Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/113
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.14.
Iktatószám:9214/2018
CPV Kód:45212200-8
Ajánlatkérő:Sopron Sport Club
Teljesítés helye:9400 Sopron, Ágfalvi út 23-25. hrsz.: 8535/6.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:NEMES BAU PLUSZ Építési, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:Egyesület
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Sport
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sopron Sport Club
Nemzeti azonosítószám: AK25403
Postai cím: Káposztás utca 4.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csiszár Ákos elnök
Telefon: +36 99 505064
E-mail: sportclubsopron@gmail.com
Fax: +36 99 505 065
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sc-sopron.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.sc-sopron.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Egyesület
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Sport
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Ágfalvi úti sportpályához új öltözőépület és a sportpálya lelátójának korszerűsítése a Sport Club Sopron részére”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212200-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az Ágfalvi úti sportpályához a Sport Club Sopron részére új öltözőépület megépítése (6 db öltöző, azok kiszolgáló létesítményei, irodák, bírói öltöző létesítése), mindösszesen 654,50 m2 alapterületen, valamint a sportpálya lelátójának korszerűsítése.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 191735408 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „Ágfalvi úti sportpályához új öltözőépület és a sportpálya lelátójának korszerűsítése a Sport Club Sopron részére”
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9400 Sopron, Ágfalvi út 23-25. hrsz.: 8535/6.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Ágfalvi úti sportpályához a Sport Club Sopron részére új öltözőépület megépítése (6 db öltöző, azok kiszolgáló létesítményei, irodák, bírói öltöző létesítése), mindösszesen 654,50 m2 alapterületen, valamint a sportpálya lelátójának korszerűsítése.
Az új öltözőépület megvalósítására vonatkozó műszaki adatok:
Teherhordó felmenő szerkezet: Statika szerint
Nem teherhordó felmenő szerkezet Lapostető ásványgyapot hőszigeteléssel Rockwool Multirock 30-40 cm, PVC vízszigeteléssel Sikaplan G-15.
Ásványgyapot homlokzati hőszigetelés 180 mm.
Porotherm Pth 30 n+F Nem teherhordó falak
Tetőszerkezet: Hagyományos értelemben vett tetőszerkezet nem készül.
Kémény Épületgépészet szerint
Külső nyílászáró Műanyag ablakok U= 0,75 W/m2k üvegezéssel Schüco Corona AS 65 profillal
Belső nyílászáró Acéltokos acél ajtók JUHAR CPL ajtófelülettel
Üvegezett nyílászárók aluminium hőhidas profilból, biztonsági üveggel.
Padozatok Hagyományos padozatok rétegrend szerint, padlókiosztás szerint
Vízszigetelés Bitumenes vízszigetelés készül, fal alatt és lábazaton Baudertec KSA
Duo, Lábazati felhajtás szintén ebből a lemezből, tetőn Sikaplan G 15 pvc lemez vízszigeteléssel, leterhelő kaviccsal
Csempeburkolatok Lap elhelyezési terv szerint
Hőszigetelés Rétegrendek szerint Padozatban: ISOMASTER EPS 100 lépcsős, Isover-UNI 20 önrögzítő szigetelő filc, MASTERFOL SOFT MP fólia, MASTERMAX 3 Eco fólia,
Padlóburkolat Lap elhelyezési terv szerint
Az épület a meglévő környezetbe illesztendő. A terület előtt vasbeton oszlop vasbeton panelkerítés található, amelynek épület előtti és épülettől keletre eső része épül újra, LEIER előregyártott kiselemes kerítéssel és fedlappal. Az épülethez szükséges 12 db parkoló szegélyezéssel és térkőburkolattal ellátott. A területen meglévő murvaburkolatot a térkőhöz, valamint az épület déli bejáratához kell igazítani, feltölteni. A déli bejáratnál a meglévő térkőszegélyt az épület déli bejáratához szükséges kiegészíteni. Az épület keleti részén a meglévő terepet az épülethez kell lejtésben igazítani, feltöltéssel, füvesítéssel. Az épület bejárati részén az elbontott kerítés helyén a meglévő közterületi járda mellé kerti szegély kerül, aszfaltvágással és javítással. Az épület melletti járda és e között a szegély között földfeltöltés és füvesítés is szükséges.
Lelátó felújítása, a székek elhelyezése:
A meglévő lelátó épületszerkezeti értelemben két részre osztható, egyik részén a meglévő függőleges falszerkezetre monolit vasbeton lemezt építettek, a másik részén a régi aljzat töredezett. A falszerkezetek vakoltak felvizesedtek. A monolit vasbeton szerkezettel új aljzatot kapó lelátórész megmarad -az aljzatot nem érinti a felújítás - míg a tönkrement aljzat helyén tömörített kavicságyat szükséges építeni, rajta 12 cm monolit aljzattal. A falszerkezeten lévő vakolatot eltávolításra kerül, helyette szürke lábazati vakolat készítendő. A meglévő és az új monolit aljzatra 40/40 cm méretű LEIER beton lap kerül. Az első sor előtt rozsdamentes acél korlátelemek készülnek. A lelapozott felületre kb. 400 db szék kerül, fehér-piros sorváltásban.
A kivitelezés megvalósításához a jogerős építési engedély rendelkezésre áll (a jogerős építési engedély száma: 16125-15/2017; engedély kelte: 2017. 09.13.), mely engedély a műszaki dokumentáció részét képezi.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (minimum 24 hónap, maximum 60 hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (vállalkozói díj) összesen (ÁFA nélkül, HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NEMES BAU PLUSZ Építési, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Varsa u. 8.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: HU
E-mail: nemesbau@gmail.com
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14292990-2-08
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 191735408
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 191735408
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: BECSKA ÉS TÁRSAI Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ady Endre út 123. fszt.2.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: HU
E-mail: becskaepito@gmail.com
Telefon: +36 30 594-5372
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 23739800-2-08
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 234683059 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: NEMES BAU PLUSZ Építési, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Varsa u. 8.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14292990-2-08

Hivatalos név: BECSKA ÉS TÁRSAI Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ady Endre út 123. fszt.2.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23739800-2-08

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/02/26 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges