Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/109
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.08.
Iktatószám:9645/2018
CPV Kód:45421000-4
Ajánlatkérő:Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Teljesítés helye:1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1. (hrsz.:36576/2)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ARTemisz@Sofia Építőipari Kft.;Berczel Hungary Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Nemzeti azonosítószám: AK06144
Postai cím: Szentkirályi utca 28.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: + 361 7811510
E-mail: gazdag.gyongyi@ppke.hu
Fax: +361 4297293
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ppke.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ppke.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási (kivitelezési) szerződés alapján a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar 1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1. (hrsz.:36576/2) alatti ingatlanán homlokzat felújítás, homlokzati nyílászárók cseréje, díszvilágítás kiépítése.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45421000-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Vállalkozási (kivitelezési) szerződés alapján a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar 1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1. (hrsz.:36576/2) alatti ingatlanán homlokzat felújítás, homlokzati nyílászárók cseréje, díszvilágítás kiépítése.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45421000-4
További tárgyak:45111100-9
45262100-2
45262522-6
45232130-2
45421100-5
45442100-8
45331000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1. (hrsz.:36576/2)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2017 m2 homlokzati csőállvány építése
605 m2 egyrétegű homlokzati vakolat készítése, foltszerűen vakolat javítása
1949 m2 homlokzati festés
389 db Homlokzati díszítőelem elhelyezése
115 fm Mész-cement kötőanyagú homlokzati párkányhúzás készítés
90 fm függőleges ereszcsatorna bontása és ø 125 ereszcsatorna építése
145 db nyílászáró bontása
145 db egyedi gyártású homlokzati fa nyílászáró szerkezet és belül a meglévő megjelenése alapján fa spaletták készítése és beépítése
32 db homlokzati lámpatest elhelyezése
120 db radiátor le- és visszaszerelése (nyílászárók beépítési munkáival összefüggésben)
240 db fűtőtest-szerelvény le- és visszaszerelése (nyílászárók beépítési munkáival összefüggésben)
~240 m fűtési csővezeték bontása és szerelése (nyílászárók beépítési munkáival összefüggésben)
(A részletes mennyiségeket a költségvetés tartalmazza)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 175
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
9165 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/22 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ARTemisz@Sofia Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szépvölgyi út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail: info@artkft.com
Telefon: +36 209407058
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Berczel Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pázmány Péter u. 29.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1153
Ország: HU
E-mail: borekjozsef@gmail.com
Telefon: +36 702944441
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 315086463
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45421000-4
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45421000-4
További tárgyak:45111100-9
45262100-2
45262522-6
45232130-2
45421100-5
45442100-8
45331000-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1. (hrsz.:36576/2)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
2017 m2 homlokzati csőállvány építése
605 m2 egyrétegű homlokzati vakolat készítése, foltszerűen vakolat javítása
1949 m2 homlokzati festés
389 db Homlokzati díszítőelem elhelyezése
115 fm Mész-cement kötőanyagú homlokzati párkányhúzás készítés
90 fm függőleges ereszcsatorna bontása és ø 125 ereszcsatorna építése
145 db nyílászáró bontása
145 db egyedi gyártású homlokzati fa nyílászáró szerkezet és belül a meglévő megjelenése alapján fa spaletták készítése és beépítése
32 db homlokzati lámpatest elhelyezése
120 db radiátor le- és visszaszerelése (nyílászárók beépítési munkáival összefüggésben)
240 db fűtőtest-szerelvény le- és visszaszerelése (nyílászárók beépítési munkáival összefüggésben)
~240 m fűtési csővezeték bontása és szerelése (nyílászárók beépítési munkáival összefüggésben)
(A részletes mennyiségeket a költségvetés tartalmazza)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 175
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 315086463
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ARTemisz@Sofia Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szépvölgyi út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail: info@artkft.com
Telefon: +36 209407058
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Berczel Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pázmány Péter u. 29.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1153
Ország: HU
E-mail: borekjozsef@gmail.com
Telefon: 36 702944441
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/05/22 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Szerződés 2.6. pontja a következők szerint módosult:
Eredeti rendelkezés:
2.6. A Vállalkozó kötelezettsége a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek (a továbbiakban: Rendelet) 2013. december 31. napján hatályban volt előírása szerinti "Építési naplót" (papír alapú építési naplót) megnyitni és vezetni a Rendelet szerint. Az építési naplóban kell a megvalósítással és a Megrendelő, illetve megbízottja helyszíni ellenőrzésével kapcsolatos megjegyzéseket megtenni. A naplóba bejegyzést a Rendeletben meghatározott személyek és szervezetek tehetnek. A Vállalkozó a naplóban köteles a megvalósítás lényeges körülményeiről (állásáról, stb.) a Megrendelőt a műszaki ellenőr útján tájékoztatni és a szükséges intézkedések megtételére (ide értve az utasítást is) felhívnia. Az építési naplóba a Megrendelő utasításait és észrevételeit műszaki ellenőre útján jogosult megtenni.
Módisított rendelkezés:
„A Vállalkozó köteles a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet előírásai szerinti "Építési naplót" (e-építési naplót; a továbbiakban: építési naplót) megnyitni és vezetni a Rendelet szerint. Az építési naplóban kell a megvalósítással és a Megrendelő, illetve megbízottja helyszíni ellenőrzésével kapcsolatos megjegyzéseket megtenni. A naplóba bejegyzést a Rendeletben meghatározott személyek és szervezetek tehetnek. A Vállalkozó a naplóban köteles a megvalósítás lényeges körülményeiről (állásáról, stb.) a Megrendelőt a műszaki ellenőr útján tájékoztatni és a szükséges intézkedések megtételére (ide értve az utasítást is) felhívnia. Az építési naplóba a Megrendelő utasításait és észrevételeit műszaki ellenőre útján jogosult megtenni. A Megrendelő, mint építtető elektronikus építési napló vezetéséhez szükséges naplóügyfél jele (NÜJ) a következő: 487797358.
A Szerződés 2.16. pontja a következők szerint módosult:
Eredeti rendelkezés:
2.16. A munkaterület rendelkezésre állása épületen kívül 2018. május 22. napjáról, épületen belül 2018. június 04. napjától biztosított. Amennyiben jelen szerződés megkötésének időpontjában a munkaterület egésze (külső és belső) vagy egy része (külső) már rendelkezésre áll, akkor a rendelkezésre álló munkaterület átadására a szerződés aláírásának napján vagy az ezt követő első munkanapon kerül sor. Abban az esetben, ha a szerződés megkötésének időpontjában a munkaterület vagy annak egy része még nem áll rendelkezésre a munkaterület átadására az épületen kívül 2018. május 22-én, belül 2018. június 04-én kerül sor.
Módosított rendelkezés:
2.16. A munkaterület rendelkezésre állása az épületen kívül 2018. május 22. napjától, épületen belül 2018. június 04. napjától biztosított. Amennyiben jelen szerződés megkötésének időpontjában a munkaterület egésze (külső és belső) vagy egy része (külső) már rendelkezésre áll, akkor a rendelkezésre álló munkaterület átadására a szerződés aláírásának napján vagy az ezt követő első munkanapon kerül sor. Abban az esetben, ha a szerződés megkötésének időpontjában a munkaterület vagy annak egy része még nem áll rendelkezésre a munkaterület átadására az épületen kívül 2018. május 22-én, belül 2018. június 04-én kerül sor. Az építési munkaterület átadása előtt a Megrendelő, mint építtető köteles az e-építési naplót a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 24/B. § rendelkezései szerint, majd ezt követően az első elektronikus építési főnaplót (a továbbiakban: e-főnapló) - a vállalkozó kivitelező adatainak megadása mellett - készenlétbe helyezni. Az építtető az e-építési napló alkalmazási felületén az építési munkaterületet átadja a vállalkozó kivitelezőnek. Az e-főnapló megnyitottá válik, miután a vállalkozó kivitelező a munkaterület átadását elfogadta. Az építési munkaterület átadását az építési naplóban, e-építési napló vezetése esetén - eseti bejegyzés mellett - az első e-főnaplóban rögzíteni kell, ezt követően lehet a helyszínen építési munkavégzést elkezdeni.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A hivatkozott közbeszerzési eljárás alapján létrejött Szerződés kizárólag papír alapú építési napló vezetését írta elő a Vállalkozó számára, figyelemmel a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet rendelkezéseire és a kialakult építéshatósági gyakorlatra. Megrendelő a teljesítés megkezdését megelőzően ismételt hatósági egyeztetést folytatott és ennek alapján szükségesnek tartja az elektronikus építési napló vezetésének előírását. Szerződő felek ezért az építési napló vezetésére vonatkozóan a Szerződés módosítását határozták el.
Az építési napló vezetésének módja az eljárásban való részvételt, illetve az eljárás eredményét nem befolyásolta, nincs hatással a szerződés gazdasági egyensúlyára és az eredetileg is fennálló építési napló vezetési kötelezettségre tekintettel nem tekinthető az eredeti ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemnek sem.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 315086463 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 315086463 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben