Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/111
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.12.
Iktatószám:9637/2018
CPV Kód:90900000-6
Ajánlatkérő:Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:1. Bp. IX. Ernő u. 28. 2. Bp. IX. Gát u. 14. 3. Bp. IX. Gát u. 19. 4. Bp. IX. Gát u. 23. 5. Bp. IX. Gát u. 8. 6. Bp. IX. Gát u. 24-26. 7. Bp. IX. Gát u. 22. 8. Bp. IX. Gát u. 7. 9. Bp. IX. Gát u. 25. 10. Bp. IX. Gát u. 10. 11. Bp. IX. Lenhossék u. 12. 12. Bp. IX. Lenhossék u. 10. 13. Bp. IX. Lenhossék u. 5. 14. Bp. IX. Márton u. 37. 15. Bp. IX. Márton u. 8/a. 16. Bp. IX. Márton u. 8/b. 17. Bp. IX. Márton u. 13. 18. Bp. IX. Márton u. 3/a.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Class Földgép Kft.
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:szociális foglalkoztatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK17767
Postai cím: Gubacsi út 89
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sebők Endre
Telefon: +36 145 50617
E-mail: feszofe@feszofe.hu
Fax: +36 121 61588
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://feszofe.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: szociális foglalkoztatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlanok takarítása, hulladékgyűjtő edények és szelektív hulladékgyűjtők mosása, kihelyezése 5. rész
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90900000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Feladatok:
- - az épület közös területeinek (előtér, folyosó, függőfolyosó, lépcsőház, közös használatú mellékhelyiségek előterei) napi takarítása, járda napi takarítása;
- - járda hó-, jég- és csúszásmentesítése szükség szerint;
- - épület nagytakarítása negyedévente;
- - szeméttárolók szállítási napokon történő kihelyezése, szeméttárolók takarítása legalább havi rendszerességű mosása, fertőtlenítése, esetleges eltűnésük bejelentése;
- - szelektív hulladékgyűjtők szállítási napokon történő kihelyezése, szükség szerinti takarítása (rendeltetésszerű használat esetén)
-
LAKÓÉPÜLETEN BELÜL
A/ Lépcsőházak, közös helyiségek, folyosók, közlekedők, kapualjak, pincelejárók seprése, nedves vegyszeres mosása heti 1 alkalommal.
B/ Lépcsőház és párkányok portalanítása, pókhálózás, korlátok tisztítása havi 1 alkalommal.
SZEMÉTTÁROLÓK
D/ Kukák és szelektív hulladékgyűjtők ki- és behelyezése szemétszállítási napokon.
E/ Kukák mosása, fertőtlenítése, tisztítása havi rendszerességgel (fagymentes időben, rendeltetésszerű használat esetén)
F/ Szeméttároló helyiség takarítása a szemétszállítás gyakoriságával megegyező alkalommal, fertőtlenítése havi egy alkalommal.
UTCAFRONT, UDVAR
G/ Utcafronti és udvari járdák seprése, tisztítása heti egy alkalommal - illetve szükség szerint. Udvari területről szemét (nem lom) összegyűjtése. Falevelek összeszedése, elszállíttatása.
HÓELTAKARÍTÁS
H/ Járdák, lépcsők, udvari belső közlekedők teljes hó eltakarítása, jég-, illetve csúszás mentesítése, valamint szükség esetén naponta több alkalommal is. Vasárnap és ünnepnapokon is.
NAGYTAKARÍTÁS
J/ Szilárd burkolattal ellátott közös területek vegyszeres felmosása, nyílászárók, szerelvények, csempe, olajlábazat, radiátorok, korlátok, rácsok, lemosása, negyedévente.
Önkormányzati bérházak takarítása, hulladékgyűjtő edények és szelektív hulladék gyűjtők ürítése, tisztítása 2018. évben

Épületek közös területeinek (pince, előtér, folyosó, függőfolyosó, lépcsőház) napi takarítása, nagytakarítása negyedévente

Hulladékgyűjtők:
- szállítási napokon történő kihelyezése
- havi rendszerességgel mosás, fertőtlenítés

Szelektív hulladékgyűjtők:
- szállítási napokon történő kihelyezése
- szükség szerinti tisztítása
5. rész:
1. Bp. IX. Ernő u. 28. 5 db kuka
2. Bp. IX. Gát u. 14. 2 db kuka
3. Bp. IX. Gát u. 19. 2 db kuka 1 szelektív
4. Bp. IX. Gát u. 23. 2 db kuka
5. Bp. IX. Gát u. 8. 2 db kuka
6. Bp. IX. Gát u. 24-26. 7 db kuka
7. Bp. IX. Gát u. 22. 4 db kuka 1-1 szelektív
8. Bp. IX. Gát u. 7. 3 db kuka
9. Bp. IX. Gát u. 25. Hétfő 5 db, Szerda 4 db, Péntek 4 db kuka
10. Bp. IX. Gát u. 10. 5 db kuka
11. Bp. IX. Lenhossék u. 12. 4 db kuka
12. Bp. IX. Lenhossék u. 10. 7 db kuka 1 szelektív
13. Bp. IX. Lenhossék u. 5. 4 db kuka 1-1 szelektív
14. Bp. IX. Márton u. 37. Hétfő 4 db, Szerda 3 db, Péntek 3 db kuka
15. Bp. IX. Márton u. 8/a. 4 db kuka 1-1 szelektív
16. Bp. IX. Márton u. 8/b. Hétfő 3 db, Szerda 2 db, Péntek 1 db kuka 1-1 szelektív
17. Bp. IX. Márton u. 13. 4 db kuka 1 szelektív
18. Bp. IX. Márton u. 3/a. 4 db kuka
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 4851000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlanok takarítása, hulladékgyűjtő edények és szelektív hulladékgyűjtők mosása, kihelyezése 5. rész
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90900000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1. Bp. IX. Ernő u. 28.
2. Bp. IX. Gát u. 14.
3. Bp. IX. Gát u. 19.
4. Bp. IX. Gát u. 23.
5. Bp. IX. Gát u. 8.
6. Bp. IX. Gát u. 24-26.
7. Bp. IX. Gát u. 22.
8. Bp. IX. Gát u. 7.
9. Bp. IX. Gát u. 25.
10. Bp. IX. Gát u. 10.
11. Bp. IX. Lenhossék u. 12.
12. Bp. IX. Lenhossék u. 10.
13. Bp. IX. Lenhossék u. 5.
14. Bp. IX. Márton u. 37.
15. Bp. IX. Márton u. 8/a.
16. Bp. IX. Márton u. 8/b.
17. Bp. IX. Márton u. 13.
18. Bp. IX. Márton u. 3/a.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Feladatok:
- - az épület közös területeinek (előtér, folyosó, függőfolyosó, lépcsőház, közös használatú mellékhelyiségek előterei) napi takarítása, járda napi takarítása;
- - járda hó-, jég- és csúszásmentesítése szükség szerint;
- - épület nagytakarítása negyedévente;
- - szeméttárolók szállítási napokon történő kihelyezése, szeméttárolók takarítása legalább havi rendszerességű mosása, fertőtlenítése, esetleges eltűnésük bejelentése;
- - szelektív hulladékgyűjtők szállítási napokon történő kihelyezése, szükség szerinti takarítása (rendeltetésszerű használat esetén)
-
LAKÓÉPÜLETEN BELÜL
A/ Lépcsőházak, közös helyiségek, folyosók, közlekedők, kapualjak, pincelejárók seprése, nedves vegyszeres mosása heti 1 alkalommal.
B/ Lépcsőház és párkányok portalanítása, pókhálózás, korlátok tisztítása havi 1 alkalommal.
SZEMÉTTÁROLÓK
D/ Kukák és szelektív hulladékgyűjtők ki- és behelyezése szemétszállítási napokon.
E/ Kukák mosása, fertőtlenítése, tisztítása havi rendszerességgel (fagymentes időben, rendeltetésszerű használat esetén)
F/ Szeméttároló helyiség takarítása a szemétszállítás gyakoriságával megegyező alkalommal, fertőtlenítése havi egy alkalommal.
UTCAFRONT, UDVAR
G/ Utcafronti és udvari járdák seprése, tisztítása heti egy alkalommal - illetve szükség szerint. Udvari területről szemét (nem lom) összegyűjtése. Falevelek összeszedése, elszállíttatása.
HÓELTAKARÍTÁS
H/ Járdák, lépcsők, udvari belső közlekedők teljes hó eltakarítása, jég-, illetve csúszás mentesítése, valamint szükség esetén naponta több alkalommal is. Vasárnap és ünnepnapokon is.
NAGYTAKARÍTÁS
J/ Szilárd burkolattal ellátott közös területek vegyszeres felmosása, nyílászárók, szerelvények, csempe, olajlábazat, radiátorok, korlátok, rácsok, lemosása, negyedévente.
Önkormányzati bérházak takarítása, hulladékgyűjtő edények és szelektív hulladék gyűjtők ürítése, tisztítása 2018. évben

Épületek közös területeinek (pince, előtér, folyosó, függőfolyosó, lépcsőház) napi takarítása, nagytakarítása negyedévente

Hulladékgyűjtők:
- szállítási napokon történő kihelyezése
- havi rendszerességgel mosás, fertőtlenítés

Szelektív hulladékgyűjtők:
- szállítási napokon történő kihelyezése
- szükség szerinti tisztítása
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Hibás teljesítési kötbér vállalása min. 52.800,- Ft, max. 79.200,- Ft (Legkedvezőtlenebb ajánlati elem: 52.800,- Ft, amely minimum feltétel egyben) 20
2 Rendelkezésre állás havaria eseménykor munkanapokon: legkedvezőtlenebb (minimális) megajánlás 4 órán belül, legkedvezőbb megajánlás 2 órán belül (egész számokban kell megadni) 10
3 Rendelkezésre állás havaria eseménykor munkaszüneti és ünnepnapokon: legkedvezőtlenebb (minimális) megajánlás 8 órán belül, legkedvezőbb megajánlás 4 órán belül (egész számokban kell megadni) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Havi takarítás díja nettó Ft/hó Súlyszám - 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlanok takarítása, hulladékgyűjtő edények és szelektív hulladékgyűjtők mosása, kihelyezése 5. rész
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Class Földgép Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rottenbiller u. 44. fsz. 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1077
Ország: HU
E-mail: classfoldgepkft@gmail.com
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26253002-2-42
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 7260000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4851000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: LAK-VAR-BAU Bt., 1085 Budapest, József krt. 69., adószám: 24920926-2-42, M1 alkalmassági követelmény szerint rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) legalább 1 db, legalább folyamatosan 8 hónapig szerződésszerűen teljesített bármilyen ingatlanban teljesített ingatlan takarítási és/vagy hulladékgyűjtő edény mosása és kihelyezése tárgyú referenciával, P1 alkalmassági követelmény szerint a saját vagy jogelődje számviteli törvény szerinti beszámolója szerint az üzemi (üzleti) tevékenység szerinti eredménye az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző lezárt üzleti évben nem volt negatív.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Class Földgép Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rottenbiller u. 44. fsz. 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1077
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26253002-2-42

Hivatalos név: PFM Zrt. és FERANDER Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 30. és József A. u. 63. 1. em.8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1132 és 1212
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12396270-2-41 és 12883369-2-43

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/06 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges