Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/108
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.07.
Iktatószám:9204/2018
CPV Kód:45213250-0
Ajánlatkérő:Autóipari Próbapálya Zala Kft.
Teljesítés helye:HU223
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ZÁÉV Építőipar i Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Autóipari Próbapálya Zala Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK24307
Postai cím: József nádor tér 2-4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr.Pozderka Gábor
Telefon: +36 17849913
E-mail: iroda@pozderka.hu
Fax: +36 17840069
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.apz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.apz.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges kiszolgáló épület és technikai épület tervezésére és kivitelezésére
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45213250-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges kiszolgáló épület és technikai épület tervezésére és kivitelezésére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45213251-7
További tárgyak:45213252-4
45223300-9
71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Zalaegerszegi 0828/5, 0781/2, 0779 helyrajzi számokon nyilvántartott területek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására
irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges kiszolgáló épület és technikai épület engedélyezési és kivitelei tervének
elkészítése és az épületek kivitelezése a szerződéstervezet rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak szerint:
Nyertes ajánlattevő a beszerzés tárgyát képező alábbi építési munkák tervezésére és kivitelezésére köteles:
Kiszolgáló épület:
Funkciója: A tesztpálya egyik központi épületeként szolgál, amely magában foglalja az objektum
főbejáratát, valamint tartalmazza többek között a publikus rendezvényekhez szükséges termeket és tereket. Itt
helyezkednek el a tesztpálya objektum egyes irodái is.
Becsült összes nettó alapterület kb. 1 907 m², plusz 185 m² külső nyitott terasz, a beépített alapterület kb. 1 528 m².
Technikai épület:
Funkciója: A tesztpálya felhasználói számára kínál munkateret, amely a tesztelési tevékenységek során
bázisként szolgál, speciális kialakítással. Tartalmaz különböző irodai és műhelyi részeket, különféle kiala kításban.
Becsült összes nettó alapterület kb. 1 998 m², a beépített alapterület összesen kb. 2 333 m².
A kiszolgáló épület és technikai épület tervezésére és kivitelezésére vonatkozó műszaki leírást részletesen a közbeszerzési
dokumentáció részét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 240
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 043 - 078012

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges kiszolgáló épület és technikai épület tervezésére és kivitelezésére
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/09/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipar i Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Millennium köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 92504100
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 92504195
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 2375351086 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A jelen hirdetmény II.2.7) pontjában megadott teljesítési határidő naptári napban értendő.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u.5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/01 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45213250-0
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45213251-7
További tárgyak:45213252-4
45223300-9
71220000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Zalaegerszegi 0828/5, 0781/2, 0779 helyrajzi számokon nyilvántartott területek
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására
irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges kiszolgáló épület és technikai épület engedélyezési és kivitelei tervének
elkészítése és az épületek kivitelezése a szerződéstervezet rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak szerint:
Nyertes ajánlattevő a beszerzés tárgyát képező alábbi építési munkák tervezésére és kivitelezésére köteles:
Kiszolgáló épület:
Funkciója: A tesztpálya egyik központi épületeként szolgál, amely magában foglalja az objektum
főbejáratát, valamint tartalmazza többek között a publikus rendezvényekhez szükséges termeket és tereket. Itt
helyezkednek el a tesztpálya objektum egyes irodái is.
Becsült összes nettó alapterület kb. 1 907 m², plusz 185 m² külső nyitott terasz, a beépített alapterület kb. 1 528 m².
Technikai épület:
Funkciója: A tesztpálya felhasználói számára kínál munkateret, amely a tesztelési tevékenységek során
bázisként szolgál, speciális kialakítással. Tartalmaz különböző irodai és műhelyi részeket, különféle kiala kításban.
Becsült összes nettó alapterület kb. 1 998 m², a beépített alapterület összesen kb. 2 333 m².
A kiszolgáló épület és technikai épület tervezésére és kivitelezésére vonatkozó műszaki leírást részletesen a közbeszerzési
dokumentáció részét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/09/21 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/07/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 2375351086
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Millennium köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 92504100
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 92504195
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A 2018. május 18. napján kelt módosító szerződés értelmében, az alapszerződés IV. 1./ pontja az alábbiak szerint módosul:
A Vállalkozó teljesítésének véghatárideje a sikeres műszaki átadás átvétel lezárásának napja: aminek legkésőbbi határideje 2018. július 31.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Szerződés tárgyát képező épületek munkaterületét érintően, korábbi próbafeltárások során létesített, de le nem zárt szénhidrogén kút akadálya jelent meg, amely akadály a nem szerepel az ingatlan-nyilvántartásban. A hatályos jogszabályok és előírások alapján az érintett A-4 jelű kút 50 méteres védőtávolsága ütközésbe került a Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumaiban szereplő, tervezett épület-helyszínnel. A szénhidrogén kút felszámolása speciális technológiát igényel, amelynek szakszerű alkalmazása külön tervek elkészítését és szakértői álláspont kialakítását igényelte. A 2017. augusztus végére elkészülő kút felszámolási tervek alapján szükségessé vált az eredetileg tervezett épület-elhelyezési koncepció újragondolása, amely így a kivitelezési munkálatok érdemi elindítását előre nem látható módon hátráltatta.
A jelen módosítás jogalapja: Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 2375351086 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 2375351086 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben