Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/113
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.14.
Iktatószám:9492/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Csepreg Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Csepreg
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:BIT-ÉP Építőipari és Kereskedelmi BT.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Csepreg Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK19805
Postai cím: Széchenyi tér 27.
Város: Csepreg
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9735
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +3694565035
E-mail: csepregialjegyzo@csepreg.hu
Fax: +3694565035
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csepreg.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Rákóczi Ferenc utca kerékpárút építése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. Építendő létesítmény
A 8624. j. Újkér-Horvátzsiány ök. út. Bük felöli település határától a jobb oldalon végig a Széchenyi térig kerékpársáv kialakítására kerül sor. A kerékpársáv 1,0m széles, kiemelt szegély mellett 1,5m széles. A szelvényezés szerinti bal oldalon egyirányú kerékpárút kialakítására kerül sor a járda kiszélesítésével 2,5m szélességben, egészen a Fehér utcáig. Innéttől a Széchenyi térig kerékpáros nyom kijelölése fog történni.
A baloldali kerékpárút kialakítása egy meglévő buszöböl és szűk peronja mögött nem lehetséges, ezért erről a helyről a buszöböl áthelyezésre kerül a Répce híd elé.
Az építési szakasz kezdete a 8624. j. ök. út 9+375 km szelvényében van, a szakasz vége 10+250 km szelvényben van.
Az alábbi kerékpárforgalmi létesítmények kerülnek megépítésre:
- 8624.j.ök.út szelvényezés szerinti jobb oldalán
9+375 - 9+873 km. sz. között Kerékpársáv
9+873 - 9+924 km sz. között Kerékpáros nyom ( ideiglenesen, ha a híd szélesítése nem készül el a kerékpársáv kiépítéssel együtt)
9+924-1+250 km sz. között Kerékpársáv
- 8624.j.ök.út szelvényezés szerinti bal oldalán
9+375 (kp.út 0+000) - 9+885 (kp.út 0+515) km. sz. között egyirányú Kerékpárút, járdán kijelölve
9+885 (kp.út 0+515) - 9+928 (kp.út 0+558) km sz. között Kerékpáros nyom 9+928 (kp.út 0+558)- 10+110 (kp.út 0+750) km sz. között egyirányú Kerékpárút, járdán kijelölve
10+110 - 10+250 km sz. között Kerékpáros nyom
A 8624.j. ök. út bal oldalán a 9+638,5 - 9+690 km sz. között meglévő buszöblöt el kell bontani, és a 9+816,8-9+874,1 km sz. között bal oldalon egy új buszöblöt új leszálló szigettel kell megépíteni.

2. Keresztmetszeti kialakítás
A kerékpársáv kijelölése a 8624. j.ök. út jobb oldali szélénél történik, úgy hogy a közút forgalmi sávra maradjon átlag 3,25-3,25m szélesség, de minimum 3,0 méter és ahol kimelt szegély von ott biztonsági távolságra minimum 0,25m-t kell figyelembe venni. A kerékpársáv feljelöléséhez az országos közutat az alábbi helyeken szélesíteni kell.
9+381,9 - 9+397,5 km sz. között bal oldalon (0,2-0,7m szélességben)
9+472 - 9+651,4 km sz. között jobb oldalon (0,2-0,7m szélességben)
9+733,9 - 9+793,3 km sz. között jobb oldalon (0,2-0,7m szélességben)
9+814,5 - 9+816,8 km sz. között jobb oldalon (0,5m szélességben)
A kopóréteg elkészülte után jelölhető ki a kerékpársáv folyamatos sárga tartós jel festéssel. A kerékpársáv 1,0 méter, azonban a kiemelt szegély mellett 0,25 m oldalakadály távolságot kell festeni. Ebben az esetben a kerékpársávot jelölő sárga jel, forgalmi sáv felöli széle és a kiemelt szegély között 1,5 méter lesz.
A kerékpárút épített szélessége 2,5m. A gyalogos felület széleségére 0,75m-t vettünk figyelembe plussz a kerítésektől a 0,5m biztonsági távolságot.
A kerékpárút és a járda közé a kerítéstől 1,25méterre folyamatos sárga 12cm széles burkolat jelet kell felfesteni sárga tartós festékből. A kerékpársáv felfestése a burkolatszéltől 1,0m és 1,5 méterre (9+414,6-9+455,7 és 9+923,8-10+250 km sz. között) történik.
Pályaszerkezetek:
- kerékpárút (kapubejárók kivételével), járda (ahol nincs süllyesztett szegély)
3,0 cm vtg. AC 8 kopó j. aszfalt
3,5 cm vtg. AC 11 kötő j. aszfalt
10 cm vtg. M22 mechanikai stabilizáció
30 cm vtg. M56 (tört beton)
- járda ( ahol süllyesztett szegély épül), autóbusz leszálló sziget
6,0 cm vtg. beton térkő
3,0 cm vtg. Z2/4 zuzalék ágyazat
10 cm vtg. M22 mechanikai stabilizáció
20 cm vtg. homokos kavics védőréteg
- kapubejárónál
3,0 cm vtg. AC 8 kopó j. aszfalt
4,5 cm vtg. AC 11 kötő j. aszfalt
10 cm vtg. M22 mechanikai stabilizáció
30 cm vtg. M56 (tört beton) mechanikai stabilizáció
- kerékpársáv
4,0 cm vtg. AC 11/F kopó j. aszfalt
5,0 cm vtg. AC 16/F kötő j. aszfalt
15 cm vtg. CKt cementstabilizációs alapréteg, feszültségmentesítve
20 cm vtg. homokos kavics
- buszöböl
23,0 cm vtg. CP 4/2,7 bazaltbeton, dilatálva,
20,0 cm vtg. CKt cementstabilizációs alapréteg
20 cm vtg. homokos kavics
Épített szélesség: 2,5 m
Kerékpárút szélessége: 1,25 m
Járda szélessége: 1,25 m
Kerékpársáv szélessége 1,0 m (Kiemelt szegélynél 1,5m)
Kerékpárút oldalesése: 2,5%
egyoldalú oldalesés a kerékpárút széle felé 9+375-9+600 km sz. és a 9+734-9+885 km sz. között, középre esik vápásan a 9+608-9+726,5 km sz. és a 9+930-1+106km sz között.
Padka szélessége: 0,5m
Padka oldalesése: 5%
Betonfolyóka szélessége: 0,50m
A kerékpárút szélére vagy betonfolyóka vagy kerti szegély épül. Ahol vápásan lesz kialakítva a kerékpárút ott süllyesztett szegélyt kell építeni a telekhatártól 1,0 méterre.
Süllyesztett szegély épül: 9+640-9+700, 9+922-10+16 km sz. között
Kerti szegély épül: 9+375-9+463, 9+640-9+700, 9+733-9+850, 9+870-9+890, 9+920-10+110 km sz között.
Betonfolyóka épül: 9+376-9+462, 9+474-9+600, 9+609-9+640, 9+700-9+726, 9+735-9+870 km sz. között.
Kiemelt szegély épül az autóbuszöböl behajtó és kihajtó ágánál.
A szegélyeket C12/15-24-F1-XF3 betonmegtámasztással kell megépíteni.
Az autóbuszöböl 3,0m széles és 1:7 hajlású behajtó ág és 1:5 hajlású kihajtó ággal készül. A peron térkőburkolatot kap, de úgy kell kialakítani, hogy a peron szélére 0,5m szélességben a mozgáskorlátozottak részére taktilis követ kell beépíteni. A leszálló sziget és a kerékpárút elvállasztására hajlított csőkorlátot kell beépíteni.
Hajlított csőkorlát épül: 9+420-9+457, 9+739-9+746, 9+840-9+851 km sz. között.
A kerékpárút építéssel a következő helyrajzi számok érintettek:
Csepreg: 252, 1227, 358, 359, 419, 422, 192, 0208
A területek a Magyar Állam illetve az Önkormányzat tulajdonában vannak.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 107445500 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Rákóczi Ferenc utca kerékpárút építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Csepreg
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Építendő létesítmény
A 8624. j. Újkér-Horvátzsiány ök. út. Bük felöli település határától a jobb oldalon végig a Széchenyi térig kerékpársáv kialakítására kerül sor. A kerékpársáv 1,0m széles, kiemelt szegély mellett 1,5m széles. A szelvényezés szerinti bal oldalon egyirányú kerékpárút kialakítására kerül sor a járda kiszélesítésével 2,5m szélességben, egészen a Fehér utcáig. Innéttől a Széchenyi térig kerékpáros nyom kijelölése fog történni.
A baloldali kerékpárút kialakítása egy meglévő buszöböl és szűk peronja mögött nem lehetséges, ezért erről a helyről a buszöböl áthelyezésre kerül a Répce híd elé.
Az építési szakasz kezdete a 8624. j. ök. út 9+375 km szelvényében van, a szakasz vége 10+250 km szelvényben van.
Az alábbi kerékpárforgalmi létesítmények kerülnek megépítésre:
- 8624.j.ök.út szelvényezés szerinti jobb oldalán
9+375 - 9+873 km. sz. között Kerékpársáv
9+873 - 9+924 km sz. között Kerékpáros nyom ( ideiglenesen, ha a híd szélesítése nem készül el a kerékpársáv kiépítéssel együtt)
9+924-1+250 km sz. között Kerékpársáv
- 8624.j.ök.út szelvényezés szerinti bal oldalán
9+375 (kp.út 0+000) - 9+885 (kp.út 0+515) km. sz. között egyirányú Kerékpárút, járdán kijelölve
9+885 (kp.út 0+515) - 9+928 (kp.út 0+558) km sz. között Kerékpáros nyom 9+928 (kp.út 0+558)- 10+110 (kp.út 0+750) km sz. között egyirányú Kerékpárút, járdán kijelölve
10+110 - 10+250 km sz. között Kerékpáros nyom
A 8624.j. ök. út bal oldalán a 9+638,5 - 9+690 km sz. között meglévő buszöblöt el kell bontani, és a 9+816,8-9+874,1 km sz. között bal oldalon egy új buszöblöt új leszálló szigettel kell megépíteni.

2. Keresztmetszeti kialakítás
A kerékpársáv kijelölése a 8624. j.ök. út jobb oldali szélénél történik, úgy hogy a közút forgalmi sávra maradjon átlag 3,25-3,25m szélesség, de minimum 3,0 méter és ahol kimelt szegély von ott biztonsági távolságra minimum 0,25m-t kell figyelembe venni. A kerékpársáv feljelöléséhez az országos közutat az alábbi helyeken szélesíteni kell.
9+381,9 - 9+397,5 km sz. között bal oldalon (0,2-0,7m szélességben)
9+472 - 9+651,4 km sz. között jobb oldalon (0,2-0,7m szélességben)
9+733,9 - 9+793,3 km sz. között jobb oldalon (0,2-0,7m szélességben)
9+814,5 - 9+816,8 km sz. között jobb oldalon (0,5m szélességben)
A kopóréteg elkészülte után jelölhető ki a kerékpársáv folyamatos sárga tartós jel festéssel. A kerékpársáv 1,0 méter, azonban a kiemelt szegély mellett 0,25 m oldalakadály távolságot kell festeni. Ebben az esetben a kerékpársávot jelölő sárga jel, forgalmi sáv felöli széle és a kiemelt szegély között 1,5 méter lesz.
A kerékpárút épített szélessége 2,5m. A gyalogos felület széleségére 0,75m-t vettünk figyelembe plussz a kerítésektől a 0,5m biztonsági távolságot.
A kerékpárút és a járda közé a kerítéstől 1,25méterre folyamatos sárga 12cm széles burkolat jelet kell felfesteni sárga tartós festékből. A kerékpársáv felfestése a burkolatszéltől 1,0m és 1,5 méterre (9+414,6-9+455,7 és 9+923,8-10+250 km sz. között) történik.
Pályaszerkezetek:
- kerékpárút (kapubejárók kivételével), járda (ahol nincs süllyesztett szegély)
3,0 cm vtg. AC 8 kopó j. aszfalt
3,5 cm vtg. AC 11 kötő j. aszfalt
10 cm vtg. M22 mechanikai stabilizáció
30 cm vtg. M56 (tört beton)
- járda ( ahol süllyesztett szegély épül), autóbusz leszálló sziget
6,0 cm vtg. beton térkő
3,0 cm vtg. Z2/4 zuzalék ágyazat
10 cm vtg. M22 mechanikai stabilizáció
20 cm vtg. homokos kavics védőréteg
- kapubejárónál
3,0 cm vtg. AC 8 kopó j. aszfalt
4,5 cm vtg. AC 11 kötő j. aszfalt
10 cm vtg. M22 mechanikai stabilizáció
30 cm vtg. M56 (tört beton) mechanikai stabilizáció
- kerékpársáv
4,0 cm vtg. AC 11/F kopó j. aszfalt
5,0 cm vtg. AC 16/F kötő j. aszfalt
15 cm vtg. CKt cementstabilizációs alapréteg, feszültségmentesítve
20 cm vtg. homokos kavics
- buszöböl
23,0 cm vtg. CP 4/2,7 bazaltbeton, dilatálva,
20,0 cm vtg. CKt cementstabilizációs alapréteg
20 cm vtg. homokos kavics
Épített szélesség: 2,5 m
Kerékpárút szélessége: 1,25 m
Járda szélessége: 1,25 m
Kerékpársáv szélessége 1,0 m (Kiemelt szegélynél 1,5m)
Kerékpárút oldalesése: 2,5%
egyoldalú oldalesés a kerékpárút széle felé 9+375-9+600 km sz. és a 9+734-9+885 km sz. között, középre esik vápásan a 9+608-9+726,5 km sz. és a 9+930-1+106km sz között.
Padka szélessége: 0,5m
Padka oldalesése: 5%
Betonfolyóka szélessége: 0,50m
A kerékpárút szélére vagy betonfolyóka vagy kerti szegély épül. Ahol vápásan lesz kialakítva a kerékpárút ott süllyesztett szegélyt kell építeni a telekhatártól 1,0 méterre.
Süllyesztett szegély épül: 9+640-9+700, 9+922-10+16 km sz. között
Kerti szegély épül: 9+375-9+463, 9+640-9+700, 9+733-9+850, 9+870-9+890, 9+920-10+110 km sz között.
Betonfolyóka épül: 9+376-9+462, 9+474-9+600, 9+609-9+640, 9+700-9+726, 9+735-9+870 km sz. között.
Kiemelt szegély épül az autóbuszöböl behajtó és kihajtó ágánál.
A szegélyeket C12/15-24-F1-XF3 betonmegtámasztással kell megépíteni.
Az autóbuszöböl 3,0m széles és 1:7 hajlású behajtó ág és 1:5 hajlású kihajtó ággal készül. A peron térkőburkolatot kap, de úgy kell kialakítani, hogy a peron szélére 0,5m szélességben a mozgáskorlátozottak részére taktilis követ kell beépíteni. A leszálló sziget és a kerékpárút elvállasztására hajlított csőkorlátot kell beépíteni.
Hajlított csőkorlát épül: 9+420-9+457, 9+739-9+746, 9+840-9+851 km sz. között.
A kerékpárút építéssel a következő helyrajzi számok érintettek:
Csepreg: 252, 1227, 358, 359, 419, 422, 192, 0208
A területek a Magyar Állam illetve az Önkormányzat tulajdonában vannak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás mértéke (Kötelezőn túl vállalt jótállás) 12
2 Késedelmi kötbér %-ban  10
3 Érintett településrészen az esetleges szállítási szennyeződések (felhordott sár, por) folyamatos eltávolításának biztosítása 2
4 Vállalja, hogy zajjal járó kivitelezési munkát csak napközben 7:00-18:00 közötti időszakban ill. szombaton 8:00-12:00 közötti időszakban végez 2
5 Vállalja, hogy éjszaka nem végez kivitelezési munkát 22:00-06:00 óra között 2
6 Vállalja, hogy éjszaka nem végez szállítási feladatot a munkaterületre 22:00-06:00 óra között 2
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00009
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Rákóczi Ferenc utca kerékpárút építése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BIT-ÉP Építőipari és Kereskedelmi BT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Andrássy u. 77. II/14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1062
Ország: HU
E-mail: info@bit-ep.hu
Telefon: +36 3026822462
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26866336-2-42
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 107545600
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 107445500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Aszfalt bedolgozás, forgalomtechnika
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: BIT-ÉP Építőipari és Kereskedelmi BT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Andrássy u. 77. II/14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1062
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26866336-2-42

Hivatalos név: SMALL Consulting Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Közép u. 9.
Város: Pápa
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8500
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14849372-2-19

Hivatalos név: TIA 2002 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sótonyi u. 13.
Város: Sárvár
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9600
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12936027-2-18

Hivatalos név: „SZKENDO” Építő és Mélyépítő Mérnöki Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mérleg u. 2.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12632125-2-18

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges