Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/110
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.11.
Iktatószám:9394/2018
CPV Kód:42800000-4
Ajánlatkérő:FREKVENCIA 2000 Kft.
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: FREKVENCIA 2000 Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15256522
Postai cím: Állomás Utca 53
Város: Sajóecseg
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3793
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rabi Annamária
Telefon: +36 306932451
E-mail: frekvencia2000kft@gmail.com
Fax: +36 72489963
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.czukor.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Papíripari gépbeszerzés
Hivatkozási szám: EKR000017262018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42800000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Papíripari gépbeszerzés

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/04 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 6062 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 077 - 171005
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/17 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
A közbeszerzési eljárás során a nyertes ajánlattevőnek az ajánlatkérő 3780 Edelény I. akna 06/20. szám alatti helyszínen össze kell állítania 1 db. rotációs idom-préselt terméket gyártó gépet, mely 1 üzemóra alatt 162 kg speciális nedves szilárd alapanyag feldolgozásával, 3600 db. mennyiségű végterméket tud előállítani, illetve 240 kiló/óra félkész terméket tud vasalni. Az ajánlattevőnek 5 munkanapon keresztül be kell tanítania 1 főt a gép működtetésére.
Helyesen:
A közbeszerzési eljárás során a nyertes ajánlattevőnek az ajánlatkérő 3780 Edelény I. akna 06/20. szám alatti helyszínen össze kell állítania 1 db. rotációs idompréselt terméket gyártó gépet, mely 1 üzemóra alatt 230 kg speciális nedves szilárd alapanyag feldolgozásával, 3600 db. mennyiségű végterméket tud előállítani, illetve 230 kg/óra félkész terméket tud vasalni. Az ajánlattevőnek 5 munkanapon keresztül be kell tanítania 1 főt a gép működtetésére.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2018/06/07 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/06/21 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:
1. 1. Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban szerződésszerűen, minimum 1 teljesített papíripari gép szállítására vonatkozó referenciával, melyben a gép 140-175 kg/óra idom-préselt termék előállítására alkalmas.
2. Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik minimum 1 fő olyan a teljesítésbe bevonni kívánt személlyel, aki gépészmérnöki, vagy gépész technikusi felső, vagy középfokú végzettséggel, és minimum 3 éves papíripari gép szerelésére vonatkozó szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Helyesen:
1. 1. Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban szerződésszerűen, minimum 1 teljesített papíripari gép szállítására vonatkozó referenciával, melyben a gép 170 kg/óra idompréselt termék előállítására alkalmas.
2. Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik minimum 1 fő olyan a teljesítésbe bevonni kívánt személlyel, aki gépészmérnöki, vagy gépész technikusi felső, vagy középfokú végzettséggel, és minimum 3 éves papíripari gép szerelésére vonatkozó szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2018/06/07 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/06/21 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 5 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: E hirdetmény feladásának dátuma
A következő helyett:
Helyesen:
2018/04/17
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ