Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/108
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.07.
Iktatószám:9259/2018
CPV Kód:33110000-4
Ajánlatkérő:Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: AK15794
Postai cím: Diós árok - 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Srágli Attila
Telefon: +36 13561522
E-mail: Projektiranyitasi.Igazgato@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.aeek.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Egészséges Budapest Program keretében képalkotó diagnosztikai berendezések beszerzése a Dél-pesti Centrum, illetve társkórházai részére - 4 részben”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33110000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az Egészséges Budapest Program keretében képalkotó diagnosztikai berendezések beszerzése a Dél-pesti Centrum, illetve társkórházai részére, az alábbiak szerint:
- 1 db DSA Combo perifériáskészülék beszerzése a Bajcsy-Zsilinszky Kórház részére,
- 1 db DSA Kardiológiai angiográfiás és IVUS készülék beszerzése a Bajcsy-Zsilinszky Kórház részére,
- 1 db CT 64 szeletes készülék és tartozékai beszerzése a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet részére,
- 1 db CT Kardiológiai beszerzése a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet részére,
- 1 db IMPAX kardiológiai PACS rendszer upgrade beszerzése a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet részére,
- 1 db Digitalis rtg gép beszerzése a Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet részére,
- 1 db Direkt digitális röntgen felvételi berendezés két munkahellyel beszerzése a Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet részére.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/01 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 3853 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 053 - 116870
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/03/14 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2018/06/07 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/06/21 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 2018/06/07 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/06/21 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Módosítás keretében módosul a közbeszerzési dokumentum részeként kiadott ajánlati dokumentáció (műszaki leírás, nyilatkozatok).
A módosított dokumentumok, a korrigendum megjelenését követően korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető lesz a következő címen: http://utsz.hu/projektek/projekt_yzt6de/index.html
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ