Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/110
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.11.
Iktatószám:9237/2018
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
Teljesítés helye:4220 Hajdúböszörmény, II. Rákóczi F. u. 42., Hrsz: 6157.;4220 Hajdúböszörmény, II. Rákóczi F. u. 42., Hrsz: 6157.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:TÖMB 2002 Kft.;TÖMB 2002 Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16106
Postai cím: Bocskai tér 1.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Berecz Orsolya Zsuzsa felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Telefon: +36204101981
E-mail: drbereczorsolya@gmail.com
Fax: +3614801180
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hajduboszormeny.hu/onkormanyzat/
A felhasználói oldal címe (URL): www.hajduboszormeny.hu/onkormanyzat/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00030 azonosító számú projekt keretében Szociális Szolgáltatási Központ infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Hajdúböszörményben és a TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00040 azonosító számú projekt keretében Szociális Szolgáltató Központ komplex energetikai fejlesztése”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00030 azonosító számú projekt keretében Szociális Szolgáltatási Központ infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Hajdúböszörményben és a TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00040 azonosító számú projekt keretében Szociális Szolgáltató Központ komplex energetikai fejlesztése”
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 135000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00030 azonosító számú projekt keretében Szociális Szolgáltatási Központ infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Hajdúböszörményben”
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453100-8
További tárgyak:45210000-2
45331000-6
45321000-3
45215000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4220 Hajdúböszörmény, II. Rákóczi F. u. 42., Hrsz: 6157.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00030 azonosító számú projekt keretében Szociális Szolgáltatási Központ infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Hajdúböszörményben:
1. A közelmúltban felújított, volt iskolai épületrész szükséges átalakítása:
Az SZSZK jelenlegi felújított helyiségeit is szükséges egy minimális mértékben újra átalakítani, mely az alábbiakból áll:
- A jelenleg meglévő belső ajtók nagy részét akadálymentes ajtókra kell kicserélni.
- A jelenlegi akadálymentes wc semmilyen formában nem felel meg az előírásoknak, ezért a tanári szoba mosdójával összenyitva növelni kell az alapterületét. A tanári wc ajtaját át kell építeni a ffi wc (pissoár) felé.
- át kell alakítani a főbejárat előtti előlépcsőt, rámpát, hogy megfeleljen akadálymentesség szempontjából.
3
- vezetősávokat kell ragasztani a burkolatra a vakok és gyengénlátók számára.
- indukciós hurkokat kell kialakítani a siketek és nagyothallók számára
- ak.mentes feltételeknek megfelelő feliratokat, táblákat kell kihelyezni.
- az előbbi átalakítási munkák után újra ki kell festeni az érintett helyiségeket
2. Volt konyhai épületrész, kazánház átalakítása:
A jelenlegi étkező területén a központ működéséhez szükséges „irodák” kapnak helyet. A konyha egyik raktárának megszüntetésével meg lesz nyitva a folyosó, így az épület „U” alakban teljesen belülről bejárható lesz.
A főzőkonyha területén (padozatcserével, válaszfalbontással, új vfalak beépítésével, új ajtók beépítésével) új tálalókonyha alakul ki, melyben átvevő-mosogató, tálaló, fehérmosogató, hulladéktároló és a konyhán dolgozók számára szükséges mosdó, wc helyiség lesz elhelyezve. A főzőkonyha hátsó bejárat felőli végében lesz kialakítva az új (a jelenleginél 1/3-dal kisebb) étkező.
A konyha volt előkészítő és raktárhelyiségeit, illetve a jelenlegi kazánházat nappali pszichiátriai ellátásra fogják használni. Itt alakítják ki a nappali ellátáshoz szükséges wcmosdó blokkot is, illetve egy új akadálymentes wc-t, melyben zuhanyzó is lesz.
Az ÉNO mosdó-blokkja mellett egy átjáró folyosót alakítunk ki, így az ÉNO-ból közvetlenül át lehet jutni majd az étkezőbe, nem kell körbemenni. Ebből a folyosóból nyílóan lesz még egy közös mosó-vasaló helyiség is.
Az átjáró mellett egy padlásfeljáró lépcső, illetve mellette egy (később esetleg liftaknának helyet biztosító) tároló helyiség lesz kialakítva.
Az első ütemben csak a lépcső készül el, melyen a kazánház és az ÉNO fölötti padlásteret tudjuk majd megközelíteni. (A liftakna csak helyileg lesz biztosítva, a fsz.-en egyenlőre eszköztároló lesz benne lift nem.)
Az ÉNO wc-blokkja mögötti tároló helyiséget a tálalókonyha felőli folyosóról nyílóan
személyzeti wc-mosdó céljára alakítjuk át.
3. Tetőtérbeépítés:
A meglévő kazánház helyett új gépészeti helyiség lesz létrehozva a tetőtérben (a jelenlegi kazánház fölött). A padlástérben (csak gépészeti tér lesz) ügyfélforgalom, irodai munka nem. A gépészeti teret (és előterét) könnyűszerkezetes válaszfalakkal határoljuk el a beépítetlen padlástérből, majd hőszigetelést és belső burkolatot kap a tetőszerkezet is.
A megvilágítást néhány tetőablak beépítésével biztosítjuk.
A gépészeti tér megközelítéséhez egykarú vb- lépcső lesz beépítve, melyet a fsz.i folyosó felől ajtóval választunk el.
4. Épületgépészet, fűtés átalakítása:
A meglévő kazánház megszűnik, helyette új gépészeti helyiséget alakítunk ki a tetőtérben (pont a jelenlegi kazánház fölött, így a gerincvezetékek bekötése a tetőtéri kazánokhoz viszonylag egyszerűen megoldható lesz.)
A fűtéshez, melegvíz ellátáshoz az új kazánházban a jelenleg meglévő fűtési berendezések, szabályzók, szivattyúk kerülnek beépítésre, és az épület egyéb fűtési rendszerét (előremenő, visszatérő vezetékek, radiátorok) az átalakítás csak a szükséges mértékben érinti. (néhány helyen át kell helyezni a meglévő radiátort, illetve néhány helyiségbe új radiátort kell beépíteni.)
A meglévő szennyvízelvezető rendszer csak az épületen belüli átalakítások miatt változik, az ingatlan közműbekötése - egyéb közművek tekintetében is - marad a meglévő állapot! Az épületben 2 db fali tűzcsap kiépítésével is számolni kell! - épületgépész kiviteli terv alapján.
5. Elektromos rendszer átalakítása:
4
A meglévő épület elektromos rendszere - a közelmúltban felújított épületrész kivételével - elavult, korszerűtlen. A rendszer teljes felülvizsgálata, átalakítása szükséges (már csak a funkciók átalakítása miatt is).
A meglévő betáplálás, illetve a meglévő kapcsolószekrények nem kerülnek áthelyezésre, csak a belső rendszer épül újjá. A meglévő MM-fal alu. vezetékek helyett védőcsőbe húzott, rézvezetékkel szerelt elektromos rendszert építenek ki, korszerű, energiatakarékos világítótestek alkalmazásával.
A tervezett funkcióhoz (az I. szakaszban átalakításra kerülő épületrészben) új számítógépes- és telefonhálózat, valamint az egész épületben tűzjelző rendszer kiépítése szükséges (gyengeáram). A közelmúltban felújított épületrészben vezeték nélküli WI-FI rendszer alkalmazásával lehet biztosítani minden irodában az internet elérését. - épületvillamossági-, illetve gyengeáramos kiviteli terv alapján.
6. Udvar felújítása:
A meglévő udvaron a jogszabályokban előírt szgk. parkolási feltételeket kell biztosítani. A jelenlegi meglévő térburkolat járműforgalomra nem alkalmas, ezért fel kell bontani és új szgk. parkolót és kerékpártárolót kell kialakítani új bejárattal - az Építtetővel egyeztetve - a Sillye Gábor utca felől.
A Rákóczi U. felőli kerítés némi javítás és festés után továbbra is ellátja funkcióját. (a Sillye G. utca felőli drótkerítésben új kapuk kerülnek kiépítésre, illetve a kerítés is felújítandó - a Rákóczi utca felőli kapubejáró kialakításának költségeinek felhasználásával).
Az ép. északi végében lévő (töredezett) aszfaltburkolatot új kopóréteggel kell felújítani. A burkolat felújítások, építések után újra lesz füvesítve az udvar. A parkoló kialakítása miatt, illetve elöregedés miatt 3 nagyobb méretű fát ki kell vágni az udvaron. Az egyik korábban kivágott fa, illetve egy másik kivágandó fa körüli beton támfalat el kell bontani.
7. Akadálymentesítés:
Az épület jelenleg szabályosan nem közelíthető meg akadálymentesen, illetve szabványos akadálymentes wc sem található az épületben. A meglévő akadálymentes wc szabványos kialakításán túl egy második akadálymentes wc is létesül.
A tervezett átalakítások során a komplex akadálymentes használathoz szükséges feltételek
kialakításra kerülnek, egyenlő esélyű hozzáférést biztosítva mindenki számára.
(Az akadálymentesítés részletes leírását az „Akadálymentesítési munkarész” tartalmazza.)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „Építési” megnevezésű szakmagyakorlási területen MV-É jogosult.gal rendelkező szakember építési beruh.k kivitel.ben szerzett szakmai tapaszt. (min.36 hó) 20
2 Vállalja-e 1 fő helyi hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatását (igen/nem) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft-ban megadva) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00030 azonosító számú projekt keretében Szociális Szolgáltatási Központ infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Hajdúböszörményben
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: „TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00040 azonosító számú projekt keretében Szociális Szolgáltató Központ komplex energetikai fejlesztése”
Rész száma: 2.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453100-8
További tárgyak:45331000-6
45321000-3
45215200-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4220 Hajdúböszörmény, II. Rákóczi F. u. 42., Hrsz: 6157.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00040 azonosító számú projekt keretében Szociális Szolgáltató Központ komplex energetikai fejlesztése:
1. Homlokzati hőszigetelés és felújítás:
A meglévő épület összes külső nyílászáróját korszerű, hőszigetelt pvc nyílászárókra cserélik ki, majd utólagos (min.: 12 cm vtg.) hőszigeteléssel látják el az épület homlokzati falazatait. Az utólagos hőszigeteléshez tartozik még az épület zárófödémének utólagos hőszigetelése is!
Teljesen új kazánházi gépészet lesz kialakítva, kondenzációs kazánokkal, pufferekkel, napkollektorokkal kiegészítve.
A fűtés- illetve a melegvíz előállításához szükséges energiát megújuló energia felhasználásával is csökkenthetik majd. Megújuló energia alkalmazásához napelemek, napkollektorok kerülnek elhelyezésre részben a belső-udvar részben és az épület utcai déli tetőfelületén.
Az épületben lévő összes hőleadót (radiátort) a II. szakaszban új, korszerű radiátorokra cseréljük, termosztátos szelepekkel ellátva.
5
A megújuló energia alkalmazása mellett, korszerű, energiatakarékos világítótestek beszerelésére kerül sor a külső megvilágítás számára.
A részletes műszaki tartalmat a Műszaki Leírások tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „Építési” megnevezésű szakmagyakorlási területen MV-É jogosult.gal rendelkező szakember építési beruh.k kivitel.ben szerzett szakmai tapasztal.(min. 36hó 20
2 Vállalja-e 1 fő helyi hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatását (igen/nem) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft-ban megadva) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00040 azonosító számú projekt keretében Szociális Szolgáltató Központ komplex energetikai fejlesztése
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00030 azonosító számú projekt keretében Szociális Szolgáltatási Központ infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Hajdúböszörményben
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TÖMB 2002 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Désány utca 16. 4. em. 15.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937-2-09
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 49210638
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 90002414
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ifj. NAGY-TIMPANON Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Külső Dorogi utca 1.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14591471-2-09

Hivatalos név: "UNIVERSAL BAU' 96" BT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csillag utca 53. fszt. 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4029
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22875624-2-09

Hivatalos név: TÖMB 2002. Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Désány utca 16. 4. em. 15.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937-2-09

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Hajdúböszörményben és a TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00040 azonosító számú projekt keretében Szociális Szolgáltató Központ komplex energetikai fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TÖMB 2002 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Désány utca 16. 4. em. 15.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937-2-09
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 38953000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 44997586
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ifj. NAGY-TIMPANON Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Külső Dorogi utca 1.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14591471-2-09

Hivatalos név: "UNIVERSAL BAU' 96" BT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csillag utca 53. fszt. 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4029
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22875624-2-09

Hivatalos név: TÖMB 2002. Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Désány utca 16. 4. em. 15.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937-2-09

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/03 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlatkérő az Ajánlattételi Felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A fentiek miatt Ajánlatkérő az alábbi ajánlattevők ajánlatának bírálatát nem végezte el, azok érvényességét nem vizsgálta:
• ifj. NAGY-TIMPANON Bt. 4220 Hajdúböszörmény, Külső Dorogi utca 1.
• "UNIVERSAL BAU' 96" BT. 4029 Debrecen, Csillag utca 53. fszt. 1.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges