Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/111
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.12.
Iktatószám:9631/2018
CPV Kód:79713000-5
Ajánlatkérő:NIF Zrt.
Teljesítés helye:HU1, HU12, HU322
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Nemzetközi Testőr Biztonságszolgálati Kft.;Szentinel Vagyonvédelmi, Biztonság-Technikai Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Misurák Ervin
Telefon: +36 18025769
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Területbiztosítási feladatok ellátása, megbízási szerződés keretében az M4 autópálya Abony-Fegyvernek(96+055-125+000 km sz.) közötti szakasz (új Tisza-híddal) munkaterületeinek őrzése, vagyonvédelme.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79713000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Területbiztosítási feladatok ellátása, megbízási szerződés keretében az M4 autópálya Abony-Fegyvernek(96+055-125+000 km sz.) közötti szakasz (új Tisza-híddal) munkaterületeinek őrzése, vagyonvédelme.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79715000-9
További tárgyak:79710000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU120, HU322 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Pest megye és Jász-Nagykun-Szolnok megye.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A feladat rövid leírása, meghatározása és a tervezett mennyiségek megadása:
Területbiztosítási feladatok ellátása, megbízási szerződés keretében az M4 autópálya Abony-Fegyvernek(96+055-125+000 km sz.) közötti szakasz (új Tisza-híddal) munkaterületeinek őrzése, vagyonvédelme.
Az ajánlatkérő az „M4 autópálya Abony-Fegyvernek új Tisza-híddal (kivitelezés)” című projekt Abony-Fegyvernek (96+055-125+000 km sz.) közötti szakasz új Tisza-híddal munkaterületek őrzés-védelmére ésvagyonvédelmére vagyonőrséget vezényel.
Feladat a kijelölt területen a Megbízóként szerződő ajánlatkérő által meghatározott vagyontárgyak és egyébértékek őrzése, vagyonvédelme, a jogsértő cselekmények és egyéb rendkívüli események lehetőség szerintielhárítása, bekövetkezés esetén azonnali intézkedések végrehajtása, a helyszín és a rend biztosítása,jelentéskészítés.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2016/03/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 100 - 178385

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4500010763 Rész száma: Elnevezés: Területbiztosítási feladatok ellátása, megbízási szerződés keretében az M4 autópálya Abony-Fegyvernek(96+055-125+000 km sz.) közötti szakasz (új Tisza-híddal) munkaterületeinek őrzése, vagyonvédelme
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2016/04/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Nemzetközi Testőr Biztonságszolgálati Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erzsébet krt. 28. I/2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1073
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Szentinel Vagyonvédelmi, Biztonság-Technikai Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 152-156.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 7 297 650 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/06 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79713000-5
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU12, HU322 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Pest megye és Jász-Nagykun-Szolnok megye.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A feladat rövid leírása, meghatározása és a tervezett mennyiségek megadása:
Területbiztosítási feladatok ellátása, megbízási szerződés keretében az M4 autópálya Abony-Fegyvernek(96+055-125+000 km sz.) közötti szakasz (új Tisza-híddal) munkaterületeinek őrzése, vagyonvédelme.
Az ajánlatkérő az „M4 autópálya Abony-Fegyvernek új Tisza-híddal (kivitelezés)” című projekt Abony-Fegyvernek (96+055-125+000 km sz.) közötti szakasz új Tisza-híddal munkaterületek őrzés-védelmére és vagyonvédelmére vagyonőrséget vezényel.
Feladat a kijelölt területen a Megbízóként szerződő ajánlatkérő által meghatározott vagyontárgyak és egyébértékek őrzése, vagyonvédelme, a jogsértő cselekmények és egyéb rendkívüli események lehetőség szerinti elhárítása, bekövetkezés esetén azonnali intézkedések végrehajtása, a helyszín és a rend biztosítása,jelentéskészítés.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2016/03/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 7 297 650
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Nemzetközi Testőr Biztonságszolgálati Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erzsébet krt. 28. I/2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1073
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Szentinel Vagyonvédelmi, Biztonság-Technikai Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 152-156.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Megbízott 2017. december 20-án kelt levelével kezdeményezte a szerződés módosítását. A szerződésmódosítás jogalapjaként költségeinek előre nem látható és jelentős mértékű megnövekedését jelölte meg, melyet a szerződés megkötését követően elfogadott 430/2016 (XII.15.) Kormányrendelet által előírt garantált bérminimum emelkedés okozott. Kérelmében előadta, hogy a garantált bérminimum összege a 2018. január 1-jével a szerződéskötéskori érték 131,75 %-ára emelkedett, amely körülményre tekintettel, az általa csatolt árkalkuláció alapján kérte, hogy a megbízási díja nettó 7.297.650,- Ft + ÁFA/hónap összegről nettó 9.179.590,- Ft + ÁFA/hónap összegre kerüljön megemelésre.
Megbízó a szerződésmódosítási kérelmet megvizsgálva azt összegszerűségében nem találta megalapozottnak. Megbízó álláspontja szerint a Szerződéses Feltételek 8. és 10.4. pontjaira tekintettel Megbízottnak számolnia kellett az humánerőforrás költségeinek természetes mértékű növekedésével, így arra Megbízott nem támaszthat igényt, abban azonban egyetért Megbízottal, hogy ilyen mértékű költségnövekedés a felek részéről nem volt előrelátható, azzal a szerződés megkötésének időpontjában a felek nem számolhattak.
A fent írtakra tekintettel Megbízó tájékoztatta Megbízottat, hogy a szerződésmódosítás alapjaként a költségnövekmény előrelátható mértéket meghaladó részét tudja elfogadni, így csak arra lát módot, hogy a megbízási díjat a Megbízott kérelmétől eltérően nettó 7.890.045,- Ft + ÁFA/hónap összegre növeljék. Megbízott 2018. március 6. napján nyilatkozott, hogy a Megbízó javaslatát elfogadja.
Szerződő felek a fent írtak szerint a Megbízott megbízási díját összesen nettó 592.395,- Ft + ÁFA/hó összeggel kívánják megemelni, a humánerőforrás költségeinek előre nem látható és a szerződésben Megbízott kockázataként beárazott mértéket meghaladó emelkedésére tekintettel.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Tekintettel arra, hogy a Szerződés módosításának értéke nem éri el sem az eredeti szerződés értékének 10 %-át, sem az uniós értékhatárt, továbbá a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, a szerződés módosítása megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglalt követelményeknek.
Fentiek alapján Szerződő Felek a szerződésmódosítást a Kbt. 141. § (2) bekezdésére hivatkozással kívánják módosítani.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 7 297 650 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 7 890 045 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben