Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/108
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.07.
Iktatószám:9100/2018
CPV Kód:15811100-7
Ajánlatkérő:Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU221
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Erika Pékség és Cukrászda Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK15511
Postai cím: Városház tér 1.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pápai Gábor
Telefon: +36 96500270
E-mail: papai.gabor@gyor-ph.hu
Fax: +36 96500189
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyor.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.gyor.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:15800000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: - Türr István utcai bölcsőde, 9022 Győr, Türr I. u 4.,
- Győrszentiváni Bölcsőde, 9011 Győr, Kör tér 10.,
- Jósika utcai bölcsőde, 9024 Győr, Jósika u. 2.,
- Kassák Lajos utcai bölcsőde, 9023 Győr, Ka
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2015/12/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015 /S 199 - 360933

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Adásvételi szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2015/12/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Erika Pékség és Cukrászda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth L. utca 154.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9025
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 5160050 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
I.Rész: Kenyér, finom
Neve: ERIKA Pékség és Cukrászat Kft.
Címe: Magyarország 9025 Győr, Kossuth L. u. 154.
kisvállalkozás
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/01 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:15811100-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: - Türr István utcai bölcsőde, 9022 Győr, Türr I. u 4.,
- Győrszentiváni Bölcsőde, 9011 Győr, Kör tér 10.,
- Jósika utcai bölcsőde, 9024 Győr, Jósika u. 2.,
- Kassák Lajos utcai bölcsőde, 9023 Győr, Ka
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2015/12/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 25362721
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Erika Pékség és Cukrászda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth Lajos u. 154.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9025
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 2. A Felek rögzítik, hogy a Szerződés eredeti nettó összértéke - figyelembe véve a Szerződés 1.2. pontjában meghatározott, a Szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott termékkörökben megadott mennyiségektől soronként +20%-al történő eltérés lehetőségét - 24.768.240,- Ft, azaz huszonnégymillió-hétszázhatvannyolcezer-kétszáznegyven forint.
3. A Felek rögzítik, hogy a Szerződés eredeti nettó összértéke a jelen Szerződésmódosítás eredményeként - figyelembe véve a Szerződés 1.2. pontjában meghatározott, a Szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott termékkörökben megadott mennyiségektől soronként +20%-al történő eltérés lehetőségét - összesen nettó 25.362.721,- Ft-ra, azaz huszonötmillió-háromszázhatvankétezer-hétszázhuszonegy forintra módosul. A Felek rögzítik továbbá, hogy a fentiek alapján a jelen Szerződésmódosítás összértéke nettó 594.481,- Ft, azaz ötszázkilencvennégyezer-négyszáznyolcvanegy forint, amely a Szerződés eredeti nettó összértékének 2,4%-a.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Eredeti:
Az egyes élelmiszer és élelmiszer nyersanyag csoportok részletezése fajtánként és mennyiségenként, valamint egységáraik jelen szerződés 1. sz. mellékletében kerülnek rögzítésre. Az 1. sz. melléklet a szerződés egy éves időtartamára szóló mennyiségeket tartalmazza. A termékkörökben megadott mennyiségektől + 20%-os eltérés lehetséges.
Módosított:
A Felek rögzítik, hogy a Szerződés eredeti nettó összértéke a jelen Szerződésmódosítás eredményeként - figyelembe véve a Szerződés 1.2. pontjában meghatározott, a Szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott termékkörökben megadott mennyiségektől soronként +20%-al történő eltérés lehetőségét - összesen nettó 25.362.721,- Ft-ra, azaz huszonötmillió-háromszázhatvankétezer-hétszázhuszonegy forintra módosul. A Felek rögzítik továbbá, hogy a fentiek alapján a jelen Szerződésmódosítás összértéke nettó 594.481,- Ft, azaz ötszázkilencvennégyezer-négyszáznyolcvanegy forint, amely a Szerződés eredeti nettó összértékének 2,4%-a.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 24768240 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 25362721 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben