Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/110
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.11.
Iktatószám:9607/2018
CPV Kód:43315000-4
Ajánlatkérő:Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15427
Postai cím: Fényes Elek utca 7-13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kleithal Mariann
Telefon: +36 18199171
E-mail: kozbeszerzes@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kozut.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Aszfalttömörítő gépek beszerzése (1,5T vibro és nagy hengerek)
Hivatkozási szám: KF-2018/0000452
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:43315000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi keretszerződés aszfalttömörítő gépek (1,5T vibro és nagy hengerek) beszerzésére
1. rész: 25 db vibrációs henger beszerzése
2. rész: 9 db tandem úthenger beszerzése

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/05 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 6068 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 076 - 168879
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/14 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A következő helyett:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évbenösszesen legalább az.
1. rész tekintetében 18 db, a közbeszerzés tárgya szerinti vibrációs henger forgalmazására, szállításáravonatkozó, szerződésszerűn teljesített referenciával. Az előírt minimumkövetelmény több szerződésbemutatásával is teljesíthető.
2. rész tekintetében 6 db, a közbeszerzés tárgya szerinti tandem úthenger forgalmazására, szállítására vonatkozó, szerződésszerűn teljesített referenciával. Az előírt minimumkövetelmény több szerződésbemutatásával is teljesíthető.
Helyesen:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évbenösszesen legalább az.
1. rész tekintetében 18 db, a közbeszerzés tárgya szerinti vibrációs henger forgalmazására, szállítására vonatkozó, szerződésszerűn teljesített referenciával.
2. rész tekintetében 6 db, a közbeszerzés tárgya szerinti (9.000 - 11.000 kg üzemi tömegű tandem úthenger) forgalmazására, szállítására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával.
Az előírt minimumkövetelmény több szerződésbemutatásával is teljesíthető.
Az előírt minimumkövetelmény több szerződésbemutatásával is teljesíthető.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2018/05/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/06/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
25 db vibrációs henger beszerzése A szállítandó eszköz feladata a hideg- és melegaszfalttal végzett kátyúzásimunkák során a kátyúzó anyag betömörítése a kátyúba.
Általános követelmények:
A gépnek gyári kivitelű, új, sérülésmentes, hibátlan állapotúnak kell lennie.
A gép saját motoros, két hengeres, statikus és vibrációs hengerlésre is alkalmas kivitelű legyen.
A gép rendelkezzen a 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendeletben előírt EK megfelelőségi nyilatkozattal, valamintrendelkezzen CE jelöléssel.
A vibrációs henger rendelkezzen magyar nyelvű kezelési-karbantartási utasítással.
Az ajánlattevő díjmentesen vállalja a gépek beüzemelését az ajánlatkérő által megadott szállítási helyeken.
Az ajánlattevő díjmentesen vállalja 2 fő kezelő betanítását a szállítási helyszíneken, minden helyszínen min 2,max. 6 órás időtartamban.
Műszaki követelmények:
- működtetése: belsőégésű motorral,
- teljesítménye: min. 11,5 KW / 15,6 LE,
- hengerpalást szélessége: min.850 mm,
- hengerpalást átmérője: min. 600 mm,
- teljes hossz: max. 2 300 mm,
- teljes szélesség: max. 900 mm,
- üzemi tömeg: max. 1 600 kg,
- centrifugális erő palástonként: min. 16 kN,
- víztartály térfogata: min. 70 l,
- felület bedolgozási teljesítmény: min.8000 m2/óra,
- egyoldalú, eltolt palást felfüggesztés: min. 56 mm.
További műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kiadott műszaki leírás tartalmazza.
Helyesen:
25 db vibrációs henger beszerzése A szállítandó eszköz feladata a hideg- és melegaszfalttal végzett kátyúzási munkák során a kátyúzó anyag betömörítése a kátyúba.
Általános követelmények:
A gépnek gyári kivitelű, új, sérülésmentes, hibátlan állapotúnak kell lennie.
A gép saját motoros, két hengeres, statikus és vibrációs hengerlésre is alkalmas kivitelű legyen.
A gép rendelkezzen a 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendeletben előírt EK megfelelőségi nyilatkozattal, valamint rendelkezzen CE jelöléssel.
A vibrációs henger rendelkezzen magyar nyelvű kezelési-karbantartási utasítással.
Az ajánlattevő díjmentesen vállalja a gépek beüzemelését az ajánlatkérő által megadott szállítási helyeken.
Az ajánlattevő díjmentesen vállalja 2 fő kezelő betanítását a szállítási helyszíneken, minden helyszínen min 2,max. 6 órás időtartamban.
Műszaki követelmények:
- működtetése: belsőégésű motorral,
- teljesítménye: min. 11,5 KW / 15,6 LE,
- hengerpalást szélessége: min.800 mm,
- hengerpalást átmérője: min. 580 mm,
- teljes hossz: max. 2 300 mm,
- teljes szélesség: max. 900 mm,
- üzemi tömeg: max. 1 600 kg,
- centrifugális erő palástonként: min. 16 kN,
- víztartály térfogata: min. 70 l,
- felület bedolgozási teljesítmény: min.8000 m2/óra,
- hagyományos kétoldali palást felfüggesztés: fokozatmentes eltolás min. 0 - 50 mm között
További műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kiadott műszaki leírás tartalmazza.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
A következő helyett:
Dátum: 2018/07/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/08/21 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 2018/05/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/06/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatásban illetve az előzetes vitarendezési kérelemre adott ajánlatkérői válaszra való tekintettel módosítja az ajánlati felhívást, a dokumentációt és a műszaki leírást.
Ajánlatkérő 2018. május 19. napján 2018/S 095-215935. számon korrigendumot tett közzé, melyben az ajánlattételi határidőt 2018. június 6. napján 11.00 órában határozta meg.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ