Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/111
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.12.
Iktatószám:9199/2018
CPV Kód:45221250-9
Ajánlatkérő:Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Eger belterülete
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:HE-DO Kft.;Penta Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK01983
Postai cím: Dobó tér 2.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár László
Telefon: +36 36523700
E-mail: varosfejlesztes@ph.eger.hu
Fax: +36 36523786
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eger.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.eger.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: TOP-6.1.1-15-EG1-2016-00001 Déli iparterület feltáró út építése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45221250-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
TOP-6.1.1-15-EG1-2016-00001 Déli iparterület feltáró út építése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45221250-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Eger belterülete
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezett útszakasz a Faiskola utcát köti össze a Külsősor úttal Eger belterületének déli
részén. Faiskola utcához való csatlakozásnál sávos csomópont épül ki. A tervezett út ezek után keleti irányba vezet tovább,
keresztezi a 87a Füzesabony- Eger vasútvonalat annak 144+05 hm szelvényében kialakításra kerülő új szintbeni közúti-vasúti
átjáróval, majd a keresztezés után észak felé fordul és Eger rendező pályaudvar vágányai mellett, azokkal párhuzamosan éri el a
Külsősor út meglévő burkolatát Eger rendező pályaudvar épülete előtt. Az új út kiépítése itt végződik, ezt követően a meglévő
burkolat felújításra kerül, amely azonban nem engedélyköteles beruházás.
A munkálatokat a forgalom folyamatos fenntartása mellett kell elvégezni. A tervezett út besorolása: belterületi gyűjtőút, hálózati
funkciója : c, tervezési osztálya: B.V.c.C.
A Szövetkezet-Faiskola úti csomópontból indul, tervezett hossza: 921,48 méter.
A burkolat kiemelt szegélyek közötti forgalmi sávok szélessége 2x3,5 méter, a kiemelt szegély előtt 2x0,5 méter szélességű
biztonsági sávval. A szelvényezés szerinti bal oldalon 2,0 méter széles aszfalt burkolatú járda épül az út teljes hosszán. Az
útburkolat 2,5%-os oldalesésű tetőszelvénnyel épül, a jobb oldalon 1,5 méter széles füvesített padkával. Az ívekben 5%
túlemelést kell kialakítani, az ív középpontja felé lejtetve a burkolatot. Az útpálya mellett buszöblök, parkolók ( teher- és személy
gépkocsi ) kerülnek kialakításra.
A tervezett buszöblök 3,0 méter szélességűek, kiemelt szegéllyel, a külső oldalon 2 méter széles peronnal. Az öblök a forgalmi
sáv felé lejtenek.
A tervezett teher gépjármű parkolók 3,0 méter szélességűek, míg a személy gépkocsi parkolók 2,5 méter szélesek, a forgalmi
sáv felé lejtenek.
A pályaszerkezetek kiválasztásában az Útügyi Műszaki Előírások (ÚME) e-UT06.03.13, e-UT06.03.21, e-UT06.03.42 és az e-
UT06.03.11 előírások figyelembe vételével történt.
A feltáró út pályaszerkezete:
- 4 cm AC11 kopó (F) 50/70 jelű aszfalt kopó réteg
- 10 cm AC22 kötő (F) 50/70 aszfalt kötő réteg
- 20 cm Ckt-4 alapréteg
- 25 cm homokos kavics feltöltés
A feltáró út főbb mennyiségei:
- Bozót és cserjeírtás 2000 m2
- Humusz leszedés, visszaépítéshez 757,5 m3
- Humusz leszedés, felesleges humusz elszállításával 4163,7 m3
- Bevágásból kikerülő felesleges föld kitermelése és elszállítása lerakóhelyre 2855,6 m3
- Telepen kevert cementes stabilizáció készítése (Ckt-4) 2615,9 m3
- AC 22 kötő (F) jelű aszfalt kötőréteg építése 1044,8 m3
- AC 11 kopó (F) jelű aszfalt kopóréteg építése 434,7 m3
- Kiemelt szegély építése 2256,1 m
- Elektromos vezeték bontás 80 fm
- Elektromos vezeték építése 89 fm
- Hírközlő hálózat kiváltása 370 fm
- MÁV biztosítóberendezési kábel építése 800 fm nyomvonalon
A járdák pályaszerkezete:
- 4 cm AC8 aszfalt kopó réteg
- 15 cm Ckt-4 alapréteg
- 15 cm FZKA zúzottkő
- 25 cm homokos kavics feltöltés
A parkolók pályaszerkezete:
- 10 cm beton kő
- 20 cm Ckt-4 alapréteg
- 15 cm FZKA zúzottkő
- 25 cm homokos kavics
A buszöblök pályaszerkezete:
- 22 cm CP4/2,7-S1-XD3-XF4 beton
- bitumen emulzió
- 25 cm C8/10-32-F1 beton
- 25 cm homokos kavics
A szegélyeket C20/25-XF4-32-F1 beton gerendába kell fektetni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.1-15-EG1-2016-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
15395 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: TOP-6.1.1-15-EG1-2016-00001 Déli iparterület feltáró út építése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/10/11 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HE-DO Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

Hivatalos név: Penta Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kenyérgyári út 1/e
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 729851906
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45221250-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Eger közigazgatási területe
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezett útszakasz a Faiskola utcát köti össze a Külsősor úttal Eger belterületének déli
részén. Faiskola utcához való csatlakozásnál sávos csomópont épül ki. A tervezett út ezek után keleti irányba vezet tovább,
keresztezi a 87a Füzesabony- Eger vasútvonalat annak 144+05 hm szelvényében kialakításra kerülő új szintbeni közúti-vasúti
átjáróval, majd a keresztezés után észak felé fordul és Eger rendező pályaudvar vágányai mellett, azokkal párhuzamosan éri el a
Külsősor út meglévő burkolatát Eger rendező pályaudvar épülete előtt. Az új út kiépítése itt végződik, ezt követően a meglévő
burkolat felújításra kerül, amely azonban nem engedélyköteles beruházás.
A munkálatokat a forgalom folyamatos fenntartása mellett kell elvégezni. A tervezett út besorolása: belterületi gyűjtőút, hálózati
funkciója : c, tervezési osztálya: B.V.c.C.
A Szövetkezet-Faiskola úti csomópontból indul, tervezett hossza: 921,48 méter.
A burkolat kiemelt szegélyek közötti forgalmi sávok szélessége 2x3,5 méter, a kiemelt szegély előtt 2x0,5 méter szélességű
biztonsági sávval. A szelvényezés szerinti bal oldalon 2,0 méter széles aszfalt burkolatú járda épül az út teljes hosszán. Az
útburkolat 2,5%-os oldalesésű tetőszelvénnyel épül, a jobb oldalon 1,5 méter széles füvesített padkával. Az ívekben 5%
túlemelést kell kialakítani, az ív középpontja felé lejtetve a burkolatot. Az útpálya mellett buszöblök, parkolók ( teher- és személy
gépkocsi ) kerülnek kialakításra.
A tervezett buszöblök 3,0 méter szélességűek, kiemelt szegéllyel, a külső oldalon 2 méter széles peronnal. Az öblök a forgalmi
sáv felé lejtenek.
A tervezett teher gépjármű parkolók 3,0 méter szélességűek, míg a személy gépkocsi parkolók 2,5 méter szélesek, a forgalmi
sáv felé lejtenek.
A pályaszerkezetek kiválasztásában az Útügyi Műszaki Előírások (ÚME) e-UT06.03.13, e-UT06.03.21, e-UT06.03.42 és az e-
UT06.03.11 előírások figyelembe vételével történt.
A feltáró út pályaszerkezete:
- 4 cm AC11 kopó (F) 50/70 jelű aszfalt kopó réteg
- 10 cm AC22 kötő (F) 50/70 aszfalt kötő réteg
- 20 cm Ckt-4 alapréteg
- 25 cm homokos kavics feltöltés
A feltáró út főbb mennyiségei:
- Bozót és cserjeírtás 2000 m2
- Humusz leszedés, visszaépítéshez 757,5 m3
- Humusz leszedés, felesleges humusz elszállításával 4163,7 m3
- Bevágásból kikerülő felesleges föld kitermelése és elszállítása lerakóhelyre 2855,6 m3
- Telepen kevert cementes stabilizáció készítése (Ckt-4) 2615,9 m3
- AC 22 kötő (F) jelű aszfalt kötőréteg építése 1044,8 m3
- AC 11 kopó (F) jelű aszfalt kopóréteg építése 434,7 m3
- Kiemelt szegély építése 2256,1 m
- Elektromos vezeték bontás 80 fm
- Elektromos vezeték építése 89 fm
- Hírközlő hálózat kiváltása 370 fm
- MÁV biztosítóberendezési kábel építése 800 fm nyomvonalon
A járdák pályaszerkezete:
- 4 cm AC8 aszfalt kopó réteg
- 15 cm Ckt-4 alapréteg
- 15 cm FZKA zúzottkő
- 25 cm homokos kavics feltöltés
A parkolók pályaszerkezete:
- 10 cm beton kő
- 20 cm Ckt-4 alapréteg
- 15 cm FZKA zúzottkő
- 25 cm homokos kavics
A buszöblök pályaszerkezete:
- 22 cm CP4/2,7-S1-XD3-XF4 beton
- bitumen emulzió
- 25 cm C8/10-32-F1 beton
- 25 cm homokos kavics
A szegélyeket C20/25-XF4-32-F1 beton gerendába kell fektetni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 779315057
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HE-DO Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

Hivatalos név: Penta Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kenyérgyári út 1/e
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/05/14 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. Az alapszerződés 1/2. pontja kiegészül az alábbi rendelkezéssel:
„A szerződésmódosítással a felek módosították a megvalósítandó feladatot, e körben a közbeszerzési műszaki leírás, és az azt módosító, 1. számú szerződésmódosítás 1. sz. mellékletét képező iratok együttesen az irányadóak a szerződésmódosítás létrejöttét követően.”
2. Az alapszerződés 2/3 pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül:
„A vállalkozói díj mértéke mindösszesen 779.315.057,- Ft + Áfa, azaz Hétszázhetvenkilencmillió háromszáztizenötezer ötvenhét forint + általános forgalmi adó, bruttó 989.730.122- Ft, azaz Kilencszáznyolcvankilencmillió hétszázharmincezer százhuszonkettő forint, mely az 1. sz. szerződésmódosítás 1. sz. melléklete szerint került a szerződésmódosítás során meghatározásra, és tartalmazza az 1. sz. szerződésmódosítással módosított valamennyi feladat ellenértékét (jóváhagyott kiegészítő munkák: Eger, Déli iparterület feltáró SR4 jelű fénysorompó működtetését biztosító 48X1,5 tip. kábel fektetése: nettó 2.559.989,- Ft + Áfa, azaz kettőmillió ötszázötvenkilencezer kilencszáznyolcvankilenc forint + Áfa; Eger, Déli iparterület feltáró út közvilágítási hálózat létesítése: nettó 27.291.792 Ft + Áfa, azaz huszonhétmillió kettőszázkilencvenegyezer hétszázkilencvenkettő forint + Áfa; Eger, Déli iparterület feltáró út közúti vasúti keresztezés rálátási háromszögben bozót- és cserjeirtás: nettó 5.248.800 Ft + Áfa, azaz nettó ötmillió kettőszáznegyvennyolcezer nyolcszáz forint + Áfa és Eger, Déli Iparterület Külsősor út többlet pályaszerkezet csere: nettó 14.362.570 Ft + Áfa, azaz tizennégymillió háromszázhatvankettőezer ötszázhetven forint + áfa; )”
3. Az alapszerződés 2/16. pontja kiegészül az alábbiakkal:
„Felek rögzítik, hogy az 1. sz. szerződésmódosítással megnövekedett a vállalkozói díj. Figyelemmel arra, hogy a számlázás az 1. sz. szerződésmódosítás létrejöttéig már megkezdődött, felek megállapodnak abban, hogy részszámlákat az alapszerződésben meghatározott vállalkozói díjat alapul véve állítja ki a Vállalkozó, míg az alapszerződésben szereplő vállalkozói díj feletti részt a végszámlában érvényesíti.”
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Rálátási háromszög növényirtás: A vasút és a feltáró keresztezésben a rálátási háromszög területén a szükséges az erősen eldurvult, fás szárú és teljes növényzet kiirtása az építés során. A kivitelező jelenleg az építés alatt megfelelő ember és gépállománnyal bír a területen, illetve utólag a munka elvégzése már csak ideiglenes átjárók építése és plusz vasúti biztosítások árán lennének elvégezhetők. Ezek figyelembe vételével látható, hogy a közúti és vasúti forgalom számara megfelelő beláthatóságot biztosító irtási műveleteket jelen ütemben célszerű megoldani, hogy az a Megrendelő számára ne jelentsen további többletköltséget.
Biztosító berendezések kiegészítő munkái: A biztosító berendezések kábelfektetési munkái során szükséges feladatok elvégzésével olyan plusz feladatokat teljesítünk, mely az eredeti tervek szerinti építési eredmény kiegészítik, és ezáltal egy magasabb műszaki tartalmat eredményeznek, továbbá elvégzésük jelen ütemben célszerű.
Közvilágítás kiépítése: a munkákat célszerű ebben az ütemben elvégezni, hiszen azok későbbi megvalósítása a most elvégzett munkák egy részének újbóli megbontásával, így a Megrendelő számára jelentős többletköltséggel járna.
Külsősor út többlet pályaszerkezet csere: a pályaszerkezet alapszerződésben nem érintett szakaszainak állapotában időközben bekövetkezett állagromlás olyan mérvű, amely indokolja a cserével érintett pályaszakasz megnövelését.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 729851906 Pénznem:
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 779315057 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A szerződés módosításával a felek egyetértettek.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben