Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/112
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.13.
Iktatószám:9633/2018
CPV Kód:34928480-6
Ajánlatkérő:NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István ügyvezető igazgató
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.nfp.hu
 
Hivatalos név: Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
Nemzeti azonosítószám: AK10025
Postai cím: Városgazda sor 1.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6728
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Lukács Attila, szakmai vezető
Telefon: +36 62777270
E-mail: kehop321@szkht.hu
Fax: +36 62777271
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.dhgt.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Adás-vételi szerződés keretében a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges hulladékgyűjtő edények beszerzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34928480-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adás-vételi szerződés keretében a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges hulladékgyűjtő edények beszerzése.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/07 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 6027 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 075 - 166613
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
A 339/2014. (XII. 19.) Kormányrendeletben az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatai között nevesítésre került többek között a 2014-2020 programozási időszakban a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott hulladékgazdálkodási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolításáról való gondoskodás.
Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás tárgya: a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre”, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15 KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú hulladékgazdálkodási projekt (továbbiakban: Projekt) keretében a projekt megvalósulásához szükséges alábbi hulladékgyűjtő edények beszerzése az alábbi mennyiségben:
Tétel Megnevezés Mennyiség Menny.egység
KONTÉNEREK
1. Egyéb konténer 1, Újrahasználati konténer (20' lábas, oldalról nyitható, zárt konténer) 32 db
2. Egyéb konténer 2, 10 m3-es nyitott, görgős konténer 2 db
3. Egyéb konténer 3: 12 m3-es nyitott, görgős konténer 1 db
4. Egyéb konténer 4, 36 m3-es nyitott, görgős konténer 12 db
5. Egyéb konténer 4: 36 m3-es nyitott, görgős konténer 2 db
6. Egyéb konténer 5: Nyitott, szimmetrikus 4 m3-es konténer 1 db
7. Egyéb konténer 6, 4 m3-es szimmetrikus zárt gj. által üríthető (önűrítős) 4 db
8. Egyéb konténer 7, veszélyes hulladékgyűjtő konténer (20' lábas, oldalról nyitható, zárt konténer) 1 db
ELKÜLÖNÍTETT GYŰJTÉSHEZ KUKÁK
9. 120 literes kerekes hulladékgyűjtő edény MSZ EN 840-1 52 045 db
10. 240 literes kerekes hulladékgyűjtő edény MSZ EN 840-1 1 544 db
11. 1100 literes kerekes, műanyag, billenő fedelű szelektív hulladékgyűjtő konténer MSZ EN 840-3 1 378 db
EGYÉB EDÉNYZET
12. 300 literes műanyag házi komposztáló edény 3 120 db
13. Egyéb edényzet 1, 600 l-es zárható műanyag edény 2 db
14. Egyéb edényzet 4, 200 l-es patentzáras műanyag hordó 3 db
15. Egyéb edényzet 5, 200 l-es betöltő nyílással rendelkező fém hordó 2 db
16. Egyéb edényzet 6, 30 l-es műanyag csavaros tetejű hordó 27 db
Ajánlatkérő új (nem használt, nem felújított) eszközöket kíván jelen eljárás keretében beszerezni.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia az eszközök helyszínre szállítását.
A szerződés tárgyát képező eszközökkel kapcsolatos műszaki elvárásokat és paramétereket, valamint a nyertes ajánlattevő feladatait és a szerződéses feltételeket részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.
Amennyiben az ajánlati dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, típusú, eredetű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást tartalmaz, úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdés alapján.
Helyesen:
A 339/2014. (XII. 19.) Kormányrendeletben az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatai között nevesítésre került többek között a 2014-2020 programozási időszakban a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott hulladékgazdálkodási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolításáról való gondoskodás.
Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás tárgya: a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre”, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15 KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú hulladékgazdálkodási projekt (továbbiakban: Projekt) keretében a projekt megvalósulásához szükséges alábbi hulladékgyűjtő edények beszerzése az alábbi mennyiségben:
Tétel Megnevezés Mennyiség Menny.egység
KONTÉNEREK
1. Egyéb konténer 1, Újrahasználati konténer (20' lábas, oldalról nyitható, zárt konténer) 32 db
2. Egyéb konténer 2, 10 m3-es nyitott, görgős konténer 2 db
3. Egyéb konténer 3: 12 m3-es nyitott, görgős konténer 1 db
4. Egyéb konténer 4, 36 m3-es nyitott, görgős konténer 12 db
5. Egyéb konténer 4: 36 m3-es nyitott, görgős konténer 2 db
6. Egyéb konténer 5: Nyitott, szimmetrikus 4 m3-es konténer 1 db
7. Egyéb konténer 6, 4 m3-es szimmetrikus zárt gj. által üríthető (önűrítős) 4 db
8. Egyéb konténer 7, veszélyes hulladékgyűjtő konténer (20' lábas, oldalról nyitható, zárt konténer) 1 db
ELKÜLÖNÍTETT GYŰJTÉSHEZ KUKÁK
9. 120 literes kerekes hulladékgyűjtő edény MSZ EN 840-1 52 045 db
10. 240 literes kerekes hulladékgyűjtő edény MSZ EN 840-1 1 544 db
11. 1100 literes kerekes, műanyag, billenő fedelű szelektív hulladékgyűjtő konténer MSZ EN 840-3 1 378 db
EGYÉB EDÉNYZET
12. 300 literes műanyag házi komposztáló edény 3 120 db
13. Egyéb edényzet 1, 600 l-es zárható műanyag edény 2 db
14. Egyéb edényzet 4, 200 l-es patentzáras műanyag hordó 3 db
15. Egyéb edényzet 5, 200 l-es betöltő nyílással rendelkező fém hordó 2 db
16. Egyéb edényzet 6, 26 l-es műanyag csavaros tetejű hordó 27 db
Ajánlatkérő új (nem használt, nem felújított) eszközöket kíván jelen eljárás keretében beszerezni.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia az eszközök helyszínre szállítását.
A szerződés tárgyát képező eszközökkel kapcsolatos műszaki elvárásokat és paramétereket, valamint a nyertes ajánlattevő feladatait és a szerződéses feltételeket részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.
Amennyiben az ajánlati dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, típusú, eredetű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást tartalmaz, úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdés alapján.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Értékelési szempontok
A következő helyett:
2. Minőségi vállalások - 40
Helyesen:
2. Minőségi vállalások - 30
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
A következő helyett:
M/2. Az ajánlattevő alkalmatlan, ha a megajánlott termékek nem rendelkeznek az adott termékre vonatkoztatható tanúsítvánnyal, leírásoknak, szabványoknak való megfeleléssel az alábbiak szerint:
M/2.1) a 9-10 tétel tekintetében: MSZ EN 840-1 és MSZ EN 840-5 és MSZ EN 840-6 és RAL-GZ 951/1; (2 kerekes műanyag gyűjtőedények tekintetében)
a 11 tétel tekintetében: MSZ EN 840-3 és MSZ EN 840-5 és MSZ EN 840-6 és RAL-GZ 951/1; (4 kerekes billenő fedeles műanyag gyűjtőedények tekintetében)
a 1,3,6-8 tétel tekintetében DIN 30720 (fém konténerek tekintetében)
a 2, 4-5 tétel tekintetében DIN 30722 (fém konténerek tekintetében)
a 12. tétel tekintetében ZEK 01.4-08 (PAH) (300 literes komposztáló tekintetében)
európai szabványnak megfelelő - vagy azzal egyenértékű - tanúsítvány(okk)al.
M/2.2) a 9-11 tétel tekintetében: GS (megvizsgált minőség) - vagy azzal egyenértékű -tanúsítással. (fém konténerek esetében nem irányadó elvárás)
Helyesen:
M/2. Az ajánlattevő alkalmatlan, ha a megajánlott termékek nem rendelkeznek az adott termékre vonatkoztatható tanúsítvánnyal, leírásoknak, szabványoknak való megfeleléssel az alábbiak szerint:
M/2.1) a 9-10 tétel tekintetében: MSZ EN 840-1 és MSZ EN 840-5 és MSZ EN 840-6 és RAL-GZ 951/1; (2 kerekes műanyag gyűjtőedények tekintetében)
a 11 tétel tekintetében: MSZ EN 840-3 és MSZ EN 840-5 és MSZ EN 840-6 és RAL-GZ 951/1; (4 kerekes billenő fedeles műanyag gyűjtőedények tekintetében)
a 6-7. tétel tekintetében DIN 30720 (fém konténerek tekintetében)
a 2-5 tétel tekintetében DIN 30722 (fém konténerek tekintetében)
a 12. tétel tekintetében ZEK 01.4-08 (PAH) (300 literes komposztáló tekintetében)
európai szabványnak megfelelő - vagy azzal egyenértékű - tanúsítvány(okk)al.
M/2.2) a 9-11 tétel tekintetében: GS (megvizsgált minőség) - vagy azzal egyenértékű -tanúsítással. (fém konténerek esetében nem irányadó elvárás)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2018/05/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/06/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 2018/05/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/06/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
A fenti módosítások a közbeszerzési dokumentumokban is átvezetésre kerültek.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ