Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/110
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.11.
Iktatószám:9467/2018
CPV Kód:71420000-8
Ajánlatkérő:Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft.
Teljesítés helye:HU2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Homokhátsági Környezettechnika Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK15420
Postai cím: Tartsay Vilmos utca 3. I. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lovász György
Telefon: +36 12010611
E-mail: lovasz.gyorgy@bvh.hu
Fax: +36 12014516
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bvh.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bvh.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Használaton kívüli bányászati célú mélyfúrások teljes körű bányászati rekultivációja
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71420000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Használaton kívüli bányászati célú mélyfúrások teljes körű bányászati rekultivációja, Dunántúl
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90722200-6
További tárgyak:90711500-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU2 A teljesítés fő helyszíne: Somogy megye, Zala megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
4 darab kútkörzet rekultivációja (Dunántúl). A kivitelezés során az alábbi munkálatokat kell elvégezni a rekultivációs kiviteli terv alapján (a megadott mennyiségek becsült adatok):
- Bejáró út javítása, megerősítése (1020 m²),
- Földkitermelés akna mellől (80 m³),
- Térbeton, mélyalap, kútakna feltörése (465 tömör m³),
- Betontörmelék rakodása (fel és le) (930 laza m³),
- Betontörmelék szállítása (26 600 km*laza m³),
- Betontörmelék elhelyezése (930 m³),
- Homok, zöldhulladék, altalaj, szemét rakodása (fel és le) (25 m³),
- Homok, zöldhulladék, altalaj, szemét szállítása (425 km*m³),
- Homok, zöldhulladék, altalaj, szemét elhelyezése (25 m³),
- Veszélyes hulladéknak minősülő fúrási iszap kitermelése (50 tömör m³),
- Veszélyes hulladéknak minősülő fúrási iszap elszállítása engedéllyel rendelkező telephelyre (1950 km*laza m³),
- Veszélyes hulladéknak minősülő fúrási iszap ártalmatlanítása (65 laza m³),
- Termőföld utánpótlás anyagár (515 tömör m³),
- Termőföld rakodás (fel és le) (677 laza m³),
- Termőföld szállítás (19 540 km*laza m³),
- Deponált termőföld planírozása, tereprendezés (1220 m²),
- Agrotechnikai rekultiváció, területrendezés (3240 m),
- Nem szennyezett talaj kitermelése és visszatöltése (0 m³),
- Fakivágás, bozótirtás (0,1 ha),
- Csőfej átalakítás (csőelvágás, csősapka legyártás, feszmérő, tűszelep felszerelése) („0”),
- Ellenőrző mintavétel laborvizsgálattal (24 db),
- A megközelítési útvonal eredeti állapotba való visszaállítása (1020 m²),
- Zöldkár (1460 m²),
- Talajvédelmi terv (behordásra kerülő talaj) 4 db,
- A csőfej cseréje vagy átalakítás (csőelvágás, csősapka legyártás, feszmérő, tűszelep felszerelése) a tényleges mennyiség alapján kerül elszámolásra.
Opciós megrendelésként maximum 2 darab kútkörzet rekultivációja (Dunántúl). A kivitelezés során az alábbi munkálatokat kell elvégezni (a megadott mennyiségek becsült adatok 2 db kútkörzet rekultivációra számítva):
- Bejáró út javítása, megerősítése (940 m²),
- Földkitermelés akna mellől (40 m³),
- Térbeton, mélyalap, kútakna feltörése (460 tömör m³),
- Betontörmelék rakodása (fel és le) (920 laza m³),
- Betontörmelék szállítása (25 200 km*laza m³),
- Betontörmelék elhelyezése (920 m³),
- Homok, zöldhulladék, altalaj, szemét rakodása (fel és le) (0 m³),
- Homok, zöldhulladék, altalaj, szemét szállítása (0 km*m³),
- Homok, zöldhulladék, altalaj, szemét elhelyezése (0 m³),
- Veszélyes hulladéknak minősülő fúrási iszap kitermelése (0 tömör m³),
- Veszélyes hulladéknak minősülő fúrási iszap szállítása engedéllyel rendelkező telephelyre (0 km*laza m³),
- Veszélyes hulladéknak minősülő fúrási iszap ártalmatlanítása (0 laza m³),
- Termőföld utánpótlás anyagár (460 tömör m³),
- Termőföld rakodás (fel és le) (646 laza m³),
- Termőföld szállítás (12 920 km*laza m³),
- Deponált termőföld planírozása, tereprendezés (710 m²),
- Agrotechnikai rekultiváció, területrendezés (1300 m²),
- Nem szennyezett talaj kitermelése és visszatöltése (0 m³),
- Fakivágás, bozótirtás (0 ha),
- Csőfej átalakítás (csőelvágás, csősapka legyártás, feszmérő, tűszelep felszerelése) („0”),
- Ellenőrző mintavétel laborvizsgálattal (10 db),
- A megközelítési útvonal eredeti állapotba való visszaállítása (940 m²),
- Zöldkár (480 m²),
- Talajvédelmi terv (behordásra kerülő talaj) 2 db,
- A csőfej cseréje vagy átalakítás (csőelvágás, csősapka legyártás, feszmérő, tűszelep felszerelése) a tényleges mennyiség alapján kerül elszámolásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 089 - 200196

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Használaton kívüli bányászati célú mélyfúrások teljes körű bányászati rekultivációja, Dunántúl
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/04/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Homokhátsági Környezettechnika Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szegedi út 4.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: HU
E-mail: fulop.daniel@homokhatsagi.hu
Telefon: +36 309555965
Internetcím(ek): (URL) www.homokhatsagi.hu
Fax: +36 77523655
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 39263200 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosítása csak a Használaton kívüli bányászati célú mélyfúrások teljes körű bányászati rekultivációja tárgyú eljárás 1. részét (Dunántúl) érinti. A szerződésmódosítás dátuma 2018.05.23.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/05 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71420000-8
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90722200-6
További tárgyak:90711500-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU2 A teljesítés fő helyszíne: Somogy megye, Zala megye
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
4 darab kútkörzet rekultivációja (Dunántúl). A kivitelezés során az alábbi munkálatokat kell elvégezni a rekultivációs kiviteli terv alapján (a megadott mennyiségek becsült adatok):
- Bejáró út javítása, megerősítése (1020 m²),
- Földkitermelés akna mellől (80 m³),
- Térbeton, mélyalap, kútakna feltörése (465 tömör m³),
- Betontörmelék rakodása (fel és le) (930 laza m³),
- Betontörmelék szállítása (26 600 km*laza m³),
- Betontörmelék elhelyezése (930 m³),
- Homok, zöldhulladék, altalaj, szemét rakodása (fel és le) (25 m³),
- Homok, zöldhulladék, altalaj, szemét szállítása (425 km*m³),
- Homok, zöldhulladék, altalaj, szemét elhelyezése (25 m³),
- Veszélyes hulladéknak minősülő fúrási iszap kitermelése (50 tömör m³),
- Veszélyes hulladéknak minősülő fúrási iszap elszállítása engedéllyel rendelkező telephelyre (1950 km*laza m³),
- Veszélyes hulladéknak minősülő fúrási iszap ártalmatlanítása (65 laza m³),
- Termőföld utánpótlás anyagár (515 tömör m³),
- Termőföld rakodás (fel és le) (677 laza m³),
- Termőföld szállítás (19 540 km*laza m³),
- Deponált termőföld planírozása, tereprendezés (1220 m²),
- Agrotechnikai rekultiváció, területrendezés (3240 m),
- Nem szennyezett talaj kitermelése és visszatöltése (0 m³),
- Fakivágás, bozótirtás (0,1 ha),
- Csőfej átalakítás (csőelvágás, csősapka legyártás, feszmérő, tűszelep felszerelése) („0”),
- Ellenőrző mintavétel laborvizsgálattal (24 db),
- A megközelítési útvonal eredeti állapotba való visszaállítása (1020 m²),
- Zöldkár (1460 m²),
- Talajvédelmi terv (behordásra kerülő talaj) 4 db,
- A csőfej cseréje vagy átalakítás (csőelvágás, csősapka legyártás, feszmérő, tűszelep felszerelése) a tényleges mennyiség alapján kerül elszámolásra.
Opciós megrendelésként maximum 2 darab kútkörzet rekultivációja (Dunántúl). A kivitelezés során az alábbi munkálatokat kell elvégezni (a megadott mennyiségek becsült adatok 2 db kútkörzet rekultivációra számítva):
- Bejáró út javítása, megerősítése (940 m²),
- Földkitermelés akna mellől (40 m³),
- Térbeton, mélyalap, kútakna feltörése (460 tömör m³),
- Betontörmelék rakodása (fel és le) (920 laza m³),
- Betontörmelék szállítása (25 200 km*laza m³),
- Betontörmelék elhelyezése (920 m³),
- Homok, zöldhulladék, altalaj, szemét rakodása (fel és le) (0 m³),
- Homok, zöldhulladék, altalaj, szemét szállítása (0 km*m³),
- Homok, zöldhulladék, altalaj, szemét elhelyezése (0 m³),
- Veszélyes hulladéknak minősülő fúrási iszap kitermelése (0 tömör m³),
- Veszélyes hulladéknak minősülő fúrási iszap szállítása engedéllyel rendelkező telephelyre (0 km*laza m³),
- Veszélyes hulladéknak minősülő fúrási iszap ártalmatlanítása (0 laza m³),
- Veszélyes hulladéknak minősülő fúrási iszap kitermelése, elszállítása, ártalmatlanítása a Szen-4 jelű kútnál (kb. 91 laza m3),
- Termőföld utánpótlás anyagár (460 tömör m³),
- Termőföld rakodás (fel és le) (646 laza m³),
- Termőföld szállítás (12 920 km*laza m³),
- Deponált termőföld planírozása, tereprendezés (710 m²),
- Agrotechnikai rekultiváció, területrendezés (1300 m²),
- Nem szennyezett talaj kitermelése és visszatöltése (0 m³),
- Fakivágás, bozótirtás (0 ha),
- Csőfej átalakítás (csőelvágás, csősapka legyártás, feszmérő, tűszelep felszerelése) („0”),
- Ellenőrző mintavétel laborvizsgálattal (10 db),
- A megközelítési útvonal eredeti állapotba való visszaállítása (940 m²),
- Zöldkár (480 m²),
- Talajvédelmi terv (behordásra kerülő talaj) 2 db,
- A csőfej cseréje vagy átalakítás (csőelvágás, csősapka legyártás, feszmérő, tűszelep felszerelése) a tényleges mennyiség alapján kerül elszámolásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 43571300
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Homokhátsági Környezettechnika Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szegedi út 4.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: HU
E-mail: fulop.daniel@homokhatsagi.hu
Telefon: +36 309555965
Internetcím(ek): (URL) www.homokhatsagi.hu
Fax: +36 77523655
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A szerződésmódosítás dátuma 2018.05.23.
A szerződés módosításának lényegi szövege, mellyel kiegészül az eredeti szerződés:
"1.2. Vállalkozó 2018. 05. 04-én kelt 2018/hk/558. számú levelében bejelentette, hogy a Szentgyörgyvölgy-4 jelű kútnál a betonalap feltörése során a beton aknába és a betonalap alatt „gazolin szagú, szürke iszapot” találtak. A Szentgyörgyvölgy-4 jelű kút rekultivációs terve veszélyes hulladéknak minősülő fúrási iszap jelenlétét nem tartalmazta, így a fellelt veszélyes hulladék nem mennyiségi eltérésnek, hanem új előfordulásnak minősül. Ezért a veszélyes hulladék kitermelése, elszállítása, ártalmatlanítása többletmunkát jelent. A többletmunka végrehajtása érdekében a Megrendelő és a Vállalkozó a megkötött szerződést az alábbiak szerint módosítják:
II. Szerződés módosítása
2.1. A szerződés 2.2. pont, Dunántúl munkálatok részletezése a következőkkel egészül ki:
- veszélyes hulladéknak minősülő fúrási iszap kitermelése, elszállítása,
ártalmatlanítása a Szen-4 jelű kútnál( kb. 91 laza m3).
2.2. A szerződés 3.1. pontjának vállalkozói díjra vonatkozó része a következőkkel kerül kiegészítésre:
A Megrendelő elfogadja a Vállalkozó Szen-4 jelű kútnál feltárt, többletmunkát jelentő veszélyes hulladék (olajos iszap EWC 010505) kitermelésére, elszállítására, hulladéktárolóba történő elhelyezésre, termőföld visszapótlására és laborvizsgálatra tett árajánlatát, azzal, hogy az elszámolás során a tényleges mennyiségeket kell figyelembe venni. A tényleges mennyiségek igazolása a laza m3 esetén a fuvarlevél, a hulladék tárolóba történt elhelyezésnél „SZ” jegy és a mérlegjegy, a laborvizsgálatok esetében a laborvizsgálati jegyzőkönyvek alapján történik. A tömör m3 esetén a felek elfogadják a 65 m3-t az elszámolás alapjának. A vállalkozó ajánlata a szerződésmódosítás 1. számú melléklete.
A többletmunka végrehajtásának becsült értéke a Vállalkozó ajánlata alapján 4308100,- Ft + ÁFA."
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján szükséges a szerződés módosítása, mivel a vállalkozó 2018. 05. 04-én kelt 2018/hk/558. számú levelében bejelentette, hogy a Szentgyörgyvölgy-4 jelű kútnál a betonalap feltörése során a beton aknába és a betonalap alatt „gazolin szagú, szürke iszapot” találtak. A Szentgyörgyvölgy-4 jelű kút rekultivációs terve veszélyes hulladéknak minősülő fúrási iszap jelenlétét nem tartalmazta, így a fellelt veszélyes hulladék nem mennyiségi eltérésnek, hanem új előfordulásnak minősül. Ezért a veszélyes hulladék kitermelése, elszállítása, ártalmatlanítása többletmunkát jelent.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 39263200 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 43571300 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben