Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/110
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.11.
Iktatószám:9475/2018
CPV Kód:45500000-2
Ajánlatkérő:MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
Teljesítés helye:MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest területe;MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen területe;MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Miskolc területe;MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Szombathely területe;MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Pécs területe;MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:;;;;;
Ajánlatkérő típusa:Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vasúti szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15784
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kis Olívia
Telefon: +36 15115092
E-mail: kis.olivia@mav.hu
Fax: +36 15117526
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mavcsoport.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
x Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Terep-és rézsűrendezés keretszerződés
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45500000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A MÁV Zrt. kezelésében lévő, vasútüzemhez kapcsolódó területek rendezése, vízelvezető földművek karbantartása, szervizutak karbantartása, valamint földárkok rendezése, föld medrek rézsűrendezése a MÁV Zrt. üzemeltetésért felelős szervezetének felelőssége. A beszerzés célja a MÁV Zrt. ezen tevékenységét lehetővé tevő, azt támogató különböző típusú, megfelelő adapterekkel, kanalakkal szerelt földmunkagépek biztosítása a szükséges gépkezelőkkel együtt, melynek érdekében Ajánlatkérő a Kbt. Harmadik része szerinti, - a 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet szerinti eltérésekkel - nemzeti eljárásrend, építési beruházásra irányuló, nyílt közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni az alábbi részek biztosításával:
1. rész: MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest területéhez tartozó Terep-és rézsűrendezés
2. rész: MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen területéhez tartozó Terep-és rézsűrendezés
3. rész: MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Miskolc területéhez tartozó Terep-és rézsűrendezés
4. rész: MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Szombathely területéhez tartozó Terep-és rézsűrendezés
5. rész: MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Pécs területéhez tartozó Terep-és rézsűrendezés
6. rész: MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged területéhez tartozó Terep-és rézsűrendezés
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest területéhez tartozó Terep-és rézsűrendezés”
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45100000-8
További tárgyak:45111200-0
45112700-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU21, HU12, HU32, HU31, HU22 A teljesítés helye: MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest területéhez tartozó Terep-és rézsűrendezés
A szerződés teljes keretösszege: nettó 77.458.464,- Ft.
Értékelési mennyiség:
Földmunkagép típusa Becsült mennyiség (műó)
4 műszakórától - 2x8=16 műszakóráig Becsült mennyiség (műó)
2x8=16 műszakóra felett
Gumikerekes kotró (igény szerint mélyásó, rézsűkanál és csipkedő szerelékkel) min 4 műó 420 420
Vágányon járó forgó kotró (igény szerint mélyásó, rézsűkanál és csipkedő szerelékkel, illetve cserje vágásra alkalmas adapterrel) 420 420
Homlokrakodó (igény szerint kanállal, vagy villával) 140 140
Gréder 70 70
Mini kotró 280 280
Mini homlokrakodó 280 280
Vibrohenger (min 1 tonnás) 71 71
Kézi vibrolap (min 48 cm széles) 141 141
Döngölőbéka 141 141
Billenő platós tehergépkocsi (min 4 t teherbírással, helyi anyagmozgatáshoz) 212 212
Önrakó tehergépkocsi (KCR) (min 4 t teherbírással, helyi anyagmozgatáshoz) 277 277
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a megadott mennyiségek becsléssel, az ajánlatok értékeléséhez megadott adatok. Az elvégzendő feladat mennyisége a szerződés hatálya alatt ténylegesen felmerülő igényeknek megfelelően alakul.
Ajánlatkérő a keretösszeg 75 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
Részletes leírást a Közbeszerzési dokumentációban található műszaki leírás tartalmaz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Munkakezdés vállalt időpontja az eseti megrendeléstől számítva (min. 4 munkanap és max. 10 munkanap;)  30
  Költség szempont –
x Ár szempont – nettó ajánlati ár (Ft/műszakóra) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő a keretösszeg 75 %-ára vállal lehívási kötelezettséget, értékbeli opció: a keretösszeg 25 %- a, a szerződéstervezet 2.1. pontjában foglaltak szerint.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
1. résszempont Nettó ajánlati ár (Ft/műszakóra)
1.1. alszempont Gumikerekes kotró (igény szerint mélyásó, rézsűkanál és csipkedő szerelékkel) gépbérleti díja
1.1.1. Gumikerekes kotró (igény szerint mélyásó, rézsűkanál és csipkedő szerelékkel) gépbérleti díja 4 műszakórától - 2x8=16 műszakóráig (Ft/műszakóra)- súlyszám: 6
1.1.2. Gumikerekes kotró (igény szerint mélyásó, rézsűkanál és csipkedő szerelékkel) gépbérleti díja 2x8=16 műszakóra felett (Ft/műszakóra)- súlyszám: 6
1.2 . alszempont Vágányon járó forgó kotró (igény szerint mélyásó, rézsűkanál és csipkedő szerelékkel, illetve cserje vágásra alkalmas adapterrel) gépbérleti díja
1.2.1. Vágányon járó forgó kotró (igény szerint mélyásó, rézsűkanál és csipkedő szerelékkel, illetve cserje vágásra alkalmas adapterrel) gépbérleti díja 4 műszakórától - 2x8=16 műszakóráig (Ft/műszakóra)- súlyszám: 6
1.2.2. Vágányon járó forgó kotró (igény szerint mélyásó, rézsűkanál és csipkedő szerelékkel, illetve cserje vágásra alkalmas adapterrel) gépbérleti díja 2x8=16 műszakóra felett (Ft/műszakóra)- súlyszám: 6
1.3. alszempont Homlokrakodó (igény szerint kanállal, vagy villával) gépbérleti díja
1.3.1. Homlokrakodó (igény szerint kanállal, vagy villával) gépbérleti díja 4 műszakórától - 2x8=16 műszakóráig (Ft/műszakóra)- súlyszám: 2
1.3.2. Homlokrakodó (igény szerint kanállal, vagy villával) gépbérleti díja 2x8=16 műszakóra felett (Ft/műszakóra) -súlyszám: 2
1.4. alszempont Gréder gépbérleti díja
1.4.1. Gréder gépbérleti díja 4 műszakórától - 2x8=16 műszakóráig (Ft/műszakóra), súlyszám: 1
1.4.2. Gréder gépbérleti díja 2x8=16 műszakóra felett (Ft/műszakóra)- súlyszám: 1
1.5. alszempont Mini kotró gépbérleti díja
1.5.1. Mini kotró gépbérleti díja 4 műszakórától - 2x8=16 műszakóráig (Ft/műszakóra)- súlyszám: 4
1.5.2. Mini kotró gépbérleti díja 2x8=16 műszakóra felett (Ft/műszakóra)- súlyszám: 4
1.6. alszempont Mini homlokrakodó gépbérleti díja
1.6.1. Mini homlokrakodó gépbérleti díja 4 műszakórától - 2x8=16 műszakóráig (Ft/műszakóra), súlyszám: 4
1.6. 2. Mini homlokrakodó gépbérleti díja 2x8=16 műszakóra felett (Ft/műszakóra)- súlyszám: 4
1.7. alszempont Vibrohenger (min. 1 tonnás) gépbérleti díja
1.7.1. Vibrohenger (min. 1 tonnás) gépbérleti díja 4 műszakórától - 2x8=16 műszakóráig (Ft/műszakóra)-súlyszám: 1
1.7.2. Vibrohenger (min. 1 tonnás) gépbérleti díja 2x8=16 műszakóra felett (Ft/műszakóra)- súlyszám: 1
1.8. alszempont Kézi vibrolap (min 48 cm széles) gépbérleti díja
1.8.1. Kézi vibrolap (min 48 cm széles) gépbérleti díja 4 műszakórától - 2x8=16 műszakóráig (Ft/műszakóra)- súlyszám: 2
1.8.2. Kézi vibrolap (min 48 cm széles) gépbérleti díja 2x8=16 műszakóra felett (Ft/műszakóra)- súlyszám:2
1.9. alszempont Döngölőbéka gépbérleti díja
1.9.1. Döngölőbéka gépbérleti díja 4 műszakórától - 2x8=16 műszakóráig (Ft/műszakóra)- súlyszám: 2
1.9.2. Döngölőbéka gépbérleti díja 2x8=16 műszakóra felett (Ft/műszakóra)- súlyszám: 2
1.10. alszempont Billenő platós tehergépkocsi (min 4 t teherbírással, helyi anyagmozgatáshoz) gépbérleti díja
1.10.1. Billenő platós tehergépkocsi (min 4 t teherbírással, helyi anyagmozgatáshoz) gépbérleti díja 4 műszakórától - 2x8=16 műszakóráig (Ft/műszakóra)- súlyszám: 3
1.10.2. Billenő platós tehergépkocsi (min 4 t teherbírással, helyi anyagmozgatáshoz) gépbérleti díja 2x8=16 műszakóra felett (Ft/műszakóra)- súlyszám: 3
1.11. alszempont Önrakó tehergépkocsi (KCR) (min 4 t teherbírással, helyi anyagmozgatáshoz) gépbérleti díja
1.11.1. Önrakó tehergépkocsi (KCR) (min 4 t teherbírással, helyi anyagmozgatáshoz) gépbérleti díja 4 műszakórától - 2x8=16 műszakóráig (Ft/műszakóra)- súlyszám: 4
1.11. 2. Önrakó tehergépkocsi (KCR) (min 4 t teherbírással, helyi anyagmozgatáshoz) gépbérleti díja 2x8=16 műszakóra felett (Ft/műszakóra)- súlyszám: 4

II.2.1)
Elnevezés: „MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen területéhez tartozó Terep-és rézsűrendezés”
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45100000-8
További tárgyak:45111200-0
45112700-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU31, HU32 A teljesítés helye: MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen területéhez tartozó Terep-és rézsűrendezés
A szerződés teljes keretösszege nettó 10.103.278,- Ft.
Értékelési mennyiség:
Földmunkagép típusa Becsült mennyiség (műó)
4 műszakórától - 2x8=16 műszakóráig Becsült mennyiség (műó)
2x8=16 műszakóra felett
Gumikerekes kotró (igény szerint mélyásó, rézsűkanál és csipkedő szerelékkel) min 4 műó 55 55
Vágányon járó forgó kotró (igény szerint mélyásó, rézsűkanál és csipkedő szerelékkel, illetve cserje vágásra alkalmas adapterrel) 55 55
Homlokrakodó (igény szerint kanállal, vagy villával) 18 18
Gréder 10 10
Mini kotró 35 35
Mini homlokrakodó 35 35
Vibrohenger (min 1 tonnás) 9 9
Kézi vibrolap (min 48 cm széles) 18 18
Döngölőbéka 18 18
Billenő platós tehergépkocsi (min 4 t teherbírással, helyi anyagmozgatáshoz) 27 27
Önrakó tehergépkocsi (KCR) (min 4 t teherbírással, helyi anyagmozgatáshoz) 36 36
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a megadott mennyiségek becsléssel, az ajánlatok értékeléséhez megadott adatok. Az elvégzendő feladat mennyisége a szerződés hatálya alatt ténylegesen felmerülő igényeknek megfelelően alakul.
Ajánlatkérő a keretösszeg 75 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
Részletes leírást a Közbeszerzési dokumentációban található műszaki leírás tartalmaz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Munkakezdés vállalt időpontja az eseti megrendeléstől számítva (min. 4 munkanap és max. 10 munkanap;)  30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft/műszakóra) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő a keretösszeg 75 %-ára vállal lehívási kötelezettséget, értékbeli opció: a keretösszeg 25 %- a, a szerződéstervezet 2.1. pontjában foglaltak szerint.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
1. résszempont Nettó ajánlati ár (Ft/műszakóra)
1.1. alszempont Gumikerekes kotró (igény szerint mélyásó, rézsűkanál és csipkedő szerelékkel) gépbérleti díja
1.1.1. Gumikerekes kotró (igény szerint mélyásó, rézsűkanál és csipkedő szerelékkel) gépbérleti díja 4 műszakórától - 2x8=16 műszakóráig (Ft/műszakóra)- súlyszám: 6
1.1.2. Gumikerekes kotró (igény szerint mélyásó, rézsűkanál és csipkedő szerelékkel) gépbérleti díja 2x8=16 műszakóra felett (Ft/műszakóra)- súlyszám: 6
1.2 . alszempont Vágányon járó forgó kotró (igény szerint mélyásó, rézsűkanál és csipkedő szerelékkel, illetve cserje vágásra alkalmas adapterrel) gépbérleti díja
1.2.1. Vágányon járó forgó kotró (igény szerint mélyásó, rézsűkanál és csipkedő szerelékkel, illetve cserje vágásra alkalmas adapterrel) gépbérleti díja 4 műszakórától - 2x8=16 műszakóráig (Ft/műszakóra)- súlyszám: 6
1.2.2. Vágányon járó forgó kotró (igény szerint mélyásó, rézsűkanál és csipkedő szerelékkel, illetve cserje vágásra alkalmas adapterrel) gépbérleti díja 2x8=16 műszakóra felett (Ft/műszakóra)- súlyszám: 6
1.3. alszempont Homlokrakodó (igény szerint kanállal, vagy villával) gépbérleti díja
1.3.1. Homlokrakodó (igény szerint kanállal, vagy villával) gépbérleti díja 4 műszakórától - 2x8=16 műszakóráig (Ft/műszakóra)- súlyszám: 2
1.3.2. Homlokrakodó (igény szerint kanállal, vagy villával) gépbérleti díja 16 műszakóra felett (Ft/műszakóra) -súlyszám: 2
1.4. alszempont Gréder gépbérleti díja)
1.4.1. Gréder gépbérleti díja 4 műszakórától - 2x8=16 műszakóráig (Ft/műszakóra), súlyszám: 1
1.4.2. Gréder gépbérleti díja 2x8=16 műszakóra felett (Ft/műszakóra)- súlyszám: 1
1.5. alszempont Mini kotró gépbérleti díja
1.5.1. Mini kotró gépbérleti díja 4 műszakórától - 2x8=16 műszakóráig (Ft/műszakóra)- súlyszám: 4
1.5.2. Mini kotró gépbérleti díja 2x8=16 műszakóra felett (Ft/műszakóra)- súlyszám: 4
1.6. alszempont Mini homlokrakodó gépbérleti díja
1.6.1. Mini homlokrakodó gépbérleti díja 4 műszakórától - 2x8=16 műszakóráig (Ft/műszakóra), súlyszám: 4
1.6. 2. Mini homlokrakodó gépbérleti díja 2x8=16 műszakóra felett (Ft/műszakóra)- súlyszám: 4
1.7. alszempont Vibrohenger (min. 1 tonnás) gépbérleti díja
1.7.1. Vibrohenger (min. 1 tonnás) gépbérleti díja 4 műszakórától - 2x8=16 műszakóráig (Ft/műszakóra)-súlyszám: 1
1.7.2. Vibrohenger (min. 1 tonnás) gépbérleti díja 2x8=16 műszakóra felett (Ft/műszakóra)- súlyszám: 1
1.8. alszempont Kézi vibrolap (min 48 cm széles) gépbérleti díja
1.8.1. Kézi vibrolap (min 48 cm széles) gépbérleti díja 4 műszakórától - 2x8=16 műszakóráig (Ft/műszakóra)- súlyszám: 2
1.8.2. Kézi vibrolap (min 48 cm széles) gépbérleti díja 2x8=16 műszakóra felett (Ft/műszakóra)- súlyszám:2
1.9. alszempont Döngölőbéka gépbérleti díja
1.9.1. Döngölőbéka gépbérleti díja 4 műszakórától - 2x8=16 műszakóráig (Ft/műszakóra)- súlyszám: 2
1.9.2. Döngölőbéka gépbérleti díja 2x8=16 műszakóra felett (Ft/műszakóra)- súlyszám: 2
1.10. alszempont Billenő platós tehergépkocsi (min 4 t teherbírással, helyi anyagmozgatáshoz) gépbérleti díja
1.10.1. Billenő platós tehergépkocsi (min 4 t teherbírással, helyi anyagmozgatáshoz) gépbérleti díja 4 műszakórától - 2x8=16 műszakóráig (Ft/műszakóra)- súlyszám: 3
1.10.2. Billenő platós tehergépkocsi (min 4 t teherbírással, helyi anyagmozgatáshoz) gépbérleti díja 2x8=16 műszakóra felett (Ft/műszakóra)- súlyszám: 3
1.11. alszempont Önrakó tehergépkocsi (KCR) (min 4 t teherbírással, helyi anyagmozgatáshoz) gépbérleti díja
1.11.1. Önrakó tehergépkocsi (KCR) (min 4 t teherbírással, helyi anyagmozgatáshoz) gépbérleti díja 4 műszakórától - 2x8=16 műszakóráig (Ft/műszakóra)- súlyszám: 4
1.11. 2. Önrakó tehergépkocsi (KCR) (min 4 t teherbírással, helyi anyagmozgatáshoz) gépbérleti díja 2x8=16 műszakóra felett (Ft/műszakóra)- súlyszám: 4

II.2.1)
Elnevezés: „MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Miskolc területéhez tartozó Terep-és rézsűrendezés”
Rész száma: 3. rész
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45100000-8
További tárgyak:45111200-0
45112700-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU31 A teljesítés helye: MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Miskolc területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A szerződés teljes keretösszege: nettó 10.103.278,- Ft.
Értékelési mennyiség:
Földmunkagép típusa Becsült mennyiség (műó)
4 műszakórától - 2x8=16 műszakóráig Becsült mennyiség (műó)
2x8=16 műszakóra felett
Gumikerekes kotró (igény szerint mélyásó, rézsűkanál és csipkedő szerelékkel) min 4 műó 55 55
Vágányon járó forgó kotró (igény szerint mélyásó, rézsűkanál és csipkedő szerelékkel, illetve cserje vágásra alkalmas adapterrel) 55 55
Homlokrakodó (igény szerint kanállal, vagy villával) 18 18
Gréder 10 10
Mini kotró 35 35
Mini homlokrakodó 35 35
Vibrohenger (min 1 tonnás) 9 9
Kézi vibrolap (min 48 cm széles) 18 18
Döngölőbéka 18 18
Billenő platós tehergépkocsi (min 4 t teherbírással, helyi anyagmozgatáshoz) 27 27
Önrakó tehergépkocsi (KCR) (min 4 t teherbírással, helyi anyagmozgatáshoz) 36 36
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a megadott mennyiségek becsléssel, az ajánlatok értékeléséhez megadott adatok. Az elvégzendő feladat mennyisége a szerződés hatálya alatt ténylegesen felmerülő igényeknek megfelelően alakul.
Ajánlatkérő a keretösszeg 75 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
Részletes leírást a Közbeszerzési dokumentációban található műszaki leírás tartalmaz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Munkakezdés vállalt időpontja az eseti megrendeléstől számítva (min. 4 munkanap és max. 10 munkanap;)  30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft/műszakóra) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő a keretösszeg 75 %-ára vállal lehívási kötelezettséget, értékbeli opció: a keretösszeg 25 %- a. a szerződéstervezet 2.1. pontjában foglaltak szerint.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
1. résszempont Nettó ajánlati ár (Ft/műszakóra)
1.1. alszempont Gumikerekes kotró (igény szerint mélyásó, rézsűkanál és csipkedő szerelékkel) gépbérleti díja
1.1.1. Gumikerekes kotró (igény szerint mélyásó, rézsűkanál és csipkedő szerelékkel) gépbérleti díja 4 műszakórától - 2x8=16 műszakóráig (Ft/műszakóra)- súlyszám: 6
1.1.2. Gumikerekes kotró (igény szerint mélyásó, rézsűkanál és csipkedő szerelékkel) gépbérleti díja 2x8=16 műszakóra felett (Ft/műszakóra)- súlyszám: 6
1.2 . alszempont Vágányon járó forgó kotró (igény szerint mélyásó, rézsűkanál és csipkedő szerelékkel, illetve cserje vágásra alkalmas adapterrel) gépbérleti díja
1.2.1. Vágányon járó forgó kotró (igény szerint mélyásó, rézsűkanál és csipkedő szerelékkel, illetve cserje vágásra alkalmas adapterrel) gépbérleti díja 4 műszakórától - 2x8=16 műszakóráig (Ft/műszakóra)- súlyszám: 6
1.2.2. Vágányon járó forgó kotró (igény szerint mélyásó, rézsűkanál és csipkedő szerelékkel, illetve cserje vágásra alkalmas adapterrel) gépbérleti díja 2x8=16 műszakóra felett (Ft/műszakóra)- súlyszám: 6
1.3. alszempont Homlokrakodó (igény szerint kanállal, vagy villával) gépbérleti díja
1.3.1. Homlokrakodó (igény szerint kanállal, vagy villával) gépbérleti díja 4 műszakórától - 2x8=16 műszakóráig (Ft/műszakóra)- súlyszám: 2
1.3.2. Homlokrakodó (igény szerint kanállal, vagy villával) gépbérleti díja 16 műszakóra felett (Ft/műszakóra) -súlyszám: 2
1.4. alszempont Gréder gépbérleti díja)
1.4.1. Gréder gépbérleti díja 4 műszakórától - 2x8=16 műszakóráig (Ft/műszakóra), súlyszám: 1
1.4.2. Gréder gépbérleti díja 2x8=16 műszakóra felett (Ft/műszakóra)- súlyszám: 1
1.5. alszempont Mini kotró gépbérleti díja
1.5.1. Mini kotró gépbérleti díja 4 műszakórától - 2x8=16 műszakóráig (Ft/műszakóra)- súlyszám: 4
1.5.2. Mini kotró gépbérleti díja 2x8=16 műszakóra felett (Ft/műszakóra)- súlyszám: 4
1.6. alszempont Mini homlokrakodó gépbérleti díja
1.6.1. Mini homlokrakodó gépbérleti díja 4 műszakórától - 2x8=16 műszakóráig (Ft/műszakóra), súlyszám: 4
1.6. 2. Mini homlokrakodó gépbérleti díja 2x8=16 műszakóra felett (Ft/műszakóra)- súlyszám: 4
1.7. alszempont Vibrohenger (min. 1 tonnás) gépbérleti díja
1.7.1. Vibrohenger (min. 1 tonnás) gépbérleti díja 4 műszakórától - 2x8=16 műszakóráig (Ft/műszakóra)-súlyszám: 1
1.7.2. Vibrohenger (min. 1 tonnás) gépbérleti díja 2x8=16 műszakóra felett (Ft/műszakóra)- súlyszám: 1
1.8. alszempont Kézi vibrolap (min 48 cm széles) gépbérleti díja
1.8.1. Kézi vibrolap (min 48 cm széles) gépbérleti díja 4 műszakórától - 2x8=16 műszakóráig (Ft/műszakóra)- súlyszám: 2
1.8.2. Kézi vibrolap (min 48 cm széles) gépbérleti díja 2x8=16 műszakóra felett (Ft/műszakóra)- súlyszám:2
1.9. alszempont Döngölőbéka gépbérleti díja
1.9.1. Döngölőbéka gépbérleti díja 4 műszakórától - 2x8=16 műszakóráig (Ft/műszakóra)- súlyszám: 2
1.9.2. Döngölőbéka gépbérleti díja 2x8=16 műszakóra felett (Ft/műszakóra)- súlyszám: 2
1.10. alszempont Billenő platós tehergépkocsi (min 4 t teherbírással, helyi anyagmozgatáshoz) gépbérleti díja
1.10.1. Billenő platós tehergépkocsi (min 4 t teherbírással, helyi anyagmozgatáshoz) gépbérleti díja 4 műszakórától - 2x8=16 műszakóráig (Ft/műszakóra)- súlyszám: 3
1.10.2. Billenő platós tehergépkocsi (min 4 t teherbírással, helyi anyagmozgatáshoz) gépbérleti díja 2x8=16 műszakóra felett (Ft/műszakóra)- súlyszám: 3
1.11. alszempont Önrakó tehergépkocsi (KCR) (min 4 t teherbírással, helyi anyagmozgatáshoz) gépbérleti díja
1.11.1. Önrakó tehergépkocsi (KCR) (min 4 t teherbírással, helyi anyagmozgatáshoz) gépbérleti díja 4 műszakórától - 2x8=16 műszakóráig (Ft/műszakóra)- súlyszám: 4
1.11. 2. Önrakó tehergépkocsi (KCR) (min 4 t teherbírással, helyi anyagmozgatáshoz) gépbérleti díja 2x8=16 műszakóra felett (Ft/műszakóra)- súlyszám: 4

II.2.1)
Elnevezés: „MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Szombathely területéhez tartozó Terep-és rézsűrendezés”
Rész száma: 4. rész
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45100000-8
További tárgyak:45111200-0
45112700-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU22, HU21 A teljesítés helye: MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Szombathely területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A szerződés teljes keretösszege: nettó 20.004.490,- Ft.
Értékelési mennyiség:
Földmunkagép típusa Becsült mennyiség (műó)
4 műszakórától - 2x8=16 műszakóráig Becsült mennyiség (műó)
2x8=16 műszakóra felett
Gumikerekes kotró (igény szerint mélyásó, rézsűkanál és csipkedő szerelékkel) min 4 műó 110
110
Vágányon járó forgó kotró (igény szerint mélyásó, rézsűkanál és csipkedő szerelékkel, illetve cserje vágásra alkalmas adapterrel) 108 108
Homlokrakodó (igény szerint kanállal, vagy villával) 36 36
Gréder 18 18
Mini kotró 72 72
Mini homlokrakodó 72 72
Vibrohenger (min 1 tonnás) 18 18
Kézi vibrolap (min 48 cm széles) 36 36
Döngölőbéka 36 36
Billenő platós tehergépkocsi (min 4 t teherbírással, helyi anyagmozgatáshoz) 54 54
Önrakó tehergépkocsi (KCR) (min 4 t teherbírással, helyi anyagmozgatáshoz) 72 72
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a megadott mennyiségek becsléssel, az ajánlatok értékeléséhez megadott adatok. Az elvégzendő feladat mennyisége a szerződés hatálya alatt ténylegesen felmerülő igényeknek megfelelően alakul.
Ajánlatkérő a keretösszeg 75 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
Részletes leírást a Közbeszerzési dokumentációban található műszaki leírás tartalmaz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Munkakezdés vállalt időpontja az eseti megrendeléstől számítva (min. 4 munkanap és max. 10 munkanap;)  30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft/műszakóra) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő a keretösszeg 75 %-ára vállal lehívási kötelezettséget, értékbeli opció: a keretösszeg 25 %- a, a szerződéstervezet 2.1. pontjában foglaltak szerint.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
1. résszempont Nettó ajánlati ár (Ft/műszakóra)
1.1. alszempont Gumikerekes kotró (igény szerint mélyásó, rézsűkanál és csipkedő szerelékkel) gépbérleti díja
1.1.1. Gumikerekes kotró (igény szerint mélyásó, rézsűkanál és csipkedő szerelékkel) gépbérleti díja 4 műszakórától - 2x8=16 műszakóráig (Ft/műszakóra)- súlyszám: 6
1.1.2. Gumikerekes kotró (igény szerint mélyásó, rézsűkanál és csipkedő szerelékkel) gépbérleti díja 2x8=16 műszakóra felett (Ft/műszakóra)- súlyszám: 6
1.2 . alszempont Vágányon járó forgó kotró (igény szerint mélyásó, rézsűkanál és csipkedő szerelékkel, illetve cserje vágásra alkalmas adapterrel) gépbérleti díja
1.2.1. Vágányon járó forgó kotró (igény szerint mélyásó, rézsűkanál és csipkedő szerelékkel, illetve cserje vágásra alkalmas adapterrel) gépbérleti díja 4 műszakórától - 2x8=16 műszakóráig (Ft/műszakóra)- súlyszám: 6
1.2.2. Vágányon járó forgó kotró (igény szerint mélyásó, rézsűkanál és csipkedő szerelékkel, illetve cserje vágásra alkalmas adapterrel) gépbérleti díja 2x8=16 műszakóra felett (Ft/műszakóra)- súlyszám: 6
1.3. alszempont Homlokrakodó (igény szerint kanállal, vagy villával) gépbérleti díja
1.3.1. Homlokrakodó (igény szerint kanállal, vagy villával) gépbérleti díja 4 műszakórától - 2x8=16 műszakóráig (Ft/műszakóra)- súlyszám: 2
1.3.2. Homlokrakodó (igény szerint kanállal, vagy villával) gépbérleti díja 16 műszakóra felett (Ft/műszakóra) -súlyszám: 2
1.4. alszempont Gréder gépbérleti díja)
1.4.1. Gréder gépbérleti díja 4 műszakórától - 2x8=16 műszakóráig (Ft/műszakóra), súlyszám: 1
1.4.2. Gréder gépbérleti díja 2x8=16 műszakóra felett (Ft/műszakóra)- súlyszám: 1
1.5. alszempont Mini kotró gépbérleti díja
1.5.1. Mini kotró gépbérleti díja 4 műszakórától - 2x8=16 műszakóráig (Ft/műszakóra)- súlyszám: 4
1.5.2. Mini kotró gépbérleti díja 2x8=16 műszakóra felett (Ft/műszakóra)- súlyszám: 4
1.6. alszempont Mini homlokrakodó gépbérleti díja
1.6.1. Mini homlokrakodó gépbérleti díja 4 műszakórától - 2x8=16 műszakóráig (Ft/műszakóra), súlyszám: 4
1.6. 2. Mini homlokrakodó gépbérleti díja 2x8=16 műszakóra felett (Ft/műszakóra)- súlyszám: 4
1.7. alszempont Vibrohenger (min. 1 tonnás) gépbérleti díja
1.7.1. Vibrohenger (min. 1 tonnás) gépbérleti díja 4 műszakórától - 2x8=16 műszakóráig (Ft/műszakóra)-súlyszám: 1
1.7.2. Vibrohenger (min. 1 tonnás) gépbérleti díja 2x8=16 műszakóra felett (Ft/műszakóra)- súlyszám: 1
1.8. alszempont Kézi vibrolap (min 48 cm széles) gépbérleti díja
1.8.1. Kézi vibrolap (min 48 cm széles) gépbérleti díja 4 műszakórától - 2x8=16 műszakóráig (Ft/műszakóra)- súlyszám: 2
1.8.2. Kézi vibrolap (min 48 cm széles) gépbérleti díja 2x8=16 műszakóra felett (Ft/műszakóra)- súlyszám:2
1.9. alszempont Döngölőbéka gépbérleti díja
1.9.1. Döngölőbéka gépbérleti díja 4 műszakórától - 2x8=16 műszakóráig (Ft/műszakóra)- súlyszám: 2
1.9.2. Döngölőbéka gépbérleti díja 2x8=16 műszakóra felett (Ft/műszakóra)- súlyszám: 2
1.10. alszempont Billenő platós tehergépkocsi (min 4 t teherbírással, helyi anyagmozgatáshoz) gépbérleti díja
1.10.1. Billenő platós tehergépkocsi (min 4 t teherbírással, helyi anyagmozgatáshoz) gépbérleti díja 4 műszakórától - 2x8=16 műszakóráig (Ft/műszakóra)- súlyszám: 3
1.10.2. Billenő platós tehergépkocsi (min 4 t teherbírással, helyi anyagmozgatáshoz) gépbérleti díja 2x8=16 műszakóra felett (Ft/műszakóra)- súlyszám: 3
1.11. alszempont Önrakó tehergépkocsi (KCR) (min 4 t teherbírással, helyi anyagmozgatáshoz) gépbérleti díja
1.11.1. Önrakó tehergépkocsi (KCR) (min 4 t teherbírással, helyi anyagmozgatáshoz) gépbérleti díja 4 műszakórától - 2x8=16 műszakóráig (Ft/műszakóra)- súlyszám: 4
1.11. 2. Önrakó tehergépkocsi (KCR) (min 4 t teherbírással, helyi anyagmozgatáshoz) gépbérleti díja 2x8=16 műszakóra felett (Ft/műszakóra)- súlyszám: 4

II.2.1)
Elnevezés: „MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Pécs területéhez tartozó Terep-és rézsűrendezés”
Rész száma: 5. rész
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45100000-8
További tárgyak:45111200-0
45112700-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU22, HU23 A teljesítés helye: MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Pécs területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A szerződés teljes keretösszege: nettó 22.227.211,- Ft.
Értékelési mennyiség:
Földmunkagép típusa Becsült mennyiség (műó)
4 műszakórától - 2x8=16 műszakóráig Becsült mennyiség (műó)
2x8=16 műszakóra felett
Gumikerekes kotró (igény szerint mélyásó, rézsűkanál és csipkedő szerelékkel) min 4 műó 119
119
Vágányon járó forgó kotró (igény szerint mélyásó, rézsűkanál és csipkedő szerelékkel, illetve cserje vágásra alkalmas adapterrel) 121
121
Homlokrakodó (igény szerint kanállal, vagy villával) 40 40
Gréder 20 20
Mini kotró 80 80
Mini homlokrakodó 80 80
Vibrohenger (min 1 tonnás) 20 20
Kézi vibrolap (min 48 cm széles) 40 40
Döngölőbéka 40 40
Billenő platós tehergépkocsi (min 4 t teherbírással, helyi anyagmozgatáshoz) 60 60
Önrakó tehergépkocsi (KCR) (min 4 t teherbírással, helyi anyagmozgatáshoz) 81
81
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a megadott mennyiségek becsléssel, az ajánlatok értékeléséhez megadott adatok. Az elvégzendő feladat mennyisége a szerződés hatálya alatt ténylegesen felmerülő igényeknek megfelelően alakul.
Ajánlatkérő a keretösszeg 75 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
Részletes leírást a Közbeszerzési dokumentációban található műszaki leírás tartalmaz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Munkakezdés vállalt időpontja az eseti megrendeléstől számítva (min. 4 munkanap és max. 10 munkanap;)  30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft/műszakóra) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő a keretösszeg 75 %-ára vállal lehívási kötelezettséget, értékbeli opció: a keretösszeg 25 %- a, a szerződéstervezet 2.1. pontjában foglaltak szerint.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
1. résszempont Nettó ajánlati ár (Ft/műszakóra)
1.1. alszempont Gumikerekes kotró (igény szerint mélyásó, rézsűkanál és csipkedő szerelékkel) gépbérleti díja
1.1.1. Gumikerekes kotró (igény szerint mélyásó, rézsűkanál és csipkedő szerelékkel) gépbérleti díja 4 műszakórától - 2x8=16 műszakóráig (Ft/műszakóra)- súlyszám: 6
1.1.2. Gumikerekes kotró (igény szerint mélyásó, rézsűkanál és csipkedő szerelékkel) gépbérleti díja 2x8=16 műszakóra felett (Ft/műszakóra)- súlyszám: 6
1.2 . alszempont Vágányon járó forgó kotró (igény szerint mélyásó, rézsűkanál és csipkedő szerelékkel, illetve cserje vágásra alkalmas adapterrel) gépbérleti díja
1.2.1. Vágányon járó forgó kotró (igény szerint mélyásó, rézsűkanál és csipkedő szerelékkel, illetve cserje vágásra alkalmas adapterrel) gépbérleti díja 4 műszakórától - 2x8=16 műszakóráig (Ft/műszakóra)- súlyszám: 6
1.2.2. Vágányon járó forgó kotró (igény szerint mélyásó, rézsűkanál és csipkedő szerelékkel, illetve cserje vágásra alkalmas adapterrel) gépbérleti díja 2x8=16 műszakóra felett (Ft/műszakóra)- súlyszám: 6
1.3. alszempont Homlokrakodó (igény szerint kanállal, vagy villával) gépbérleti díja
1.3.1. Homlokrakodó (igény szerint kanállal, vagy villával) gépbérleti díja 4 műszakórától - 2x8=16 műszakóráig (Ft/műszakóra)- súlyszám: 2
1.3.2. Homlokrakodó (igény szerint kanállal, vagy villával) gépbérleti díja 16 műszakóra felett (Ft/műszakóra) -súlyszám: 2
1.4. alszempont Gréder gépbérleti díja)
1.4.1. Gréder gépbérleti díja 4 műszakórától - 2x8=16 műszakóráig (Ft/műszakóra), súlyszám: 1
1.4.2. Gréder gépbérleti díja 2x8=16 műszakóra felett (Ft/műszakóra)- súlyszám: 1
1.5. alszempont Mini kotró gépbérleti díja
1.5.1. Mini kotró gépbérleti díja 4 műszakórától - 2x8=16 műszakóráig (Ft/műszakóra)- súlyszám: 4
1.5.2. Mini kotró gépbérleti díja 2x8=16 műszakóra felett (Ft/műszakóra)- súlyszám: 4
1.6. alszempont Mini homlokrakodó gépbérleti díja
1.6.1. Mini homlokrakodó gépbérleti díja 4 műszakórától - 2x8=16 műszakóráig (Ft/műszakóra), súlyszám: 4
1.6. 2. Mini homlokrakodó gépbérleti díja 2x8=16 műszakóra felett (Ft/műszakóra)- súlyszám: 4
1.7. alszempont Vibrohenger (min. 1 tonnás) gépbérleti díja
1.7.1. Vibrohenger (min. 1 tonnás) gépbérleti díja 4 műszakórától - 2x8=16 műszakóráig (Ft/műszakóra)-súlyszám: 1
1.7.2. Vibrohenger (min. 1 tonnás) gépbérleti díja 2x8=16 műszakóra felett (Ft/műszakóra)- súlyszám: 1
1.8. alszempont Kézi vibrolap (min 48 cm széles) gépbérleti díja
1.8.1. Kézi vibrolap (min 48 cm széles) gépbérleti díja 4 műszakórától - 2x8=16 műszakóráig (Ft/műszakóra)- súlyszám: 2
1.8.2. Kézi vibrolap (min 48 cm széles) gépbérleti díja 2x8=16 műszakóra felett (Ft/műszakóra)- súlyszám:2
1.9. alszempont Döngölőbéka gépbérleti díja
1.9.1. Döngölőbéka gépbérleti díja 4 műszakórától - 2x8=16 műszakóráig (Ft/műszakóra)- súlyszám: 2
1.9.2. Döngölőbéka gépbérleti díja 2x8=16 műszakóra felett (Ft/műszakóra)- súlyszám: 2
1.10. alszempont Billenő platós tehergépkocsi (min 4 t teherbírással, helyi anyagmozgatáshoz) gépbérleti díja
1.10.1. Billenő platós tehergépkocsi (min 4 t teherbírással, helyi anyagmozgatáshoz) gépbérleti díja 4 műszakórától - 2x8=16 műszakóráig (Ft/műszakóra)- súlyszám: 3
1.10.2. Billenő platós tehergépkocsi (min 4 t teherbírással, helyi anyagmozgatáshoz) gépbérleti díja 2x8=16 műszakóra felett (Ft/műszakóra)- súlyszám: 3
1.11. alszempont Önrakó tehergépkocsi (KCR) (min 4 t teherbírással, helyi anyagmozgatáshoz) gépbérleti díja
1.11.1. Önrakó tehergépkocsi (KCR) (min 4 t teherbírással, helyi anyagmozgatáshoz) gépbérleti díja 4 műszakórától - 2x8=16 műszakóráig (Ft/műszakóra)- súlyszám: 4
1.11. 2. Önrakó tehergépkocsi (KCR) (min 4 t teherbírással, helyi anyagmozgatáshoz) gépbérleti díja 2x8=16 műszakóra felett (Ft/műszakóra)- súlyszám: 4

II.2.1)
Elnevezés: „MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged területéhez tartozó Terep-és rézsűrendezés”
Rész száma: 6. rész
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45100000-8
További tárgyak:45111200-0
45112700-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU33, HU32 A teljesítés helye: MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A szerződés teljes keretösszege: nettó 10.103.278,- Ft.
Értékelési mennyiség:
Földmunkagép típusa Becsült mennyiség (műó)
4 műszakórától - 2x8=16 műszakóráig Becsült mennyiség (műó)
2x8=16 műszakóra felett
Gumikerekes kotró (igény szerint mélyásó, rézsűkanál és csipkedő szerelékkel) min 4 műó 55 55
Vágányon járó forgó kotró (igény szerint mélyásó, rézsűkanál és csipkedő szerelékkel, illetve cserje vágásra alkalmas adapterrel) 55 55
Homlokrakodó (igény szerint kanállal, vagy villával) 18 18
Gréder 10 10
Mini kotró 35 35
Mini homlokrakodó 35 35
Vibrohenger (min 1 tonnás) 9 9
Kézi vibrolap (min 48 cm széles) 18 18
Döngölőbéka 18 18
Billenő platós tehergépkocsi (min 4 t teherbírással, helyi anyagmozgatáshoz) 27 27
Önrakó tehergépkocsi (KCR) (min 4 t teherbírással, helyi anyagmozgatáshoz) 36 36
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a megadott mennyiségek becsléssel, az ajánlatok értékeléséhez megadott adatok. Az elvégzendő feladat mennyisége a szerződés hatálya alatt ténylegesen felmerülő igényeknek megfelelően alakul.
Ajánlatkérő a keretösszeg 75 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
Részletes leírást a Közbeszerzési dokumentációban található műszaki leírás tartalmaz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Munkakezdés vállalt időpontja az eseti megrendeléstől számítva (min. 4 munkanap és max. 10 munkanap;)  30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft/műszakóra) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő a keretösszeg 75 %-ára vállal lehívási kötelezettséget, értékbeli opció: a keretösszeg 25 %- a, a szerződéstervezet 2.1. pontjában foglaltak szerint.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
1. résszempont Nettó ajánlati ár (Ft/műszakóra)
1.1. alszempont Gumikerekes kotró (igény szerint mélyásó, rézsűkanál és csipkedő szerelékkel) gépbérleti díja
1.1.1. Gumikerekes kotró (igény szerint mélyásó, rézsűkanál és csipkedő szerelékkel) gépbérleti díja 4 műszakórától - 2x8=16 műszakóráig (Ft/műszakóra)- súlyszám: 6
1.1.2. Gumikerekes kotró (igény szerint mélyásó, rézsűkanál és csipkedő szerelékkel) gépbérleti díja 2x8=16 műszakóra felett (Ft/műszakóra)- súlyszám: 6
1.2 . alszempont Vágányon járó forgó kotró (igény szerint mélyásó, rézsűkanál és csipkedő szerelékkel, illetve cserje vágásra alkalmas adapterrel) gépbérleti díja
1.2.1. Vágányon járó forgó kotró (igény szerint mélyásó, rézsűkanál és csipkedő szerelékkel, illetve cserje vágásra alkalmas adapterrel) gépbérleti díja 4 műszakórától - 2x8=16 műszakóráig (Ft/műszakóra)- súlyszám: 6
1.2.2. Vágányon járó forgó kotró (igény szerint mélyásó, rézsűkanál és csipkedő szerelékkel, illetve cserje vágásra alkalmas adapterrel) gépbérleti díja 2x8=16 műszakóra felett (Ft/műszakóra)- súlyszám: 6
1.3. alszempont Homlokrakodó (igény szerint kanállal, vagy villával) gépbérleti díja
1.3.1. Homlokrakodó (igény szerint kanállal, vagy villával) gépbérleti díja 4 műszakórától - 2x8=16 műszakóráig (Ft/műszakóra)- súlyszám: 2
1.3.2. Homlokrakodó (igény szerint kanállal, vagy villával) gépbérleti díja 16 műszakóra felett (Ft/műszakóra) -súlyszám: 2
1.4. alszempont Gréder gépbérleti díja)
1.4.1. Gréder gépbérleti díja 4 műszakórától - 2x8=16 műszakóráig (Ft/műszakóra), súlyszám: 1
1.4.2. Gréder gépbérleti díja 2x8=16 műszakóra felett (Ft/műszakóra)- súlyszám: 1
1.5. alszempont Mini kotró gépbérleti díja
1.5.1. Mini kotró gépbérleti díja 4 műszakórától - 2x8=16 műszakóráig (Ft/műszakóra)- súlyszám: 4
1.5.2. Mini kotró gépbérleti díja 2x8=16 műszakóra felett (Ft/műszakóra)- súlyszám: 4
1.6. alszempont Mini homlokrakodó gépbérleti díja
1.6.1. Mini homlokrakodó gépbérleti díja 4 műszakórától - 2x8=16 műszakóráig (Ft/műszakóra), súlyszám: 4
1.6. 2. Mini homlokrakodó gépbérleti díja 2x8=16 műszakóra felett (Ft/műszakóra)- súlyszám: 4
1.7. alszempont Vibrohenger (min. 1 tonnás) gépbérleti díja
1.7.1. Vibrohenger (min. 1 tonnás) gépbérleti díja 4 műszakórától - 2x8=16 műszakóráig (Ft/műszakóra)-súlyszám: 1
1.7.2. Vibrohenger (min. 1 tonnás) gépbérleti díja 2x8=16 műszakóra felett (Ft/műszakóra)- súlyszám: 1
1.8. alszempont Kézi vibrolap (min 48 cm széles) gépbérleti díja
1.8.1. Kézi vibrolap (min 48 cm széles) gépbérleti díja 4 műszakórától - 2x8=16 műszakóráig (Ft/műszakóra)- súlyszám: 2
1.8.2. Kézi vibrolap (min 48 cm széles) gépbérleti díja 2x8=16 műszakóra felett (Ft/műszakóra)- súlyszám:2
1.9. alszempont Döngölőbéka gépbérleti díja
1.9.1. Döngölőbéka gépbérleti díja 4 műszakórától - 2x8=16 műszakóráig (Ft/műszakóra)- súlyszám: 2
1.9.2. Döngölőbéka gépbérleti díja 2x8=16 műszakóra felett (Ft/műszakóra)- súlyszám: 2
1.10. alszempont Billenő platós tehergépkocsi (min 4 t teherbírással, helyi anyagmozgatáshoz) gépbérleti díja
1.10.1. Billenő platós tehergépkocsi (min 4 t teherbírással, helyi anyagmozgatáshoz) gépbérleti díja 4 műszakórától - 2x8=16 műszakóráig (Ft/műszakóra)- súlyszám: 3
1.10.2. Billenő platós tehergépkocsi (min 4 t teherbírással, helyi anyagmozgatáshoz) gépbérleti díja 2x8=16 műszakóra felett (Ft/műszakóra)- súlyszám: 3
1.11. alszempont Önrakó tehergépkocsi (KCR) (min 4 t teherbírással, helyi anyagmozgatáshoz) gépbérleti díja
1.11.1. Önrakó tehergépkocsi (KCR) (min 4 t teherbírással, helyi anyagmozgatáshoz) gépbérleti díja 4 műszakórától - 2x8=16 műszakóráig (Ft/műszakóra)- súlyszám: 4
1.11. 2. Önrakó tehergépkocsi (KCR) (min 4 t teherbírással, helyi anyagmozgatáshoz) gépbérleti díja 2x8=16 műszakóra felett (Ft/műszakóra)- súlyszám: 4

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 37438/2017/MÁV Rész száma: 1 Elnevezés: MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest területéhez tartozó Terep- és rézsűrendezés
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 37438/2017/MÁV Rész száma: 2. Elnevezés: MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen területéhez tartozó Terep-és rézsűrendezés.
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 37438/2017/MÁV Rész száma: 3. Elnevezés: MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Miskolc területéhez tartozó Terep-és rézsűrendezés
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 37438/2017/MÁV Rész száma: 4. Elnevezés: MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Szombathely területéhez tartozó Terep-és rézsűrendezés
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 37438/2017/MÁV Rész száma: 5. Elnevezés: MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Pécs területéhez tartozó Terep-és rézsűrendezés
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 37438/2017/MÁV Rész száma: 6. Elnevezés: MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged területéhez tartozó Terep-és rézsűrendezés
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2017/12/29 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges