Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/113
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.14.
Iktatószám:9548/2018
CPV Kód:50111100-7
Ajánlatkérő:ELI-HU Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: ELI-HU Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81933484
Postai cím: Dugonics Tér 13
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Jakus Péter
Telefon: +36 305034720
E-mail: peter.jakus@eli-alps.hu
Fax: +36 62550191
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.eli-alps.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gépjármű flotta beszerzés
Hivatkozási szám: EKR000065322018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50111100-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Gépjármű bérleti és flottarendszerű üzemeltetési szerződés alapján 8 db új gépjármű bérbeadása és teljes körű flottarendszerű üzemeltetése.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/08 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 7350 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 088 - 197012
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/04 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
I . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre
A következő helyett:
Nem
Helyesen:
Igen
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
I . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó, általános címe
A következő helyett:
Helyesen:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000065322018/reszletek
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A kiválasztási szempontok
A következő helyett:
P.1-P.3. A Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdése és 5. § (1) bekezdése alapján valamennyi részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő elfogadja a Kbt. 67.§ (2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján a részvételre jelentkező egyszerű nyilatkozatát az ESPD IV. része vonatkozásában.
P/1-P/2. A Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozat a teljes és közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételről. P/3. A Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja szerinti számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámoló. Az alkalmasság igazolásának részletes szabályait - figyelemmel a Kbt. 65. § (2) bekezdésére - a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Helyesen:
P.1-P.3. A Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdése és 5. § (1) bekezdése alapján valamennyi részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő elfogadja a Kbt. 67.§ (2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján a részvételre jelentkező egyszerű nyilatkozatát az ESPD IV. része vonatkozásában.
P/1-P/2. A Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozat a teljes és közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételről. P/3. A Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja szerinti számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámoló. Az alkalmasság igazolásának részletes szabályait - figyelemmel a Kbt. 65. § (2) bekezdésére - a közbeszerzési dokumentum tartalmazza..
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:
P.1. A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), ha a letelepedés helye szerinti irányadó számviteli jogszabálynak megfelelően elkészített, jelen felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év beszámolója [321/2015. (X.30.) Korm. rend. 19. § (1) bekezdés b) pont] alapján az adózott eredménye legfeljebb egy évben volt negatív.
Amennyiben részvételre jelentkező önálló és konszolidált pénzügyi beszámoló adatokkal is rendelkezik, úgy Ajánlatkérő a részvételre jelentkező önálló számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolójának adózott eredményét vizsgálja.
P.2. A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), ha az előző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzlet évben elért teljes – általános forgalmi adó nélkül számított - nettó árbevétele eléri a 3 évben összesen a 65.000.000,- forintot.
P.3. A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), ha az előző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért, a közbeszerzés tárgya (gépjármű bérbeadása és/vagy flottarendszerű üzemeltetése) tevékenységből származó – általános forgalmi adó nélkül számított - nettó árbevétele eléri a 3 évben összesen az 50.000.000,- forintot.
Amennyiben a részvételre jelentkező a P/1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert az előírt időszak után kezdte meg működését, akkor az ajánlatkérő akkor minősíti alkalmatlannak a jelentkezőt, ha a működési ideje alatt elért – általános forgalmi adó nélkül számított – közbeszerzés tárgyából (gépjármű bérbeadása és/vagy flottarendszerű üzemeltetése) származó árbevétele nem éri el az 50.000.000,- forintot.
A P.2-P.3. pont szerinti alkalmassági követelménynek a közös részvételre jelenkezők együttesen is megfelelhetnek; P.1. pont szerint alkalmassági követelménynek elegendő egyik közös részvételre jelentkezőnek megfelelnie.
Helyesen:
P.1. A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), ha a letelepedés helye szerinti irányadó számviteli jogszabálynak megfelelően elkészített, jelen felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év beszámolója [321/2015. (X.30.) Korm. rend. 19. § (1) bekezdés b) pont] alapján az adózott eredménye legfeljebb egy évben volt negatív.
Amennyiben részvételre jelentkező önálló és konszolidált pénzügyi beszámoló adatokkal is rendelkezik, úgy Ajánlatkérő a részvételre jelentkező önálló számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolójának adózott eredményét vizsgálja.
P.2. A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), ha az előző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzlet évben elért teljes – általános forgalmi adó nélkül számított - nettó árbevétele eléri a 3 évben összesen a 65.000.000,- forintot.
P.3. A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), ha az előző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért, a közbeszerzés tárgya (gépjármű bérbeadása és/vagy flottarendszerű üzemeltetése) tevékenységből származó – általános forgalmi adó nélkül számított - nettó árbevétele eléri a 3 évben összesen az 50.000.000,- forintot.
Amennyiben a részvételre jelentkező a P/1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert az előírt időszak után kezdte meg működését, akkor az ajánlatkérő akkor minősíti alkalmatlannak a jelentkezőt, ha a működési ideje alatt elért – általános forgalmi adó nélkül számított – közbeszerzés tárgyából (gépjármű bérbeadása és/vagy flottarendszerű üzemeltetése) származó árbevétele nem éri el az 50.000.000,- forintot.
A P.2-P.3. pont szerinti alkalmassági követelménynek a közös részvételre jelenkezők együttesen is megfelelhetnek; P.1. pont szerint alkalmassági követelménynek elegendő egyik közös részvételre jelentkezőnek megfelelnie..
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
1. Az AK a közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKRr.) alapján létrehozott és a Miniszterelnökség által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Erre figyelemmel a részvételi jelentkezéseket az EKR-ben kell benyújtani, figyelemmel az EKRr. 2. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra. Az AK az alábbiakban megadja azt a fájl formátumot, melyet használva kell a részvételi jelentkezéseket benyújtani: olvasható és nem szerkeszthető pdf formátum.
2. Az AK felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR használatához, így a részvételi jelentkezés elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKRr. 6. §-ának (1) bekezdése].
3. Az AK felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét arra, hogy a részvételi jelentkezés összeállítása során figyelemmel kell lenniük az EKRr. 10. §-ának (1)-(3) bekezdéseiben foglaltakra.
4. A részvételre jelentkező alkalmassági követelményeknek való megfelelése és a kizáró okok fenn nem állásának igazolása az EKRr. 12. §-ának (2) bekezdése alapján is történhet. Az AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös részvételi jelentkezőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét az EKRr. 13. §-a alapján vizsgálja
5. AK a részvételi jelentkezést, illetve az ajánlattételt ajánlati biztosíték adásához nem köti.
6. Az alkalmasság feltételei és ennek igazolása a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban került meghatározásra a részvételi felhívás III.1.2) P.1.-P.3., és III.1.3) M.1. pontja.
7. A részvételi jelentkezéshez csatolni kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozatot. Nemleges tartalmú nyilatkozatot is be kell nyújtani. A részvételi jelentkezőknek az EKR. 20. §-ának (4) bekezdése alapján külön nem kell nyilatkozniuk a Kbt. 66. §-ának (4) bekezdésében foglaltakról
8. A részvételi jelentkezéshez csatolni kell a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti – megfelelően kitöltött – felolvasólapot oly módon, hogy az EKRr. 11. §-ának (1) bekezdése alapján az EKR-ban biztosított űrlapot kell kitölteni.
9. Az AK nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását, sem közös részvételre jelentkezők, sem egyéni részvételre jelentkezők esetében.
10. A közbeszerzési eljárás során felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:
dr. László Áron – Lajstromszám: : 00990, dr. Herczeg Ágnes – lajstromszám: 00116
11. Az ajánlatok elbírálása a legalacsonyabb ár szempontja alapján (Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján) történik. Az AK igényeinek kizárólag a műszaki leírásban meghatározott paramétereknek megfelelő személygépjármű felel meg, nincs olyan további minőségi jellemző, mely a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását szolgálja.
12. A nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötésre a hivatalos fajlagos CO2-kibocsátás igazolására be kell csatolnia az új személygépkocsik üzemanyag-gazdaságossági és szén-dioxid-kibocsátási adatainak közzétételéről szóló 12/2002. (III. 14.) GM-KöViM-KöM együttes rendelet 4. § szerinti üzemanyag-gazdaságossági címkék egyszerű másolatát. Amennyiben a nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő felszólítására nem mutatja be az előírt címkét, akkor ez a Kbt. 131. §-ának (4) bekezdése szerinti visszalépésnek minősül.
13. Az AK a jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
14. Az AK a jelen közbeszerzési eljárást a Kbt. 85. § (2) bekezdésének c) pontja alapján kívánja lefolytatni, figyelemmel arra, hogy a szerződés jellegével, összetettségével vagy jogi és pénzügyi kialakításával kapcsolatos sajátos körülmények vagy az ezekhez kötődő kockázatok miatt előzetes tárgyalások nélkül nem választható ki a legkedvezőbb ajánlat.
15. Az AK a jelen eljárásban nem biztosítja a részajánlattétel lehetőségét, figyelemmel arra, hogy a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás egységes feladategyüttest képez, melynek ésszerű megbontása nem lehetséges.
Helyesen:
1. Az AK a közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKRr.) alapján létrehozott és a Miniszterelnökség által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Erre figyelemmel a részvételi jelentkezéseket az EKR-ben kell benyújtani, figyelemmel az EKRr. 2. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra. Az AK az alábbiakban megadja azt a fájl formátumot, melyet használva kell a részvételi jelentkezéseket benyújtani: olvasható és nem szerkeszthető pdf formátum.
2. Az AK felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR használatához, így a részvételi jelentkezés elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKRr. 6. §-ának (1) bekezdése].
3. Az AK felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét arra, hogy a részvételi jelentkezés összeállítása során figyelemmel kell lenniük az EKRr. 10. §-ának (1)-(3) bekezdéseiben foglaltakra.
4. A részvételre jelentkező alkalmassági követelményeknek való megfelelése és a kizáró okok fenn nem állásának igazolása az EKRr. 12. §-ának (2) bekezdése alapján is történhet. Az AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös részvételi jelentkezőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét az EKRr. 13. §-a alapján vizsgálja
5. AK a részvételi jelentkezést, illetve az ajánlattételt ajánlati biztosíték adásához nem köti.
6. Az alkalmasság feltételei és ennek igazolása a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban került meghatározásra a részvételi felhívás III.1.2) P.1.-P.3., és III.1.3) M.1. pontja.
7. A részvételi jelentkezéshez csatolni kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozatot. Nemleges tartalmú nyilatkozatot is be kell nyújtani. A részvételi jelentkezőknek az EKR. 20. §-ának (4) bekezdése alapján külön nem kell nyilatkozniuk a Kbt. 66. §-ának (4) bekezdésében foglaltakról
8. A részvételi jelentkezéshez csatolni kell a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti – megfelelően kitöltött – felolvasólapot oly módon, hogy az EKRr. 11. §-ának (1) bekezdése alapján az EKR-ban biztosított űrlapot kell kitölteni.
9. Az AK nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását, sem közös részvételre jelentkezők, sem egyéni részvételre jelentkezők esetében.
10. A közbeszerzési eljárás során felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:
dr. László Áron – Lajstromszám: : 00990, dr. Herczeg Ágnes – lajstromszám: 00116
11. Az ajánlatok elbírálása a legalacsonyabb ár szempontja alapján (Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján) történik. Az AK igényeinek kizárólag a műszaki leírásban meghatározott paramétereknek megfelelő személygépjármű felel meg, nincs olyan további minőségi jellemző, mely a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását szolgálja.
12. A nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötésre a hivatalos fajlagos CO2-kibocsátás igazolására be kell csatolnia az új személygépkocsik üzemanyag-gazdaságossági és szén-dioxid-kibocsátási adatainak közzétételéről szóló 12/2002. (III. 14.) GM-KöViM-KöM együttes rendelet 4. § szerinti üzemanyag-gazdaságossági címkék egyszerű másolatát. Amennyiben a nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő felszólítására nem mutatja be az előírt címkét, akkor ez a Kbt. 131. §-ának (4) bekezdése szerinti visszalépésnek minősül.
13. Az AK a jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
14. Az AK a jelen közbeszerzési eljárást a Kbt. 85. § (2) bekezdésének c) pontja alapján kívánja lefolytatni, figyelemmel arra, hogy a szerződés jellegével, összetettségével vagy jogi és pénzügyi kialakításával kapcsolatos sajátos körülmények vagy az ezekhez kötődő kockázatok miatt előzetes tárgyalások nélkül nem választható ki a legkedvezőbb ajánlat.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 4 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
A Kbt. 148. §-a szerint.
Kiegészítő tájékoztatás a IV.2.6) ponthoz. Az ajánlati kötöttséget a tárgyalások befejezésének (végleges ajánlattételi határidő lejártának) időpontjától kell számítani.
Helyesen:
A Kbt. 148. §-a szerint.
Kiegészítő tájékoztatás a IV.2.6) ponthoz. Az ajánlati kötöttséget a tárgyalások befejezésének (végleges ajánlattételi határidő lejártának) időpontjától kell számítani.
VI.3 pont folytatása: 15. Az AK a jelen eljárásban nem biztosítja a részajánlattétel lehetőségét, figyelemmel arra, hogy a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás egységes feladategyüttest képez, melynek ésszerű megbontása nem lehetséges
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 5 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: E hirdetmény feladásának dátuma
A következő helyett:
Helyesen:
2018/05/03
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az ajánlatkérő észlelte, hogy a TED-adatbankban közzétett felhívás III.1.2) pontjában nem jelentek meg a gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételek és az ezekre vonatkozó igazolási módok, jóllehet az EKR-ben a gazdasági szereplők részére hozzáférhetővé tett felhívás és a Közbeszerzési Értesítőben megjelent felhívás hiánytalanul és hibátlanul tartalmazza ezeket a pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételeket. A helyesbítő hirdetmény kizárólagos célja ezen - az EKR rendszerben hozzáférhetővé tett és a Közbeszerzési Értesítőben közzétett felhívásban megjelenő - pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételek közzététele. A pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételek nem módosultak.
A További információkat tartalmazó VI.3) pontjának 15) pontját - az időközben az EKR-ben csökkentett karakterkorlátozás miatt - az ajánlatkérő a helyesbítő hirdetmény létrehozása érdekében átemelte a VI.4.3) pontjába. Ez érdemi módosítást nem jelent.
A helyesbítő hirdetmény közzétételéhez az EKR kötelezővé tette a I.3) pontjának pontosítását is.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ