Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/111
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.12.
Iktatószám:9441/2018
CPV Kód:09310000-5
Ajánlatkérő:Soproni Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Ajánlatkérő(k) szék/telep-helyei, fióktelepei, központi üzemegységeikhez tartozó közmű létesítmények, objektumok
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.07.16.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 5. § (1) bekezdés d) pont, 6. §
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Soproni Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25283127
Postai cím: Bartók Béla Utca 42.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hauer Gábor
Telefon: +36 99519238
E-mail: sopronivizmu@sopronivizmu.hu
Fax: +36 99519200
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.sopronivizmu.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78320321
Postai cím: Rákóczi Ferenc Utca 19.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hauer Gábor
Telefon: +36 99519238
E-mail: sopronivizmu@sopronivizmu.hu
Fax: +36 99519200
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.sopronivizmu.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68643612
Postai cím: Balatoni Út 8
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hauer Gábor
Telefon: +36 99519238
E-mail: sopronivizmu@sopronivizmu.hu
Fax: +36 99519200
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.sopronivizmu.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74063512
Postai cím: Áchim András Utca 2
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hauer Gábor
Telefon: +36 99519238
E-mail: sopronivizmu@sopronivizmu.hu
Fax: +36 99519200
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.sopronivizmu.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32994793
Postai cím: Csík Ferenc Sétány 1
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hauer Gábor
Telefon: +36 99519238
E-mail: sopronivizmu@sopronivizmu.hu
Fax: +36 99519200
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.sopronivizmu.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88172510
Postai cím: Pápai Út 41.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hauer Gábor
Telefon: +36 99519238
E-mail: sopronivizmu@sopronivizmu.hu
Fax: +36 99519200
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.sopronivizmu.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: AQUA Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45404474
Postai cím: Timföldgyári Út 4
Város: Mosonmagyaróvár
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hauer Gábor
Telefon: +36 99519238
E-mail: sopronivizmu@sopronivizmu.hu
Fax: +36 99519200
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.sopronivizmu.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Fejér Megyei Önkormányzatok Víz és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39926614
Postai cím: Királysor Utca 3-15
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hauer Gábor
Telefon: +36 99519238
E-mail: sopronivizmu@sopronivizmu.hu
Fax: +36 99519200
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.sopronivizmu.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Pannon-Víz Regoinális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99658085
Postai cím: Országút Út 4
Város: Győr
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9025
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hauer Gábor
Telefon: +36 99519238
E-mail: sopronivizmu@sopronivizmu.hu
Fax: +36 99519200
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.sopronivizmu.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Délzalai Víz-és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60229861
Postai cím: Kisfaludy Utca 15/A
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hauer Gábor
Telefon: +36 99519238
E-mail: sopronivizmu@sopronivizmu.hu
Fax: +36 99519200
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.sopronivizmu.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000145532018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000145532018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bekezdés d) pont, 6. §
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Villamos energia szállítása 2019. évre
Hivatkozási szám: EKR000145532018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Villamos energia szállítása 10 dunántúli gazdasági társaság részére 2019. január 1. – 2019. december 31. időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú, fogyasztói menetrend adás nélküli villamos energia adásvételi szerződés keretében, amely legfeljebb 2 évben évenként 1-1 évre vonatkozóan meghosszabbítható.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Villamos energia szállítása 2019. évre
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211,HU213,HU221,HU222,HU223,HU232 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő(k) szék/telep-helyei, fióktelepei, központi üzemegységeikhez tartozó közmű létesítmények, objektumok
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Villamos energia szállítása 10 dunántúli gazdasági társaság részére 2019. január 1. – 2019. december 31. időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú, fogyasztói menetrend adás nélküli villamos energia adásvételi szerződés keretében, ajánlatkérő(k) – Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron, Fejér, Veszprém, Vas, Zala, és Somogy megyékben található – székhelyei, telephelyei, fióktelepei, és a központi üzemegységeikhez tartozó közmű létesítmények, és épület objektumok területén található fogyasztási helyei számára.
Teljes mennyiség:
• Pótdíjmentes mérték:
A szállítandó villamos energia összesen: 113.424 MWh +30%.
cégnév: Szerződéses mennyiség
(MWh/év):
Aqua Szolgáltató Kft. 5.430
Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt. 14.739
Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt. 8.058
Fejérvíz Zrt. 19.125
Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. 1.822
KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. 6.639
Pannon-Víz Zrt. 20.205
Soproni Vízmű Zrt. 10.002
VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt. 15.708
Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. 11.696
Összesen (Szerződéses Mennyiség Összesen): 113.424
Ha közös ajánlatkérők összvételezésének tárgyévi mértéke nem éri el a mennyiségi tolerancia sáv alsó határát (a Szerződéses Mennyiség Összesen mértékét), úgy ajánlatkérő – mint Gesztor társaság – a tényleges összvételezés és a tolerancia sáv alsó határa közötti, át nem vett mennyiségre is köteles a nettó Szerződéses árral kalkulált ellenértéket a nyertes ajánlattevő részére megfizetni (Alulvételezési kötbér (Ptk. 6:186. § (1)).
A Soproni Vízmű Zrt., mint ajánlatkérő, a közbeszerzési eljárás során, az erre vonatkozó közös megállapodásuk alapján, gesztorként eljárva képviseli valamennyi, fentiekben felsorolt közös ajánlatkérőt.
Az ajánlatkérő célja az ajánlatkérői összefogással a nagyobb szállítási mennyiség együttes megrendeléséből adódó árelőny érvényesítése (Kbt. 50.§ (2) k) és 61.§ (4) bekezdés). Ajánlatkérő ugyanakkor felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az egyes társaságok (a gesztor és az egyes közös ajánlatkérők) saját felhasználásuk vonatkozásában önálló szerződést kötnek a dokumentációban meghatározottak szerint a nyertes ajánlattevővel.
A teljesítendő feladatot, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő műszaki leírás, illetve szerződés tervezet tartalmazza
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: 1, vagy 2. alkalommal: Feltételek és a további szerződések tervezett ütemezése: a dokumentációban meghatározottak szerint.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról és vonatkozó rendeletei
Ajánlatkérő a részajánlat tételéneklehetőségét nem biztosítja (Kbt. 61.§ (4)), mert az ajánlatkérő célja az egyes ajánlatkérők telephelyeinek összefogásával a nagyobb szállítási mennyiség együttes megrendeléséből adódó árelőny érvényesítése, mely a részajánlattétel biztosítása mellett nem valósítható meg.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A kizáró okok felsorolása:
1. az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV), és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennáll a Kbt. 62.§ (1) bekezdésben foglalt kizáró feltételek valamelyike;
2. az eljárásban nem lehet AT, AV az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró ok fennáll.
Az igazolási módok felsorolása, rövid ismertetése:
Az AT és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról – továbbiakban: Kr) II. Fejezet 2-7.§-nak megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az AK az eljárásban nem írta elő a már ismert AV-k megnevezését.
Az AK által a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr III. Fejezet 8. és 10.§-nak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá, továbbá nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, és ha igen, úgy csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A Kr III. Fejezet 8-16.§-ban feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az AK a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett Fejezetekben nem említett, a kizáró okok hiányát vagy a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ben megjelölte.
A Kr III. Fejezet 8-16.§-ban említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
A kizáró okokra vonatkozóan jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pont]
AT-nek rendelkeznie kell a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatal által kiadott érvényes villamosenergia kereskedelmi engedéllyel.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolás:
Az ajánlatban:
az EEKD benyújtásával. Az AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, nem kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Kbt. 69.§ szerinti igazolás:
- Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi;
- nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást kell benyújtani, figyelemmel a Kormányrendelet 1.§ (2)-(5)-re is.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7),(9),(11) és a Kbt. 69.§(11) is irányadó.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlat benyújtásakor a Kr II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával, kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, nem kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását. Mivel az AK elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD-ben feltüntetni. (AK ezzel összefüggésben felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pont rendelkezésére)
A Kr IV. Fejezetében említett igazolási módok a Kr V. Fejezetének megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő előírása a Kbt. 69.§ (4) szerinti igazolási módra vonatkozóan:
P1) benyújtandó az AT Kr 19.§(1)c) pont szerint nyilatkozata a jelen felhívás feladását megelőzően mérlegfordulónappal lezárt három üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből (villamos energia szállításából) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről.
Ha a gazdasági szereplő a fentiekben előírt iratokkal, adatokkal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a mérleg, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolása során a Kr 19.§(3) szerint járhat el.
Amennyiben az előírt alkalmassági feltételnek AT más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az előzőek szerint előírt igazolási módon túl, a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdés szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is benyújtandók az ajánlatban. Továbbá a gazdasági szereplő köteles az adott – általa igazolandó – alkalmassági feltételnek való megfelelést a fentiekben előírtak szerint igazolni. (Kbt. 67. § (3) bekezdés)
Az alkalmasság minimum követelménye(i):
P1) Alkalmas az AT, ha jelen felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évek közül legalább kettőben, közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből (villamos energia szállításából) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele elérte 1.400.000.000 Ft/év értéket.
Alanyi kör:
III.1.2./P1) pontban meghatározott követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. (Kbt. 65. § (6) bekezdés).
A gazdasági szereplők közül elegendő csak annak nyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott alkalmassági feltételt igazolja.
Az előírt alkalmassági feltételnek AT más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (Kbt. 65.§ (7)-(8) és (11) bekezdés).
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlat benyújtásakor a Kr II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági feltételeknek való megfelelésről, nem kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását. Mivel AK elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD-ben feltüntetni. (AK ezzel összefüggésben felhívja AT figyelmét a Kbt. 62.§(1)i) pont rendelkezésére)
A Kr IV. Fejezetében említett igazolási módok a Kr V. Fejezetének megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Ajánlatkérő előírása a Kbt. 69.§(4) szerinti igazolási módra vonatkozóan:
M1) benyújtandó az ajánlattevő nyilatkozata, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolása a jelenfelhívás feladásától (VI.5. pont) visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített (a vizsgált időszakban befejezett (lezárt, illetve leigazolt), de legfeljebb hat éven belül megkezdett) legjelentősebb szállítások ismertetéséről.
Az igazolásnak tartalmaznia kell a jogszabályban előírtakon (a teljesítés ideje (kezdés és befejezés dátuma), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, mennyisége vagy az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e) túl az alkalmassági feltételnek való megfeleltetéshez szükséges adatokat is. (Kbt. 65. § (1) b), és Kr 21. § (1) a), (1a)a), és 22. § (1)-(2) szerint)
Amennyiben AT az előírt alkalmassági feltételnek más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az ajánlatban csatolandók a Kbt. 65.§(7) szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is benyújtandók az ajánlatban. Továbbá a gazdasági szereplő köteles az adott – általa igazolandó – alkalmassági feltételnek való megfelelést a fentiekben előírtak szerint igazolni. (Kbt. 67.§(3))
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmas az AT, ha rendelkezik jelen felhívás (VI.5. pont szerinti) feladásától visszafelé számított 36 hónapban összesen
- legalább 1 db lezárt vagy folyamatban lévő szerződés,
vagy
- 1 db – közös ajánlatkérők beszerzési közössége által lefolytatott – eljárásban elnyert lezárt vagy folyamatban lévő szerződés(ek),
keretében, legalább 12 hónapon keresztül folyamatosan (azaz legalább 12 egymást követő hónapon keresztül megszakítás nélkül) teljesített, összesen legalább 78 GWh/12hónap mértékű szerződésszerűen végzett, villamos energia szállításra vonatkozó referenciával.
Alanyi kör:
III.1.3./M1) pontban meghatározott követelménynek való megfelelés igazolására
- még lezáratlan szerződés alapján történő rész-teljesítés is elfogadott, ha az ebből már leigazoltan megvalósult rész-teljesítés megfelel az előírásnak;
- közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bekezdés);
- AT más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (Kbt. 65.§ (7)-(8) és (11) bekezdés).
A gazdasági szereplők közül elegendő csak annak nyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott alkalmassági feltételt igazolja.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: nem
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Meghiúsulási kötbér: a nettó Szerződéses ellenérték (Szerződéses mennyiség Szerződéses árral kalkulált díja) 5%-a.
Alulvételezési kötbér: ha közös ajánlatkérők tényleges összvételezésének tárgyévi mértéke nem éri el a mennyiségi tolerancia sáv alsó határát (a Szerződéses Mennyiség Összesen II.2.4 pont szerinti mértékét), úgy ajánlatkérő – mint Gesztor társaság – a tényleges összvételezés és a tolerancia sáv alsó határa közötti, át nem vett mennyiségre is köteles a nettó Szerződéses árral kalkulált ellenértéket a nyertes AT részére megfizetni.
Hibás teljesítési kötbér: a szerződés szerinti – dokumentált megkeresésre történő – információadás késedelmes/nem teljesítése esetén, 30.000 Ft/db.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek:
a Kbt.135.§(1),(5)-(6) bek-e alapján, havonta, a Ptk. 6:130.§(1) bek.szerint, fizeti meg az ellenértéket (ténylegesen igénybe vett villamos energia mennyiségére a nettó Szerződéses árral kalkulált díjat), HUF-ban. Az AK előleget nem fizet
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
x Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről: AK EKR Kr26.§(2)-t alkalmazza. További inf dok-ban
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/07/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/07/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/ [EKR Kormányrendelet 14. § (3)]
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása az EKR Kormányrendelet 15. §-a szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.A II.1.5, II.2.6 pontok: technikai szám, kötelező kitöltés miatt. A IV.2.6 pont esetében 1 hónap=30 nap.
2.AK a pénzügyi és gazdasági, valamint a műszaki és szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta: III.1.2 pont P1,III.1.3. pont M1.
3.A közbeszerzés nem feltételes (Kbt.53.§(5)bek.), az ajánlattétel nem kötött ajánlati biztosíték nyújtásához.
4.AK a Kbt.71.§(6) alapján nem rendel el újabb hiánypótlást,ha a hiánypótlással AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba,és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
5.Kieg.táj. kérhető a Kbt.56.§(1) szerint, melyre válasz a Kbt.56.§(2)-(5) szerint. A kommunikáció EKR Kr. 2.§ alapján az EKR-ben történik.
6.Nyilatkozatok, igazolások: az ajánlatnak –de nem kizárólagosan–tartalmaznia kell a Kbt.66.§(2),(4)-(5) és–adott esetben–a Kbt.65.§(7)-(8),a Kbt. 68.§(4) bek-ben, illetve – adott esetben – az EKR Kr. 13.§ (3)-(4) bek-ben, foglaltakat.
Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni (EKR Kr. 10.§ (2) bekezdés), melyek vonatkozásában EKR Kr. 13.§ (1) szerinti vélelem az irányadó.
Közös ajánlattétel esetén az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös AT-k képviseletében az ajánlatot benyújtó GSz teszi meg az EKR Kr. 13.§(2) szerint.
AK köteles elfogadni, ha AT a Kr. 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az igazolás tekintetében megkövetelt információkat. EEKD-ben foglalt információk valóságtartalmáért az AT felel (Kr. 17.§ (1)).
AT az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolására az EKR Kormányrendelet 12.§ (2) szerint is jogosult.
7.Nem kell megjelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az AT alvállalkozót kíván igénybe venni, és nem kell megadni az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 138.§(1)-(2), (4)-(5)bek-re.
8.Tájékozódási kötelezettség: AK a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét,amelyektől AT tájékoztatást kaphat a Kbt.73.§(4) bekezdés szerinti azon követelményekről,amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. AK Kbt.73.§(4)-ben foglaltakra tekintettel nem írja elő külön információk feltüntetésének kötelezettségét az ajánlatban, csak azt ellenőrzi,hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent Kbt.73.§(4) bek. szerinti követelményeknek. (Kbt.73.§(4)-(5) bek.)
9.AT-nek nyilatkoznia kell az ajánlatban a VET 21.§(2)bek. szerinti előírásának való megfeleléséről. Ha AT nem felel meg a vonatkozó előírásnak, az ajánlat érvénytelen.
10.AK az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – következő legkedvezőbb AT-vel, ha őt–a Kbt.69.§(6)ban foglaltakra is tekintettel–a Kbt.79.§(2) szerinti összegezésben megjelölte.
11.Projekttársaság létrehozása Kbt.35.§(8) bekezdése alapján nem megengedett.
12.Elektronikus árlejtés alkalmazása esetén AK alkalmazhatja a Kbt. 75.§(2)e)-t, annak jelen felhívásban történő megadása nélkül (EKR Kr 20.§(8)).
13.Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. A rendszer használatával kapcsolatosan AK kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
15. FAKSZ: Ádámné Egri Judit (lajstromsz.: 00239).
Folyt.: VI.4.3-ban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be:
Kbt. 148. §.
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E.mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: + 36 18828594
Internetcím: (URL) Fax: + 36 18828593
Folytatás a VI.3-hoz
16. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a közbeszerzési dokumentumokban általánosan Kbt.), valamint a Közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (a közbeszerzési dokumentumokban általánosan Kr), az Elektronikus közbeszerzés szabályairól szóló 424/2017.(XII. 19.) Kormányrendelet (a közbeszerzési dokumentumokban általánosan EKR Kr), illetve adott esetben a további vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre a Kbt-ben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a közbeszerzési dokumentumokban általánosan Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni..
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák