Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/113
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.14.
Iktatószám:9593/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Báránd Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ, 4161 Báránd, Kossuth Tér 4. Hrsz.:635.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Báránd Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16709
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Báránd
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4161
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kovács Miklós Polgármester
Telefon: +36 54466030
E-mail: polgarmester@barand.hu
Fax: +36 54466291
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.barand.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.barand.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: ”Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című pályázat keretében TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00033 azonosítószámú projekttel kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
”Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című pályázat keretében TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00033 azonosítószámú projekttel kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45110000-1
További tárgyak:45111200-0
45223000-6
45262500-6
45262650-2
45315100-9
45320000-6
45321000-3
45350000-5
45410000-4
45421100-5
45430000-0
45443000-4
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ, 4161 Báránd, Kossuth Tér 4. Hrsz.:635.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő a TOP-4.2.1-15-HB1 azonosítószámú ”Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című felhívás keretében pályázatot nyújtott be TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00033 azonosítószámon.
A pályázat elbírálása megtörtént, Ajánlatkérő támogatásban részesült, a támogatói okiratot megkapta, a támogatási szerződés aláírása megtörtént.

Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata a ”Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című pályázat keretében TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00033 azonosítószámú projekttel kapcsolatos alábbi építési kivitelezési feladatok ellátása:
Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ, 4161 Báránd, Kossuth Tér 4. Hrsz.:635 felújítása.
Báránd belterületén Kossuth tér 4. szám alatt található telken szociális alapszolgáltatási központ található. Az épület rendeltetése szociális alapszolgáltatási központ.

Építészet:
Az érvényben lévő rendezési terv a telekre a következőket írja elő:
Településközpont vegyes terület, intézmény terület Vt-1 ahol max. 60%-os a beépíthetőség és szabadonálló álló a beépítési mód. Az építménymagasság 5-7,5 m, 2-5 m közötti előkert ill kialakulthoz igazodóan, zöldfelület min 20%.
A telek vezetékes vízzel, elektromos energiával és földgázzal ellátott. Szennyvíz a meglévő szennyvízaknába be van kötve. Csapadékvíz saját telken elszikkad. A telek közművesített.
Tervezett épület telepítése, alapadatok:
Alapterületek
Tervezéssel nem érintett épületrész 79,16 m2
Tervezéssel érintett épületrész 238,92 m2
Összes nettó alapterület 318,08 m2
Vt-1 építési övezet, szabadonálló beépítés.
Az épület szintmagassága: fsz
Telekterület: 2144 m2
Beép ter.:448,83 m2
Beép %:20,93% < 60%, zöldfelület 1200 m2 56%
Relatív viszonyítási pont épület előtti járdaszint
Épület körüli járda :± 0,00 m
fszt-i padlóvonal :+ 0,45 m, +0,40 m, +0,38 m
eresz magasság :+3,69,
gerinc magasság :+7,90
tereplejtés kevesebb mint 10%,
védendő kivágandó fa nincs
Építménymagasság: 4,085 m, külön tervlapon
Tűzrendészet: tűzvédelmi leírásban.
Az épület külső homlokzata a tervezett átalakítás után változatlan marad. A tervezett belső átalakítások folyamán 2 db fő falba és 2db válaszfalba történik ajtóelhelyezés, 2db ajtó nyílás befalazása és gipszkarton válaszfalak építése történik. A fő falakon történő munkavégzést csak a Statikus engedélye által megadott módon lehet elvégezni. Tervezett állapotban a helységek funkciói a mellékelt építészeti tervlap szerinti.

Vízszerelés:
A házat ellátó hideg víz betáp vezeték felújítandó:
A beépített vizes berendezések az épületre vonatkozóan:
WC öblítő tartállyal: 7db
Mosdó: 5db
Zuhanyzó: 2db
Mosogató: 1db
A bővítés, felújítás miatt többlet víz- és szennyvíz mennyiség keletkezik.
Az épület átalakításából adódó vízfogyasztást és szennyvíz kibocsátást az MI-10-158-1 számú Víznormák műszaki irányelv szerint értékkel számolva, valamint az építész tervezőktől kapott létszám adatok alapján a következőképp alakul:
Csúcsfogyasztás: Vmax=0,56 l/s = 2,01m3/h
Melegvíz felhasználás: Vhmv= 60 l/nap/fő
Tervezett állapotban kialakításra kerül egy mozgáskorlátozott WC és egy női mosdó.
A tervezett vízhálózat anyaga: műanyag ötrétegű oxigén diffúziómentes csővezeték, amit fal és padlóhoronyban vezetünk.
A használati meleg vizet elektromos bojlerrel termeljük. A rendszer részletes leírását a kiviteli tervek tartalmazzák. A HMV vezetéket min. 13mm vastag szigetelő csőhéjban kell fektetni.
A hideg és melegíz rendszert a kivitelezés végén nyomáspróbázni kell, az előírt próbanyomás értéke püz x1,5 / 24 óra időtartam, amiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A vízhálózatot kivitelezés után fertőtleníteni kell, az ANTSZ előírása szerint. A használatba vételhez negatív vízminta szükséges.
Kivitelezéskor betartandó szabályok:
A padlóban-falban szerelt vízvezeték anyaga 5 rétegű oxigéndiffúzió-mentes műanyag cső 13mm vtg. szigetelő csőhéjban szerelve. A vízvezeték felszállók anyaga 5 rétegű oxigéndiffúzió-mentes műanyag cső 13mm vtg. szigetelő csőhéjban szerelve. A víz gerinc vezetékek anyaga horganyzott acél vezeték menetes kötésekkel szerelve.
A hideg és melegvíz rendszert a kivitelezés végén nyomáspróbázni kell, az előírt próbanyomás értéke püz x1,5 / 24 óra időtartam, amiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A vízhálózatot kivitelezés után fertőtleníteni kell, az ANTSZ előírása szerint.

Csatorna szerelés:
Az épület meglévő szennyvíz bekötéssel rendelkezik. Az újonnan épített vizesblokk szennyvíz vezetékét rá kell kötni a meglévő szennyvíz hálózatra.
A szereléshez felhasznált csővezeték anyaga épületen kívül KG-Pvc, épületen belül KA-Pvc, tokos gumigyűrűs csatlakozással. Padlóban, aljzatban ragasztott kötést kialakítani tilos. Minden belső csatornavezetéket min. 1%-os lejtéssel kell megszerelni. Az épületből való kiállásnál tisztítóaknát kell beszerelni.
Minden szerelés során felhasznált anyagot, berendezést a gyártó szerelési utasításai alapján kell megszerelni, beépíteni, azoktól eltérni csak gyártói hozzájáruló nyilatkozat birtokában szabad. A csatornahálózatot sikeres vízzárósági próba és tömörségi próba után lehet használni, a vizsgálatokat az érvényben lévő szabványok szerint kell elvégezni.
A csapadékvíz a zöldterületen szikkasztással kerül elvezetésre.

Fűtés meglévő állapot
Meglévő állapot szerint a gázvezeték telekhatár mellett feláll, és csatlakozik meglévő-megmaradó gáznyomáscsökkentőhöz (KHS-2-3,5 AS) és egy meglévő-megmaradó gázmérőhöz (Típus:G-4; Vn=6m3/h). A mért vezeték anyagváltás (1"/a-D32/Pe), földben vezetve halad tovább az épület faláig, ahol feláll és ismét anyag váltás után (D32/Pe-1"/a) 5/4"/a vezetékkel halad tovább az épület oldalfalán szabadon szerelve. A mért vezeték a 09 Öltöző helyiségben kettéágazik, az egyik ág tovább halad a 014 Előtér helyiségbe ahol leköt egy meglévő gázkonvektort (Típus:FÉG GF25 F; Qn=2,5kW; q=0,32m3/h), majd tovább halad a 015 Előtér helyiségbe ahol leköt egy meglévő gázkonvektort (Típus:FÉG F8 12; Q=5,8kW; q=0,8m3/h). A másik tovább halad 018 Idősek klubja foglalkoztató helyiségbe és leköt 2db meglévő gázkonvektort (Típus:Lapmart LB 50; Q=6,0kW; q=0,76m3/h). Majd tovább halad a 020 Családsegítő gyermekjóléti helyiségbe és leköt egy meglévő gázkonvektort (Típus:FÉG F8 12; Q=5,80kW; q=0,8m3/h). A gázvezeték a 021 Teakonyhában leköt egy meglévő gázkonvektort (Típus:FÉG F8 12; Q=5,8kW; q=0,8m3/h) és egy meglévő gáztűzhelyt (Típus:Zanussi 4 égős gáztűzhely; Q=10kW; q=1,1m3/h).

Fűtés tervezett állapot
Tervezett állapotban a meglévő gázkonvektorok bontását követően a helyiségekbe radiátorok kerülnek beszerelésre, melyeket szabadon szerelt acél vezetékkel fogunk összekötni a hőt termelő gázkazánnal. A radiátorokat fel kell szerelni termosztatikus radiátorszelepekkel. A gázkazán egy kondenzációs berendezés amely a 008 Raktár helyiségből kialakított kazánházba lesz felszerelve. A gázkazán zárt égésterű, füstgáz elvezetése és égési levegő bevezetése oldalfalon keresztül fog történni. A kazán gázellátása az épület mellett felálló gázvezetékről fog történni melyre tervezett rákötéssel csatlakozunk, és az épület oldalfalán szabadon szerelve halad a 008 Kazánház helyiségig, ahol beáll az épületbe és leköti a tervezett gázkazánt.
Az épület hőszükséglete: Qfűt=14,65 kW.
A fűtési vezetékhálózatot acél csőből kell megszerelni. A leágazásokat hegesztett kötésekkel kell kialakítani. A rendszer nyomása 1,5 bar alapnyomású kell, legyen, de figyelembe kell venni a kazán gyártójának a beüzemelési utasítását. Kivitelezés után a fűtési hálózatot nyomás próbázni kell, az előírt próbanyomás értéke min. 4 bar/24 óra időtartam, amiről jegyzőkönyvet kell készíteni. Nyomáspróba után a teljes hálózatot át kell mostani, majd lágyvízzel feltölteni. A szerelés során minden felhasznált anyagot, berendezést a gyártó szerelési utasításai alapján kell megszerelni, beépíteni, azoktól eltérni csak gyártói hozzájáruló nyilatkozat birtokában szabad.

Elektromos szerelés
A létesítmény energiaellátása biztosított az utcai közműhálózatról.
A szociális központ Dél-Keleti részén található meglévő állapotban szolgálati lakásként funkcionált épületrész elektromos hálózata teljesen fel lesz újítva. A meglévő vezetékek, védőcsövek és elektromos kapcsolók, dugaljak elbontásra kerülnek.
Tervezett állapotban, falhoronyban Mü II. védőcsőben kerül elhelyezésre az új elektromos kábelezés.
Világítás:
Az épületben egyedi lámpatestek kerülnek felszerelésre, falra, mennyezetre szerelve.
A közlekedők világítása mennyezeti kompakt világítás.
A mellékhelyiségek világítása opálbúrás kompakt izzós.
A létesítmény belső tereinek tervezett megvilágítási szintje MSZ 12464 szabvány szerint:
Interjúszoba 300 lux
Iroda 300 lux
Váró 100 lux
Közlekedő 100 lux
Az épületet ellátó fogyasztásmérő hálózat átalakításra kerül, a napelemes rendszer beépítése és a belső hálózat átalakítása miatt.

Napelemes rendszer:
Az épület Dél-Keleti oldali tetőfelületére 8,0 kW teljesítményű napelemes rendszer kerül telepítésre. A DC oldali tűzvédelmi lekapcsolás céljából a DC kábelek belépési pontjánál egy távműködtetésű tűzvédelmi kapcsolót kell elhelyezni.
A Kerti tároló helységben kerül elhelyezésre a DC/AC inverter, itt kell elhelyezni a DC oldali túlfeszültség védelmet, és a DC oldali biztosítékokat is.
Az inverter részére az AC oldali lekapcsolást is biztosítani kell, AC oldal lekapcsolása esetén a DC oldali tűzvédelmi lekapcsolás is kapcsolódjon le.

A létesítményre vonatkozó előírások:
A villamos terv az alábbi szabványok és előírások figyelembevételével készült, melyeket kivitelezéskor szigorúan be kell tartani:
MSZ 2364, MSZ HD 60364, MSZ 12464 szabvány, 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet a villámvédelemről, és a tűzvédelemről, munka törvénykönyv 1993/XCIII/XI. 3. rendelet a munkavédelemről, valamint a normatív villámvédelem alkalmazásáról szóló MSZ EN 62305-1-4:2006 szabvány előírásai.
A műszaki átadás-átvétel feltétele a szükséges mérések: érintésvédelem, szigetelési ellenállás, földelési ellenállás, általános megvilágítás elvégzése, hiteles jegyzőkönyvben rögzítve, rajzok, tűzvédelmi szabványossági jkv., és minden berendezés telepítési rajza, magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítása.
A részletes előírásokat és kidolgozott megoldásokat a kiviteli terv tartalmazza.

Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/11/06 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/07/01 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: ”Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című pályázat keretében TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00033 azonosítószámú projekt.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16185 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: ”Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című pályázat keretében TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00033 azonosítószámú projekttel kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/11/03 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth u. 26.
Város: Püspökladány
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4150
Ország: HU
E-mail: info@pl-varosuzemelteto.hu
Telefon: +36 54451066
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 54450539
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 27624799
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45110000-1
További tárgyak:45111200-0
45223000-6
45262500-6
45262650-2
45315100-9
45320000-6
45321000-3
45350000-5
45410000-4
45421100-5
45430000-0
45443000-4
45442100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ, 4161 Báránd, Kossuth Tér 4. Hrsz.:635.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő a TOP-4.2.1-15-HB1 azonosítószámú ”Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című felhívás keretében pályázatot nyújtott be TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00033 azonosítószámon.
A pályázat elbírálása megtörtént, Ajánlatkérő támogatásban részesült, a támogatói okiratot megkapta, a támogatási szerződés aláírása megtörtént.

Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata a ”Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című pályázat keretében TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00033 azonosítószámú projekttel kapcsolatos alábbi építési kivitelezési feladatok ellátása:
Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ, 4161 Báránd, Kossuth Tér 4. Hrsz.:635 felújítása.
Báránd belterületén Kossuth tér 4. szám alatt található telken szociális alapszolgáltatási központ található. Az épület rendeltetése szociális alapszolgáltatási központ.

Építészet:
Az érvényben lévő rendezési terv a telekre a következőket írja elő:
Településközpont vegyes terület, intézmény terület Vt-1 ahol max. 60%-os a beépíthetőség és szabadonálló álló a beépítési mód. Az építménymagasság 5-7,5 m, 2-5 m közötti előkert ill kialakulthoz igazodóan, zöldfelület min 20%.
A telek vezetékes vízzel, elektromos energiával és földgázzal ellátott. Szennyvíz a meglévő szennyvízaknába be van kötve. Csapadékvíz saját telken elszikkad. A telek közművesített.
Tervezett épület telepítése, alapadatok:
Alapterületek
Tervezéssel nem érintett épületrész 79,16 m2
Tervezéssel érintett épületrész 238,92 m2
Összes nettó alapterület 318,08 m2
Vt-1 építési övezet, szabadonálló beépítés.
Az épület szintmagassága: fsz
Telekterület: 2144 m2
Beép ter.:448,83 m2
Beép %:20,93% < 60%, zöldfelület 1200 m2 56%
Relatív viszonyítási pont épület előtti járdaszint
Épület körüli járda :± 0,00 m
fszt-i padlóvonal :+ 0,45 m, +0,40 m, +0,38 m
eresz magasság :+3,69,
gerinc magasság :+7,90
tereplejtés kevesebb mint 10%,
védendő kivágandó fa nincs
Építménymagasság: 4,085 m, külön tervlapon
Tűzrendészet: tűzvédelmi leírásban.
Az épület külső homlokzata a tervezett átalakítás után változatlan marad. A tervezett belső átalakítások folyamán 2 db fő falba és 2db válaszfalba történik ajtóelhelyezés, 2db ajtó nyílás befalazása és gipszkarton válaszfalak építése történik. A fő falakon történő munkavégzést csak a Statikus engedélye által megadott módon lehet elvégezni. Tervezett állapotban a helységek funkciói a mellékelt építészeti tervlap szerinti.

Vízszerelés:
A házat ellátó hideg víz betáp vezeték felújítandó:
A beépített vizes berendezések az épületre vonatkozóan:
WC öblítő tartállyal: 7db
Mosdó: 5db
Zuhanyzó: 2db
Mosogató: 1db
A bővítés, felújítás miatt többlet víz- és szennyvíz mennyiség keletkezik.
Az épület átalakításából adódó vízfogyasztást és szennyvíz kibocsátást az MI-10-158-1 számú Víznormák műszaki irányelv szerint értékkel számolva, valamint az építész tervezőktől kapott létszám adatok alapján a következőképp alakul:
Csúcsfogyasztás: Vmax=0,56 l/s = 2,01m3/h
Melegvíz felhasználás: Vhmv= 60 l/nap/fő
Tervezett állapotban kialakításra kerül egy mozgáskorlátozott WC és egy női mosdó.
A tervezett vízhálózat anyaga: műanyag ötrétegű oxigén diffúziómentes csővezeték, amit fal és padlóhoronyban vezetünk.
A használati meleg vizet elektromos bojlerrel termeljük. A rendszer részletes leírását a kiviteli tervek tartalmazzák. A HMV vezetéket min. 13mm vastag szigetelő csőhéjban kell fektetni.
A hideg és melegíz rendszert a kivitelezés végén nyomáspróbázni kell, az előírt próbanyomás értéke püz x1,5 / 24 óra időtartam, amiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A vízhálózatot kivitelezés után fertőtleníteni kell, az ANTSZ előírása szerint. A használatba vételhez negatív vízminta szükséges.
Kivitelezéskor betartandó szabályok:
A padlóban-falban szerelt vízvezeték anyaga 5 rétegű oxigéndiffúzió-mentes műanyag cső 13mm vtg. szigetelő csőhéjban szerelve. A vízvezeték felszállók anyaga 5 rétegű oxigéndiffúzió-mentes műanyag cső 13mm vtg. szigetelő csőhéjban szerelve. A víz gerinc vezetékek anyaga horganyzott acél vezeték menetes kötésekkel szerelve.
A hideg és melegvíz rendszert a kivitelezés végén nyomáspróbázni kell, az előírt próbanyomás értéke püz x1,5 / 24 óra időtartam, amiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A vízhálózatot kivitelezés után fertőtleníteni kell, az ANTSZ előírása szerint.

Csatorna szerelés:
Az épület meglévő szennyvíz bekötéssel rendelkezik. Az újonnan épített vizesblokk szennyvíz vezetékét rá kell kötni a meglévő szennyvíz hálózatra.
A szereléshez felhasznált csővezeték anyaga épületen kívül KG-Pvc, épületen belül KA-Pvc, tokos gumigyűrűs csatlakozással. Padlóban, aljzatban ragasztott kötést kialakítani tilos. Minden belső csatornavezetéket min. 1%-os lejtéssel kell megszerelni. Az épületből való kiállásnál tisztítóaknát kell beszerelni.
Minden szerelés során felhasznált anyagot, berendezést a gyártó szerelési utasításai alapján kell megszerelni, beépíteni, azoktól eltérni csak gyártói hozzájáruló nyilatkozat birtokában szabad. A csatornahálózatot sikeres vízzárósági próba és tömörségi próba után lehet használni, a vizsgálatokat az érvényben lévő szabványok szerint kell elvégezni.
A csapadékvíz a zöldterületen szikkasztással kerül elvezetésre.

Fűtés meglévő állapot
Meglévő állapot szerint a gázvezeték telekhatár mellett feláll, és csatlakozik meglévő-megmaradó gáznyomáscsökkentőhöz (KHS-2-3,5 AS) és egy meglévő-megmaradó gázmérőhöz (Típus:G-4; Vn=6m3/h). A mért vezeték anyagváltás (1"/a-D32/Pe), földben vezetve halad tovább az épület faláig, ahol feláll és ismét anyag váltás után (D32/Pe-1"/a) 5/4"/a vezetékkel halad tovább az épület oldalfalán szabadon szerelve. A mért vezeték a 09 Öltöző helyiségben kettéágazik, az egyik ág tovább halad a 014 Előtér helyiségbe ahol leköt egy meglévő gázkonvektort (Típus:FÉG GF25 F; Qn=2,5kW; q=0,32m3/h), majd tovább halad a 015 Előtér helyiségbe ahol leköt egy meglévő gázkonvektort (Típus:FÉG F8 12; Q=5,8kW; q=0,8m3/h). A másik tovább halad 018 Idősek klubja foglalkoztató helyiségbe és leköt 2db meglévő gázkonvektort (Típus:Lapmart LB 50; Q=6,0kW; q=0,76m3/h). Majd tovább halad a 020 Családsegítő gyermekjóléti helyiségbe és leköt egy meglévő gázkonvektort (Típus:FÉG F8 12; Q=5,80kW; q=0,8m3/h). A gázvezeték a 021 Teakonyhában leköt egy meglévő gázkonvektort (Típus:FÉG F8 12; Q=5,8kW; q=0,8m3/h) és egy meglévő gáztűzhelyt (Típus:Zanussi 4 égős gáztűzhely; Q=10kW; q=1,1m3/h).

Fűtés tervezett állapot
Tervezett állapotban a meglévő gázkonvektorok bontását követően a helyiségekbe radiátorok kerülnek beszerelésre, melyeket szabadon szerelt acél vezetékkel fogunk összekötni a hőt termelő gázkazánnal. A radiátorokat fel kell szerelni termosztatikus radiátorszelepekkel. A gázkazán egy kondenzációs berendezés amely a 008 Raktár helyiségből kialakított kazánházba lesz felszerelve. A gázkazán zárt égésterű, füstgáz elvezetése és égési levegő bevezetése oldalfalon keresztül fog történni. A kazán gázellátása az épület mellett felálló gázvezetékről fog történni melyre tervezett rákötéssel csatlakozunk, és az épület oldalfalán szabadon szerelve halad a 008 Kazánház helyiségig, ahol beáll az épületbe és leköti a tervezett gázkazánt.
Az épület hőszükséglete: Qfűt=14,65 kW.
A fűtési vezetékhálózatot acél csőből kell megszerelni. A leágazásokat hegesztett kötésekkel kell kialakítani. A rendszer nyomása 1,5 bar alapnyomású kell, legyen, de figyelembe kell venni a kazán gyártójának a beüzemelési utasítását. Kivitelezés után a fűtési hálózatot nyomás próbázni kell, az előírt próbanyomás értéke min. 4 bar/24 óra időtartam, amiről jegyzőkönyvet kell készíteni. Nyomáspróba után a teljes hálózatot át kell mostani, majd lágyvízzel feltölteni. A szerelés során minden felhasznált anyagot, berendezést a gyártó szerelési utasításai alapján kell megszerelni, beépíteni, azoktól eltérni csak gyártói hozzájáruló nyilatkozat birtokában szabad.

Elektromos szerelés
A létesítmény energiaellátása biztosított az utcai közműhálózatról.
A szociális központ Dél-Keleti részén található meglévő állapotban szolgálati lakásként funkcionált épületrész elektromos hálózata teljesen fel lesz újítva. A meglévő vezetékek, védőcsövek és elektromos kapcsolók, dugaljak elbontásra kerülnek.
Tervezett állapotban, falhoronyban Mü II. védőcsőben kerül elhelyezésre az új elektromos kábelezés.
Világítás:
Az épületben egyedi lámpatestek kerülnek felszerelésre, falra, mennyezetre szerelve.
A közlekedők világítása mennyezeti kompakt világítás.
A mellékhelyiségek világítása opálbúrás kompakt izzós.
A létesítmény belső tereinek tervezett megvilágítási szintje MSZ 12464 szabvány szerint:
Interjúszoba 300 lux
Iroda 300 lux
Váró 100 lux
Közlekedő 100 lux
Az épületet ellátó fogyasztásmérő hálózat átalakításra kerül, a napelemes rendszer beépítése és a belső hálózat átalakítása miatt.

Napelemes rendszer:
Az épület Dél-Keleti oldali tetőfelületére 8,0 kW teljesítményű napelemes rendszer kerül telepítésre. A DC oldali tűzvédelmi lekapcsolás céljából a DC kábelek belépési pontjánál egy távműködtetésű tűzvédelmi kapcsolót kell elhelyezni.
A Kerti tároló helységben kerül elhelyezésre a DC/AC inverter, itt kell elhelyezni a DC oldali túlfeszültség védelmet, és a DC oldali biztosítékokat is.
Az inverter részére az AC oldali lekapcsolást is biztosítani kell, AC oldal lekapcsolása esetén a DC oldali tűzvédelmi lekapcsolás is kapcsolódjon le.

A létesítményre vonatkozó előírások:
A villamos terv az alábbi szabványok és előírások figyelembevételével készült, melyeket kivitelezéskor szigorúan be kell tartani:
MSZ 2364, MSZ HD 60364, MSZ 12464 szabvány, 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet a villámvédelemről, és a tűzvédelemről, munka törvénykönyv 1993/XCIII/XI. 3. rendelet a munkavédelemről, valamint a normatív villámvédelem alkalmazásáról szóló MSZ EN 62305-1-4:2006 szabvány előírásai.
A műszaki átadás-átvétel feltétele a szükséges mérések: érintésvédelem, szigetelési ellenállás, földelési ellenállás, általános megvilágítás elvégzése, hiteles jegyzőkönyvben rögzítve, rajzok, tűzvédelmi szabványossági jkv., és minden berendezés telepítési rajza, magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítása.
A részletes előírásokat és kidolgozott megoldásokat a kiviteli terv tartalmazza.

Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/11/06 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/07/01 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 29249069
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth u. 26.
Város: Püspökladány
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4150
Ország: HU
E-mail: info@pl-varosuzemelteto.hu
Telefon: +36 54451066
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 54450539
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/04/24 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Szerződő felek a közöttük 2017. november 3. napján létrejött Vállalkozási szerződés III.9 pontját az alábbiak szerint módosították:
Eredeti tartalom:
„(…)
A ”Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című pályázat keretében TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00033 azonosítószámú projekt szerinti támogatás a következők figyelembevételével kerül elszámolásra:
- A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig a Szerződés Elfogadott Végösszegéből és a Szerződéses Árból 27.889.769 Ft + 7.530.238 Ft ÁFA, azaz huszonhétmillió-nyolcszáznyolcvankilencezer-hétszázhatvankilenc forint + hétmillió-ötszázharmincezer-kétszázharmincnyolc forint ÁFA összeg támogatásból
- 1.359.300 Ft + 367.011 Ft ÁFA, azaz egymillió-háromszázötvenkilencezer-háromszáz forint + háromszázhatvanhétezer-tizenegy forint ÁFA összeg pedig pályázati tartalékkeretből
kerül finanszírozásra. „
Jelen szerződésmódosítás során módosított tartalom:
„(…)
A ”Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című pályázat keretében TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00033 azonosítószámú projekt szerinti támogatás a következők figyelembevételével kerül elszámolásra:
- A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig a Szerződés Elfogadott Végösszegéből és a Szerződéses Árból 27.223.800 Ft + 7.350.426 Ft ÁFA, azaz huszonhétmillió-nyolcszáznyolcvankilencezer-hétszázhatvankilenc forint + hétmillió-ötszázharmincezer-kétszázharmincnyolc forint ÁFA összeg támogatásból
- 1.359.300 Ft + 367.011 Ft ÁFA, azaz egymillió-háromszázötvenkilencezer-háromszáz forint + áfa összeg háromszázhatvanhétezer-tizenegy forint ÁFA összeg pedig pályázati tartalékkeretből
- 665.969 Ft + 179.819 Ft ÁFA, azaz hatszázhatvanötezer-kilencszázhatvankilenc forint + százhetvenkilencezer-nyolcszáztizenkilenc forint ÁFA összeg pedig önerőből
kerül finanszírozásra. „
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Vállalkozói díjban módosítás nem történt, kizárólag a ”Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című pályázat keretében TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00033 azonosítószámú projekt szerinti támogatás elszámolásának tartalmában történt változtatás. A Közreműködő Szervezet bizonyos, jelen szerződésmódosítás mellékleteiben részletezett munkanemek vonatkozásában jelezte, hogy azok nem elszámolható költségek a projekt vonatkozásában.
A nem támogatott tételek értékével a támogatás szempontjából elszámolható költségek 665.969 Ft + 179.819 Ft ÁFA, azaz hatszázhatvanötezer-kilencszázhatvankilenc forint + százhetvenkilencezer-nyolcszáztizenkilenc forint ÁFA összeggel csökkentésre kerültek, mely összeget Megrendelő önerőből biztosítja.
A Vállalkozási szerződésmódosítás nem lényeges. Ennek a konkrét, a jelen szerződés módosítást érintő indokai az alábbiak:
- A szerződésmódosítás olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét nem tették volna lehetővé.
Jelen szerződésmódosítás kizárólag a Vállalkozói díj finanszírozásának a módját érintette: a támogatás szempontjából elszámolható költségek 665.969 Ft + 179.819 Ft ÁFA, azaz hatszázhatvanötezer-kilencszázhatvankilenc forint + százhetvenkilencezer-nyolcszáztizenkilenc forint ÁFA összeggel csökkentésre kerültek, mely összeget Megrendelő önerőből biztosítja.
A közbeszerzési eljárásban bármely ajánlattevő is lett volna a nyertes ajánlattevő, ugyanezzel a helyzettel kellett volna szembesülnie, mint a Vállalkozónak, erre tekintettel a piaci verseny korlátozásának, megsértésének a lehetősége nem állapítható meg, a sérelemnek még az elvi lehetősége is kizárt.
- A módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg: a szerződésben foglalt eredeti vállalkozási díjat a szerződésmódosítás nem változtatja meg.
- A vállalkozási szerződés módosítása a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjesztette ki, a módosítás egyáltalán nem érintette a vállalkozási szerződés tárgyát, az változatlan tartalmú maradt.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 29249069 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 29249069 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Szerződő felek a vállalkozási szerződést 2018. február 16. napján már módosították. A Szerződésmódosításról a tájékoztató a Közbeszerzési Értesítő 2018. március 10-i számában 3158/2018 szám alatt jelent meg.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben