Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/110
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.11.
Iktatószám:9503/2018
CPV Kód:33100000-1
Ajánlatkérő:Szegedi Tudományegyetem
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Szegedi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: AK07122
Postai cím: Dugonics tér 13.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Macsek Bernadett
Telefon: +36 62546481
E-mail: macsek.bernadett@gmf.u-szeged.hu
Fax: +36 62545073
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.u-szeged.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.u-szeged.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Komplett Hibrid műtő kialakítása és szállítása
Hivatkozási szám: FT-1180/SZTE/2018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Neurológiai beavatkozások elvégzésére alkalmas hibrid rendszerű műtőegyüttes kialakítása és valamennyi a közbeszerzési eljárás műszaki specifikációjában meghatározott eszközzel történő felszerelése, majd bérleti viszony keretei között Ajánlatkérő részére történő bérbeadása a rendeltetésszerű használathoz szükséges karbantartási, javítási és szerviz szolgáltatások biztosításával.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/05 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 5805 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 074 - 164023
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/12 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság - Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
A következő helyett:
A részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) alkalmatlan:
M1. Amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító részvételi felhívás feladásának dátumától visszaszámított megelőző 3 évben legalább 1 db műtő működéséhez szükséges legalább 17 db beépített készülékkel és további összesen 17 db egyéb orvosi eszközzel, berendezésekkel és műszerekkel történő komplett felszereléséről szóló referenciával. Ajánlatkérő a három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe.
A műszaki, szakmai alkalmassági feltételeknek a részvételre jelentkezők (közös részvételre jelentkezők) együttesen is megfelelhetnek. (Kbt. 65. § (6) bek.)
A műszaki és szakmai alkalmasság igazolása a Kbt. 65. § (6) bek. szerinti szervezetek (személyek), mint kapacitást nyújtók bevonása esetén a Kbt. 65. § (7) bek. alapján történik.
Helyesen:
A részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) alkalmatlan:
M1. Amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító részvételi felhívás feladásának dátumától visszaszámított megelőző 3 évben műtő működéséhez szükséges összesen legalább 17 db beépített készülék és további összesen 17 db egyéb orvosi eszköz, berendezés és műszer szállításáról, ill. felszereléséről szóló referenciával. Ajánlatkérő a három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe.
Az M.1. alkalmassági feltétel egy vagy több szállítással, ill. szerződéssel is igazolható.
A műszaki, szakmai alkalmassági feltételeknek a részvételre jelentkezők (közös részvételre jelentkezők) együttesen is megfelelhetnek. (Kbt. 65. § (6) bek.)
A műszaki és szakmai alkalmasság igazolása a Kbt. 65. § (6) bek. szerinti szervezetek (személyek), mint kapacitást nyújtók bevonása esetén a Kbt. 65. § (7) bek. alapján történik.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2018/06/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/06/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 4 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Jogorvoslati kérelmek benyújtása - VI.3. További információk folytatása 14. pont
A következő helyett:
14.) A részv. jelentkezések benyújtásának határideje: 2018/06/12. 10 óra, helye: Fair-Tender Kft. (I.A.S.G. Kft.tárgyaló - 2119 Pécel, Határ u. 3. V. épület). A részv. jelentkezések felbontása a Kbt. 68. §-ban foglaltak szerint történik 2018/06/12. 10 órakor a jelen pontban megjelölt helyen. A Kbt. 68. § (3) bek. alapján az ajánlatkérő, a Részv-re Jelentkezők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közb.-hez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, illetőleg személyek lehetnek jelen.
Helyesen:
14.) A részv. jelentkezések benyújtásának határideje: 2018/06/15. 10 óra, helye: Fair-Tender Kft. (I.A.S.G. Kft.tárgyaló - 2119 Pécel, Határ u. 3. V. épület). A részv. jelentkezések felbontása a Kbt. 68. §-ban foglaltak szerint történik 2018/06/15. 10 órakor a jelen pontban megjelölt helyen. A Kbt. 68. § (3) bek. alapján az ajánlatkérő, a Részv-re Jelentkezők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közb.-hez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, illetőleg személyek lehetnek jelen.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
A Kbt. 52. § (4) bek. b) pontjában foglaltak alapján, a Részvételi felhívás a jelen korrigendum VII.1.2) pontjaiban meghatározottak szerint módosul.
A Részvételi dokumentáció 7. vonatkozó pontja, valamint a 9. sz. melléklete a fentiekben leírtak szerint módosul.
Jelen korrigendum és a módosított részvételi dokumentáció minden eddig regisztrált és érintett gazdasági szereplő számára megküldése kerül, továbbá az Részvételi felhívás 1.3. pontjában megadottak szerint, az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, a http://fairtender.hu/eljarasok.php linken korlátlanul elérhető lesz.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ