Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/110
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.11.
Iktatószám:9562/2018
CPV Kód:38000000-5
Ajánlatkérő:Szegedi Tudományegyetem
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Szegedi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: AK07122
Postai cím: Dugonics tér 13.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Macsek Bernadett
Telefon: +36 62546481
E-mail: macsek.bernadett@gmf.u-szeged.hu
Fax: +36 62545073
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.u-szeged.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.u-szeged.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Eszközbeszerzés a Szegedi Tudományegyetem részére a GINOP-2.3.2-15-2016-00040 sz. projekt keretében
Hivatkozási szám: 19/Ny/2018/SZTE
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:38000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés eszközök beszerzésére és üzembe helyezésére 25 részajánlati körben „Szív- és vázizom-kutatás az alkalmazkodás, regeneráció és teljesítőképesség javítása érdekében (MYOTeam)” projekt (GINOP-2.3.2-15-2016-00040) keretében.
Az üzembe helyezés magában foglalja: a rendszer leszállítását, beszerelését; rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, az ehhez szükséges anyagok, berendezések biztosításával;
az érvényes forgalomba hozatali engedély bemutatását; az üzembe helyezési/próbaüzemi jegyzőkönyvek felvételét; és hatósági engedélyek beszerzését (szükség esetén); a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét; megfelelőséget igazoló mérési jegyzőkönyv felvételét.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/05 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 6026 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 073 - 161590
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/12 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
I . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Kommunikáció
A következő helyett:
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.u-szeged.hu/kozbeszerzesek
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Szegedi Tudományegyetem Beszerzési Igazgatóság Közbeszerzési Iroda
Szentháromság u. 34. I. em. 16.
Szeged
6722
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fülöpné Zimacsek Anikó
Telefon: +36 62546481
E-mail: zimacsek.aniko@gmf.u-szeged.hu
Fax: +36 62545073
NUTS-kód: HU333
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.u-szeged.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.u-szeged.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Szegedi Tudományegyetem Beszerzési Igazgatóság Közbeszerzési Iroda Szentháromság u. 34. I. em. 16.
Szeged
6722
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fülöpné Zimacsek Anikó Telefon: +36 62546481
E-mail: zimacsek.aniko@gmf.u-szeged.hu
Fax: +36 62545073
NUTS-kód: HU333
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.u-szeged.hu A felhasználói oldal címe: http://www.u-szeged.hu
Helyesen:
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.u-szeged.hu/kozbeszerzesek
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Szegedi Tudományegyetem Beszerzési Igazgatóság Közbeszerzési Iroda
Római krt. 21. I. em. 16. (bejárat a Szilléri sgt. felől a Háda áruház mellett)
Szeged
6723
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fülöpné Zimacsek Anikó
Telefon: +36 62546481
E-mail: zimacsek.aniko@gmf.u-szeged.hu
Fax: +36 62998330
NUTS-kód: HU333
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.u-szeged.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.u-szeged.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Szegedi Tudományegyetem Beszerzési Igazgatóság Közbeszerzési Iroda
Római krt. 21. I. em. 16. (bejárat a Szilléri sgt. felől a Háda áruház mellett)
Szeged
6723
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fülöpné Zimacsek Anikó Telefon: +36 62546481
E-mail: zimacsek.aniko@gmf.u-szeged.hu
Fax: +36 62998330
NUTS-kód: HU333
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.u-szeged.hu A felhasználói oldal címe: http://www.u-szeged.hu
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
1 db felültöltős autokláv
Laboratóriumi felhasználásra tervezett felültöltős autokláv, min. 25 literes nettó kamratérfogattal.
Sterilizációs hőmérséklet: 105 ~ 126 Co.
Kamra anyaga: rozsdamentes acél. 3 db rozsdamentes acél drótkosárral. Biztonsági szeleppel ellátott.
Időzítő: 1-180 perc.
Kamraméret: min. 280 x 450 mm.
Külső méret: min. 400 x 500 x 800 mm.
Szárítási funkció: min. félautomata
Betanítás: legfeljebb egy főnek, minimum 1 óra.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.
A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.
Helyesen:
1 db felültöltős autokláv
Laboratóriumi felhasználásra tervezett felültöltős autokláv, min. 25 literes nettó kamratérfogattal.
Sterilizációs hőmérséklet: 105 ~ 126 Co.
Kamra anyaga: rozsdamentes acél. Minimum 2 db rozsdamentes acél drótkosárral. Biztonsági szeleppel ellátott.
Időzítő: 1-180 perc.
Kamraméret: min. 280 x 450 mm.
Külső méret: min. 400 x 500 x 800 mm.
Szárítási funkció: min. félautomata
Betanítás: legfeljebb egy főnek, minimum 1 óra.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.
A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 21
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
1 db Nagyállat mérőrendszer
Műszaki specifikáció:
Nagyállat (pl. kutya) mérőrendszer (1 darab): A rendszer alkalmas a szív bal kamrai nyomás és térfogat változások mérésére kis- (patkány) és nagyállatban (kutya) a megfelelő nyomás/térfogat katéter segítségével (a rendszer nem tartalmazza). A műszer együttes alapját képező rendszer egy integrált hardware és szoftver rendszer, melyet kísérletes adatok regisztrálására, megjelenítésére, rögzítésére, és analízisére terveztek. A hardware speciális regisztráló egységből, valamint a célfeladatokra készített kiegészítő alegységekből áll, melyeket kiegészítő szoftvermodulok tesznek alkalmassá a célfeladatok ellátására. Ezen szoftverek a speciális hardware egységhez kapcsolt számítógépen futnak. A rendszerben lévő Nyomás/Térfogat Egység két analóg nyomás, egy kompozit térfogat, valamint maximálisan 7 térfogat szegmens mérésére alkalmas. A kombinált nyomás/térfogat értékek valós idejű megjelenítését a mérőrendszerrel integrált szoftver végzi és kirajzolja a nyomás/térfogat görbét a szív funkció meghatározásához. A mérőrendszerrel integrált adatfelvevő és szoftver megjeleníti és számolja a szív hemodinamikai paramétereit az adatrögzítés és az analízis során. Műszaki paraméterek: mérőrendszer (integrált szoftverrel); méret (10 % tolerancia): 70 mm × 240 mm × 260 mm; tömeg: max 2.5-3 kg; táp: 90-250V, 50-60Hz váltóáram (automatikusan); On-line adatfelvétel 16 párhuzamos csatornán; Szimultán adat felvétel és jel analízis; Két, egymástól független elektromos stimulálás; Széles sávú low-pass szűrők; AC vagy DC bemenet; legalább 240 MHz-es processzor (16 MB belső memória); USB 2.0 kommunikációs port; következő paraméterek számolása: Bal kamrai nyomás (LVP); Bal kamrai térfogat; Pulzusszám; Nyomásváltozás sebessége (dP/dt); Térfogatváltozás sebessége (dV/dt); Szisztolés és végdiasztolés nyomás; EKG paraméterek; Hőmérséklet. A rendszerrel szállított szoftver tartalmazza az összes speciális modult, mint például: EKG Analízis Modul, vérnyomás analízis modul és csúcsérték analízis modul. Rendszer tartozékok: 1db számítógép + 1 db színes nyomtató/szkenner. A rendszer legyen használható nagy állaton (kutya, sertés, bárány).
Katéter nagyállat (pl. kutya) mérőrendszerhez (2 db): A katéterek csúcstechnológiai megoldást kínáljanak a kutatóknak a kardiovaszkuláris rendszerből elvezethető kiváló minőségű jelek regisztrálására. A transzducer a katéter csúcsi részében helyezkedjen el, tehát a szenzor közvetlenül a jel forrásánál található, így valós idejű („real-time) jel regisztrálás történik páratlan pontossággal. A speciális katéter tervezés és kivitelezés szignifikáns előnyökkel járjon a hagyományos folyadékkal feltöltött katéter modellekhez képest. Előnyös a fenntartott jel integritás, a katéter elmozdulása miatti artefaktumok megjelenésének kiküszöbölése. A speciális katéterek szilárd állapotú érzékelő technológiája biztosítja a nyomás és nyomás-volumen jelek valósághű megjelenítését, így ezek ideálisak a kardiovaszkuláris mérések kivitelezésére. Műszaki paraméterek: A katéter átmérője 7.0F, 58mm a munka-hossza, 12 platina elektródával, melyek 7 mm-re vannak egymástól, valamint az elektróda párok távolsága 1 mm. A nyomás szenzor az E4-E5 elektród pár között helyezkedik el. A katéter teljes hossza max 125 cm. Ez a Nylon katéter egyidejűleg méri a bal kamrai nyomást és térfogatot folyamatosan, in vivo körülmények között, altatott állatban. Minimálisan invazív, folyamatos nyomás és nyomás-térfogatmérés. A katéter meghajlás, mozgás miatti mesterséges nyomás és térfogatváltozások kiküszöbölése. Sokszegmensű platina elektródák az eltérő szív kamra méretekhez való alkalmazásra.
A mérőrendszernek kompatibilisnek kell lennie a meglévő ADInstruments mérőkészülékkel és perifériákkal.
Betanítás: legfeljebb 3 főnek, minimum 4 órában.
Helyesen:
1 db Nagyállat mérőrendszer
Műszaki specifikáció:
Nagyállat (pl. kutya) mérőrendszer (1 darab): A rendszer alkalmas a szív bal kamrai nyomás és térfogat változások mérésére kis- (patkány) és nagyállatban (kutya) a megfelelő nyomás/térfogat katéter segítségével (a rendszer nem tartalmazza). A műszer együttes alapját képező rendszer egy integrált hardware és szoftver rendszer, melyet kísérletes adatok regisztrálására, megjelenítésére, rögzítésére, és analízisére terveztek. A hardware speciális regisztráló egységből, valamint a célfeladatokra készített kiegészítő alegységekből áll, melyeket kiegészítő szoftvermodulok tesznek alkalmassá a célfeladatok ellátására. Ezen szoftverek a speciális hardware egységhez kapcsolt számítógépen futnak. A rendszerben lévő Nyomás/Térfogat Egység két analóg nyomás, egy kompozit térfogat, valamint maximálisan 7 térfogat szegmens mérésére alkalmas. A kombinált nyomás/térfogat értékek valós idejű megjelenítését a mérőrendszerrel integrált szoftver végzi és kirajzolja a nyomás/térfogat görbét a szív funkció meghatározásához. A mérőrendszerrel integrált adatfelvevő és szoftver megjeleníti és számolja a szív hemodinamikai paramétereit az adatrögzítés és az analízis során. Műszaki paraméterek: mérőrendszer (integrált szoftverrel); méret (10 % tolerancia): 70 mm × 240 mm × 260 mm; tömeg: max 2.5-3 kg; táp: 90-250V, 50-60Hz váltóáram (automatikusan); On-line adatfelvétel 16 párhuzamos csatornán; Szimultán adat felvétel és jel analízis; Két, egymástól független elektromos stimulálás; Széles sávú low-pass szűrők; AC vagy DC bemenet; legalább 240 MHz-es processzor (16 MB belső memória); USB 2.0 kommunikációs port; következő paraméterek számolása: Bal kamrai nyomás (LVP); Bal kamrai térfogat; Pulzusszám; Nyomásváltozás sebessége (dP/dt); Térfogatváltozás sebessége (dV/dt); Szisztolés és végdiasztolés nyomás; EKG paraméterek; Hőmérséklet. A rendszerrel szállított szoftver tartalmazza az összes speciális modult, mint például: EKG Analízis Modul, vérnyomás analízis modul és csúcsérték analízis modul. Rendszer tartozékok: 1db számítógép + 1 db színes nyomtató/szkenner. A rendszer legyen használható nagy állaton (kutya, sertés, bárány).
Katéter nagyállat (pl. kutya) mérőrendszerhez (2 db): A katéterek csúcstechnológiai megoldást kínáljanak a kutatóknak a kardiovaszkuláris rendszerből elvezethető kiváló minőségű jelek regisztrálására. A transzducer a katéter csúcsi részében helyezkedjen el, tehát a szenzor közvetlenül a jel forrásánál található, így valós idejű („real-time) jel regisztrálás történik páratlan pontossággal. A speciális katéter tervezés és kivitelezés szignifikáns előnyökkel járjon a hagyományos folyadékkal feltöltött katéter modellekhez képest. Előnyös a fenntartott jel integritás, a katéter elmozdulása miatti artefaktumok megjelenésének kiküszöbölése. A speciális katéterek szilárd állapotú érzékelő technológiája biztosítja a nyomás és nyomás-volumen jelek valósághű megjelenítését, így ezek ideálisak a kardiovaszkuláris mérések kivitelezésére. Műszaki paraméterek: A katéter átmérője 5.0 vagy 6.0 vagy 7.0F, 58mm a munka-hossza, 12 platina elektródával, melyek 7 mm-re vannak egymástól, valamint az elektróda párok távolsága 1 mm. A nyomás szenzor az E4-E5 elektród pár között helyezkedik el. A katéter teljes hossza max 125 cm. Ez a Nylon katéter egyidejűleg méri a bal kamrai nyomást és térfogatot folyamatosan, in vivo körülmények között, altatott állatban. Minimálisan invazív, folyamatos nyomás és nyomás-térfogatmérés. A katéter meghajlás, mozgás miatti mesterséges nyomás és térfogatváltozások kiküszöbölése. Sokszegmensű platina elektródák az eltérő szív kamra méretekhez való alkalmazásra.
A mérőrendszernek kompatibilisnek kell lennie a meglévő ADInstruments mérőkészülékkel és perifériákkal.
Betanítás: legfeljebb 3 főnek, minimum 4 órában.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 25
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
1 db Felültöltős autokláv 48 literes
Műszaki specifikáció:
Kifejezetten laboratóriumi felhasználásra tervezett felültöltős autokláv, 48 literes nettó kamratérfogattal. Sterilizációs hőmérséklet: 105 ~ 126 Co. Kamra anyaga: rozsdamentes acél. 3 db rozsdamentes acél drótkosárral. Biztonsági szeleppel ellátott. Időzítő: 1-180 perc. Kamraméret: 290-350 x 650-700 mm. Külső méret: 420-470 x 540-580 x 1000-1070 mm. Teljesítmény 2,8 kW. Tömeg nettó 67 kg. Jótállás min. 12 hónap.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.
A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötete tartalmazza.
Helyesen:
1 db Felültöltős autokláv 48 literes
Műszaki specifikáció:
Kifejezetten laboratóriumi felhasználásra tervezett felültöltős autokláv, minimum 48 literes nettó kamratérfogattal. Sterilizációs hőmérséklet: 105 ~ 126 Co. Kamra anyaga: rozsdamentes acél. Minimum 2 db rozsdamentes acél drótkosárral. Biztonsági szeleppel ellátott. Időzítő: 1-180 perc. Kamraméret: 290-350 x 650-700 mm. Külső méret: minimum 420 x 540 x 1000 mm. Teljesítmény 2,8 kW. Tömeg nettó maximum 67 kg azzal, hogy a minimumkövetelménynél kedvezőbb kamratérfogat esetén a tömeg ezt meghaladhatja. Jótállás min. 12 hónap.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.
A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2018/06/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:30 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/06/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:30 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 2018/06/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:30 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/06/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:30 (óó:pp)

Szakasz száma:
IV . 2 . 7
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Hely: SZTE Beszerzési Igazgatóság Közbeszerzési Iroda; 6722 Szeged, Szentháromság u. 34. I. em. 15. tárgyaló
Helyesen:
Hely: SZTE Beszerzési Igazgatóság Közbeszerzési Iroda; 6723 Szeged, Római krt. 21. I. em. tárgyaló (bejárat a Szilléri sgt. felől a Háda áruház mellett)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
1) Ajánlatkérő a jelen hirdetményben rögzített módosításokhoz kapcsolódón módosítja a Közbeszerzési Dokumentumok III. kötetét is.
2) A módosított dokumentumok a felhívásban megadott honlapon közzétételre kerülnek, továbbá a közzétételig érdeklődésüket jelző gazdasági szereplők részére közvetlenül is megküldésre kerülnek.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ