Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/110
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.11.
Iktatószám:9145/2018
CPV Kód:60112000-6
Ajánlatkérő:BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:VT-Arriva Személyszállító és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv  
2014/25/EU irányelv x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK15389
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Horváth Tamás
Telefon: +36 703903574
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkk.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: B5: Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése 20 db használt, szóló autóbusszal, bruttó költségtérítéssel.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:60112000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: B5: Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése 20 db használt, szóló autóbusszal, bruttó költségtérítéssel.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:60112000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
B5: Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése 20 db használt, szóló autóbusszal, bruttó költségtérítéssel.
Járműszám: 20 db.
Éves teljesítmény: 1 320 000 vonali kocsikilométer + 10% opció.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2014 /S 134 - 241617

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: B5 számú Szolgáltatási Keretszerződés közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetésére városi szóló autóbusszal
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2014/06/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: VT-Arriva Személyszállító és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Berényi út 72-100
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
E-mail: titkarsag@vt-arriva.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 3 582 538 000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az ajánlattevők neve, címe: 1.VT-Arriva Személyszállító és Szolgáltató Kft. 8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100.
Ajánlatkérő a 289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos eljárást indított. Az eljárást megindító részvételi felhívást Ajánlatkérő 3.12.2013-án küldte meg azon gazdasági szereplőknek, amelyeket az előminősített jelentkezők listájára felvett.
A szerződés módosításának időpontja: 2018.04.26.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § (3)-(5) bekezdései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/05 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:60112000-6
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
B5: Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése 20 db használt, szóló autóbusszal, bruttó költségtérítéssel.
Járműszám: 20 db.
Éves teljesítmény: 1 320 000 vonali kocsikilométer + 10% opció.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 3 582 538 000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: VT-Arriva Személyszállító és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Berényi út 72-100.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
E-mail: titkarsag@vt-arriva.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Az M3-as metró rekonstrukciós munkálatai és ezzel egyidejűleg az utasforgalom lebonyolítását végző pótlóbuszok forgalomba állítása 2017. november 4. napjával kezdődtek meg. A felújítási munkák megkezdésének 2016 nyara óta történő folyamatos csúszása, a pótlási feladatokat ellátó többlet járműállományra vonatkozó rendelkezésre állási igény meghatározásának csúszását is eredményezte. Az M3-as metró felújításával összefüggő pótlási feladatok pontos meghatározhatóságának csúszását előre nem látható körülményként a felújítási munkálatok megkezdésének csúszása okozta, tekintettel arra, hogy a felújítási munkákra vonatkozó kivitelezési szerződésekre kiírt közbeszerzési eljárások többször is eredménytelenül záródtak, és az eredményes eljárás lefolytatását követően csak 2017. novemberében kezdődhettek meg a felújítási munkálatok.
Fentiekre tekintettel az M3-as metró felújításának ütemezése, valamint a rekonstrukció alatti autóbuszos pótlás biztosításának módja hosszú ideig bizonytalan volt.
Figyelemmel arra, hogy az alaptevékenységet ellátó és a pótlást végző autóbuszok az utasforgalom lebonyolításának biztosítása tekintetében egy rendszert képeznek, ezért az alaptevékenységet ellátó járművek pótlására irányuló igények pontos meghatározása csak az M3-as metró felújítására irányuló kivitelezési szerződések megkötését követően vált lehetségessé. A kivitelezési munkálatok kezdési időpontjának bizonytalanságára tekintettel az alaptevékenységet ellátó járművek pótlására, megújítására irányuló beszerzések sem a tervezett ütemben kerülhettek lefolytatásra, így az utasforgalom lebonyolításának biztosítása érdekében a Szerződésben szereplő járművek kapacitásának igénybevétele a Szerződés lejártát követően is szükségesnek mutatkozik.
Mindezekre tekintettel a közszolgáltatás maradéktalan ellátása érdekében a Szerződés hatályának meghosszabbítása szükséges a 2019. év végéig, amellett, hogy ezzel párhuzamosan megkezdésre kerül a korszerű autóbuszokkal történő járműpótlásra irányuló intézkedések végrehajtása is.
A Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja szerint a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat a következő feltétel esetén:
141.§ (4) bekezdés c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítása nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.
A módosítás a Kbt. 141.§ (4) bekezdés ca) pontjában meghatározott előre nem láthatóság teljesül, továbbá emellett megállapítható, hogy a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, illetve nem jár az ellenszolgáltatás 50% feletti növekedésével.
A Felek kölcsönös megegyezése alapján a Szerződés 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
"4.1. A Szerződés a Felek aláírásával határozott időre jön létre. A Járművek szolgáltatási ideje 2019. december 31-ig tart. A szerződés megszűnésének napja a Járművek utolsó szolgáltatási napja."
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az M3-as metró rekonstrukciós munkálatai és ezzel egyidejűleg az utasforgalom lebonyolítását végző pótlóbuszok forgalomba állítása 2017. november 4. napjával kezdődtek meg. A felújítási munkák megkezdésének 2016 nyara óta történő folyamatos csúszása, a pótlási feladatokat ellátó többlet járműállományra vonatkozó rendelkezésre állási igény meghatározásának csúszását is eredményezte. Az M3-as metró felújításával összefüggő pótlási feladatok pontos meghatározhatóságának csúszását előre nem látható körülményként a felújítási munkálatok megkezdésének csúszása okozta, tekintettel arra, hogy a felújítási munkákra vonatkozó kivitelezési szerződésekre kiírt közbeszerzési eljárások többször is eredménytelenül záródtak, és az eredményes eljárás lefolytatását követően csak 2017. novemberében kezdődhettek meg a felújítási munkálatok.
Fentiekre tekintettel az M3-as metró felújításának ütemezése, valamint a rekonstrukció alatti autóbuszos pótlás biztosításának módja hosszú ideig bizonytalan volt.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 3 582 538 000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 3 582 538 000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben