Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/112
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.13.
Iktatószám:9551/2018
CPV Kód:32333200-8
Ajánlatkérő:Országos Rendőr-főkapitányság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Országos Rendőr-főkapitányság
Nemzeti azonosítószám: AK05982
Postai cím: Teve utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szele Tamás rendőr alezredes
Telefon: +36 14435597
E-mail: SzeleT@orfk.police.hu
Fax: +36 14435597
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.police.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.police.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Stabil hőkamera rendszer rekonstrukciója - keretmegállapodás.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:32333200-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Stabil hőkamera rendszer rekonstrukciója - keretmegállapodás

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/07 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 5795 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 075 - 166413
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Ajánlatkérő keretmegállapodásos eljárást folytat le a következők szerint: Ajánlatkérő a keretmegállapodást azelső helyezett ajánlatkérővel köti meg. A keretmegállapodás a Kbt. 105.§ (1) bek. c) pont szerinti.
I. ütem:
4 db vezetési pont felújítása (Barabás HRK, Beregsurány HRK, Kelebia HRK, Bácsalmás HRK)
1 db vezetési pont kiépítése (Mórahalom HTIK)
6 db SHR torony felújítása (Lónya - közúti határátkelőhely, Tipet-hegy (Barabás), Tarpa, Röszke autópályahatárátkelőhely, Tompa közúti határátkelőhely, Csikéria).
Az egységesített elektrooptikai rendszernek az alábbi elemeket kell tartalmaznia:
A) Nagy hatótávolságú hőkamera;
B) Nagy hatótávolságú színes kamera;
C) Lézeres távolságmérő;
D) Kameramozgató rendszer (platform);
E) Adattároló eszköz;
F) Információtovábbítás, adatátvitel;
G) Szoftver követelmény;
H) Vezetési pont;
II. ütem:
2 db vezetési pont felújítása (Kölcse HRK, Hercegszántó HRK)
12 db SHR torony felújítása (Barabás HRK, Beregsurány, Tiszakóród, Milota, Uszka, Kispalád, Tiszaszigetközúti határátkelőhely, Ásotthalom, Kelebia vasúti határátkelőhely, Bácsalmás közúti határátkelőhely, Gara,Hercegszántó HRK)
III. ütem:
2 db vezetési pont felújítása (Záhony HRK, Csenger HRK)
3 db SHR torony felújítása (Eperjeske, Zsurk, Kübekháza)
A pontos specifikációkat valamint egyéb követelményeket a Közbeszerzési Dokumentáció VI. fejezete (atovábbiakban, mint: Műszaki Specifikáció) valamint a releváns jogszabályi rendelkezések tartalmazzák.
Ajánlatkérő az I. ütemre vállal megrendelési kötelezettséget. További információk a KözbeszerzésiDokumentációban találhatóak.
Helyesen:
Ajánlatkérő keretmegállapodásos eljárást folytat le a következők szerint: Ajánlatkérő a keretmegállapodást az első helyezett ajánlatkérővel köti meg. A keretmegállapodás a Kbt. 105.§ (1) bek. c) pont szerinti.
I. Ütem:
4 db vezetési pont felújítása (Barabás HRK, Beregsurány HRK, Kelebia HRK, Bácsalmás HRK)
1 db vezetési pont kiépítése (Mórahalom HTIK)
6 db SHR torony felújítása (Lónya - közúti határátkelőhely, Tipet-hegy (Barabás), Tarpa, Röszke autópálya határátkelőhely, Tompa közúti határátkelőhely, Csikéria).
Az egységesített elektrooptikai rendszernek az alábbi elemeket kell tartalmaznia:
A) Nagy hatótávolságú hőkamera;
B) Nagy hatótávolságú színes kamera;
C) Lézeres távolságmérő;
D) Kameramozgató rendszer (platform);
E) Adattároló eszköz;
F) Információtovábbítás, adatátvitel;
G) Szoftver követelmény;
H) Vezetési pont;
II ütem:
2 db vezetési pont felújítása (Kölcse HRK, Hercegszántó HRK)
11 db SHR torony felújítása (Barabás HRK, Beregsurány, Tiszakóród, Milota, Uszka, Tiszasziget közúti határátkelőhely, Ásotthalom, Kelebia vasúti határátkelőhely, Bácsalmás közúti határátkelőhely, Gara, Hercegszántó HRK)
III. ütem:
2 db vezetési pont felújítása (Záhony HRK, Csenger HRK)
4 db SHR torony felújítása (Eperjeske, Zsurk, Kübekháza, Kispalád)
A pontos specifikációkat valamint egyéb követelményeket a Közbeszerzési Dokumentáció VI. fejezete (a továbbiakban, mint: Műszaki Specifikáció) valamint a releváns jogszabályi rendelkezések tartalmazzák.
Ajánlatkérő az I. ütemre vállal megrendelési kötelezettséget. További információk a Közbeszerzési Dokumentációban találhatóak.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2018/06/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/06/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 2018/06/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/06/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az ajánlati felhívás módosításán kívül a Kbt. 55. § (1) bekezdése alapján felhívjuk a figyelmet arra, hogy az egyéb közbeszerzési dokumentumok is módosulnak, melyeket a Közbeszerzési Adatbázisban teszünk közzé.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ