Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/110
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.11.
Iktatószám:9440/2018
CPV Kód:45111100-9
Ajánlatkérő:Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:4032 Debrecen, Nagyerdei Park 1., hrsz: 22330/4
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:"NAGYMESTER" Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16018
Postai cím: Piac utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett
Telefon: +3652 511 550
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Fax: +3652 511 552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „A Debreceni Nagyerdő program befejezése projekt során a gyógyfürdő építményei bontási feladatainak kivitelezése”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45111100-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„A Debreceni Nagyerdő program befejezése projekt során a gyógyfürdő építményei bontási feladatainak kivitelezése”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4032 Debrecen, Nagyerdei Park 1., hrsz: 22330/4
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Debreceni Gyógyfürdő komplett felújítását és azon belül a bontási feladatok elvégzését Debrecen Város Önkormányzata (Megrendelő) a Modern Városok Program keretében kívánja megoldani.
Építéshatósági bontási engedély nem szükséges a bontási munka elvégzéséhez.
- Bontandó épületek és építmények felsorolása
A Debrecen Nagyerdei park 1. (hrsz. 22330/4) alatt a következő épületek és építmények találhatóak:
Jele Megnevezése
A épület főbejárati öltöző épület (5000 fős)
B épület gyógymedence I.
C épület gyógymedence II.
D épület hullámmedence gépházzal, gyerekmedence
E épület kabinsor (a Pallagi út felőli falat erősítő pillérekkel kerítésként meg kell hagyni)
F épület trafó
G épület úszómedence gépház
H épület földalatti wc
I épület pavilonok
J épület beton napernyők, egyéb bontandó építmények, kerítések, térburkolatok (utak, járdák, rámpák), kertészeti támfalak, földfeltöltések, közművezetékek
A térkő burkolatok, a járdalap burkolat bontása előtt az Üzemeltető kijelöli, hogy mennyire tart igényt. Ezeket a bontást és szakszerű rakatolást követően raklapra kell helyezni és az Üzemeltető által megjelölt helyre szállítani.
A fürdőn belüli, a Nagyerdei körút felőli fő közlekedési útvonalat a bontási munka során nem kell elbontani, az az új fürdő kivitelezőjének lesz a feladata az új útvonal biztosítását követően.
K épület 50 m-es úszómedence
Az épületek alapozását is ki kell bontani. A bontási munkát követően a terepfelületeket el kell egyengetni.
A tartószerkezetek elbontása előtt az egyes tartószerkezeti elemeket és kapcsolataikat egyértelműen azonosítani kell minden épület és építmény esetében.
Szükség esetén roncsolásos feltárásokat kell végezni a teljes szerkezeti rendszer megismerése érdekében, fontos hogy a szerkezeti vázon azonosítástalan elem ne maradjon. Az épületek egyes szakaszainak lerombolása, összedöntése, gépi összeroppantása csak a biztonsági, munkavédelmi előírások maradéktalan betartásával végezhető. A technológiai szünetek beiktatása esetén meg kell győződni a még álló szerkezetek állékonyságáról, vagy arról gondoskodni kell.
Robbantással bontani nem lehet!

Az épületek bontása részben gépi úton, részben kisgépekkel, kézi erővel megoldható. A szerkezetek állékonyságáról bontás közben is nagy körültekintéssel kell gondoskodni. Az épület bontása felülről lefelé történik, az építési sorrenddel ellentétesen haladva, szerkezeti elemekre szétszedve kell a bontást végezni.
A bontási munka elvégzésére vonatkozóan a leendő kivitelezőnek teljes körűen kell a bontási munkát elvégeznie, az Önkormányzat meghatalmazása alapján önállóan szükséges minden közműszolgáltató cégnél eljárnia az esetleges kikapcsolások, áramszünet, egyéb ügyek intézésekor.
A kivitelezési idő alatt a munkavégzési terület ideiglenes védelmét az illetéktelen bejárás ellen vállalkozónak kell megoldani, a biztonságos munkavégzést kivitelezőnek szakszerűen kell kialakítani. A bontási terület és a fürdő bontással nem érintett területét ideiglenes kerítéssel el kell választani.
Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A további információkat, a részletes feladatleírást, az Ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a további közbeszerzési dokumentumok részletezik.
A további információkat, a részletes feladatleírást, az Ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a további közbeszerzési dokumentumok részletezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
18534 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „A Debreceni Nagyerdő program befejezése projekt során a gyógyfürdő építményei bontási feladatainak kivitelezése”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/12/13 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: "NAGYMESTER" Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kishegyesi u. 85.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: HU
E-mail: nagymester@nagymester.com
Telefon: +36 52530294
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52530295
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 159.736.799
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45111100-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4032 Debrecen, Nagyerdei Park 1., hrsz: 22330/4
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Debreceni Gyógyfürdő komplett felújítását és azon belül a bontási feladatok elvégzését Debrecen Város Önkormányzata (Megrendelő) a Modern Városok Program keretében kívánja megoldani.
Építéshatósági bontási engedély nem szükséges a bontási munka elvégzéséhez.
- Bontandó épületek és építmények felsorolása
A Debrecen Nagyerdei park 1. (hrsz. 22330/4) alatt a következő épületek és építmények találhatóak:
Jele Megnevezése
A épület főbejárati öltöző épület (5000 fős)
B épület gyógymedence I.
C épület gyógymedence II.
D épület hullámmedence gépházzal, gyerekmedence
E épület kabinsor (a Pallagi út felőli falat erősítő pillérekkel kerítésként meg kell hagyni)
F épület trafó
G épület úszómedence gépház
H épület földalatti wc
I épület pavilonok
J épület beton napernyők, egyéb bontandó építmények, kerítések, térburkolatok (utak, járdák, rámpák), kertészeti támfalak, földfeltöltések, közművezetékek
A térkő burkolatok, a járdalap burkolat bontása előtt az Üzemeltető kijelöli, hogy mennyire tart igényt. Ezeket a bontást és szakszerű rakatolást követően raklapra kell helyezni és az Üzemeltető által megjelölt helyre szállítani.
A fürdőn belüli, a Nagyerdei körút felőli fő közlekedési útvonalat a bontási munka során nem kell elbontani, az az új fürdő kivitelezőjének lesz a feladata az új útvonal biztosítását követően.
K épület 50 m-es úszómedence
Az épületek alapozását is ki kell bontani. A bontási munkát követően a terepfelületeket el kell egyengetni.
A tartószerkezetek elbontása előtt az egyes tartószerkezeti elemeket és kapcsolataikat egyértelműen azonosítani kell minden épület és építmény esetében.
Szükség esetén roncsolásos feltárásokat kell végezni a teljes szerkezeti rendszer megismerése érdekében, fontos hogy a szerkezeti vázon azonosítástalan elem ne maradjon. Az épületek egyes szakaszainak lerombolása, összedöntése, gépi összeroppantása csak a biztonsági, munkavédelmi előírások maradéktalan betartásával végezhető. A technológiai szünetek beiktatása esetén meg kell győződni a még álló szerkezetek állékonyságáról, vagy arról gondoskodni kell.
Robbantással bontani nem lehet!

Az épületek bontása részben gépi úton, részben kisgépekkel, kézi erővel megoldható. A szerkezetek állékonyságáról bontás közben is nagy körültekintéssel kell gondoskodni. Az épület bontása felülről lefelé történik, az építési sorrenddel ellentétesen haladva, szerkezeti elemekre szétszedve kell a bontást végezni.
A bontási munka elvégzésére vonatkozóan a leendő kivitelezőnek teljes körűen kell a bontási munkát elvégeznie, az Önkormányzat meghatalmazása alapján önállóan szükséges minden közműszolgáltató cégnél eljárnia az esetleges kikapcsolások, áramszünet, egyéb ügyek intézésekor.
A kivitelezési idő alatt a munkavégzési terület ideiglenes védelmét az illetéktelen bejárás ellen vállalkozónak kell megoldani, a biztonságos munkavégzést kivitelezőnek szakszerűen kell kialakítani. A bontási terület és a fürdő bontással nem érintett területét ideiglenes kerítéssel el kell választani.
Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A további információkat, a részletes feladatleírást, az Ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a további közbeszerzési dokumentumok részletezik.
A további információkat, a részletes feladatleírást, az Ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a további közbeszerzési dokumentumok részletezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 156.256.927
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: "NAGYMESTER " Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kishegyesi u. 85.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: HU
E-mail: nagymester@nagymester.com
Telefon: +36 52530294
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52530295
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/05/10 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. szerződésmódosítás:A közbeszerzési eljárásban kiadott bontási tervdokumentáció és feladatmeghatározás alapján a bontási munka részét képezte a kabinsor részleges elbontása úgy, hogy annak a Pallagi út felőli fala megmaradt volna az új fürdő építéséig ideiglenes kerítésként. A Nagymester Kft. által benyújtott ajánlat költségvetése ezen munkatételeket tartalmazta.
A Megrendelő, a Vállalkozó, a műszaki ellenőr és a Debreceni Gyógyfürdő Kft. képviselőinek részvételével előzetes munkaterület bejárást tartottak, ahol megállapításra került, hogy a kabinsor szerkezeti kialakítása nem teszi lehetővé annak részleges elbontását, mivel a megmaradó fal instabillá, balesetveszélyessé válhat, melyre tekintettel műszakilag nem javasolt a kabinsor részleges elbontása.
A fentiekre tekintettel Felek abban állapodtak meg, hogy a kabinsor jelen szerződés keretében nem kerül elbontásra, ezért az elmaradó bontási munka költségével a vállalkozási díj csökkentésre kerül. A kabinsor a jelenlegi állapotában alkalmas a kerítés funkció betöltésére.
Az elmaradó munkatételek díja a Nagymester Kft. által benyújtott ajánlat alapján:
Munkanem mennyiség Anyag ár Munkadíj
E-épület, Kabinsor bontása, épület bontása: tetőfödém, teherhordó falak, pillérek, alapozás bontása 662,72 m2 - 1 988 160 Ft
E-épület, Kabinsor bontása, feltöltés készítése, munkagödör a terepszintig tömörítéssel 662,72 m2 265 088 Ft 132 544 Ft
E-épület, Kabinsor bontása, törmelék elszállítása 662,72 m2 - 994 080 Ft
Összesen Anyag és Díj 265 088 Ft 3 114 784 Ft
Mindösszesen nettó 3 379 872 Ft
ÁFA 912 565 Ft
Mindösszesen bruttó 4 292 437 Ft
2. szerződésmódosítás:
A közbeszerzési eljárásban kiadott bontási tervdokumentáció és feladatmeghatározás alapján a bontási munka részét képezte a Kacsás- kút sérülésmentes bontását, védelmét és elszállítását. A Nagymester Kft. által benyújtott ajánlat költségvetése ezen munkatételeket tartalmazta.
Az Önkormányzat 2018. március 19-i vezetői értekezletén az a döntés született, hogy a kút restaurálását a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. fogja elvégezni, melynek része a bontás, védelem és az elszállítás is.
A fentiekre tekintettel Felek abban állapodtak meg, hogy a Kacsás- kút sérülésmentes bontása, védelme és elszállítása jelen szerződés keretében nem kerül elvégzésre, ezért az elmaradó munka költségével a vállalkozási díj csökkentésre kerül.
Az elmaradó munkatételek díja a Nagymester Kft. által benyújtott ajánlat alapján:

Munkanem mennyiség Anyag ár Munkadíj
Megvédendő műemléki tárgyak sérülésmentes bontása, védelme és elszállítása (kacsás) 1 db - 100 000 Ft
Összesen 100 000 Ft
ÁFA 27 000 Ft
Mindösszesen bruttó 127 000 Ft
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A közbeszerzési eljárásban kiadott bontási tervdokumentáció és feladatmeghatározás alapján a bontási munka részét képezte a Kacsás- kút sérülésmentes bontását, védelmét és elszállítását. A Nagymester Kft. által benyújtott ajánlat költségvetése ezen munkatételeket tartalmazta.
Az Önkormányzat 2018. március 19-i vezetői értekezletén az a döntés született, hogy a kút restaurálását a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. fogja elvégezni, melynek része a bontás, védelem és az elszállítás is.
A fentiekre tekintettel Felek abban állapodtak meg, hogy a Kacsás- kút sérülésmentes bontása, védelme és elszállítása jelen szerződés keretében nem kerül elvégzésre, ezért az elmaradó munka költségével a vállalkozási díj csökkentésre kerül.
Az elmaradó munkatételek díja a Nagymester Kft. által benyújtott ajánlat alapján:

Munkanem mennyiség Anyag ár Munkadíj
Megvédendő műemléki tárgyak sérülésmentes bontása, védelme és elszállítása (kacsás) 1 db - 100 000 Ft
Összesen 100 000 Ft
ÁFA 27 000 Ft
Mindösszesen bruttó 127 000 Ft
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 156.356.927 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 156.256.297 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben