Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/111
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.12.
Iktatószám:9512/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:2800 Tatabánya, Szent Borbála út 13. /Hrsz: 2096/29/
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:"Polip 2001" Építőipari, Faipari és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK07594
Postai cím: Fő tér 6.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Schanzenbacherné Monori-Kiss Andrea
Telefon: +36 34515798
E-mail: kozbeszerzes@tatabanya.hu
Fax: +36 34515778
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tatabanya.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tatabanya.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
A Tatabányai Grosics Gyula Labdarúgó Stadion Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósuló létesítményének építési-kivitelezési munkái
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
További tárgyak:45212200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2800 Tatabánya, Szent Borbála út 13. /Hrsz: 2096/29/
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A kivitelezés keretében elvégzendő főbb feladatok/mennyiségek:
- meglévő lelátóépület felújítása (800 m2) az MLSZ infrastruktúra szabályzatnak megfelelően,
- meglévő szerkezetkész épületben vendégszurkolói kiszolgáló funkciók kialakítása (93 m2),
A részletes szakági műszaki leírásokat/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 80
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
17894 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/11/30 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: "Polip 2001" Építőipari, Faipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szent Imre u. 11. tetőtér 3.
Város: Várpalota
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8100
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 197068762
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
További tárgyak:45212200-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2800 Tatabánya, Szent Borbála út 13. /Hrsz: 2096/29/
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A kivitelezés keretében elvégzendő főbb feladatok/mennyiségek:
- meglévő lelátóépület felújítása (800 m2) az MLSZ infrastruktúra szabályzatnak megfelelően,
- meglévő szerkezetkész épületben vendégszurkolói kiszolgáló funkciók kialakítása (93 m2),
A részletes szakági műszaki leírásokat/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 212
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 208970325
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: "Polip 2001" Építőipari, Faipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szent Imre u. 11. tetőtér 3.
Város: Várpalota
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8100
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/04/25 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek, a Vállalkozási Szerződést, valamint annak a részteljesítési határidőre vonatkozó részét a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjára tekintettel, közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
A Szerződés 2.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„2.2. A teljesítés határideje: Felek rögzítik, hogy a Szerződés teljesítésének határideje: a szerződés aláírásától számított 212 (kettőszáztizenkettő) nap.
3.2. Felek rögzítik, hogy a Szerződés 3.1. pont első bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Felek rögzítik, hogy a Vállalkozót a Kivitelezésért vállalkozói díj („Vállalkozói díj”) illeti meg.
A Vállalkozói díj összege: nettó 208.970.325 Ft azaz: nettó kettőszáznyolcmillió-kilencszázhetvenezer-háromszázhuszonöt Ft + nettó 4.926.719 Ft összegű tartalékkeret.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A munkák megkezdése után, a feltárások során olyan előre nem látható, de műszaki szükségességből elvégezni feltétlenül szükséges munkák merültek fel, melyek elvégzése nélkül a létesítmény rendeltetésszerű használatba vétele nem lehetséges.
Tekintettel arra, hogy a létesítményről nem állnak rendelkezésre korábbi tervek és a tervezés szakaszában roncsolással járó feltárásokat nem lehetett végezni, a bontások során volt tapasztalható, hogy az elbontott aljzat alatt sem talajnedvesség elleni szigetelés, sem szigetelést tartó aljzatbeton nincs, így azok kiépítése a műszakilag szükséges rétegrend és az ehhez szükséges helyigény talaj leszedésével történő kialakítása műszakilag szükséges és indokolt.
Ugyan ezen okokra visszavezethetően a bontási munkák megkezdése után vált láthatóvá, hogy az épület egyes részeinek mennyezetén az elbontott álmennyezet fölött egy meglévő monolit mennyezet található. Mivel a terveknek megfelelően az újonnan kialakítandó álmennyezet felett komplett szellőzés és fűtésszerelési munkákat kell elvégezni, így azokat meghagyni nem lehet, bontása műszakilag szükségszerű.
A fent részletezett munkák nagyságrendje maga után vonta a meglévő megmaradónak tervezett belső nyílászárók olyan mértékű maradandó sérülését, mely szükségessé és műszakilag indokolttá tette azok eredetileg nem tervezett cseréjét.
A tervezés és a kivitelezés között eltelt idő alatt a meglévő homlokzat vakolat az alapfelülettől elvált, a színezővakolat tartós hordására alkalmatlan, így műszakilag szükségessé vált a vakolat eltávolítása után új vakolat felhordása, új, műanyag diszperziós falfestékkel.
Ezen műszakilag indokolt, elvégzendő munkákra a rendelkezésre álló tartalékkeret fedezetet nem biztosít, ezért felek a vállalkozási szerződés, azon belül a vállalkozói díj, valamint a teljesítési határidő módosítása mellett döntöttek.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 197068762 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 208970325 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A nyertes ajánlattevő a hirdetményben foglaltakkal egyetért.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben