Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/111
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.12.
Iktatószám:9526/2018
CPV Kód:38900000-4
Ajánlatkérő:Debreceni Egyetem
Teljesítés helye:Debreceni Egyetem DE Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar (4032 Debrecen, Böszörményi út 138.);Debreceni Egyetem DE Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar (4032 Debrecen, Böszörményi út 138.);Debreceni Egyetem DE Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar (4032 Debrecen, Böszörményi út 138.);Debreceni Egyetem DE Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar (4032 Debrecen, Böszörményi út 138.);Debreceni Egyetem DE Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar (4032 Debrecen, Böszörményi út 138.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.07.09.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55562313
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Juhászné Tóth Erzsébet
Telefon: +36 52512700/73068
E-mail: juhaszne.erzsebet@fin.unideb.hu
Fax: +36 52258670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://kancellaria.unideb.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000047432018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000047432018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DEK-511 Klímaadaptációs műszerközpont létrehozása
Hivatkozási szám: EKR000047432018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38900000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
DEK-511 Nemzetközi területi vízgazdálkodási és klíma adaptációs műszerközpont létrehozása a GINOP-2.3.3.-15-2016-00028 sz. projekt keretében
1. rész: Kísérleti és demonstrációs eszközök
2. rész: Talajkutató eszközök
3. rész: Vízkutató eszközök
4. rész: Időjárás és növényi vízháztartás kutató eszközök beszerzése
5. rész: Digitális mérőműszerek
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Kísérleti és demonstrációs eszközök
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38900000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem DE Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar (4032 Debrecen, Böszörményi út 138.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya Kísérleti és demonstrációs eszközök beszerzése. A beszerzés magában foglalja a szállítást, összeszerelést, beüzemelést és betanítást (termékenként 2 fő részére 2 munkaóra) is.
1.1. Hidraulikai áramlás bemutató egység áramlásmérővel 1 db készlet
Padlón álló nyitott és zárt módban használható áramlási csatorna kísérlet, mely a hidraulikai alappaddal szerves egységet képez.
1.2. Drénezést és szivárgást szimuláló tartály 1 db
A tartály eleje edzett üvegből (karcolás, homályosodás védett), hátulja pedig alumíniumból készült, nyomásmegcsapolásokkal (legalább 6 db). Tartozék gyűjtőtartály, szivattyú, indító- és szabályozószelep, valamint festékbefecskendező rendszer és különböző modellek. Állítható magasságú túlfolyó a tartály mindegyik végénél. A túlfolyó a tartály tetejétől egészen a tartály aljáig állítható a talaj alatti drénezési kísérletekhez.
1.3. Anaerob tartályreaktor 1 db készlet
Önálló, padlón álló anaerob tartályreaktor. A reaktor üvegből készüljön.
1.4. Víz súrlódásmérő 1 db készlet
Moduláris csőhálózat rendszer, mely a hidraulikai alappaddal szerves egységet képez.
1.5. Öntözőcső hálózat modell 1 db
Különféle csőhálózatok alakíthatóak ki a szabadon álló fém kereten lévő tesztelemekkel, mely a hidraulikai alappaddal szerves egységet képez.
1.6. Felszíni öntözés modellező berendezés 1 db
Asztalra/padra tehető keskeny tartály, legalább 1000 mm x 25 mm x 450 mm, az egyik hosszabb oldalán átlátszó anyagból. A fémkeretes ülepítő tartályból a víz egy áramlásmérőn keresztül a talajfelszínre szivattyúzható. Elárasztó és csepegtető felületi kivezetések.
1.7. Hidraulikai vezérlő alappad 1 db
Kerekeken mozgatható, padlón álló kiszolgáló egység. Könnyű, korrózióálló műanyagból készült. Tartalmaz: felül egy nyitott csatorna, kisebb tartályok alacsony és magas áramlási sebességekhez, főtartály, centrifugál szivattyú, beépített RCD, MCB (mágneses megszakító).
1.8. Talaj átszivárgást mérő eszköz 1 db
A berendezés egy 100 mm átmérőjű átlátszó oszlopból áll, amely feltölthető bármilyen talajtípussal. A kiszedhető alaplemez segítségével a szűrőanyag vizsgálható. Erős fém keretre legyen felépítve.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.
Ajánlattevő – amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában – a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1.Anaerob tartályreaktor tartálykapacitása (min. 20 l-max. 25 l)  10
2 2. Anaerob tartályreaktor áramlási sebessége (min. 55 l/óra – max. 65 l/óra)  10
3 3. Hidraulikai áramlás bemutató egység áramlásmérővel esetén: munkaszakasz hossza (min. 1100 mm – max. 1500 mm)  10
4 4. Hidraulikai alappad esetén: 200 l feletti ülepítő tartály térfogat (min. 0 l – max. 50 l)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.3.-15-2016-00028
II.2.14) További információ:
Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0–10 pont.
Módszerek a Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21. napján megjelent útmutatója szerint: 4. értékelési szempont: két szélső érték közötti arányosítás, 1-3. értékelési szempont: arányosítás, ár: fordított arányosítás.

II.2.1)
Elnevezés: Talajkutató eszközök
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38900000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem DE Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar (4032 Debrecen, Böszörményi út 138.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya Talajkutató eszközök beszerzése. A beszerzés magában foglalja a szállítást,összeszerelést, beüzemelést és betanítást (2 fő részére) is.
1. Terepi/laboratóriumi légátjárhatóság-mérő készlet 1 db készlet
1 db permeaméter mérőműszer, 3 különböző mérőkamra, 1 db elektronikus terepi tenziométert, 1 db talajnedvesség mérő szenzor, 1db elektronikus mérleg, 1 db kalibráló mérőkamra és talajminta gyűrűk.
Betanítás: 2 munkaóra
2. Tenziométer talajnedvesség-mérő szett 1 db szett
Az eszköz a tenziometria elvén határozza meg a talaj nedvességtartalmát. A készlet teljes tömege ne haladja meg a 4 kg-ot
Betanítás nem szükséges.
3. Talajtömörödöttségi szondák 1 db készlet
A készlet segítségével maximum 0 kPa értéktől minimum 9500 kPa-ig lehessen méréseket végezni. A leolvasás pontossága maximum 2% legyen.
Betanítás: 2 munkaóra
4. Talajdaráló készülék 2 mm-es törőtárcsával 1 db készlet
Az elektromos daráló készülék, félkemény és szilárd talajminták laboratóriumi előkészítésére legyen képes.
Betanítás nem szükséges.
5. Ütvefúró talajmintavevő készlet 1 db készlet
Az elektromotoros kalapáccsal ellátott ütvefúró talajmintavevő bolygatatlan és enyhén bolygatott talajminták vételére is legyen alkalmas. A rezgés csillapítása rugós elven történjen.
Betanítás nem szükséges.
6. Hidrométer pipetta 1 db készlet
A különböző fizikai féleségű talajok agyagtartalmának mérésére szolgál. Legalább 6 minta egyidejű vizsgálatára legyen alkalmas az ISO 11277 szabványnak megfelelően
Betanítás: 2 munkaóra
7. Talajnedvességmérő szett 8 db szett
Az talajnedvesség-mérő szett a talajok nedvesség-tartalmának meghatározása során FDR vagyis Frequency Domain Reflektometry elven működjön, továbbá termisztoros elven képes legyen a talaj hőmérsékletének meghatározására is.
Betanítás: 2 munkaóra
8. pF mérő berendezés 4.2-6.2 pF tartomány vizsgálatához 1 db készlet
1 db extraktor, nyomásszabályzó műszer egység, méretre vágott cellulóz membrán, talajminta visszatartó gyűrűk, szükséges elektromos vezetékek
Betanítás: 2 munkaóra
9. Terepi mini esőszimulátor eróziós vizsgálati célra 1 db készlet
Ferde felületű lemezen elhelyezett talajra szimulált eső hull a hengeres tartály alján elhelyezett kapillárisokon keresztül, beépített Mariotte-csővel az eső intenzitása változtatható. A készlet teljes tömege ne haladja meg a 25 kg-ot.
Betanítás: 2 munkaóra
10. Ipari talajmérleg 1 db
Rozsdamentes kivitelű, valamint a por és fröccsenő víz elleni védelemmel ellátott. A mérőfelület minimum 0,3 m2 legyen. A méréshatár minimum 140 kg legyen, maximum 60g pontosság mellett. Vákuum fluoreszcens tömegkijelzővel, és RS-232 soros kimenettel.
Betanítás nem szükséges.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.
Ajánlattevő – amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában – a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Légátjárhatóság-mérő készlet esetén: levegő 1.0 cm/sec feletti maximális áramlási sebessége (min. 0 cm/sec - max. 4.0 cm/sec)  10
2 2. Ütvefúró talajmintavevő készlet esetén: kézi mechanikus kiemelő 20 mm feletti lökethossza (min. 0 mm – max. 50 mm)  10
3 3. Talajnedvességmérő szett esetén: Nedvesség érzékelő szenzor pontossága (min. 3.0% - max. 5.0%)  10
4 4. pF mérő berendezésben egyidejűleg vizsgálható 3 db feletti minták száma (min. 0 db – max. 9 db) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.3.-15-2016-00028.
II.2.14) További információ:
Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0–10 pont.
Módszerek a Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21. napján megjelent útmutatója szerint:1.,2., 4. értékelési szempont: két szélső érték közötti arányosítás, 3. értékelési szempont: arányosítás, ár: fordított arányosítás.

II.2.1)
Elnevezés: Vízkutató eszközök
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38290000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem DE Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar (4032 Debrecen, Böszörményi út 138.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya Vízkutató eszközök beszerzése. A beszerzés magában foglalja a szállítást, összeszerelést, beüzemelést és betanítást (termékenként 2 fő részére 16 órában) is.
1. Automata mintavevő 1 db készlet
A lebegőanyag-tartalmú, szennyezett vizek és felszíni vizek reprezentatív mintázására alkalmas. A mintavevő és mintatároló együttes száraz tömege a 25 kg-ot nem haladhatja meg.
2. Terepi vízminőség mérő szonda felszíni és talajvizek vizsgálatához 1db eszköz tartozékokkal
Terepi mérőeszköz, mely a felszíni és felszín alatti vizek minőségét egyaránt képes elemezni, alkalmas egyszerre 4 különböző vízminőségi paraméter mérésére, belső adattárolási kapacitással.
3. Algatoxicitás analizátor 1 db
Standardizált, az analizátoron belül tenyészett algakultúrát használjon teszt szervezetként. Genty-t is mérjen (aktív klorofill koncentráció).
4. Áramlási sebesség-és vízhozam mérőrendszer 1 db eszköz tartozékokkal
Hordozható akusztikus doppleres áramlás sebesség-, és vízhozammérő háttérvilágított LCD kijelzővel. Legyen alkalmas kis vízfolyásokban áramlási sebesség mérésekre, valamint vízhozam számítására.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.
Ajánlattevő – amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában – a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Az automata vízmintavevő egyidejűleg futtatható 5 db feletti programjainak száma (min. 0 db – max.5 db)  10
2 2. Algatoxicitás analizátor klorofill-A alsó méréshatára (min. 0,1 μg/L – max. 1 μg/L klorofill-A) 10
3 3. Algatoxicitás analizátor klorofill-A 100 μg/L feletti felső méréshatára (min. 0 μg/L -100 μg/L klorofill-A)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.3.-15-2016-00028.
II.2.14) További információ:
Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0–10 pont.
Módszerek a Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21. napján megjelent útmutatója szerint: 1., 3. értékelési szempont: két szélső érték közötti arányosítás, 2. értékelési szempont: arányosítás, ár: fordított arányosítás.

II.2.1)
Elnevezés: Időjárás és növényi vízháztartás kutató eszközök
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38115000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem DE Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar (4032 Debrecen, Böszörményi út 138.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés, tárgya Időjárás és növényi vízháztartás kutató eszközök beszerzése. A beszerzés magában foglalja a szállítást, összeszerelést, beüzemelést és betanítást (2 fő részére) is.
1. LAI mérő 1 db készlet
Növényi lomb borítottság analizáló készlet: 1 db irányító egység, 1 db optikai szenzor. Tartozékok: GPS, hordozótáska, szoftvercsomag, interfész, használati utasítás, kábelek
Betanítás nem szükséges.
2. Terepi növényi nedv- és áramlásmérő szenzor rendszer 1 db készlet
Terepi növényi nedv áramlás mérő szenzort tartalmazó rendszer adatrögzítővel ellátva, számos vízgazdálkodási kombináció (24 csatorna) azonos időben történő mérésére alkalmas.
Betanítás: 4 munkaóra.
3. Növényi vízhiány okozta stressz mérő eszköz 1 db
1 db növényi stressz mérő, hordozható készülék, minimum 10 db illesztő mintatartóval, 1 db vállra akasztható táskával.
Betanítás nem szükséges.
4. Terepi hordozható fotoszintézis-mérő csomag 1 db
A hordozható fotoszintézis rendszer fluorométerrel: 1 db fluorométer és levélkamra, 1db fotoszintézis Tripod, 1 db PanheadMount, 4 db elem, 1db hordtáska, 1db Fluorométer alkatrész készlet.
Betanítás: 8 munkaóra.
5. Spektrális mintavételi tál 1 db
1 db spektrális mintavételi tál legalább 10 cm átmérőjű, reflektancia legalább 3% alatti valamint minimum 400 és maximum 2500nm közötti legyen.
Betanítás nem szükséges.
6. Gyökérzóna képalkotó monitoring eszköz 2 db
Gyökérzóna képalkotó monitoring eszköz rendelkezzen 3 db legalább 4 cm * 22 cm * 30 cm-es kamrával.
Betanítás: 8 munkaóra.
7. Terepi hordozható liziméter 2 db
Liziméter rendszer adatgyűjtővel. Alkalmas: víztartalom, tenzió és hőmérséklet mérésére különböző mélységekben, a tényleges evapotranspiráció (ET), potenciális evapotranspiráció (Eto), és a talajszinti csapadékok közvetlen mérésére.
Betanítás: 8 munkaóra.
8. Időjárás radar 1 db
Nagy pontosságú villámlásérzékelő, amely monitorozza a viharfelhők által generált elektromos mezőt. RS485 csatlakozási lehetőséggel, optikai kábelen keresztül a készülék PC-hez csatlakoztatható legyen.
Betanítás nem szükséges
9. Földi vertikálisan nagyfelbontású csapadékradar 1 db rendszer
Dual polarimetriás X-sáv Doppler időjárási radar; Térbeli lefedettsége Minimális 30 km. A csapadék intenzitásának (mm/h) valós idejű nyomon követésére alkalmas.
Betanítás: 24 munkaóra.
10. Agrometeorológiai állomás 1 db
1 db meteorológiai állomás (amelyhez tartozzon 1 db tartószerkezet, 1db UMB port konverter, 1 db tápegység, 1 db adatátviteli egység, 1 db időjárás álló UMB szekrény, 1 db adatkábel) alkalmas léghőmérséklet, relatív páratartalom, csapadékmennyiség, légnyomás, szélirány és szélsebesség, valamint globális sugárzás mérésére.
Betanítás: 8 munkaóra.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.
Ajánlattevő – amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában – a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Földi vertikálisan nagyfelbontású csapadékradar Radarkupola átmérője (min. 1000 mm – max. 1250 mm)  10
2 2. Földi vertikálisan nagyfelbontású csapadékradar tömege (min. 60 kg – max.150 kg)  10
3 3. Földi vertikálisan nagyfelbontású csapadékradar legjobb térbeli felbontása (min. 30 m –max. 60 m) 10
4 4. Terepi hordozható liziméterben a talajoszlop felülete (min. 40 cm2 – max. 60 cm2)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.3.-15-2016-00028.
II.2.14) További információ:
Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0–10 pont.
Módszerek a Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21. napján megjelent útmutatója szerint:1-4. értékelési szempont: arányosítás, ár: fordított arányosítás.

II.2.1)
Elnevezés: Digitális mérőműszerek
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38900000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem DE Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar (4032 Debrecen, Böszörményi út 138.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya Digitális mérőműszerek beszerzése. A beszerzés magában foglalja a szállítást, összeszerelést, beüzemelést és betanítást (2 fő részére) is.
1. Szintezőműszer 1 db eszköz tartozékokkal
Az eszköz alkalmas a felmérendő pontok egymás közötti magasságkülönbségének és a különböző pontok tengerszint feletti magasságának pontos meghatározására. Referenciapontok minimum 1 cm pontossággal történő felvétele, a vízgazdálkodási szempontból fontos domborzatmodell elkészítéséhez.
Betanítás: 8 munkaóra
2. Térinformatikai vevőkészülék 1 db
Minimum 100 csatornás GPS vevő, adatátvitel Bluetooth-on vagy soros porton keresztül biztosított. Teljes mértékben védett por ellen és akár víz alatt folyamatosan használható, vagyis IP68-ös környezeti behatás elleni védelemmel rendelkezik. Maximális tömeg (akkumulátorral együtt): 1 kg.
Betanítás:2 fő részére 2 munkaóra.
3. Vízrendezési célú fotogrammetriai eszköz csomag 1 db rendszer
A rendszerrel nagy felbontású orthofotó, multispektrális felvétel készíthető és vízrendezési célú topológiai modellezés végezhető. A rendszerrel EOV koordinátahelyes légi térképezés legyen végezhető, melynek eredményeként pontos vegetációelemzés is végezhető. Légi felmérésre tervezett kopter, kiértékelő munkaállomással és repülési útvonaltervező, kiértékelő és fotogrammetriai szoftverrel, tükörreflexes fényképezőgéppel és lézerszkennerrel kiegészített rendszer.
Betanítás: 2*4 munkaóra
4. Vezetékkutató fémdetektor rendszer 1 db eszköz tartozékokkal
Az eszköz a vezetékkutatásra legyen optimalizálva, lehetővé téve egy közmű megkeresését és követését a legnagyobb pontossággal és megbízhatósággal, valamint a talajtömörödés mérhetőségének vizsgálatát. Képes megtalálni a vezeték vonalát akkor is, ha az közvetlen felülről nem megközelíthető. A vonalvezetés GPS koordinátáit közvetlenül tudja rögzíteni. IP65-ös környezeti behatás elleni védelemmel rendelkezik
Betanítás: 8 munkaóra
5. Földi lézerszkenner 1 db eszköz tartozékokkal
120 m-es hatótávolságú nagy felbontású 3D modellező eszköz, mellyel milliméterpontosságú terepi felmérések hajthatók végre. A kamera TOF mérési elven működjön.
Betanítás: 8 munkaóra.
6. Termográfiai vegetáció állapot felmérő eszköz 1 db
Kisméretű hőkamera, amely alkalmas távirányított eszközön (drón, multikopter, stb.) önálló adatrögzítésre.
Betanítás: 4 munkaóra.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.
Ajánlattevő – amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában – a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. GPS vevő 100 db feletti csatornaszáma (min. 0 db – max. 400 db) 10
2 2. Vízrendezési célú fotogrammetriai eszköz csomag légi felmérésre tervezett kopter megengedett 50 m feletti hatótávolsága (min. 0 m - max. 450 m)  10
3 3. Földi lézerszkenner lézernyaláb divergenciája (min. 0,3 mrad - max. 1 mrad)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.3.-15-2016-00028.
II.2.14) További információ:
Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0–10 pont.
Módszerek a Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21. napján megjelent útmutatója szerint: 1-2. értékelési szempont: két szélső érték közötti arányosítás, 3. értékelési szempont: arányosítás, ár: fordított arányosítás.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész esetén irányadó:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében és Kbt. 62. § (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján a gazdasági szereplő ajánlatában a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. A 321/2015 (X.30.) Korm. Rendelet 3. § (3) bekezdésére figyelemmel közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell benyújtania. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania az ajánlatban. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel jár el, e vonatkozásban az érintett ajánlattevőnek a 321/2015 (X.30.) Korm. Rendelet 8. § (kivéve ib. pont), 10. § (kivéve g-gc. pont),12. §,14. §,16. §-a szerint kell igazolnia a kizáró okok fent nem állását. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Igazolási mód valamennyi rész esetében:
Ajánlattevőnek az alkalmassági feltételek teljesítéséről be kell csatolnia az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot (EEKD), amelyben ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. „alfa” szakaszában.
M.1.) Figyelemmel a Kbt. 67.§ (1) bekezdésére az ajánlattevő ajánlatában köteles az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30) Korm. Rendelet 21. § (1) bek. a) pont alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától (Ajánlati felhívás VI.5. pont) visszafelé számított megelőző három évből közbeszerzés tárgya szerinti (1. rész esetén Kísérleti és demonstrációs eszközök, 2. rész: Talajkutató eszközök, 3. rész: Vízkutató eszközök, 4. rész: Időjárás és növényi vízháztartás kutató eszközök, 5. rész: Digitális mérőműszerek) szállításainak ismertetését, a vonatkozó referenciaigazolásokat, illetve nyilatkozatokat a 321/2015. (X. 30) Korm. Rendelet 22. § (1)-(2) bek. szerint (min.tartalom: a teljesítés kezdő és befejező időpontja, a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, a szállítás mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.)
A teljesítési idejére vonatkozó adatokat év, hónap, nap pontossággal kell megadni. A referencia tárgyát olyan részletességgel szükséges feltüntetni, hogy az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés ellenőrizhető legyen.
Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyát a DEK-511 Tájékoztató ajánlattevőknek c. dokumentum 7. pontjában definiálja.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdésére, miszerint az ajánlatkérő a három év alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

M.2.) Figyelemmel a Kbt. 67.§ (1) bekezdésére az ajánlattevőnek ajánlatában köteles az egységes európai közbeszerzési dokumentum α pontjába foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30) Korm. Rendelet 21. § (1) bek. h) pontja alapján a megajánlott áru magyar nyelvű termékleírását.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésére figyelemmel az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65.§ (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ebben az esetben ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (7),(9),(11) bek., Kbt. 67. § (3) bek. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § (4) alapján kell eljárnia.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő az egyes részek tekintetében:
M1) ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával, mely
- az 1. rész esetén legalább 5 db kísérleti és demonstrációs eszköz szállítására vonatkozik;
- a 2. rész esetén legalább 11 db talajkutató eszköz szállítására vonatkozik;
- az 3. rész esetén legalább 2 db vízkutató eszköz szállítására;
- az 4. rész esetén legalább 8 db időjárás és növényi vízháztartás kutató eszköz szállítására vonatkozik;
- az 5. rész esetén legalább 4 db digitális mérőműszer szállítására vonatkozik.
A fenti alkalmassági követelménynek ajánlattevők több referencia bemutatásával is megfelelhetnek.
Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon referencia több részben történő bemutatására is lehetőség van, amennyiben az adott referenciával több rész alkalmassági követelménye is igazolható.
M2) ha a leírás alapján a megajánlott termék nem felel meg a műszaki leírásban meghatározott követelményeknek.
A fenti M1) és M2) pontban rögzített feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1-3 és 5. rész:AK előleget nem fizet. Az ajánlattétel,kifizetés,elszámolás pénzneme:HUF. AT egy számla kiállítására jogosult,a szerz. szerint. A kifiz-re a Kbt.135.§(1),(6)és Ptk. 6:130.§(1)–(2)bek.-ben foglaltak alapján kerül sor,30 napos fizetési határidővel. A vételár kifizetése a II.2.13) szerinti támogatásból történik a 272/2014. (XI.5.) Korm. r. szerint. 4. rész: AK előleget nem fizet. Az ajánlattétel,kifizetés,elszámolás pénzneme:HUF. AT egy részszámla és egy végszámla kiállítására jogosult,a szerz. szerint. A kifiz-re a Kbt.135.§(1), (5),(6)és Ptk. 6:130.§(1)–(2)bek.-ben foglaltak alapján kerül sor,30 napos fizetési határidővel. A vételár kifiz-e a II.2.13) szerinti támogatásból történik 272/2014. (XI.5.) Korm. r. szerint.
Folytatás a VI.4.3) pontban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/07/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/07/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: EKR (https://ekr.gov.hu)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. .Az ajánlat elkészítésére vonatkozóan az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet az irányadó. Az ajánlatok az EKR rendszerben (https://ekr.gov.hu) előzetes regisztrációt követően nyújthatóak be.
2.A közbeszerzési dokumentumok elektronikus elérésének helye ld. jelen felhívás I/3. pont. (az eljárás EKR azonosítója: EKR000047432018)
3.Ha bármely,az ajánlathoz csatolt okirat,igazolás,nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra,úgy azt az AT felelős magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni.A fordítás helyessége az AT felelőssége.
4.AT-nek,és adott esetben az alk. igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolni kell az AT és kapacitást biztosító szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányát v. aláírás mintáját.Ha a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást kell csatolni.
5.AT ajánlatában köteles egységes európai közbeszerzési dok-ot benyújtani. A 321/2015(X.30.)Korm.r. 2.§(5)bek-re figyelemmel AK rögzíti, h. az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
6.Az ajánlatban részenként nyilatkozni kell a Kbt.66.§(2) és Kbt.67.§(4) bek. vonatkozásában.
7.A Kbt.65.§(7) bek. szerinti nyilatkozat–ha releváns-részenként csatolandó
8. Hiánypótlás:a Kbt. 71.§ szerint
9.Közös Ajánlattétel esetén kérjük benyújtani a közös AT-k együttműködési megállapodását (Kbt.35.§, 424/2017. (XII. 19.) Korm. r. 13. § (3) bek)
10. A Kbt. 47. § (2), valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. § (1)bek alapján, ahol a Kbt. vagy külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dok.benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy - amennyiben az adott dokumentumra elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában
11. A Kbt. 66.§(5) bek-e alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt.68.§(4) bek-e szerinti összes adatot.
12. A Kbt. 66.§(6)bek. szerint kell nyilatkozni az alvállalkozókról(nemleges tartalommal is).
13. Az ajánlat részeként be kell nyújtani az Ajánlattevő által cégszerűen aláírt Árrészletező táblázatot. Az ajánlatban AT-nek fel kell tüntetni a megajánlott termékek konkrét típusát és származási helytét. Be kell nyújtani továbbá a cégszerűen aláírt Minőségi értékelési szempontokra tett megajánlás részletezése táblázatot.
14.AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
15. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárást megindító hirdetmény feladásának napján hatályos Kbt, Ptk és a kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni
16. AK figyelemmel a Kbt.81.§(4)-(5)bek-re az ajánlatok bírálatát - ideértve annak aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét is - az ajánlatok értékelését követően végzi el.
17. AK projekttársaság létrehozását kizárja mind AT mind közös AT-k vonatkozásában.
18. Az ajánlati kötöttség időtartama tekintetében a felhívás IV.2.6) pontjában megjelölt 2 hónap időtartam alatt 60 nap értendő.
19. AK tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott eredménytelenségi okot.
20. FAKSZ: dr. Nagy-Stieber Elek (lajstromszám: OO892), dr. Csepregi Judit (lajstromsz.: 01020), Dóka Edit (lajstromsz.:00707).
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint
III.2.2) pont folytatása:
A szla kifizetése utófinanszírozással történik. A részletes fiz-i felt-ket a szerzterv. tartalmazza.
Késedelmi kamat: Ptk.6:155.§ szerint
Késedelmi kötbér:1,5 %/nap, max. 19 nap
Hibás teljesítési kötbér:5 %/hiba, max. 3 alkalommal
Meghiúsulási kötbér:25 %
A késedelmi kötbér max. elérésének jogkövetkezményei: elállás a szerződéstől, azonnali hatályú felmondás. A hibás teljesítési kötbér max. elérésének jogkövetkezményei: azonnali hatályú felmondás.
Jótállás:1-4. rész: 36 hónap, 5. rész:12 hónap a teljesítéstől számítva.
Részletek a szerződéstervezetben.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák