Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/111
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.12.
Iktatószám:9420/2018
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Eger belterülete, 3300 Eger, Kossuth L. út 16. 6563 hrsz.;Eger belterülete, 3300 Eger, Kossuth L. út 12. 6569/2 hrsz;Eger belterülete, 3300 Eger, Kovács János u. 2. 4635 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:IMOLA-LATEREX Konzorcium - Imola Konstrukt Építőipari Kft.;IMOLA-LATEREX Konzorcium - Laterex Építőipari Zrt.;IMOLA-LATEREX Konzorcium - Imola Konstrukt Építőipari Kft.;IMOLA-LATEREX Konzorcium - Laterex Építő Zrt.;
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK01983
Postai cím: Dobó tér 2.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kurucz András ügyvezető
Telefon: +36 36523777
E-mail: evkft@evkft.hu
Fax: +36 36523786
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eger.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.eger.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „TOP-6.3.2-15-EG1-2016-00001 pályázat keretén belül „Belvárosi terek komplex megújítása” projekten belül magasépítési tevékenységek”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„TOP-6.3.2-15-EG1-2016-00001 pályázat keretén belül „Belvárosi terek komplex megújítása” projekten belül magasépítési tevékenységek”
1. rész: „Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár felújítása”
2. rész: „Volt Helyőrségi Klub felújítása”
3. rész: „Lenkey ház felújítása”
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 674000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: TOP-6.3.2-15-EG1-2016-00001 „Belvárosi terek komplex megújítása” című projekt „Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár felújítása”
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU31 A teljesítés helye: Eger belterülete, 3300 Eger, Kossuth L. út 16. 6563 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. ütem: épületen belüli átalakítási munkák (pinceszint, földszint, emelet) (977,34 m2 nettó alapterületen)
Amely magában foglal:
Építészeti bontások:
Födém bontás (24,99m2), beton aljzat bontás (193,3 m2), nyílás bontás (1,65 m3), válaszfal bontás (68,33 m2), acélszerkezetes osztófödém bontás (56,08 m2), vakolat leverés, téglafelület fugáinak tisztítása (356,1 m2), gipszkarton válaszfalak bontása (29,29 m2), lapburkolat bontása (29,25 m2), melegburkolatok bontása (403,46 m2), fa nyílászáró szerkezetek bontása (27,54 m2), beépített szekrények bontása (26,02 m2), fém nyílászáró szerkezetek bontása (12,83 m2)
Gépészeti bontások:
A hidraulikus váltótól a teljes csőhálózat elbontásra kerül (655 m). A bontásba bele értendő a meglévő fűtési keringető szivattyú is. A hőleadók a terven jelöltek kivételével szintén elbontásra kerülnek (55 db). A hőleadók szerelvényei a megmaradók esetében is bontandók. (140 db). Akadálymentes wc gépészeti bontása.
Elektromos bontások:
Védcsövek bontása (850 m), vezetékek bontása (2500 m), szerelvények bontása (186 db) Építési munkák:
-Szerkezetépítés: Vasbeton liftakna építése (4,4 m3), födémpótlás (4,6 m3), vasalt aljzat készítése (17,2 m3)
-Szigetelés: Utólagos talajnedvesség elleni vízzár Oxal Dry-In pórustömítő akrilát géllel (93,89 fkm2), Utólagos talajnedvesség elleni tömbszigetelés Oxal Dry-In pórustömítő akrilát géllel (129,8 fkm3), Talajnedvesség elleni szigetelés 4 mm vastag elasztobitumenes SBS modifikált lemezzel (151,5 m2)
-Aljzatok: Beton aljzat készítése (12,75 m3), Járdakészítés betonból, 8 cm vtg. (23,7 m2)
-Kőművesmunka: Teherhordó és kitöltő falazat készítése, nyílásszűkítés kisméretű tömör téglából (2,78 m3), Fal és mennyezetvakolatok készítése (43,78 m2), Vakolat pótlás 21-40 cm szélesség között (960 m), Gipszpárkány készítése 31-45 cm kit. szélességben (23,2 m), Vízzáró, légáteresztő vékony- vagy javítóvakolat készítése MC-Bauchemie Oxal DS-HS szulfátellenálló szigetelő iszappal (117,7 m2), Szellőző, falszárító felújító vakolat készítése, erős (magas) só és nedvességtartalom esetén WTA rendszerben (129,5 m2)
-Szárazépítés: Gipszkarton válaszfal készítése (113,26 m2), Szerelt gipszkarton álmennyezet készítése (2,04 m2)
-Burkolatok: Kerámia falburkolat (23,86 m2), Kerámia padlóburkolat (23,86 m2), Műkőburkolatok felújítása (143,67 m2), Műkőburkolat készítése (16,39 m2), Parketta burkolatok javítása (20 m2), Megmaradó parkettaburkolatok csiszolása és beeresztése olajjal (288,5 m2), Svédpadló készítése (410,26 m2)
-Asztalos szerkezetek: Fa beltéri nyílászárók elhelyezése (4 db), Fa szerkezetű vakolható álmennyezet készítése (1,2 m2)
-Lakatos szerkezetek: Tűzgátló ajtó (2 db), Mobil rámpa (2 db), Elektromos moped, EL-GO típusú (1 db), Krause acél létra (5,5 m),
-Festés: Kálivízüveg kötőanyagú, nagy vízgőzáteresztő képességű, szilikát falfestés (4063,23 m2)
-Gépészeti munkák: Akadálymentes wc átalakítása, fűtési rendszer felújítása
-Erősáramú munkák: Teljes belső erősáramú rendszerek felújítása (védőcsövek, vezetékek, szerelvények, lámpatestek, főelosztó, alelosztók
-Gyengeáram: Struktúrált hálózat készítése, fix indukciós hurok létesítése, riasztórendszer telepítése
- két új homlokzati nyílászáró elhelyezése
Az udvari homlokzaton új, akadálymentes kialakítású bejárati ajtó kerül elhelyezésre, valamint az új közösségi térre egy nagyméretû, összetett üvegfal. Mindkettõ Fehér Famix egyedi, fokozott hõszigetelésû faszerkezetû nyílászáró, I. oszt. hossztoldott borovi fenyõbõl, 68 mm szerkezeti vastagsággal, hõszigetelõ biztonsági üvegezéssel, gyári lazúros felülettel.
- akadálymentes lift építése - 630 kg/ 8 személy, szintek száma 2
- akadálymentes parkoló kialakítása a meglévő parkolók átalakításával
A meglévő, térburkolattal ellátott parkolóban a burkolatban elhelyezett eltérő színű kövekkel kialakított elválasztó sávokat a kövek azonos színűre való cseréjével meg kell szüntetni, helyette új elválasztó sávokat és akadálymentes parkoló jelét kell felfesteni. Az akadálymentes parkolóhoz tábla elhelyezése is szükséges, az alaprajzon jelölt helyen, horganyzott, előregyártott beton alaptestes oszlopra elhelyezett szabvány méretű és jelölésű táblával.
- akadálymentes járda építése (23,7 m2) - a III. ütemben bontásra kerül
A későbbi ütemben elkészülő teljes udvari térburkolat kialakításáig egy ideiglenes járda készítésével biztosítjuk az akadálymentes bejárat akadálymentes megközelíthetőségét. A járda a meglévő, megmaradó nagykaputól a bejárati ajtóig vezet, 1,50 méter széles, a maximális lejtése 2,5 %, 8 cm vastag simított beton felülettel és 8 cm kavics ágyazattal készül. Az ideiglenes járda és az udvar vízelvezetését a meglévő összefolyó szintbeli áthelyezésével továbbra is biztosítjuk. Az udvari bejárat elé Aco Self Vario 60x40 cm-es, előregyártott lábtörlő kerül elhelyezésre, és az udvari vízelvezetésbe bekötésre.
- fakivágás (2 db)
II. ütem:
- Homlokzatfelújítás:
Teljes homlokzatfelújítás (1095,46 m2)
Új homlokzati vakolat KEIM Porosan WTA engedéllyel rendelkező felújító vakolat. A meglévő károsodott vakolat eltávolítása után KEIM Porosan Trass-Zementputz előfröcskölő vakolat kerül felhordásra, félig fedve, 5 mm vastagságban, majd erre KEIM Porosan Trass-Sanierputz-NP felújító vakolat készül, minimum 35 mm vastagságban, két rétegben. A lábazati részek felett részleges vakolatjavítás készül, meglévő vegyes alapfelületre, KEIM Universalputz homlokzati javítóvakolat felhordásával, simított kivitelben, a feltárt vastagságokban. (Kb. az össz-felület 5%-a) A délkeleti (udvari) homlokzat oromfalának párkányán a sérült szakaszokon tömör kisméretű téglával kell javítani a párkány hiányosságait.
A teljes vakolt alapfelületeken mélyalapozás készül KEIM FIxativ és víz 1:3 arányú
keverékével. Az előkészített felületen KEIM Contact-Plus/Granital struktúrakiegyenlítő
homlokzatfestés készül két rétegben
- Kéményfelújítás:
Vakolt felületeinél a felújítás a homlokzatvakolatoknál ismertetettek szerint történik. Az északkeleti homlokzaton, az oromfal mellett lévő rossz állapotú kéménynél a tetőn kívüli szakasz teljes elbontásra kerül és tömör kisméretű téglából történő újjáfalazás után KEIM Universalputz vakolatra a többi homlokzatfestéssel megegyező felület készül. Erre a kéménytestre új fedkő is készül.
- Bádogos munkák:
Az épületen minden bádogos szerkezet cserére kerül, VM ZINC natúr horganylemezből. Függőereszcsatorna (108,56 m), lefolyócső (63 m), szegélyek, párkányok (347,91 m),
- Falvarrás:
A homlokzati repedések eltűntetése falvarrással (39,4 m)
- Nyílászárók:
Homlokzati nyílászárók felújítása ill. cseréje. (22 db)
-Ablakok „A” típus: A belső, barokk szerkezetek (tok, szárnyak, könyöklő) megmaradnak, felújításra kerülnek. A faszerkezetek felújítását faszobrász, a vasalatok felújítását fémrestaurátor végzi. A külső oldali szerkezeteket (tok, szárny) el kell bontani, és az újakat a belső oldali barokk szerkezetek mintájára elkészíteni. A külső és a belső oldali tokok közé új falbéllet is készül. (9 db)
-Ablakok „B” típus: Ezeknél az ablakoknál a teljes szerkezet elbontásra kerül. Teljesen új, kapcsolt gerébtokos szerkezet készül, a barokk szerkezetek mintája alapján. (9 db)
-Ablakok „C” típus: Ezeknél az ablakoknál a teljes szerkezet elbontásra kerül. Teljesen új, kapcsolt gerébtokos szerkezet készül, mindkét oldalon befelé nyíló szárnyakkal, falbéllettel, könyöklővel együtt. (22 db)
-Ablakok „D” típus: Ezeknél az ablakoknál szintén elbontásra kerül a teljes szerkezet. Az új ablakok egyrétegű gerébtokos kialakításúak, osztott fix, illetve középen felnyíló szárnyakkal, kétrétegű hőszigetelő üvegezéssel (4-16-4 mm). (3 db)
-Főbejárati nagykapu (K1): A kétszárnyú nagykapu felújítását faszobrász restaurátor, vasalatainak felújítását fémrestaurátor végzi. (1 db)
-Emeleti erkélyajtó (Aj2): A belső oldali barokk szerkezet és a spaletták felújításra kerülnek, a faszerkezetek felújítását faszobrász restaurátor, vasalatainak felújítását fémrestaurátor végzi. A külső oldalon teljesen új szerkezet készül, a belső szárnyak, vagy más analógia alapján (az épületben lévő esetleges más barokk ajtó alapján). (1 db)
- A pinceszint külső utcaszinttel találkozó falfelületének utólagos szigetelése:
A pinceszinti mennyezeten a végleges vakolat elkészítése OXAL DS-HS hidrofób páraáteresztõ vakolattal, min. 1 cm-es vastagságban. (108,9 m2), - A kő lábazat burkolat eltávolítása után a lábazat mögötti falfelületen OXAL DS-HS hidrofób páraáteresztő vakolat készítése, min. 1 cm-es vastagságban, valamint egyoldali vízzár és alatta tömbszigetelés kialakítása (149,59 m2)- Restaurátori munkák:
-Kőszobrász restaurátori munkák: a kőlábazat felújítása, a főbejárat feletti erkélylemez és az alatta lévő oszlopok és oszloptalpak felújítása, kő ablakkeretek felújítása
-Faszobrász restaurátori munkák: bejárati nagykapu restaurálása, restaurátori szakfelügyelet az eredeti nyílászáró szerkezetek felújításához
-Fémrestaurátori munkák: korlátok, rácsok, vasalatok felújítása
III. Ütem:
Külső munkák:
-Szivárgó készítése: Az épület udvari lábazatai mentén egy húsz centiméter széles kavicságyat alakítunk ki, melyet Semmelrock kerti szegéllyel zárunk le. A gyökérfóliával lezárt kavicságyban 25 cm vastag osztályozott kavicson 10 cm vastag kulékavics felső réteg készül. (35,5 m2)
-Kerítések és kapuk építése: A meglévõ acél szerkezetû kapuzatok és a drótfonatos kerítés elbontását követően a statikai terv szerinti lábazatos kovácsoltvas kerítés készül.
Új kerítés szakasz hossza: 34,66 m
Új tömör kerítésszakasz hossza: 5,00 m
Új belső kovácsoltvas kerítés hossza: 2,00 m
Felújítandó tömör kerítésszakasz hossza: 19,27 m
-Csapadékvíz elvezetés és utcai bekötés: Az épület csapadékvizét a meglévő utcai csatornába kötjük.
-Térburkolatok: A meglévő udvari beton térburkolat - az I. ütemben készülő ideiglenes járdával együtt elbontásra kerül. A burkolat alatt statikai tervek alapján méretezett 15 cm vastag vasalt aljzatbeton készül. A belső udvaron a burkolati terv szerinti térburkolatok készülnek. A kerítés melletti sávban 4 cm vastag, 10x10 cm-es bazalt kiskocka burkolatot, míg az udvar többi részén 4 cm vastag, lángolt felületű G 654 közép-szürke színű diorit, illetve 4 cm vastag lángolt és kefélt felületű B 684 kínai bazalt kőburkolatot terveztünk. Térburkolat összesen 183,82 m2
-Térvilágítás: Az udvari térvilágítást egyrészt a homlokzatra szerelt lámpatestekkel, másrészt a szomszéd felőli tömör kerítésszakasz fedkője alá szerelt lámpatestekkel biztosítjuk.
Tetőfelújítás
A bádogos munkákhoz kapcsolódó tetőjavítások helyett teljes felületű tetőfelújítás készül. (950 m2)
-Tetőszerkezet: Mivel az új fedés nem nehezebb a meglévő fedésnél, általános megerősítésre nincs szükség. A faanyagvédelmi szakvélemény által feltárt károsodások helyén a szerkezeti részek cserére kerülnek. A XI. és XV. tengelyben a hiányzó kötőgerendaszakaszok pótlásra kerülnek.
-Tetőfedés: A tető teljes felületén új fedés készül. A megmaradó, illetve a javított
szerkezeteken új lécezés készül, I. osztályú borovi fenyőből, 25x50 mm
keresztmetszeti mérettel. A fémlemez fedés alá teljes felületű gyalult deszkázat készül, szintén I. osztályú borovi fenyőből. A teljes tetőfelületen új Eternit síkpala kettős fedés készül, 20x40 cm-es. (950 m2)
-Bádogos szerkezetek: Az épület felújításának II. ütemének tervei tartalmazták a tetőhöz kapcsolódó bádogos szerkezetek (szegélyek, ereszcsatornák és lefolyók, tetőablakok és díszítőelemek) felújítását. Ezeken túl jelen ütemben csak a hajlatbágozások cseréje, valamint a hófogók újragyártása történik. A hajlatbádog a többi bádogos szerkezettel azonosan VMZinc Natúr Zinc ötvözött horganylemezből készülnek. A hófogók a meglévőkkel azonos kialakítással és anyagból készülnek, a tető ereszvonalával párhuzamosan a teljes hosszon elhelyezve.
- Villámvédelmi rendszer kiépítése
Az elvégzendő építési munka építési engedélyköteles tevékenység.
Vállalkozó feladatát képezi jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött dokumentációban, így a „Műszaki leírás” című dokumentumban, a megküldött tervekben, a szerződéstervezetben, valamint az árazatlan költségvetésben összefoglalt tevékenységek teljes körű ellátása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonásra kerülő M2 alkalmasság tekintetében megajánlott M/2.1. szakember a névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatainak öss 15
2 A teljesítésbe bevonásra kerülő M2 alkalmasság tekintetében megajánlott M/2.3. szakember a névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatainak öss 15
  Költség szempont –
  Ár szempont – ajánlati ár (forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.2-15-EG1-2016-00001
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: TOP-6.3.2-15-EG1-2016-00001 „Belvárosi terek komplex megújítása” című projekt „Volt Helyőrségi Klub felújítása” alprojekt
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU31 A teljesítés helye: Eger belterülete, 3300 Eger, Kossuth L. út 12. 6569/2 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az alapvető fejlesztési koncepció, hogy a műszakilag szükséges rekonstrukcióval kialakításra kerülő család barát könyvtár helyet tudjon adni a Megyei Könyvtárnak a kivitelezés idejére (Eger, Kossuth L. u. 16., a volt nagypréposti palota).
A munkák rövid leírása:
- Műemlék kapuépítmény felújítása, kőrestaurátor által.
- Családbarát "Varázskönyvtár" kialakítása az utcai szárnyban teljes rekonstrukcióval (földszint + emelet)
- Családbarát kávézó kialakítása az udvari szárny rekonstrukciójával és a bontásokat követő új bővítéssel, az önálló működés biztosításával. Az udvari épületszárnyban lévő kávézó belső tere nem kerül kialakításra az I. ütemben, azt Megbízó később az üzemeltetővel való megállapodás részeként kívánja kialakítani!
- Új telken belüli közművek építése
- Az udvar rekonstrukciója (út, parkoló, térburkolatok, kerítés, térvilágítás, kertészet)
- Akadálymentesítés
Nettó alapterületek: Földszint: 553,47 m2
Emelet: 364,68 m2
Fszt. + emelet: 918,15 m2
Terasz: 84,52 m2
Előlépcső és rámpa: 12,98 m2
- Részletes leírás:
-Bontási munkák: A jelölt toldalék épületrészek bontásra kerülnek (cca. 50 m2). A teljes gépészeti (víz-, csatorna-, fűtési) rendszer, valamint a villamos hálózat és szerelvényei és a gyengeáramú hálózatok bontásra kerülnek. Építészeti bontások a felújítással érintett etrületeken.
-Alapozás: Az udvari egyszintes szárnyban kialakításra kerülő kávézó kibővítéséhez készülő homlokzati monolit vasbeton falpillérek alapozásaként beton pontalapokra támaszkodó monolit vasbeton talpgerenda készül. A kávézó teraszára felvezető rámpa, valamint a kapu utáni udvari akadálymentes bejárathoz vezető rámpa kísérőlábazatát monolit beton, 50x50 cm keresztmetszetű sávalapokra falazott, vasalt és kibetonozott 30 cm vastag zsalukő szerkezet alkotja.
-Szerkezeti falak: A meglévő, megmaradó szerkezeti falakban a terv szerinti megszüntetendő nyílásokat tömör kisméretű téglával kell kifalazni. A meglévő szerkezeti falakban kialakítandó új nyílások kialakítása hagyományosan, több ütemben elhelyezhető és összecsavarozandó idomacél gerendák beépítésével történik. Az egykori bevilágító udvar (111. jelű padlásfeljárat) erősen repedezett falainak felújítására köracél falkötővasak beépítésére kerül sor, valamint két falat az emeleti zárófödém feletti szakaszon teljesen újrafalzásra kerül, erősítő monolit vasbeton pillérekkel kiegészítve. Az udvari kávézó kibővítésének új homlokzati falszerkezete a talpgerendába befogott monolit vasbeton falpilléreken végigfutó többtámaszú monolit vasbeton peremgerendából áll. A peremgerendára Porotherm 38 N+F falazóblokkból készül attikafal, felül monolit vasbeton koszorúval lezárva. A bővítmény végfalai szintén Porotherm 38 falazatok, monolit beton sávalapra ültetve.
-Padlószerkezetek: A kétszintes utcafronti eredeti és a kétszintes toldalék épületrészben megtartjuk az eredeti padlószerkezetet. A földszinti 01 és 02. jelű helyiségben a jelenlegi -0,27 m szint helyett a ± 0,00 szintre emeljük a padlóvonalat. Itt új vasalt aljzaton talajnedvesség ellenei szigetelés, majd úsztatott aljzatbeton készül. Az udvari kávézónál a meglévő padlószerkezet teljes egészében elbontásra kerül, helyette szintén ± 0,00 járószinttel új padlószerkezet készül. A padláson lévő szellőzőgépházban az új monolit vasbeton lemez födémre úsztatott aljzat készül, simított felülettel. A padlás többi részén, az új vasbeton lemezre, illetve a meglévő, megmaradó borított fafödémre helyenként osb lap járófelületű, kétirányú pallóváz közé elhelyezett, összesen 15 cm vastagságú hőszigeteléssel ellátott szerkezet készül.
-Födémszerkezetek: A kétszintes utcafronti eredeti és a kétszintes toldalék épületrészben az emeletközi födémeket megtartjuk, csak a padlóburkolatok cseréje történik. A lift elhelyezése miatt az utcafronti 01. és 02. jelű helyiségek mennyezetében két acél gerenda és 3 mező elbontása után új monolit vasbeton lemez készül, felette a födémvastagság kitöltésére lépésálló hőszigetelés elhelyezése után új aljzatra készül a padlóburkolat. A padlásfödém, valamint az utólag ráépített téglafalazatú, fafödémű tárolók az utcafronti épületrészben elbontásra kerülnek, a fafödém helyett új 18 cm vastag monolit vasbeton födém készül, a födém alsó síkjának megtartásával. A födémre 15 cm vastag ásványgyapot hőszigetelés kerül, illetve a szellőző gépházban úsztatott aljzat. A padláson lévő szellőző gépház zárófödéme rétegrend szerinti, 70x50x5 mm-es zártszelvény tartóvázra szerelt, tűzgátló gipszkarton burkolatú szerkezet. Előírt tűzgátló követelménye: A2/REI 30. A födémet tartó vázat 30 perces tűzgátló festéssel kell ellátni. A volt bevilágító udvar lezárásához az új 25 cm vastag falon lévő talpszelemenre és az új HEA 140-es acél tartóra támaszkodó szarufákra deszka burkolat készül, majd erre 15 cm vastag ásványgyapot hőszigetelést helyezünk el.Zárófödémek (lapostetők): Mindhárom meglévő lapostetőnél rétegrendet (vízszigetelés, hőszigetelés) visszabontjuk a födémszerkezetig. A födémszerkezet kialakítását, 5 cm vtg betonesztrich kiegyenlítést irányoztunk elő. A kiegyenlített födémszerkezetre a rétegrendben meghatározott szerkezeti vastagsággal és anyagokkal készül el az új hő- és vízszigetelés.
-Lépcsőszerkezetek: Az utcafronti bejárat meglévő műkő előlépcsője felújításra kerül. A kétszintes épületrészben meglévő, földszintről emeletre vezető belső lépcsőről a mostani faburkolatot elbontjuk, helyette a szükséges javításokkal a teljes felületén felújított, műkő lépcsőszerkezetet mutatjuk meg. A lépőcsőfelületek és a balusztrádok felületei felújításra kerülnek, valamint a lépcső új műkő kisérőlábazatot kap.
-Magastetők: Az utcafronti, alacsonyabb ereszmagasságú tetőszakasz teljes elbontásra kerül, a tetőszerkezettel és a fafödémmel együtt. Helyette új monolit vasbeton lemez födém és egy új fa- és részben acél szerkezetű fedélszék kerül kialakításra. A nagyterem feletti szakaszon csak a cserép és a fémlemez fedés, valamint a lécezés és a deszkázat kerül elbontásra. A tetőfedést a tető alsó, 31°-os lejtésű szakaszán mindenhol Tondach egyenesvágású hornyolt cserépre cseréljük, új lécezéssel (335,3 m2). A felső, 18°-os tetőszakaszon a szarufákra utólag egy kiegészítő elem kerül, majd erre új deszkázat és új VM Zinc natur zinc állókorcos fedés (183,83 m2). A nagyterem feletti padlástér kiszellőzésére 3 db utólag kialakítandó padlásablak készül, a meglévő szarufák közé beépített fióktartókra ültetett szerkezettel, VM Zinc natur zinc állókorcos fedéssel és burkolattal. Az udvar felőli tetősíkra egy új Tondach tetőkibúvó ablak is kerül. A szellőzőgépház két tetőfelépítménye az új monolit vasbeton födémre támaszkodó faszerkezeten, VM Zinc natur zinc állókorcos fedéssel és burkolattal készül, két nagyméretű (2000x1000 mm) fix esővédő zsaluval a homlokzati felületén.
-Felvonó kialakítása: Az utcai traktusba az emelet akadálymentes megközelítése érdekében új felvonó kerül kialakításra. Teherbírása 630 kg / 8 személy, állomások száma 2
-Válaszfalak: Az épületben készülő új válaszfalak szerelt kialakításúak
-Burkolatok: Parketta padlóburkolat Grandiose Superior tölgy tömörfa svédpadló, 600 - 1600 mm x 120 mm x 20 mm gyári Canyon felülettel (597,23 m2), Greslap padlóburkolat (194,49 m2), homokfúvott júra mészkő burkolat 2 cm vastagságban, 40x40 cm-es méretben (141,48 m2), 10 cm magas kísérőlábazattal. PVC padlóburkolat, Csempe falburkolat a vizes helyiségekben (217,22 m2).
Vakolatok: Vakolat leverése 1847,44 m2; Oldalfalvakolt készítés 1772,69 m2; Mennyezetvakolat készítés 113,02 m2; Vakolatjavítás oldalfalon 287,19 m2; Vakolatjavítás mennyezeten 314,29 m2.
-Belső felületképzés: A teljes vakolt, illetve gipszkarton felületeken két rétegű diszperziós festés készül. (3774 m2)
-Külső felületek: Az utcafronti, kétszintes, magastetős épületrészen az alábbi helyeken teljesen új vakolat készítése szükséges a meglévő vakolatok leverése után: - épület utcafronti homlokzatán a kváderes vakolatmezőn (a kő osztópárkányig), - a kapuzat teljes vakolt felületén, külső és belső oldalon is, - az udvari homlokzaton +1,70 m magasságig. Egyéb homlokzati részek felett részleges vakolatjavítás készül, meglévő vegyes alapfelületre, KEIM Universalputz homlokzati javítóvakolat felhordásával, simított kivitelben, a feltárt vastagságokban (kb. az össz-felület 5%-a). A párkányok sérült szakaszai, az utcafronti kő lábazat és az utcafronti kő nyíláskeretek és párkány, valamint az emeleti ablakkeretek felújításra kerülnek. A lapostetős épületek homlokzatain új hőszigetelő vakolat készül. Homlokzati alapvakolat 208,43m2; Homlokzati színvakolat készítése 348,01m2; Homlokzati vékonyvakolat 455,01 m2; Szilikát festés 455,01 m2
- Nyílászárók: Az épületen lévő összes külső nyílászáró - a rácsokkal együtt - bontásra kerül, hasonlóan a belső nyílászárók is.
-Az utcafronti, kétszintes, magastetős épületrészen: Külső nyílászárók: új ablakok I. oszt. hossztoldott borovi fenyőből készülő, korszerű kapcsolt gerébtokos szerkezetek, külső megjelenésükben a meglévővel azonosak. Belső nyílászárók: A belső ajtók általánosan utólag szerelhető MDF ajtótokkal és laminált lyukfuratolt faforgácslap ajtólapokkal készülnek.
-Az udvari, kétszintes, lapostetős épületrészen: Külső nyílászárók: Az új ablakok 68 mm szerkezeti vastagságú, I. oszt. hossztoldott borovi fenyőből készülő, korszerű hőszigetelő nyílászárók, kétrétegű hőszigetelő üvegezéssel. Belső nyílászárók: A belső ajtók általánosan utólag szerelhető MDF ajtótokkal és laminált lyukfuratolt faforgácslap ajtólapokkal készülnek.
-Az udvari, földszintes épületrészen (kávézó): Külső nyílászárók: Az új homlokzati nyílászárók hőhídmentes acél profilú Jansen Janisol nyílászárók, két rétegű hőszigetelő üvegezéssel ellátva. A 32. jelű irodahelyiség ablaka tűzvédelmi okokból tűzgátló szerkezekt, előírt tűzgálási értéke: D/EI2 30-C. A 24. jelű gépészeti helyiség bejárati ajtaja szintén D/EI2 30-C minősített szerkezet lehet, jelen esetben Hörmann tűzgátló ajtó. Belső nyílászárók: A kávézó belső ajtajai utólag beépíthető acél válaszfaltokokkal és laminált lyukfuratolt faforgács ajtólapokkal készülő szerkezetek.
-Bádogos szerkezetek: Az épületen minden bádogos szerkezet (tetőfedés, ereszcsatornák és lefolyók, szegélyek, párkányok) bontásra kerül. Helyette az új bádogos szerkezetek VM Zinc natúr horganylemezből készülnek.
-Térburkolatok: A térburkolat Semmelrock Citytop 8 cm vastag, szürke és antracit térkövekkel készül, az akadálymentes bejáratnál külön vezetősávval.
-Teraszburkolat: A kávézóhoz tartozó terasz burkolata Semmelrock Lusso Tivoli burkolólapból készül.
-Parkolók: A telken belül elhelyezett 4 db személyzeti parkoló és az iskola kapubejáratának alkalomszerű elérhetőségét biztosító burkolata Semmelrock Ökogreen gyepfugás szürke térkő.
-Kerítés: A telek keleti végén kerítésnél teljes hosszában elbontásra kerülnek a kerítésoszlopok és a pálcás kerítésmezők, valamint a lábazati falon lévő fedkő. A lábazat a saját telek felőli oldalon új vakolatot kap. A lábazati fal felett új áttört kerítésmezők kerülnek elhelyezésre. A telek délkeleti oldalán lévő kerítésen elbontásra kerül a fedkő, helyette újat készítünk. A kerítés terméskő lábazata új vakolatot kap. A lábazat feletti nyerstégla kerítésfal változatlanul marad.
-Kertépítés: Az udvaron kialakítandó zöldfelületen a meglévő aszfalt és beton burkolatok elbontása után talajcsere szükséges, 20 cm vastagságú új termőföld elhelyezésével, majd ezután füvesíthető a terület és ültethetőek a cserjék és fák. (378,5 m2)
-Gépészet: Teljesen új gépészet készül. Vízellátás-csatornázás, Földgázellátás, Fűtés-hűtés, szellőzés,
-Villanyszerelés: Teljesen új elektromos rendszer készül az épületben. Új villámvédelmi rendszer készül.
-Gyengeáram: WIFI központ, fix indukciós hurok, riasztó rendszer, tűzjelző rendszer
Az elvégzendő építési munka építési engedélyköteles tevékenység.
Vállalkozó feladatát képezi jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött dokumentációban, így a „Műszaki leírás” című dokumentumban, a megküldött tervekben, a szerződéstervezetben, valamint az árazatlan költségvetésben összefoglalt tevékenységek teljes körű ellátása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonásra kerülő M2 alkalmasság tekintetében megajánlott M/2.1. szakember a névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatainak öss 15
2 A teljesítésbe bevonásra kerülő M2 alkalmasság tekintetében megajánlott M/2.3. szakember a névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatainak öss 15
  Költség szempont –
  Ár szempont – Ajánlati ár Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.2-15-EG1-2016-00001
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: 3.rész: TOP-6.3.2-15-EG1-2016-00001 „Belvárosi terek komplex megújítása” című projekt „Lenkey ház felújítása”
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU31 A teljesítés helye: Eger belterülete, 3300 Eger, Kovács János u. 2. 4635 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Eger, Kovács János u. 2., Hrsz: 4635 alatti műemlék épület - Lenkey tábornok szülőháza - „Szabadság Ház”
Az alapvető fejlesztési koncepció, hogy a teljes ingatlan rekonstrukciója valósuljon meg úgy, hogy a történeti állapot is visszaállítható legyen, amennyiben lehetséges.
A „Szabadság Ház” a múzeumi funkciókon kívül a kávézó kialakítását is lehetővé tette.
-Az épület ismertetése:
Műemlék épület, utcavonalon álló L-alaprajzú földszintes, 18. századi barokk sarokház.
-A beruházás műszaki tartalma és adatai:
A műemléki épület teljes rekonstrukciója, kőrestaurátori munkával, faszobrász-restaurátor művész felügyeletével készülő famunkával, nyílászárók mintadarab jóváhagyása utáni újragyártásával, az udvar és kapualj rekonstrukciójával (térburkolat, kerítés, ültetősáv), komplett erősáram, gyengeáram, gépészeti szereléssel, telken belüli új közművek építésével.
Felújítással érintett nettó alapterület: 132,56 m2
Elvégzendő feladatok:
- Bontási munkák: teherhordó falak (15,43 m3), válaszfalak (57,85 m2), belső vakolatleverések (458,16 m2), homlokzati vakolatleverések (231,92 m2), minden padlókonstrukció (28,16 m3), teljes tetőszerkezet (223 m2), cserépfedés (305 m2), bádogozás (összesen 144,31 m), sík fafödém (55 m2), külső-belső nyílászárók (53,22 m2), kerítések, tejes gépészeti (víz-, csatorna-, fűtés) rendszer, villamos hálózat és szerelvényei, gyengeáramú hálózatok
- Alapozás megerősítése injektált mikrocölöpözéssel (12,1 m),
- Fúrt pontalap (2,4 m3),
- Új 18 cm vtg. monolit vb. födém (8,3 m3),
- Új monolit vasbeton aljzatlemez (25,1 m3),
- Falvarrás Brutt Helical technológiával (16 m),
- Utólagos injektált falszigetelés (62,78 falker.m2)
- Pincehelyiségek KEIM Seccopor-Grosso nedvességszabályozó vakolása (45,71 m2),
- Új teherhordó és kitöltő falazatok (5,17 m3),
- Új tetőszerkezet (223 m2),
- CREATON KLASSZIK hódfarkú cserépfedés (304,6 m2),
- Homlokzati párkányhúzás KEIM NHL-Kalkputz-Grob/Fein vakolatrendszerrel (35,37 m)
- külső falszerkezetek WTA rendszerű felújító vakolása (688,99 m2)
- gipszkarton válaszfalak (19,47 m2)
- szerelt gipszkarton álmennyezet (10,59 m2)
- önterülő műgyanta ipari padlóburkolat (15,66 m2),
- Csempeburkolat (27,84 m2),
- tölgy tömörfa svédpadló burkolat (94,33 m2),
- BN Stone Limestone Beige lapburkolat (85,09 m2),
- Függőereszcsatorna (52,59 m),
- Eresz-, Fal- és kéményszegély, hajlatbádogozás (összesen: 79,93 m),
- Kétvízorros fallefedés (17,66 m),
- Szerelt jellegű WC-kabinrendszer (1 db),
- Talajnedvesség elleni bitumenes szórt szigetelés (162,43 m2)
- 16 cm vtg. Austrotherm hőszigetelő szárazpadló (57,2 m2)
- 15 cm vtg. Rockwool Multirock födémszigetelés (175,45 m2),
- Újragyártandó külső nyílászárók (12 db)
- Újragyártandó belső ajtók (9 db)
- Jansen Janisol portál automata tolóajtóval 1 db
- Belső szilikátfestés (483,4 m2)
- Külső szilikátfestés (316,81 m2)
- növénytelepítés (20 db)
- Bejárati nagykapu felújítása faszobrász-restaurátor művész felügyeletével (1 db),
- kőrestaurátori munka (homlokzati ablak- és ajtókeretek, lábazatok, kapu kerékvető, küszöb, kőlépcső)
- fémrestaurátori munka (meglévő nyílászáró vasalatok újragyártása)
- festőrestaurátori munka (kutatás és dokumentálás)
- Erősáramú hálózat, gyengeáram (betörésjelző rendszer), villámvédelem komplett kiépítése a felújítással érintett teljes területen
- Gépészeti hálózatok (víz-csatornaszerelés, csapadékvíz elvezetés, földgázellátás, fűtés, szellőzés) komplett kiépítése a felújítással érintett teljes területen
Az elvégzendő építési munka építési engedélyköteles tevékenység.
Vállalkozó feladatát képezi jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött dokumentációban, így a „Műszaki leírás” című dokumentumban, a megküldött tervekben, a szerződéstervezetben, valamint az árazatlan költségvetésben összefoglalt tevékenységek teljes körű ellátása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonásra kerülő M2 alkalmasság tekintetében megajánlott M/2.1. szakember a névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatainak öss 15
2 A teljesítésbe bevonásra kerülő M2 alkalmasság tekintetében megajánlott M/2.3. szakember a névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatainak öss 15
  Költség szempont –
  Ár szempont – Ajánlati ár Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.2-15-EG1-2016-00001
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16798 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés - „Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár felújítása”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: IMOLA-LATEREX Konzorcium - Imola Konstrukt Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth L. u. 6/A.
Város: Eger
NUTS-kód: HU31
Postai irányítószám: 3300
Ország: HU
E-mail: vallalkozas@imolanet.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22605940-2-10
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: IMOLA-LATEREX Konzorcium - Laterex Építőipari Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hídépítő u. 1-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1095
Ország: HU
E-mail: vallalkozas@laterex.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25098367-2-43
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 254665996
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 302522000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem: HUF
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Nyertes ajánlattevő igénybe vesz alvállalkozót építőmesteri, szakipari, épületvillamossági, épületgépészeti, közmű építési, parképítési, térburkolási, felvonó építési és restaurátori munkák részfeladatainak ellátására.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: IMOLA-LATEREX Konzorcium (Imola Konstrukt Építőipari Kft./Laterex Építő Zrt.)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth L. u. 6/A.
Város: Eger
NUTS-kód: HU31
Postai irányítószám: 3300
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22605940-2-10

Hivatalos név: Ertamil Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rajner K. u. 41.
Város: Eger
NUTS-kód: HU31
Postai irányítószám: 3300
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11176842-2-10

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Vállalkozási szerződés - „Volt Helyőrségi Klub felújítása”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: IMOLA-LATEREX Konzorcium - Imola Konstrukt Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth L. u. 6/A.
Város: Eger
NUTS-kód: HU31
Postai irányítószám: 3300
Ország: HU
E-mail: vallalkozas@imolanet.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25098367-2-43
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: IMOLA-LATEREX Konzorcium - Laterex Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hídépítő u. 1-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1095
Ország: HU
E-mail: vallalkozas@laterex.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25098367-2-43
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 298979736
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 371478000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem: HUF
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Nyertes ajánlattevő igénybe vesz alvállalkozót építőmesteri, szakipari, épületvillamossági, épületgépészeti, közmű építési, parképítési, térburkolási, felvonó építési és restaurátori munkák részfeladatainak ellátására.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám: 3300
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv nem
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: IMOLA-LATEREX Konzorcium (Imola Konstrukt Építőipari Kft./Laterex Építő Zrt.)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth L. u. 6/A.
Város: Eger
NUTS-kód: HU31
Postai irányítószám: 3300
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22605940-2-10

Hivatalos név: Ertamil Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rajner K. u. 41.
Város: Eger
NUTS-kód: HU31
Postai irányítószám: 3300
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11176842-2-10

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: „Lenkey ház felújítása”
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 107487578
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: IMOLA-LATEREX Konzorcium
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth L. u. 6/A.
Város: Eger
NUTS-kód: HU31
Postai irányítószám: 3300
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22605940-2-10

Hivatalos név: Ertamil Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rajner K. u. 41.
Város: Eger
NUTS-kód: HU31
Postai irányítószám: 3300
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11176842-2-10

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2017/11/16 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges