye és Fiai Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Széchenyi tér 8. B. lház 1. em. 1.
Város: Makó
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6900
Ország: HU
E-mail: info@silye.hu
Telefon: +36 304057878
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24081162-2-06
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 130629400
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 114717420
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: épületgépészet, épületvillamosság
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Silye és Fiai Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Széchenyi tér 8. B. lház 1. em. 1.
Város: Makó
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6900
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24081162-2-06

Hivatalos név: M-Color 2009 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csanád vezér tér 7. 3/9.
Város: Makó
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6900
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14941209-2-06

Hivatalos név: T-BAU 2008 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Barcsai u. 26.
Város: Makó
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6900
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14176793-2-06

Hivatalos név: SZAK-MA CENTER Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kálvária utca 75. A ép.
Város: Makó
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6900
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25914560-2-06

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Egyszerű bejelentési kötelezettséggel járó felújítási munka
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Silye és Fiai Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Széchenyi tér 8. B. lház 1. em. 1.
Város: Makó
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6900
Ország: HU
E-mail: info@silye.hu
Telefon: +36 304057878
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24081162-2-06
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 52251760
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 65282792
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: épületgépészet, épületvillamosság
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Silye és Fiai Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Széchenyi tér 8. B. lház 1. em. 1.
Város: Makó
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6900
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24081162-2-06

Hivatalos név: M-Color 2009 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csanád vezér tér 7. 3/9.
Város: Makó
NUTS-kód:
Postai irányítószám: 6900
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14941209-2-06

Hivatalos név: T-BAU 2008 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Barcsai u. 26
Város: Makó
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6900
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14176793-2-06

Hivatalos név: SZAK-MA CENTER Kft. Címe: 6900 Makó,. A ép. Adószáma:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kálvária utca 75.
Város: Makó
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6900
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25914560-2-06

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/03/14 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges