Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/108
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.07.
Iktatószám:9317/2018
CPV Kód:33140000-3
Ajánlatkérő:Semmelweis Egyetem
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: AK06765
Postai cím: Üllői út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Sályi Adrienn közbeszerzési szakreferens
Telefon: +36 12109610
E-mail: salyi.adrienn@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://semmelweis.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://semmelweis.hu/
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tételesen finanszírozott egyszerhasználatos szívsebészeti eszközök beszerzése a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika részére
Hivatkozási szám: 25728/GFIBSZI/2018.
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33140000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tételesen finanszírozott egyszerhasználatos szívsebészeti eszközök beszerzése a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika részére
1. rész: Egyszerhasználatos vákuumos szívstabilizátor (összesen 160 db) adásvétellel történő beszerzése;
2. rész: Kis membránfelületű (1,7-1,99 m2) egyszerhasználatos oxigenátorok (összesen 1000 db) adásvétellel történő beszerzése;
3. rész: Nagy membránfelületű (2,0-2,5 m2) egyszerhasználatos oxigenátorok (összesen 200 db) adásvétellel történő beszerzése;
4. rész: Egyszerhasználatos membrán oxigenátorok hosszú távú testen kívüli oxigenizáció biztosítására (összesen 20 db) adásvétellel történő beszerzése;
5. rész: Egyszerhasználatos oxigenátor-csőkészletek (összesen: 1200 db) adásvétellel történő beszerzése.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/01 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 5755 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 074 - 163968
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/12 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 1 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Rövid meghatározás
A következő helyett:
Tételesen finanszírozott egyszerhasználatos szívsebészeti eszközök beszerzése a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika részére
1. rész: Egyszerhasználatos vákuumos szívstabilizátor (összesen 160 db) adásvétellel történő beszerzése;
2. rész: Kis membránfelületű (1,7-1,99 m2) egyszerhasználatos oxigenátorok (összesen 1000 db) adásvétellel történő beszerzése;
3. rész: Nagy membránfelületű (2,0-2,5 m2) egyszerhasználatos oxigenátorok (összesen 200 db) adásvétellel történő beszerzése;
4. rész: Egyszerhasználatos membrán oxigenátorok hosszú távú testen kívüli oxigenizáció biztosítására (összesen 20 db) adásvétellel történő beszerzése;
5. rész: Egyszerhasználatos oxigenátor-csőkészletek (összesen: 1200 db) adásvétellel történő beszerzése.
Helyesen:
Tételesen finanszírozott egyszerhasználatos szívsebészeti eszközök beszerzése a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika részére
1. rész: Egyszerhasználatos vákuumos szívstabilizátor (összesen 160 db) adásvétellel történő beszerzése;
2. rész: Kis membránfelületű (1,65-1,99 m2) egyszerhasználatos oxigenátorok (összesen 1000 db) adásvétellel történő beszerzése;
3. rész: Nagy membránfelületű (2,0-2,5 m2) egyszerhasználatos oxigenátorok (összesen 200 db) adásvétellel történő beszerzése;
4. rész: Egyszerhasználatos membrán oxigenátorok hosszú távú testen kívüli oxigenizáció biztosítására (összesen 20 db) adásvétellel történő beszerzése;
5. rész: Egyszerhasználatos oxigenátor-csőkészletek (összesen: 1200 db) adásvétellel történő beszerzése.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2018/06/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/06/19 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 1
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: Elnevezés
A következő helyett:
Kis membránfelületű (1,7-1,99 m2) egyszerhasználatos oxigenátorok (összesen 1000 db) adásvétellel történő beszerzése
Helyesen:
Kis membránfelületű (1,65-1,99 m2) egyszerhasználatos oxigenátorok (összesen 1000 db) adásvétellel történő beszerzése
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 2018/06/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/06/19 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Kis membránfelületű (1,7-1,99 m2) egyszerhasználatos oxigenátorok (összesen 1000 db) adásvétellel történő beszerzése
A megajánlott termék szív-tüdő motorhoz felhasználva nyitott motoros szívműtétek során biztosítsa a páciens megfelelő oxigenizációját. Kapilláris típusú (hollow fiber), oxigenátor legyen, membránjának anyaga mikroporózus polipropilén legyen.
A beszerzés tárgyának részletes leírását a Közbeszerzési dokumentumok VI. számú fejezete szerinti Közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.
Az értékelés szempontjai:
Ajánlatkérő a beérkező ajánlatokat a Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár értékelési szempontja alapján bírálja el.
Ajánlatkérő azért választja a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját, mert az Ajánlatkérő igényeinek a specifikációban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelmények szerinti áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. Ajánlatkérő a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó orvostechnikai eszközöket szerez be jelen eljárásban, a rendelet 6. § (3) bekezdése alapján lehetősége van a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontjának választására.
Fő fiz. feltételek és a von. jsz.i rend.ek:
AK előleget nem fizet. Az ellenszolgáltatás teljesítése a tárgyi lehívásban szereplő teljes mennyiség igazolt szerződésszerű leszállítását követően teljesítésigazolás alapján, a jogszabályoknak megfelelően kiállított eredeti számla ellenében utólag, a számla AK általi kézhezvételétől számított 60 naptári napon belül átutalással történik, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdése, a 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. §-a és a Ptk. 6:130.§ (1) - (2) bekezdései szerint, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht) és a 2015. évi CXLIII. tv., valamint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglalt rendelkezésekre.
Az ellenszolg. teljesítése magyar forintban (HUF) történik.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra a kifizetéseket illetően, illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra.
A részletes fiz. feltételeket a szerz.tervezet tartalmazza.
Vevő késedelmes fizetésére a Ptk. 6:155. § (1) bek. az irányadó, Eladó a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § szerinti késedelmi kamat követelésére jogosult.
Helyesen:
Kis membránfelületű (1,65-1,99 m2) egyszerhasználatos oxigenátorok (összesen 1000 db) adásvétellel történő beszerzése
A megajánlott termék szív-tüdő motorhoz felhasználva nyitott motoros szívműtétek során biztosítsa a páciens megfelelő oxigenizációját. Kapilláris típusú (hollow fiber), oxigenátor legyen, membránjának anyaga mikroporózus polipropilén legyen.
A beszerzés tárgyának részletes leírását a Közbeszerzési dokumentumok VI. számú fejezete szerinti Közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.
Az értékelés szempontjai:
Ajánlatkérő a beérkező ajánlatokat a Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár értékelési szempontja alapján bírálja el.
Ajánlatkérő azért választja a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját, mert az Ajánlatkérő igényeinek a specifikációban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelmények szerinti áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. Ajánlatkérő a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó orvostechnikai eszközöket szerez be jelen eljárásban, a rendelet 6. § (3) bekezdése alapján lehetősége van a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontjának választására.
Fő fiz. feltételek és a von. jsz.i rend.ek:
AK előleget nem fizet. Az ellenszolgáltatás teljesítése a tárgyi lehívásban szereplő teljes mennyiség igazolt szerződésszerű leszállítását követően teljesítésigazolás alapján, a jogszabályoknak megfelelően kiállított eredeti számla ellenében utólag, a számla AK általi kézhezvételétől számított 60 naptári napon belül átutalással történik, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdése, a 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. §-a és a Ptk. 6:130.§ (1) - (2) bekezdései szerint, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht) és a 2015. évi CXLIII. tv., valamint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglalt rendelkezésekre.
Az ellenszolg. teljesítése magyar forintban (HUF) történik.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra a kifizetéseket illetően, illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra.
A részletes fiz. feltételeket a szerz.tervezet tartalmazza.
Vevő késedelmes fizetésére a Ptk. 6:155. § (1) bek. az irányadó, Eladó a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § szerinti késedelmi kamat követelésére jogosult.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az ajánlati felhívás további részei változatlanok maradnak, de az Ajánlatkérő egyben módosítja a Közbeszerzési dokumentumokat, Műszaki leírást is.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ