Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/111
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.12.
Iktatószám:9569/2018
CPV Kód:55523000-2
Ajánlatkérő:Hajléktalanokért Közalapítvány
Teljesítés helye:Budapest, Debrecen, Szolnok, Sárospatak, Gyula, Szeged, Salgótarján, Miskolc, Kecskemét, Nyíregyháza, Békéscsaba, Hajdúhadház, Kazincbarcika, Békés, Hatvan, Mezőkövesd;Budapest, Dunaújváros, Esztergom, Oroszlány, Pécs, Székesfehérvár, Győr, Kaposvár, Várpalota, Ajka, Nagykanizsa, Komárom, Tapolca, Szombathely, Siófok, Veszprém, Tatabánya, Tata, Zalaegerszeg, Keszthe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.07.11.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közalapítvány
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szociális védelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hajléktalanokért Közalapítvány
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84081737
Postai cím: Szobi Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1067
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Illés Levente
Telefon: +36 17880221
E-mail: iroda@illesoffice.hu
Fax: +36 1788022
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://hajlekot.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://hajlekot.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000159872018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000159872018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Közalapítvány
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
x Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Közterületen élők számára konzervbeszerzés
Hivatkozási szám: EKR000159872018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55523000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Konzerv egytálétel, készételt tartalmazó étkezési csomag beszerzése és a szállítási helyszínekre történő kiszállítása, amelyeket munkanapokon, felnőtt korú, változó fogyasztói csoport részére kell biztosítani.
1 db étkezési csomag tartalma:
• 1 db konzerv egytálétel, készétel (a továbbiakban: konzerv)
• 1 db mikrohullámú sütőben melegíthető, formáját megtartó műanyag mélytányér
• 1-1 db műanyag evőeszköz (kés, villa, kanál)
• 1 db papírszalvéta, amelyeket megfelelő zárt csomagolásban biztosítani kell az Eladónak
Konzerv (konzerv egytálétel, készétel): élelmiszer-ipari módszerekkel készített, egy fogásból álló, többnyire tartalmas, sűrű, általában húst tartalmazó egytálétel, amely tartósított élelmiszer, avagy készétel formában kerül forgalomba, és amelynek csomagolása fém, és segédeszköz nélkül nyitható.
Étkezési csomag: Konzerv egytálétel készételt, és annak kulturált elfogyasztásához szükséges műanyag mélytányért, műanyag evőeszközöket és papírszalvétát tartalmazó csomag.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 2
x Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
nem
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Közterületen élők számára konzervbeszerzés -1.rész
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15897200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU311,HU312,HU313,HU321,HU322,HU323,HU331,HU332,HU333 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, Debrecen, Szolnok, Sárospatak, Gyula, Szeged, Salgótarján, Miskolc, Kecskemét, Nyíregyháza, Békéscsaba, Hajdúhadház, Kazincbarcika, Békés, Hatvan, Mezőkövesd
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A konzerveket a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő, a címkéjén feltűntetett tápanyagtartalom részletezéssel és az összetevők és allergének jelölésével ellátott, dézsmabiztosan zárt, segédeszköz nélkül nyitható, tartós egytálétel, készétel formában kell biztosítani, melynek a minőségmegőrzési időtartama minimum a kiszállítást követő 12 hónap. Minimum adagszám: 1006 adag/munkanap, Ajánlatkérő ettől eltérhet: max. 1500 adag/munkanap mértékig.
Ajánlatkérő a műszaki leírás 4.) pontjában részletesen rögzíti azon jogszabályokat, amelyeknek a beszerzendő termékeknek meg kell felelniük.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy nyertes ajánlattevő a konzerv egytálétel kulturált elfogyasztásához szükséges műanyag mélytányért, műanyag evőeszközöket és papírszalvétát is köteles biztosítani.
Az étkezési csomagok kiszállítása a Vevő által előírt módon, kéthetente egy alkalommal, de legalább havonta egy alkalommal az aktuális hét első munkanapján történik.
A szállított étkezési csomagokhoz csatolni kell a mindenkor hatályos jogszabályok és szakmai előírások szerinti kísérő dokumentációt. A részletes szállítási előírásokat a műszaki leírás 3.) pontja tartalmazza.
Az ajánlattételhez a következő információk megadását kérjük termékenként (konzerv fajtánként) külön-külön, táblázatos formában megadni:
- a konzerv (fajták) megnevezését
- egy darab konzerv nettó mennyiségét
- egy darab konzerv elkészítéséhez felhasznált anyagok megnevezését
- egy darab konzerv elkészítéséhez felhasznált anyagok mennyiségét grammban megadva
- egy darab konzerv elkészítéséhez felhasznált anyagok %-os arányát
- egy darab konzervben lévő allergének megnevezését
- a csomagolás leírását
- a csomagoláson lévő termék jelölés módjának leírását
A táblázatot a műszaki leírás 6.) pontja tartalmazza.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy nyertes ajánlattevő minimum 15 különböző fajtájú konzerv egytálétel készétel szerint összeállított, az előírásoknak megfelelő konzerv szállítását köteles vállalni.
Az étkezési csomagok kiszállítása az Eladó feladata, melyhez a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartós élelmiszer, konzerv szállítására alkalmas gépjárművet köteles biztosítani.
Eladó köteles gyártási tételenként a megrendelt mennyiségen felül 5 darab termékmintát azonosítható módon a minőség megőrzési idő végéig megőrizni, és azt Vevő kérésére minőségellenőrzési célra átadni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A 15 termékfajtán felül további, a minőségi elvárásokban jelölt előírásoknak megfelelő termék biztosítása 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a felhívás II.2.4) pontjában foglalt adagszámoknak megfelelően opciót alkalmaz.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: RSZTOP-3.1.1-16-2016-00001
II.2.14) További információ:
-II.2.7) pont: a kezdés időpontja tájékoztatásul 2018. szeptember 1. napja. A szerződés hatálybalépésétől számítottan 2020. december 31. napjáig tart, teljesítési véghatáridő nem változtatható.
-Felhívás II.2.5) pontját kiegészítve a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján, minőségi értékelési szempont esetében a legkedvezőtlenebb megajánlás 0, legkedvezőbb 5 fajta. Részletesen lásd dokumentáció.

II.2.1)
Elnevezés: Közterületen élők számára konzervbeszerzés -2.rész
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15897200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU211,HU212,HU213,HU221,HU222,HU223,HU231,HU232 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, Dunaújváros, Esztergom, Oroszlány, Pécs, Székesfehérvár, Győr, Kaposvár, Várpalota, Ajka, Nagykanizsa, Komárom, Tapolca, Szombathely, Siófok, Veszprém, Tatabánya, Tata, Zalaegerszeg, Keszthe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A konzerveket a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő, a címkéjén feltűntetett tápanyagtartalom részletezéssel és az összetevők és allergének jelölésével ellátott, dézsmabiztosan zárt, segédeszköz nélkül nyitható, tartós egytálétel, készétel formában kell biztosítani, melynek a minőségmegőrzési időtartama minimum a kiszállítást követő 12 hónap. Minimum adagszám: 1023 adag/munkanap, Ajánlatkérő ettől eltérhet: max. 1465 adag/munkanap mértékig.
Ajánlatkérő a műszaki leírás 4.) pontjában részletesen rögzíti azon jogszabályokat, amelyeknek a beszerzendő termékeknek meg kell felelniük.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy nyertes ajánlattevő a konzerv egytálétel kulturált elfogyasztásához szükséges műanyag mélytányért, műanyag evőeszközöket és papírszalvétát is köteles biztosítani.
Az étkezési csomagok kiszállítása a Vevő által előírt módon, kéthetente egy alkalommal, de legalább havonta egy alkalommal az aktuális hét első munkanapján történik.
A szállított étkezési csomagokhoz csatolni kell a mindenkor hatályos jogszabályok és szakmai előírások szerinti kísérő dokumentációt. A részletes szállítási előírásokat a műszaki leírás 3.) pontja tartalmazza.
Az ajánlattételhez a következő információk megadását kérjük termékenként (konzerv fajtánként) külön-külön, táblázatos formában megadni:
- a konzerv (fajták) megnevezését
- egy darab konzerv nettó mennyiségét
- egy darab konzerv elkészítéséhez felhasznált anyagok megnevezését
- egy darab konzerv elkészítéséhez felhasznált anyagok mennyiségét grammban megadva
- egy darab konzerv elkészítéséhez felhasznált anyagok %-os arányát
- egy darab konzervben lévő allergének megnevezését
- a csomagolás leírását
- a csomagoláson lévő termék jelölés módjának leírását
A táblázatot a műszaki leírás 6.) pontja tartalmazza.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy nyertes ajánlattevő minimum 15 különböző fajtájú konzerv egytálétel készétel szerint összeállított, az előírásoknak megfelelő konzerv szállítását köteles vállalni.
Az étkezési csomagok kiszállítása az Eladó feladata, melyhez a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartós élelmiszer, konzerv szállítására alkalmas gépjárművet köteles biztosítani.
Eladó köteles gyártási tételenként a megrendelt mennyiségen felül 5 darab termékmintát azonosítható módon a minőség megőrzési idő végéig megőrizni, és azt Vevő kérésére minőségellenőrzési célra átadni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A 15 termékfajtán felül további, a minőségi elvárásokban jelölt előírásoknak megfelelő termék biztosítása  20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a felhívás II.2.4) pontjában foglalt adagszámoknak megfelelően opciót alkalmaz.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: RSZTOP-3.1.1-16-2016-00001
II.2.14) További információ:
-II.2.7) pont: a kezdés időpontja tájékoztatásul 2018. szeptember 1. napja. A szerződés hatálybalépésétől számítottan 2020. december 31. napjáig tart, teljesítési véghatáridő nem változtatható.
-Felhívás II.2.5) pontját kiegészítve a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján, minőségi értékelési szempont esetében a legkedvezőtlenebb megajánlás 0, legkedvezőbb 5 fajta. Részletesen lásd dokumentáció.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. A kizáró okok valamennyi rész tekintetében irányadóak.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevő), alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be.
A Kbt. 67. § (1) bekezdésben, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-7. §-aiban foglaltak alapján ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Az eljárás további részében a kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kbt. 69. § (4) – (7) bekezdései alapján az Ajánlatkérő felhívására az alábbiak szerint kerülhet sor:
A Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 8. §-a szerint nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) bekezdés a), e) pontja, valamint bizonyos esetekben a d.) pont (Korm. rendelet 8. § c) pontja) továbbá k) pont kb) és kc) alpontjaiban, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 10. §-a szerint nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése szerint az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
Alkalmazandók továbbá a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 12-14. §-ai.
Öntisztázás a Kbt. 64. § (1)-(2) bek. szerint lehetséges.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevő köteles csatolni az előző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak (a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján).
Ha ajánlattevő t olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja. (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése) Ha az ajánlattevő az időszak kezdete után kezdte meg működését akkor az alkalmasságát a működése alatt fennálló árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. A P1) alkalmassági követelményeknek való megfelelés előzetes igazolása az EEKD-ban foglalt nyilatkozat (ld.  pont) benyújtásával történik. Karakter-korlátozás miatt lásd bővebben a dokumentációban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha a nyilatkozata alapján megállapítható, hogy az előző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem rendelkezik legalább az alábbi nettó összeget elérő árbevétellel:
1. rész: nettó 200.000.000,- Ft
2. rész: nettó 180.000.000,- Ft
Több részre vonatkozó ajánlat esetén az ajánlattal érintett részek közül a magasabb értékű árbevétel-követelményt kell teljesíteni.
Az előírt feltételek teljesítése kapcsán a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdése is alkalmazandó.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja szerint (a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) - (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel) az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) teljesített közbeszerzés tárgyának, azaz legjelentősebb szállításainak ismertetésével megfelelő tárgyú referencia munkáinak ismertetését.
A referencianyilatkozatnak vagy referenciaigazolásnak minimálisan tartalmazni a kell a következőket: a szerződést kötő másik fél megnevezését (név, székhely, elérhetőség), a szállítás tárgyát,a leszállított mennyiséget, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap részletezettséggel), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, valamint tartalmaznia kell az alkalmasság megállapításához szükséges további adatokat is. Ajánlatkérő a referencia követelmény meghatározása során alkalmazza a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontját.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (6)–(7), (9) bekezdése.
Alkalmasság igazolása, egységes európai közbeszerzési dokumentum:
Az M1) alkalmassági követelményeknek való megfelelés előzetes igazolása az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat (ld.  pont) benyújtásával történik.
A fent ismertetett alkalmassági feltételek esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevők szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
Más szervezetek kapacitásaira való támaszkodás:
A Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdése is alkalmazható / alkalmazandó az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés érdekében, azaz az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. [Kbt. 65. § (7)]
Ha az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva (is) felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) részéről az európai egységes dokumentumba foglalt nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felkérése esetén e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) összességében legalább összesen folyamatosan 30 nap időtartamú szerződéses jogviszony keretében, az 1. rész esetében 300 db konzerv/munkanap, míg a 2. rész esetében 300 db/munkanap konzerv szállítására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával/referenciákkal.
Több részre vonatkozó ajánlat esetén az ajánlattal érintett részek közül a magasabb értékű mennyiségi követelményt kell teljesíteni.
A fenti alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bekezdés).
Az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott.
Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A projekt utófinanszírozás keretében kerül kifizetésre. A támogatás intenzitása 100 %. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF. Ajánlatkérő előleget semmilyen jogcímen nem fizet. Az ellenérték kiegyenlítése HUF-ban, az igazolt szerződésszerű teljesítés alapján, havonta kiállított számla ellenében a Kbt. 135. § (1),(5)-(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint, a Támogatási Szerződés, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rend szerint történik, átutalással a Nyertes Ajánlattevő bankszámlájára 30 napos fizetési határidővel.A kötbérek tekintetében a Ptk. 6:186. § (1) bekezdés rendelkezése irányadó. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a meghatározott szállítási határidőt megelőző 30 percnél nagyobb előteljesítés esetén az átvételt megtagadja. Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésben meghatározott mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet. Karakter-korlátozás miatt lásd bővebben a dokumentációban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/07/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/07/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás során ajánlatkérő a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdése alapján jár el. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A bontást a határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg az EKR úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. Lásd dokumentáció.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
- Ajánlatkérő – a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében – közbeszerzési dokumentumot készít, melyet a Kbt. 39. § (1) bekezdése alapján, elektronikus úton, közvetlenül, korlátlanul és teljes körűen, térítésmentesen ajánlattevők rendelkezésre is bocsát, a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. „Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól” 2. § (1) bekezdése alapján az EKR-ben.
Az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elérhetőek a következő címen is: (URL) http://hajlekot.hu.
A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie.
- Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét biztosítja, a többváltozatú ajánlattétel lehetőségét kizárja. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában rögzített eredménytelenségi okot.
- Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm.r.13.§ nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is.
- A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékbe történő felvételéhez képest a P1. és az M1. alkalmassági követelmények szigorúbbak.
- Ajánlatkérő nem teszi lehetővé és nem követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
- Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont szerint értékeli. Ajánlatkérő az 1. értékelési szempont (ár) esetében a fordított arányosítást, míg a 2. értékelési szempont (termékfajta többletmegajánlás) esetében az egyenes arányosítást alkalmazza. A kiosztható pontok alsó és felső határa szempontonként: 0-10.
- Ajánlatkérő az ajánlati kötöttség időtartama alatt a Kbt. 81. § (11) bekezdése alapján a IV.2.6) pontban meghatározott 2 hónap alatt 60 napot ért.
- Ajánlattevő köteles a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatokat csatolni. Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (7) bekezdés, valamint a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is csatolnia kell.
- Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek, adott esetben alkalmasság igazolására igénybe vett szervezetnek) az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró és az ajánlatban – az ajánlatra való tekintettel – bármilyen nyilatkozatot tett jogi személy cégjegyzésre jogosult személy(ek) és/vagy egyéni Eladó aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (3) bekezdésének megfelelően elkészített aláírás mintáját, illetve egyéni Eladó esetén az Eladói igazolványt egyszerű másolatban (vagy a letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzési jogosultságot igazoló dokumentumot). Amennyiben az ajánlatot meghatalmazott írja alá, akkor a részére a meghatalmazást aláíró személyek aláírási címpéldánya (vagy a fenti dokumentumok közül a megfelelő) egyszerű másolatban. Amennyiben meghatalmazott személy írja alá az ajánlatot, abban az esetben a cégkivonat szerint a cég képviseletére feljogosított tisztségviselő által adott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást is csatolni kell, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás-mintáját is.
- Ahol ajánlatkérő valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – egyszerű másolatban is benyújtható. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.
- Az ajánlatban esetlegesen devizában feltüntetett értékek átváltásánál az árbevétel és beszámolói adatok tekintetében az üzleti év, referenciák tekintetében pedig a teljesítéssel érintett naptári év fordulónapját kell figyelembe venni.
- Fordítás: az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni.
- Ajánlattevő köteles ajánlatában a megajánlott termékek származási helyét megadni.
Karakter-korlátozás miatt lásd bővebben a dokumentációban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 148. § szabályai szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák