Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/109
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.08.
Iktatószám:9629/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Fővárosi Törvényszék
Teljesítés helye:1055 Budapest, Markó utca 27.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Gyenes Bau Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Törvényszék
Nemzeti azonosítószám: AK02438
Postai cím: Markó utca 27.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Veress Tibor
Telefon: +36 13546520
E-mail: veresst@fovarosit.birosag.hu
Fax: +36 13546860
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fovarositorvenyszek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fovarositorvenyszek.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „A Fővárosi Törvényszék 1055 Budapest, Markó utca 27. szám alatti épülete Bihari utcai kapu és az Alkotmány utcai kapu között elhelyezkedő épületrész földszintjének részleges rekonstrukciója, I. ütem”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„A Fővárosi Törvényszék 1055 Budapest, Markó utca 27. szám alatti épülete Bihari utcai kapu és az Alkotmány utcai kapu között elhelyezkedő épületrész földszintjének részleges rekonstrukciója, I. ütem”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45262520-2
További tárgyak:45410000-4
45324000-4
45421146-9
45442100-8
45430000-0
45350000-5
45332200-5
45310000-3
39110000-6
39121000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1055 Budapest, Markó utca 27.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Fővárosi Törvényszék 1055 Budapest, Markó utca 27. szám alatti épülete a Bihari utcai kapu és az Alkotmány utcai kapu között elhelyezkedő épületrész földszintjének részleges rekonstrukciója I. ütem, ennek keretében új tárgyalótermek kialakítása és a kiszolgáló helyiségek felújítása, átalakítása építészeti, gépészeti, elektromos munkái kivitelezése 347 m2 nettó alapterületen, valamint a felújítással érintett helyiségek bútorozása az ajánlati dokumentáció részét képező műszaki leírásban részletesen meghatározottak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/02/22 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/05/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
3496 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/02/22 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Gyenes Bau Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Káposztásföld utca 28.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1239
Ország: HU
E-mail: info@gyenesbau.hu
Telefon: +36203464845
Internetcím(ek): (URL) www.gyenesbau.hu
Fax: +3612834949
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 80594060
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45262520-2
További tárgyak:45410000-4
45421100-5
45324000-4
45421146-9
45442100-8
45430000-0
45350000-5
45332200-5
45310000-3
39110000-6
39121000-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1055 Budapest, Markó utca 27.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Fővárosi Törvényszék 1055 Budapest, Markó utca 27. szám alatti épülete a Bihari utcai kapu és az Alkotmány utcai kapu között elhelyezkedő épületrész földszintjének részleges rekonstrukciója I. ütem, ennek keretében új tárgyalótermek kialakítása és a kiszolgáló helyiségek felújítása, átalakítása építészeti, gépészeti, elektromos munkái kivitelezése 347 m2 nettó alapterületen, valamint a felújítással érintett helyiségek bútorozása az ajánlati dokumentáció részét képező műszaki leírásban részletesen meghatározottak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/02/22 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/05/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 82418575
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Gyenes Bau Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Káposztásföld utca 28.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1239
Ország: HU
E-mail: info@gyenesbau.hu
Telefon: +36203464845
Internetcím(ek): (URL) www.gyenesbau.hu
Fax: +3612834949
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/05/24 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a szerződésmódosítás 2.1. pontja szerinti, az 1. számú mellékletben részletezett pótmunkák megrendelése folytán a Szerződés IV.1. pontjában kikötött vállalkozói díj 1.824.515,- (Egymillió-nyolcszázhuszonnégyezer-ötszáztizenöt) Ft. + 27% áfa összeggel emelkedik, amely 2,322%-os mértékű díjemelkedést jelent.
2. A Szerződés X.1. pontjának első bekezdésében kikötött teljesítési biztosíték 1.608.158,- Ft. (azaz Egymillió-hatszáznyolcezer-egyszázötvennyolc forint) összegre változik.
3. A Szerződés X.2. pontjának első bekezdésében kikötött jótállási biztosíték 1.608.158,- Ft. (azaz Egymillió-hatszáznyolcezer-egyszázötvennyolc forint) összegre változik.
4. A Szerződés kiegészül az építési beruházáshoz kapcsolódóan pótmunkaként megrendelt feladatok műszaki tartalmát rögzítő 9. számú melléklettel, amely jelen szerződésmódosítás 1. számú melléklete.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A kivitelezés során - a kiviteli tervekben szereplő munkákkal műszakilag összefüggő, de a Szerződés alapját képező tervekben nem szereplő - alábbi pótmunkák elvégzése vált szükségessé:
A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00003 kódszámú „Elektronikus megoldás az eltérő földrajzi helyszíneken történő közigazgatási ügyintézés munkaszervezésének és kommunikációjának fejlesztésére” projekt megvalósítása érdekében, annak keretén belül a Szerződés alapján elvégzendő felújítási munkákkal érintett öt darab tárgyalótermet is alkalmassá kell tenni video- és hangrögzítő rendszer befogadására. Mivel a videorendszer befogadására alkalmas védőcsövezés beépítése utólag már csak magas költséggel járó, véséssel és bontással elvégezhető előkészítő munkákkal valósítható meg, ezért a Szerződés tárgyát képező földszint 3., 6., 7., 8. és 9. számú tárgyalóteremben ezeket a munkákat műszaki- és gazdaságossági szempontból is a Szerződésben megrendelt munkákkal egyidejűleg célszerű elvégezni.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 80594060 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 82418575 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Szerződő Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontja alapján módosítják, jelen szerződésmódosítás a szerződés értékének változásával jár. Az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 15 %-át, az ellenérték növekedés - opciós tételek változatlanságával is kalkulálva - 2,264%-os mértékű. A szerződés általános jellegét jelen módosítás nem változtatja meg, ahhoz illeszkedik, az eredeti szerződés tárgyának megfelelően.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben