Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/112
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.13.
Iktatószám:9651/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Pécsi Szakképzési Centrum
Teljesítés helye:Mohács: 96 hrsz. alatt található főépület, 90/3 hrsz. alatti tankonyha, 89/7 hrsz. alatti sportmalom, valamint a 89/3 hrsz. alatt nyilvántartott raktárépület.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Andok és Társa Mérnöki Iroda Ingatlanfejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécsi Szakképzési Centrum
Nemzeti azonosítószám: AK23216
Postai cím: Batthyány utca 1-3.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Metzger Tibor
Telefon: +36 72513680
E-mail: metzgert@kivisz.hu
Fax: +36 72513681
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A Pécsi Szakképzési Centrum Mohácsi Radnóti Miklós Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája épületeinek korszerűsítése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
A Pécsi Szakképzési Centrum Mohácsi Radnóti Miklós Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája épületeinek korszerűsítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45262500-6
45421100-5
45261400-8
45310000-3
45321000-3
45330000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Mohács: 96 hrsz. alatt található főépület, 90/3 hrsz. alatti tankonyha, 89/7 hrsz. alatti
sportmalom, valamint a 89/3 hrsz. alatt nyilvántartott raktárépület.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Főbejárat átépítése, utcai homlokzat átalakítása
Pontos helyszín: Főépület, Kossuth L. u. 71. „A” épület hrsz: 96
Az iskola főbejárata és az épület meghatározó utcaképe megépítése óta változatlan, több szempontból is megújításra szorul.
Leginkább a tervezett nyílászáró-cserék és az épület utólagos hőszigetelésének igénye követeli meg a változtatást, ám ez
egyúttal lehetőséget kínál egy új homlokzat egy megváltozó utcakép kialakítására is.
Elvégzendő munkák:
- Új bejárati előtető lé pcső építése: Részbeni bontás után új vb. lemezlépcső előregyártott műkő burkolattal. Vasbeton lemez
előtető (részben áttört) WM Zink lemezfedéssel, burkolt vasbeton pillérekkel, mellvédfallal.
- Bejárat felett attikafal építése, „RADNÓTI” felirat elhelyezése
- Északi homlokzati nyílástárók (ablakok) cseréje fehér műanya g ablakokra.
- A hátrahúzott homlokzat utólagos hőszigetelése és burkolása
o Pillérek utólagos hőszigetelése 4 cm Felület: 48,3 m2
o 25 cm-es téglafal utólagos hőszigetelése 12 cm Felüle t: 62,68 m2
o Burkolás Equitone Pictura lapokkal összesen: 95 m2
o Téglaburkolat (vágott kisméretű tégla): 20 m2
- Kiugró épülettömb utólagos hőszigetelése
o Utólagos hőszigetelés- Drivyt rétegrendde l
o 10 cm hőszigeteléssel: 70 m2
o Téglaburkolat (vágott kismére tű tégla ragasztva) a sarkokon: 15 m2
- Térkő burkolat - 6 cm vastagságban, ágyazóhabarcsba fektetve - me glévő burkolatok elbontása után 162m2
- Parkosítás: Vb. támfal 45 cm magasságban, külső oldalán burkolva illetve festve. Belső oldalon kent szigetelé ssel, földfeltöltés,
növényesítés
- Új belső kap u építése - : 300x160 cm mérető, áttört Hörmann tolókapu. Elektromos motorral, távirányítós működtetéssel a
portáról. Ehhez kétirányú térfigyelő kamera és figyelőmonitor + hálózat kiépítése a Portáig.
- Fedett kerékpártároló előkészítése az utcafronton megszűnő tárolók helyett az udvarban. 1 5 db 0,4x0,4x0,8m-es pontalappal 6
cm térbeton kavicságyon 32 m2
2. Tantermek teljes felújítása
Pontos helyszín: Főépület, Kos suth L. u. 71. „B” épület hrsz: 96
A harminc évvel ezelőtt épített épületrészben lévő 7 tanterem teljes felújítása már jó ideje célja az intézménynek.
- Az emeleti tantermek összes nyílászáróját fehér műanyag szerkezetre cseréljük,
- a földszinti termek új, már korábban kicserélt fa nyílászárói fehér mázolást kapna k,
- minden tanterem új fal- és mennyezetfestést, a belső nyílászárók új mázolást kapnak, - a parketta minden teremben felújításra
(csiszolás, javítás, lakkozás) kerül,
- a világítótestek is a mai előírásokn ak megfelelő, energiatakarékos lámpatestekre cserélendők.
- A tantermek mellett az utcára néző földszinti és emeleti folyosók ablakait is kicseréljük, a folyo sókat ki kell festeni.
- Cserélni kell a fa szerkezetű tetősík ablakokat is
- A belső udvarra néző, cserére nem kerülő (nem tantermi) ablakok fehér mázolást kapnak.
3. Vizesblokkok átépítése, felújítása
Pontos helyszín: Főépület, Kossuth L . u. 71. „A” épület hrsz: 96
„A” épület vizesblokkjainak átalakítása
Az épület főbejárata melletti vizes helyi ségeket úgy szeretnénk felújítani, hogy azt bármely középület dicséretére válhasson. Az
átalakítás a meglévő fiú és lány WC-ket érinti elsősorban, de felújításra kerül a közöttük húzódó folyosószakasz is.
A) A folyosón a meglévő farost falburkolat helyére kerámia falburkolat kerül 140 cm magasságig, felette a fal és a mennyezet új
festést kap (a jelenlegi festékrétegek lekaparása és glettelés után). Teljes belmagasság 320 cm. A folyosóról nyíló ajtók és a
beépített szekrény ajtaja egységes megjelenésű, új szerkezet lesz - utólag szerelhető, karcvédett ajtó azonos színű tokkal, teli
illetve kis mértékben üvegezett.
A tanári folyósóra nyíló kétszárny ú ajtó a jelenlegi formájában megmarad.
B) A fiú WC bejárati ajtónyílása kiszélesítendő 90 cm-re (falbontás, új áthidaló utólagos beépítése). A helyiség jelenlegi falai
elbontásra kerülnek (kisméretű téglából falazott éltégla falak 23 m2) Egy új fal építésére van szükség, amely leválasztja majd a
kézmosót a WC-tértől, ez szerelt (Rigips) falként épül 230 cm magasan. A homlokzati falsík elé 120 cm magas 10-es fal épül,
ebbe kerül a piszoárhoz menő vízvezeték.
Szükséges a teljes víz- és csatornavezeték újjáépítése, a padlóburkolat bontása. A helyiségek új kerámia padlóburkolatot, körben
210 cm magasságig kerámia falburkolatot kapnak, felette új festést (a jelenlegi festékrétegek lekaparása és glettelés után).
Belmagasság: 320 cm. Megújítandó a z elektromos hálózat is új belső világítótestekkel.
Beépítendő szerelvények (SVM Kft, SVM Sortiment katalógus alapján).
- 4 db piszoár elválasztó falakkal (3 db) - Kompact , infra vezérlésű öbl ítővel
- 2 db hátsó fali tartályos hátsós WC kagyló
- szerelt WC válaszfalak - kompakt (385 fm két ajtóval)
- dekor minkalapos mosdópult két beépített kerámia mo sdóval 150x55 cm
- papírtörlő-tartó
- elektromos kézs zárító
- tükör 60x150 cm
C) A lány WC jelenlegi falai nagyrészt elbontásra kerülnek (kisméretű téglából falazott éltégla falak 10 m2) Egy nyílás
befalazására van szükség: 2,0 m2. Kibontásra kerül a beépített szekrény és egy jelenlegi fülke, ezek helyén lehet kialakítani az
új kézmosó részt. A maradék négy wc-fülke új térelválasztót kap, s leválasztásra kerül egy szerelt fallal a jelenlegi s megmaradó
berendezések (mosdó, falikút, boyler) „sarka”.
Szükséges a teljes víz- és csatornavezeték újjáé pítése, a padlóburkolat bontása. A helyiségek új kerámia padlóburkolatot, körben
210 cm magasságig kerámia falburkolatot kapnak, felette új festést (a jelenlegi festékrétegek lekaparása és glettelés után).
Megújítandó a z elektromos hálózat is - új belső világítással. Belmagasság: 320 cm.
Beépítendő szerelvények (SVM Kft, SVM Sortiment katalógus alapján).
- 4 db hátsó fali tartályos hátsós WC kagyló
- szerelt WC válaszfalak - kompakt (7,4 fm 5 ajtóval)
- dekor minkalapos mosdópult két beépített kerámia m osdóval 150x55 cm
- papírtörlő-tartó
- elektromos kézs zárító
- tükör 60x150 cm
D) A lány WC melletti tanári WC-be csak a jelenlegiek cseréjével új WC csésze és egy új, munkapadba épített mosdó kerül
beépítésre.
Tanári WC: új WC csésze és egy új, munkapadba épített mosdó 120X 55 cm beépítése.
E) A teljes csatorna elvezető rendszer a helyiségek (és a pincefödém alatt) cserére szoru l, az eredeti csöveket cserélni kell.
4. Belső udvari lépcsők átépítése, felújítása
Pontos helyszín: Főépület, Kossuth L. u. 71. „A”-„B” épület hrsz: 96
B épület 1. bejárat
A lépcső teljes átép ítése, színpadtér kialakítása. A jelenlegi előlépcső bejárati szintje iskolai ünnepségeken pódiumként is szolgál,
de erre a célra kissé szűkös. Helyszíni műkő burkolata több helyen repedezett, sérült, felújításra szorul. Felújítás helyett a teljes
átépítés során az eddiginél nagyobb előtér kialakítása a fő cél. Ezzel együtt az eddig kihasználatlan beugró sarkot is hozzá lehet
kapcsolni a terezett pódiumhoz, így már szinte színpadként szolgálhatná az intézményt. A tervezett új lépcső mellett egy
akadálymentes közlekedést biztosító lift beépítésére is lehetséges. Ez tűnik a legjobb megoldásnak az épületbe való
akadálymentes bejutáshoz.
Az új, tört vonalú lépcső alat ti feltöltést a meglévő, megmaradó szerkezet részben biztosítja, csak esetenként és csak kisebb
visszabontására van szükség. Az új lépcső vasbeton szerkezet fagyálló és csúszásmentes kerámia burkolattal (30 m2), alu
profilos élvédő csúszásgátlóval (66 fm). A beugró előtti új színpadrész viszont pillérekre épített vasbeton födémként emelkedik a
bejárati szinthez, szintén csúszásmentes kerámia burkolattal - a teljes összefüggő felület a bejárat előtt 21,58 m2.
A bejáratnál új fehér műanyag nyílászáró épül a jelenlegi kiosztással. A bejárat melletti nyílászárók fehér mázolást kapnak.
A lépcsősor keleti lezárására egy, a pihenőnél magasabbra nyúló 4 cm falvastagságú vasbeton virágtartó vályú épül, ez mög ött
lesz az 1x1,4 m helyigényű lift. (Diktalift Kft: GHB 50 Kültéri, kábeles, 2 oldali, szürke/acél). Elektromos csatlakozás (földkábel)
kiépítése, kezelőpanel felállítása szükséges. A színpadhoz kültéri (zárható dobozba helyezett) elektromos fali csatlakozók
kiépítése szükséges.
A virágtartó mellett é s a színpad szélén a tervezett lift felé a vasbeton szerkezetre rögzített acélkorlát kerül - a színpad szélén
polikarbonát mellvédfallal.
A lépcsőház melletti beugr óba nyúló színpadrész felett 2 méteres kinyúlással polikarbonát előtető készül, 10x10 cm-es fa
szelemenekre és szaruzatra támaszkodva. 3 db Multiclear 16 mm-es, víztiszta 2 m hosszú, 1,25 m széles - tömítő és rögzítő
anyagokkal.
A lépcső meg építése után az azt övező meglévő térburkolat részbeni újraépítés is szükséges lesz mintegy 10 m2-en.
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és
anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező, annak
mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, építési engedélyek, árazatlan költségvetések tartalmazzák.
B épület hátsó bejárat
Meglévő szerkezet burk olása csúszásmentes, fagyálló kerámia burkolat 7,85 m2
alu- profilos élvédő csúszásgátlóval 10,8 m
A épület hátsó lépcső
Meglévő szerkezet burkolatcseréje csúszásmentes, fagyálló kerámia burkolat 8,5 m2
alu- profilos élvédő csúszásgátlóval 12 m
5. Pavilon építése a belső udvarban
Pontos helyszín: Főépület, Kossuth L . u. 71. Belső udvar hrsz: 96
Az udvarban, eddig beépítetlen területen új, akár egy osztálynyi gyereket is befogadni képes pavilon épül. Alaprajza egy 8 m
átmérőjű körbe illeszkedik, tengelyesen szimmetrikus elrendezésű, kilenc szeletre osztható (9x40°)
Három bejárattal rendelkezik, a déli bejárattól jobbra és balra 3-3 szeletet foglalnak el egymással sz emben helyezkedve a
padsorok. Ezek tömör kisméretű téglából nyers falként épülnek, 3 ülősort foglalnak magukba, melyek lépcsőzetesen emelkednek
a pavilon széle felé. Az első két sor tetejére fapadok kerülnek. A harmadik sor egyben a pavilon külső fala is, amelyen szabályos
kilenc-szöget alkotva helyezkednek el a tetőszerkezetet tartó faoszlopok. Az oszlopok alatt kéménypillérként falazott 38-as fal
kürtőrésze vasbeton maggal épül, ebbe ültethető az oszlopot (15x15) tartó acélszerkezet.
A padsorok 38 cm széles faltömbök, a közöttük húzódó két közlekedősáv 53 cm széles. A k özlekedőkbe a végeiken 15 cm magas
lépcsőfokok segítik a bejutást. Mindezek a méretek kisméretű téglával falazhatóak.
A déli bejárattal szemben, a pavilon tengelyében (a két felső bejárat között, a 9. ta rtóoszlopot eltakarva) egy 2,07 méter széles,
2,60 m magas, fal épül kisméretű téglából, 1,05 felett vakolt falfülkével. A lelátó és a különálló faltest alatt is nedvesség elleni
szigetelés készül.
A 20 fokos hajláss zögű faszerkezetű tető a faoszlopokon körbefutó, acélabronccsal megerősített szelemenekre támaszkodó -
ebből adódóan szabályos kilenc-szög alaprajzú. Deszkaborítást és bitumenes zsindelyfedést kap majd.
Az alapozás 15 cm vastag vasalt lemezalap, amely a szélső falsík alatt 90 cm mély sávalappá vált. A já rófelület (az építmény
közepén egy 3,6 m átmérőjű szabad terület és a közlekedő sávok) térkő 6 cm-es burkolatot kapnak 22,5 m2 felületen.
Az építmény elektromos ellátása földkábelen a meglévő hálózatról oldható meg. Az északi falon főkapcsoló, ezt követőe n 2
dugalj, kettős kapcsoló és a pavilon belsejében 6 lámpa kiépítése szükséges.
6. Belső homlokzat utólagos hőszigetelése
Pontos helyszín: Főépület, Kossuth L. u. 71 . „A” épület hrsz: 96
A 3. pontban részletezett homlokzati átalakítási munkákhoz kapcsolódva a Pécsi úti épületrész („A” épület) nyugati homlokzatán
is szükségessé vált a falak utólagos hőszigetelése. Itt a nyílászárók cseréje az idei év elején már megvalósult.
Elvégzendő munkák:
- Ablakspaletta sziget elés 4 cm vastagságban: 6,5 m2
- Falfelület szigetelése 12 cm vastagságban: 92,5 m2 ( ragasztva + dübelezéssel)
- Teljes felületen Dryvit rétegrend
- Új lemezpárkányok (25 cm széle sségben): 12 fm
7. Tankonyha utólagos hőszigetelése, tetőcseréje
Pontos helyszín: Mohács, Pécsi út 6. hrsz: 90/3
1.Padlástéri födém szigetelése: A födémszerkezet E-gerendás födém téglabetétes kialakítással és salakfeltöltéssel. A gerendáknál
szigetelés hiányában hő-híd keletkezik, ezért szükséges a födém hőszigetelése 10cm vastag kőzet, vagy üveggyapotos
szigeteléssel, alatta párazáró fóliával, felette védőfóliával.
A padlásfeljárótól élére állított pallók bedeszkázásával köz lekedési folyosó kialakítása.
A szigetelendő felület: 160m2
2. Homlokzatszigetelés: A falszerkezet 38cm vastag kisméretű téglából épült.
A homlokzat főpárkánya kiugró falazott téglapárkány, vakolatdíszítéssel ellátva .
A homlokzati vakolat anyaga,-rétege: (alapvakolat és 1-1,5 cm vastag kapart k őporos vakolat), az ablakoknál és az épület
sarkainál ez a kőporos vakolat 1 cm vastagságban előre ugrik, a falsíktól ezért a kivitelezés során el kell távolítani vagy a készülő
szigetelést is ilyen kiemeléssel (díszítéssel) lehet elkészíteni . A homlokzat felülete jó állapotú, de kisebb javítási munkákat kell
rajta végezni. Az épület nyílászárói ki lettek cserélve, de a régi műkő párkányzat bennmaradt, amit a homlokzat szigeteléskor ki
kell cserélni (műkő, az új párkány 35 cm széles).
- Homlokzatszigetelés anyagmennyisége -10cm p olisztirol homlokzati hőszigetelő rendszer (indítóprofil, lapok, ragasztó, dűbel,
háló, hálós élvédő): 135m2
- Spaletta anyagmennyisége : 3 cm vastag polisztirol-hőszigetelő 15m2
- Főpárkány kialakítása: 3 cm vastag polisztirol-hőszigetelő 15m2
- Ablakpárkányok (35 cm széles):
195cm- 7db, 160cm- 1db, 85cm- 1 db, 60cm- 1db, 38cm- 2db
- Az északi oldalon van a Gáz becsatlakozás a hőszigetelés mia tt a vezetékeket ki kell emelni a falsíktól 15-17 cm-re.
- Homlokzat színezés: 190m2 felület (vannak pillérek, mennyezet, ami nincs szigetelve, de színezni kell)
3. Tetőhéjazat cseréje
Felület: 242 m2, Tető hajlásszöge: 40º
Elvégzendő munkák:
-Tetőfedés, lécezés bontása
- Tetőfólia, ellenlécezés, tető lécezés
- Új cserépfedés - Tondach Csornai h ornyolt egyenesvágású téglavörös
- Vízcsendesítő cseréje (meghosszabbítása) 7,5x10 cm-es fenyőgerend a 150 fm.
- 50 db rögzítő dübel (szelemenek födémhez rögzítéséhez)
- Új ereszcsatorna kiépítése teljes hosszban: 60 fm.
8. Sportmalom (Sportcsarnok) beázásának megszüntetése.
Pontos helyszín: Mohács, Mohácsi Jenő u. 2/b hrsz: 89/7
A tizenegy éve átadott létesítmény csarnoka nagy esőzések illetve hóolvadáskor több helyen beázik. Többszöri javítás után sem
sikerült véglegesen megoldani a tetőszerkezet problémáját. Helyszíni felmérés alapján a hiba a tetőszerkezetből a gerinc
vonalában 25 méter hosszan kiemelkedő felülvilágító ablaksornál keletkezett. Át kell alakítani az ablaksor és a tetőszerkezet
csomópontját, növelni kell a bádogozás magasságát és szélességét is. Ehhez növelni kell az ablaksor alatti parapetfal
magasságát, csökkenteni a nyílások magassági méretét 20-20 cm-rel.
Elvégzendő munkák:
- új ablaksor 2x25 m éter hosszan 60 cm magassággal - a jelenlegi ablakok átalakításával
- hőszigetelés, tetőfólia, vízszigetelés cseréje, pótlása 50 m2 felületen
- új bádogozás (WM Zink lemezel) 50 m2 felületen
9. Parkoló és kapu kialakítása
Pontos helyszín: Raktárépület, Mohácsi Jenő u. 1/b. hrsz: 89/3
A Sportmalommal szemközti ingatlanon lévő épület jelenleg kőműves gyakorlati helyként és raktárként szolgálja az intézményt.
Az épületet melletti telekrész rendezetlen, gazos terület, hasznosításra vár. Mivel sok esetben okoz gondot az intézmény
telephelyei körüli parkolás, ezért e területen zárt parkoló kialakítása a cél. Ehhez új bejárati kaput kell építeni, majd
tereprendezés után zúzalékkal alakítjuk ki a közlekedő és parkoló felületeket.
Elvégzendő munkák:
- Új tolókapu beépíté se - kézi működtetéssel, de későbbi motoros működtetés lehetőségével - 400 x 160 cm, áttört Hörmann,
mellette 95x160 cm áttört egyszárnyú nyíló fém kiskapu
- Tereprendezés, kb 150 m3 föld/törmelék eltávolítása - a parkoló helyén 700 m2-en
- Zúzalék terítése, tömörítése 440 m2-en 10 cm vastagságban kb 45 m3 25-60-as
Az Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági szereplőket továbbá az alábbiakról:
- A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy összehangolni, hogy az, a z ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében
tartózkodókra veszélyt ne jelentsen.
- Nyertes ajánlattevő a munkavégzés t a Megrendelő követelményei szerint jogosult megkezdeni, figyelemmel a 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendeletben foglaltakra is.
Engedélyek
A projekt ne m engedélyköteles tevékenység.
Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét:
- A kivitelezést úgy kell végezni, hogy az a működő tani ntézmény használhatóságát csak a legkisebb mértéken zavarja, a
közműszolgáltatások szüneteltetése a lehető legrövidebb ideig történjen a Megrendelővel történt egyeztetés és előzetes
értesítése után.
- A költségvetés ben megjelölt tételszámok egyedi termékeket jelölnek, azonban ajánlatkérő ezekkel egyenértékű terméket is
elfogad.
- Az áraz atlan költségvetés gazdasági szereplők önálló - ajánlatkérő képviselőjének hozzájárulása nélkül történő - módosítása
vagy kiegészítése az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti. A gazdasági szereplők a költségvetéssel kapcsolatos
észrevételeiket a kiegészítő tájékoztatás kérésére nyitva álló határidő lejártáig jelezzék az Ajánlatkérő képviselőjének.
Az Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérés alapján - amennyiben a műszaki dokumentáció változtatása szakmailag
indokolt - a Dokumentációt a Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdésével és Kbt. 115. § (3) bekezdésével összhangban módosítja.
A nyertes ajánlattevő feladata továbbá:
- a szerződéskötést követően állapotfelm érést köteles végezni, melyet fotó- vagy videó dokumentációval kell alátámasztani;
- a munkaterület szükséges őrzése;
- felvonulási és az ideiglenes mellék létesítmények telepítése,
- valamennyi ideiglenes építési vízellátáshoz és építési elektro mos ellátáshoz és vételezésekhez szükséges mérhető kiépítések
elkészítése; a projekt megvalósításának időtartam alatt felmerülő közüzemi díj a nyertes Ajánlattevőt terheli;
- a kivitelezés megvalósításához szükséges valamennyi építési és szerelési munka elvégzése;
- üzempróbák lefolytatása;
- minden igazgatási, technikai vagy egyéb feladat ellátása, amely ahhoz szükséges, hogy a kivitelezést a tervekben
meghatározott állapotban Ajánlatkérőnek átadja;
- az elkészült létesítmény szerződésnek, jogszabá lynak történő megfelelőségének igazolása;
- minden olyan dokumentum elkészítése, amely a létesítmény üzemeltetéséhez, a biztonságo s működéséhez/használathoz
szükséges;
- az átadás -átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolását köteles átadni;
- valamennyi kivitelezési munkával kapcsolatban képződő bontási törmelék és építési hulladék gyűjtése és elszállítása, illet ve a
jogszabályoknak megfelelő ártalmatlanítása, és vagy újrahasznosítása;
- a munkavégzések befejezése után a kivitelezéssel érintett felvonulási területek kivitelezés megkezdése előtti állapotnak
megfelelő helyreállítása;
- a környezetben, környe ző építményekben okozott sérülések, károk helyreállítása, a szavatossági és jótállási kötelezettségek
ellátása;
- A nyert es Ajánlattevő feladata és költsége minden olyan dokumentum elkészítése, engedély beszerzése és átadása az
Ajánlatkérőnek, valamint díjak befizetése, amely a Létesítmény üzemeltetéséhez, biztonságos működtetéséhez szükséges;
- A nyertes Ajánlattevő feladata az összes érintett közműszolgáltatóval való egyeztetés, továbbá adott esetben a szakfelüg yelet
megkérése, melynek költsége a nyertes Ajánlattevőt terheli,
Egyenértékűség: Ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a
leírásnak tartalmaznia kell, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a vagy azzal egyenértékű" kifejezést kell szerepeltetni.
A dokumentációban megadott konkrét típusok a beszerzés tárgyának műsza ki paramétereinek meghatározhatóságát szolgálja,
Ajánlattevő jogosult igazoltan műszakilag egyenértékű megoldások alkalmazására.
Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatá ban megfelelő módon, bármely megfelelő
eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő
által meghatározott teljesítmény, illetve funkcionális követelményeknek.
Az egyenértékűség megállapítása vonatkozásában az Ajánlattevőt vita e setén bizonyítási kötelezettség terheli.
Az ajánlatkérő egyenértékű teljesítésnek tekinti azon megoldásokat, amelyek a tervdokumentációban rögzített funkciókat
biztosítják, és működésük során azonos biztonságot nyújtanak és azonos hatásfokkal működnek. Az alkalmazott megoldásoknak
a hatályos jogszabályoknak meg kell felelniük.
Az Ajánlattevő az egyenértékűnek elfogadott m űszaki megoldások vonatkozásában - szükség esetén - saját költségén köteles a
kapcsolódó engedélyek, hozzájárulások beszerzésére.
[321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) beke zdés].
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és
anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum mellékleteként
megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetések tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/12/28 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/06/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
1014 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: - Elnevezés: A Pécsi Szakképzési Centrum Mohácsi Radnóti Miklós Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája épületeinek korszerűsítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/12/28 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Andok és Társa Mérnöki Iroda Ingatlanfejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa Gy. u . 20.
Város: Mohács
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7700
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 77019357
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45262500-6
45421100-5
45261400-8
45310000-3
45321000-3
45330000-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Mohács: 96 hrsz. alatt található főépület, 90/3 hrsz. alatti tankonyha, 89/7 hrsz. alatti
sportmalom, valamint a 89/3 hrsz. alatt nyilvántartott raktárépület.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Főbejárat átépítése, utcai homlokzat átalakítása
Pontos helyszín: Főépület, Kossuth L. u. 71. „A” épület hrsz: 96
Az iskola főbejárata és az épület meghatározó utcaképe megépítése óta változatlan, több szempontból is megújításra szorul.
Leginkább a tervezett nyílászáró-cserék és az épület utólagos hőszigetelésének igénye követeli meg a változtatást, ám ez
egyúttal lehetőséget kínál egy új homlokzat egy megváltozó utcakép kialakítására is.
Elvégzendő munkák:
- Új bejárati előtető lé pcső építése: Részbeni bontás után új vb. lemezlépcső előregyártott műkő burkolattal. Vasbeton lemez
előtető (részben áttört) WM Zink lemezfedéssel, burkolt vasbeton pillérekkel, mellvédfallal.
- Bejárat felett attikafal építése, „RADNÓTI” felirat elhelyezése
- Északi homlokzati nyílástárók (ablakok) cseréje fehér műanya g ablakokra.
- A hátrahúzott homlokzat utólagos hőszigetelése és burkolása
o Pillérek utólagos hőszigetelése 4 cm Felület: 48,3 m2
o 25 cm-es téglafal utólagos hőszigetelése 12 cm Felüle t: 62,68 m2
o Burkolás Equitone Pictura lapokkal összesen: 95 m2
o Téglaburkolat (vágott kisméretű tégla): 20 m2
- Kiugró épülettömb utólagos hőszigetelése
o Utólagos hőszigetelés- Drivyt rétegrendde l
o 10 cm hőszigeteléssel: 70 m2
o Téglaburkolat (vágott kismére tű tégla ragasztva) a sarkokon: 15 m2
- Térkő burkolat - 6 cm vastagságban, ágyazóhabarcsba fektetve - me glévő burkolatok elbontása után 162m2
- Parkosítás: Vb. támfal 45 cm magasságban, külső oldalán burkolva illetve festve. Belső oldalon kent szigetelé ssel, földfeltöltés,
növényesítés
- Új belső kap u építése - : 300x160 cm mérető, áttört Hörmann tolókapu. Elektromos motorral, távirányítós működtetéssel a
portáról. Ehhez kétirányú térfigyelő kamera és figyelőmonitor + hálózat kiépítése a Portáig.
- Fedett kerékpártároló előkészítése az utcafronton megszűnő tárolók helyett az udvarban. 1 5 db 0,4x0,4x0,8m-es pontalappal 6
cm térbeton kavicságyon 32 m2
2. Tantermek teljes felújítása
Pontos helyszín: Főépület, Kos suth L. u. 71. „B” épület hrsz: 96
A harminc évvel ezelőtt épített épületrészben lévő 7 tanterem teljes felújítása már jó ideje célja az intézménynek.
- Az emeleti tantermek összes nyílászáróját fehér műanyag szerkezetre cseréljük,
- a földszinti termek új, már korábban kicserélt fa nyílászárói fehér mázolást kapna k,
- minden tanterem új fal- és mennyezetfestést, a belső nyílászárók új mázolást kapnak, - a parketta minden teremben felújításra
(csiszolás, javítás, lakkozás) kerül,
- a világítótestek is a mai előírásokn ak megfelelő, energiatakarékos lámpatestekre cserélendők.
- A tantermek mellett az utcára néző földszinti és emeleti folyosók ablakait is kicseréljük, a folyo sókat ki kell festeni.
- Cserélni kell a fa szerkezetű tetősík ablakokat is
- A belső udvarra néző, cserére nem kerülő (nem tantermi) ablakok fehér mázolást kapnak.
3. Vizesblokkok átépítése, felújítása
Pontos helyszín: Főépület, Kossuth L . u. 71. „A” épület hrsz: 96
„A” épület vizesblokkjainak átalakítása
Az épület főbejárata melletti vizes helyi ségeket úgy szeretnénk felújítani, hogy azt bármely középület dicséretére válhasson. Az
átalakítás a meglévő fiú és lány WC-ket érinti elsősorban, de felújításra kerül a közöttük húzódó folyosószakasz is.
A) A folyosón a meglévő farost falburkolat helyére kerámia falburkolat kerül 140 cm magasságig, felette a fal és a mennyezet új
festést kap (a jelenlegi festékrétegek lekaparása és glettelés után). Teljes belmagasság 320 cm. A folyosóról nyíló ajtók és a
beépített szekrény ajtaja egységes megjelenésű, új szerkezet lesz - utólag szerelhető, karcvédett ajtó azonos színű tokkal, teli
illetve kis mértékben üvegezett.
A tanári folyósóra nyíló kétszárny ú ajtó a jelenlegi formájában megmarad.
B) A fiú WC bejárati ajtónyílása kiszélesítendő 90 cm-re (falbontás, új áthidaló utólagos beépítése). A helyiség jelenlegi falai
elbontásra kerülnek (kisméretű téglából falazott éltégla falak 23 m2) Egy új fal építésére van szükség, amely leválasztja majd a
kézmosót a WC-tértől, ez szerelt (Rigips) falként épül 230 cm magasan. A homlokzati falsík elé 120 cm magas 10-es fal épül,
ebbe kerül a piszoárhoz menő vízvezeték.
Szükséges a teljes víz- és csatornavezeték újjáépítése, a padlóburkolat bontása. A helyiségek új kerámia padlóburkolatot, körben
210 cm magasságig kerámia falburkolatot kapnak, felette új festést (a jelenlegi festékrétegek lekaparása és glettelés után).
Belmagasság: 320 cm. Megújítandó a z elektromos hálózat is új belső világítótestekkel.
Beépítendő szerelvények (SVM Kft, SVM Sortiment katalógus alapján).
- 4 db piszoár elválasztó falakkal (3 db) - Kompact , infra vezérlésű öbl ítővel
- 2 db hátsó fali tartályos hátsós WC kagyló
- szerelt WC válaszfalak - kompakt (385 fm két ajtóval)
- dekor minkalapos mosdópult két beépített kerámia mo sdóval 150x55 cm
- papírtörlő-tartó
- elektromos kézs zárító
- tükör 60x150 cm
C) A lány WC jelenlegi falai nagyrészt elbontásra kerülnek (kisméretű téglából falazott éltégla falak 10 m2) Egy nyílás
befalazására van szükség: 2,0 m2. Kibontásra kerül a beépített szekrény és egy jelenlegi fülke, ezek helyén lehet kialakítani az
új kézmosó részt. A maradék négy wc-fülke új térelválasztót kap, s leválasztásra kerül egy szerelt fallal a jelenlegi s megmaradó
berendezések (mosdó, falikút, boyler) „sarka”.
Szükséges a teljes víz- és csatornavezeték újjáé pítése, a padlóburkolat bontása. A helyiségek új kerámia padlóburkolatot, körben
210 cm magasságig kerámia falburkolatot kapnak, felette új festést (a jelenlegi festékrétegek lekaparása és glettelés után).
Megújítandó a z elektromos hálózat is - új belső világítással. Belmagasság: 320 cm.
Beépítendő szerelvények (SVM Kft, SVM Sortiment katalógus alapján).
- 4 db hátsó fali tartályos hátsós WC kagyló
- szerelt WC válaszfalak - kompakt (7,4 fm 5 ajtóval)
- dekor minkalapos mosdópult két beépített kerámia m osdóval 150x55 cm
- papírtörlő-tartó
- elektromos kézs zárító
- tükör 60x150 cm
D) A lány WC melletti tanári WC-be csak a jelenlegiek cseréjével új WC csésze és egy új, munkapadba épített mosdó kerül
beépítésre.
Tanári WC: új WC csésze és egy új, munkapadba épített mosdó 120X 55 cm beépítése.
E) A teljes csatorna elvezető rendszer a helyiségek (és a pincefödém alatt) cserére szoru l, az eredeti csöveket cserélni kell.
4. Belső udvari lépcsők átépítése, felújítása
Pontos helyszín: Főépület, Kossuth L. u. 71. „A”-„B” épület hrsz: 96
B épület 1. bejárat
A lépcső teljes átép ítése, színpadtér kialakítása. A jelenlegi előlépcső bejárati szintje iskolai ünnepségeken pódiumként is szolgál,
de erre a célra kissé szűkös. Helyszíni műkő burkolata több helyen repedezett, sérült, felújításra szorul. Felújítás helyett a teljes
átépítés során az eddiginél nagyobb előtér kialakítása a fő cél. Ezzel együtt az eddig kihasználatlan beugró sarkot is hozzá lehet
kapcsolni a terezett pódiumhoz, így már szinte színpadként szolgálhatná az intézményt. A tervezett új lépcső mellett egy
akadálymentes közlekedést biztosító lift beépítésére is lehetséges. Ez tűnik a legjobb megoldásnak az épületbe való
akadálymentes bejutáshoz.
Az új, tört vonalú lépcső alat ti feltöltést a meglévő, megmaradó szerkezet részben biztosítja, csak esetenként és csak kisebb
visszabontására van szükség. Az új lépcső vasbeton szerkezet fagyálló és csúszásmentes kerámia burkolattal (30 m2), alu
profilos élvédő csúszásgátlóval (66 fm). A beugró előtti új színpadrész viszont pillérekre épített vasbeton födémként emelkedik a
bejárati szinthez, szintén csúszásmentes kerámia burkolattal - a teljes összefüggő felület a bejárat előtt 21,58 m2.
A bejáratnál új fehér műanyag nyílászáró épül a jelenlegi kiosztással. A bejárat melletti nyílászárók fehér mázolást kapnak.
A lépcsősor keleti lezárására egy, a pihenőnél magasabbra nyúló 4 cm falvastagságú vasbeton virágtartó vályú épül, ez mög ött
lesz az 1x1,4 m helyigényű lift. (Diktalift Kft: GHB 50 Kültéri, kábeles, 2 oldali, szürke/acél). Elektromos csatlakozás (földkábel)
kiépítése, kezelőpanel felállítása szükséges. A színpadhoz kültéri (zárható dobozba helyezett) elektromos fali csatlakozók
kiépítése szükséges.
A virágtartó mellett é s a színpad szélén a tervezett lift felé a vasbeton szerkezetre rögzített acélkorlát kerül - a színpad szélén
polikarbonát mellvédfallal.
A lépcsőház melletti beugr óba nyúló színpadrész felett 2 méteres kinyúlással polikarbonát előtető készül, 10x10 cm-es fa
szelemenekre és szaruzatra támaszkodva. 3 db Multiclear 16 mm-es, víztiszta 2 m hosszú, 1,25 m széles - tömítő és rögzítő
anyagokkal.
A lépcső meg építése után az azt övező meglévő térburkolat részbeni újraépítés is szükséges lesz mintegy 10 m2-en.
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és
anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező, annak
mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, építési engedélyek, árazatlan költségvetések tartalmazzák.
B épület hátsó bejárat
Meglévő szerkezet burk olása csúszásmentes, fagyálló kerámia burkolat 7,85 m2
alu- profilos élvédő csúszásgátlóval 10,8 m
A épület hátsó lépcső
Meglévő szerkezet burkolatcseréje csúszásmentes, fagyálló kerámia burkolat 8,5 m2
alu- profilos élvédő csúszásgátlóval 12 m
5. Pavilon építése a belső udvarban
Pontos helyszín: Főépület, Kossuth L . u. 71. Belső udvar hrsz: 96
Az udvarban, eddig beépítetlen területen új, akár egy osztálynyi gyereket is befogadni képes pavilon épül. Alaprajza egy 8 m
átmérőjű körbe illeszkedik, tengelyesen szimmetrikus elrendezésű, kilenc szeletre osztható (9x40°)
Három bejárattal rendelkezik, a déli bejárattól jobbra és balra 3-3 szeletet foglalnak el egymással sz emben helyezkedve a
padsorok. Ezek tömör kisméretű téglából nyers falként épülnek, 3 ülősort foglalnak magukba, melyek lépcsőzetesen emelkednek
a pavilon széle felé. Az első két sor tetejére fapadok kerülnek. A harmadik sor egyben a pavilon külső fala is, amelyen szabályos
kilenc-szöget alkotva helyezkednek el a tetőszerkezetet tartó faoszlopok. Az oszlopok alatt kéménypillérként falazott 38-as fal
kürtőrésze vasbeton maggal épül, ebbe ültethető az oszlopot (15x15) tartó acélszerkezet.
A padsorok 38 cm széles faltömbök, a közöttük húzódó két közlekedősáv 53 cm széles. A k özlekedőkbe a végeiken 15 cm magas
lépcsőfokok segítik a bejutást. Mindezek a méretek kisméretű téglával falazhatóak.
A déli bejárattal szemben, a pavilon tengelyében (a két felső bejárat között, a 9. ta rtóoszlopot eltakarva) egy 2,07 méter széles,
2,60 m magas, fal épül kisméretű téglából, 1,05 felett vakolt falfülkével. A lelátó és a különálló faltest alatt is nedvesség elleni
szigetelés készül.
A 20 fokos hajláss zögű faszerkezetű tető a faoszlopokon körbefutó, acélabronccsal megerősített szelemenekre támaszkodó -
ebből adódóan szabályos kilenc-szög alaprajzú. Deszkaborítást és bitumenes zsindelyfedést kap majd.
Az alapozás 15 cm vastag vasalt lemezalap, amely a szélső falsík alatt 90 cm mély sávalappá vált. A já rófelület (az építmény
közepén egy 3,6 m átmérőjű szabad terület és a közlekedő sávok) térkő 6 cm-es burkolatot kapnak 22,5 m2 felületen.
Az építmény elektromos ellátása földkábelen a meglévő hálózatról oldható meg. Az északi falon főkapcsoló, ezt követőe n 2
dugalj, kettős kapcsoló és a pavilon belsejében 6 lámpa kiépítése szükséges.
6. Belső homlokzat utólagos hőszigetelése
Pontos helyszín: Főépület, Kossuth L. u. 71 . „A” épület hrsz: 96
A 3. pontban részletezett homlokzati átalakítási munkákhoz kapcsolódva a Pécsi úti épületrész („A” épület) nyugati homlokzatán
is szükségessé vált a falak utólagos hőszigetelése. Itt a nyílászárók cseréje az idei év elején már megvalósult.
Elvégzendő munkák:
- Ablakspaletta sziget elés 4 cm vastagságban: 6,5 m2
- Falfelület szigetelése 12 cm vastagságban: 92,5 m2 ( ragasztva + dübelezéssel)
- Teljes felületen Dryvit rétegrend
- Új lemezpárkányok (25 cm széle sségben): 12 fm
7. Tankonyha utólagos hőszigetelése, tetőcseréje
Pontos helyszín: Mohács, Pécsi út 6. hrsz: 90/3
1.Padlástéri födém szigetelése: A födémszerkezet E-gerendás födém téglabetétes kialakítással és salakfeltöltéssel. A gerendáknál
szigetelés hiányában hő-híd keletkezik, ezért szükséges a födém hőszigetelése 10cm vastag kőzet, vagy üveggyapotos
szigeteléssel, alatta párazáró fóliával, felette védőfóliával.
A padlásfeljárótól élére állított pallók bedeszkázásával köz lekedési folyosó kialakítása.
A szigetelendő felület: 160m2
2. Homlokzatszigetelés: A falszerkezet 38cm vastag kisméretű téglából épült.
A homlokzat főpárkánya kiugró falazott téglapárkány, vakolatdíszítéssel ellátva .
A homlokzati vakolat anyaga,-rétege: (alapvakolat és 1-1,5 cm vastag kapart k őporos vakolat), az ablakoknál és az épület
sarkainál ez a kőporos vakolat 1 cm vastagságban előre ugrik, a falsíktól ezért a kivitelezés során el kell távolítani vagy a készülő
szigetelést is ilyen kiemeléssel (díszítéssel) lehet elkészíteni . A homlokzat felülete jó állapotú, de kisebb javítási munkákat kell
rajta végezni. Az épület nyílászárói ki lettek cserélve, de a régi műkő párkányzat bennmaradt, amit a homlokzat szigeteléskor ki
kell cserélni (műkő, az új párkány 35 cm széles).
- Homlokzatszigetelés anyagmennyisége -10cm p olisztirol homlokzati hőszigetelő rendszer (indítóprofil, lapok, ragasztó, dűbel,
háló, hálós élvédő): 135m2
- Spaletta anyagmennyisége : 3 cm vastag polisztirol-hőszigetelő 15m2
- Főpárkány kialakítása: 3 cm vastag polisztirol-hőszigetelő 15m2
- Ablakpárkányok (35 cm széles):
195cm- 7db, 160cm- 1db, 85cm- 1 db, 60cm- 1db, 38cm- 2db
- Az északi oldalon van a Gáz becsatlakozás a hőszigetelés mia tt a vezetékeket ki kell emelni a falsíktól 15-17 cm-re.
- Homlokzat színezés: 190m2 felület (vannak pillérek, mennyezet, ami nincs szigetelve, de színezni kell)
3. Tetőhéjazat cseréje
Felület: 242 m2, Tető hajlásszöge: 40º
Elvégzendő munkák:
-Tetőfedés, lécezés bontása
- Tetőfólia, ellenlécezés, tető lécezés
- Új cserépfedés - Tondach Csornai h ornyolt egyenesvágású téglavörös
- Vízcsendesítő cseréje (meghosszabbítása) 7,5x10 cm-es fenyőgerend a 150 fm.
- 50 db rögzítő dübel (szelemenek födémhez rögzítéséhez)
- Új ereszcsatorna kiépítése teljes hosszban: 60 fm.
8. Sportmalom (Sportcsarnok) beázásának megszüntetése.
Pontos helyszín: Mohács, Mohácsi Jenő u. 2/b hrsz: 89/7
A tizenegy éve átadott létesítmény csarnoka nagy esőzések illetve hóolvadáskor több helyen beázik. Többszöri javítás után sem
sikerült véglegesen megoldani a tetőszerkezet problémáját. Helyszíni felmérés alapján a hiba a tetőszerkezetből a gerinc
vonalában 25 méter hosszan kiemelkedő felülvilágító ablaksornál keletkezett. Át kell alakítani az ablaksor és a tetőszerkezet
csomópontját, növelni kell a bádogozás magasságát és szélességét is. Ehhez növelni kell az ablaksor alatti parapetfal
magasságát, csökkenteni a nyílások magassági méretét 20-20 cm-rel.
Elvégzendő munkák:
- új ablaksor 2x25 m éter hosszan 60 cm magassággal - a jelenlegi ablakok átalakításával
- hőszigetelés, tetőfólia, vízszigetelés cseréje, pótlása 50 m2 felületen
- új bádogozás (WM Zink lemezel) 50 m2 felületen
9. Parkoló és kapu kialakítása
Pontos helyszín: Raktárépület, Mohácsi Jenő u. 1/b. hrsz: 89/3
A Sportmalommal szemközti ingatlanon lévő épület jelenleg kőműves gyakorlati helyként és raktárként szolgálja az intézményt.
Az épületet melletti telekrész rendezetlen, gazos terület, hasznosításra vár. Mivel sok esetben okoz gondot az intézmény
telephelyei körüli parkolás, ezért e területen zárt parkoló kialakítása a cél. Ehhez új bejárati kaput kell építeni, majd
tereprendezés után zúzalékkal alakítjuk ki a közlekedő és parkoló felületeket.
Elvégzendő munkák:
- Új tolókapu beépíté se - kézi működtetéssel, de későbbi motoros működtetés lehetőségével - 400 x 160 cm, áttört Hörmann,
mellette 95x160 cm áttört egyszárnyú nyíló fém kiskapu
- Tereprendezés, kb 150 m3 föld/törmelék eltávolítása - a parkoló helyén 700 m2-en
- Zúzalék terítése, tömörítése 440 m2-en 10 cm vastagságban kb 45 m3 25-60-as
Az Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági szereplőket továbbá az alábbiakról:
- A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy összehangolni, hogy az, a z ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében
tartózkodókra veszélyt ne jelentsen.
- Nyertes ajánlattevő a munkavégzés t a Megrendelő követelményei szerint jogosult megkezdeni, figyelemmel a 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendeletben foglaltakra is.
Engedélyek
A projekt ne m engedélyköteles tevékenység.
Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét:
- A kivitelezést úgy kell végezni, hogy az a működő tani ntézmény használhatóságát csak a legkisebb mértéken zavarja, a
közműszolgáltatások szüneteltetése a lehető legrövidebb ideig történjen a Megrendelővel történt egyeztetés és előzetes
értesítése után.
- A költségvetés ben megjelölt tételszámok egyedi termékeket jelölnek, azonban ajánlatkérő ezekkel egyenértékű terméket is
elfogad.
- Az áraz atlan költségvetés gazdasági szereplők önálló - ajánlatkérő képviselőjének hozzájárulása nélkül történő - módosítása
vagy kiegészítése az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti. A gazdasági szereplők a költségvetéssel kapcsolatos
észrevételeiket a kiegészítő tájékoztatás kérésére nyitva álló határidő lejártáig jelezzék az Ajánlatkérő képviselőjének.
Az Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérés alapján - amennyiben a műszaki dokumentáció változtatása szakmailag
indokolt - a Dokumentációt a Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdésével és Kbt. 115. § (3) bekezdésével összhangban módosítja.
A nyertes ajánlattevő feladata továbbá:
- a szerződéskötést követően állapotfelm érést köteles végezni, melyet fotó- vagy videó dokumentációval kell alátámasztani;
- a munkaterület szükséges őrzése;
- felvonulási és az ideiglenes mellék létesítmények telepítése,
- valamennyi ideiglenes építési vízellátáshoz és építési elektro mos ellátáshoz és vételezésekhez szükséges mérhető kiépítések
elkészítése; a projekt megvalósításának időtartam alatt felmerülő közüzemi díj a nyertes Ajánlattevőt terheli;
- a kivitelezés megvalósításához szükséges valamennyi építési és szerelési munka elvégzése;
- üzempróbák lefolytatása;
- minden igazgatási, technikai vagy egyéb feladat ellátása, amely ahhoz szükséges, hogy a kivitelezést a tervekben
meghatározott állapotban Ajánlatkérőnek átadja;
- az elkészült létesítmény szerződésnek, jogszabá lynak történő megfelelőségének igazolása;
- minden olyan dokumentum elkészítése, amely a létesítmény üzemeltetéséhez, a biztonságo s működéséhez/használathoz
szükséges;
- az átadás -átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolását köteles átadni;
- valamennyi kivitelezési munkával kapcsolatban képződő bontási törmelék és építési hulladék gyűjtése és elszállítása, illet ve a
jogszabályoknak megfelelő ártalmatlanítása, és vagy újrahasznosítása;
- a munkavégzések befejezése után a kivitelezéssel érintett felvonulási területek kivitelezés megkezdése előtti állapotnak
megfelelő helyreállítása;
- a környezetben, környe ző építményekben okozott sérülések, károk helyreállítása, a szavatossági és jótállási kötelezettségek
ellátása;
- A nyert es Ajánlattevő feladata és költsége minden olyan dokumentum elkészítése, engedély beszerzése és átadása az
Ajánlatkérőnek, valamint díjak befizetése, amely a Létesítmény üzemeltetéséhez, biztonságos működtetéséhez szükséges;
- A nyertes Ajánlattevő feladata az összes érintett közműszolgáltatóval való egyeztetés, továbbá adott esetben a szakfelüg yelet
megkérése, melynek költsége a nyertes Ajánlattevőt terheli,
Egyenértékűség: Ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a
leírásnak tartalmaznia kell, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a vagy azzal egyenértékű" kifejezést kell szerepeltetni.
A dokumentációban megadott konkrét típusok a beszerzés tárgyának műsza ki paramétereinek meghatározhatóságát szolgálja,
Ajánlattevő jogosult igazoltan műszakilag egyenértékű megoldások alkalmazására.
Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatá ban megfelelő módon, bármely megfelelő
eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő
által meghatározott teljesítmény, illetve funkcionális követelményeknek.
Az egyenértékűség megállapítása vonatkozásában az Ajánlattevőt vita e setén bizonyítási kötelezettség terheli.
Az ajánlatkérő egyenértékű teljesítésnek tekinti azon megoldásokat, amelyek a tervdokumentációban rögzített funkciókat
biztosítják, és működésük során azonos biztonságot nyújtanak és azonos hatásfokkal működnek. Az alkalmazott megoldásoknak
a hatályos jogszabályoknak meg kell felelniük.
Az Ajánlattevő az egyenértékűnek elfogadott m űszaki megoldások vonatkozásában - szükség esetén - saját költségén köteles a
kapcsolódó engedélyek, hozzájárulások beszerzésére.
[321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) beke zdés].
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és
anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum mellékleteként
megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetések tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/12/28 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/06/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 77019357
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Andok és Társa Mérnöki Iroda Ingatlanfejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa Gy. u . 20.
Város: Mohács
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7700
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/05/21 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
. Szerződő felek a Vállalkozási szerződésük műszaki tartalmát az alábbiak szerint módosítják:
1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a Megrendelő kiegészítő munkára vonatkozó megrendelését elfogadja, annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé, s annak kivitelezésére az eredeti teljesítési határidőn belül az eredeti vállalkozói díj ellenértéke fejében kötelezettséget vállal. Egyúttal Vállalkozó kijelenti, hogy tudomásul veszi a parkoló tereprendezésére vonatkozó munkák elmaradását és erre vonatkozóan a szerződés részleges közös megegyezéssel történő megszűnését, mellyel kapcsolatban kártérítési és egyéb igénye nincsen.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Vállalkozó 2018. április 12. napján a 2018. június 30. napjáig terjedő teljesítési időtartamon belül, Megrendelő felé a szerződés teljesítése tekintetében az alábbiakat közölte:
„A tető javítási munka kivitelezésének megkezdés előtt elvégeztük a tető teljes körű feltárását. A feltárás szerint a megállapított tények a következők:
A cserépfedés átfedése - ezen tető hajlásszögnél - nem elegendő. A beépített tetőtér rétegrendjében a párazáró fólia alkalmazása nem megengedett, pára áteresztő fóliát kellett volna alkalmazni. A párazáró fólia teljesen elrongálódott állapotban van, a tető másodlagos szigetelésének funkcióját nem tölti be. A tetőfelület nincs kiszellőztetve. A bádogozási szegések sérültek, nem mérethelyesek, nem szakszerűen kerültek elhelyezésre. A gerinccserepek keveset takarnak rá a cserépfedésre. A páraáteresztő fólia a gerincnél hiányzik”
A fentieken túl Vállalkozó, a Tervező és a Megrendelő felé jelezte, hogy a Mohács 89/3 hrsz. alatti ingatlanon kialakítandó parkoló kivitelezése során a feltárást követően észlelte, hogy az eredteti tervekben szereplő aljazat kialakításához nagyobb mennyiségű anyagra van szükség.
Megrendelő Vállalkozó változás-bejelentési igény iránti kérelmét tervező részére véleményezésre megküldte, aki azzal kapcsolatban az alábbi véleményt terjesztette elő:
„A Sportmalommal szemközti telken lévő épület jelenleg kőműves gyakorlati helyként és raktárként szolgálja az intézményt. Az épületet melletti telekrész rendezetlen, gazos terület, hasznosításra vár. Mivel sok esetben okoz gondot az intézmény telephelyei körüli parkolás, ezért e területen zárt parkoló kialakítása volt a cél: új bejárati kapu építésével és tereprendezés után zúzalékkal kialakítandó parkoló-felülettel..
A eredeti tervben és a hozzá kapcsolódó költségvetési kiírásban az elvégzendő földmunkák után 10 cm vastagságú tömörített zúzalékos felölet kialakítása szerepelt (440 m2 felületen 45 m3 zúzalék elhelyezésével).
A földmunkák előkészítése, a terep feltárása során előre nem tervezett akadályok merültek fel. Kiderült, hogy a parkoló építésére kijelölt területen sok helyen nagyobb rétegvastagságú salakfeltöltés található, amit el kell távolítani megfelelő szilárdságú aljzat kialakíthatósága érdekében. A salakréteg eltávolítása után az eredetileg tervezett 45 m3 helyett 50%-kal nagyobb mennyiségű kőzúzalék, + 22 m3 elhelyezésére és tömörítésre van szükség.
Ez a 22 m3 többlet a közbeszerzés során elfogadott költségvetés szerinti 10.900 Ft/m3 költséggel (7800 Ft anyag-, 2300 Ft terítési és 800 Ft tömörítési munkadíjjal) számolva 239.800 Ft többletköltséget jelent.
A plusz aljzat kialakítása elkerülhetetlen, műszakilag indokolt. A beépítéséhez szükséges többlet anyag- és díjköltség azonban nem része az eredeti kiírásnak, az külön forrásból biztosítandó.”
5. Megrendelő Vállalkozó változás-bejelentési igény iránti kérelmét és a fenti tervezői nyilatkozatot műszaki ellenőr részére véleményezésre megküldte, aki azzal kapcsolatban az alábbi véleményt terjesztette elő:
„A Vállalkozó által feltárt műszaki állapotról meggyőződtem, mellyel kapcsolatban megállapítható, hogy az műszakilag valóban nem megfelelő, és ezen műszaki állapot korábban az eltakarás miatt nem volt látható, továbbá a tervek erre vonatkozóan - az aránytalan feltárási költségekre figyelemmel - adatot nem tartalmaznak.
A feltárás ismeretében a kivitelező által leírt tényekkel és javítási javaslatával egyetértek. A csatolt, a tető fentiekben meghatározott munkáira vonatkozó teljeskörű költségvetése tartalmazza mind az eredeti vállalkozási szerződésben szereplő, a tetőt érintő munkálatokat, mind pedig a kiegészítő munkákra vonatkozó anyag és díjköltséget, a mennyiségi adatai az elvégzendő munkával összhangban állnak, az ellenérték gazdaságilag megalapozott, a jelenleg hatályos szerződésben szereplő, a Sportmalom tetőjavítására vonatkozó tételek és díjazás elhagyása mellett.
Műszaki álláspontom szerint a kiegészítő munka elvégzése nélkülözhetetlen a beázás szakszerű megszüntetéséhez, ennek elmaradása esetén, kizárólag az eredeti szerződésben foglalt műszaki tartalom megvalósulásával a Megrendelői cél, a beázás megszüntetése nem érhető el. Az eredeti szerződésben szereplő kivitelezési munkafolyamatok a kiegészítő beruházás munkafolyamataitól műszaki szempontból nem választhatóak szét, a szerkezetek egymással összekapcsolódnak, azok elvégzése egy vállalkozó által célszerű, a kivitelezés egységes műszaki összefüggésére tekintettel, valamint gazdaságossági szempontokat is figyelembe véve egy vállalkozó kivitelezése gazdaságilag előnyösebb a megrendelő részére.
Megállapítható, hogy a parkoló munkanemmel kapcsolatos tervezői nyilatkozat alapján a parkoló kivitelezéséhez az eredeti költségvetésben kevesebb mennyiségben szereplő munkanemek és anyagok többlete szükséges, mely műszakilag ugyancsak megalapozott, továbbá a tervezői nyilatkozatban szereplő többletköltség is igazolt.
A tető szerkezetét érintő kiegészítő munka vonatkozásában megállapítható, hogy az az épület vagyonbiztonságát és állékonyságát veszélyezteti, annak megoldása nélkülözhetetlen és kiemelt megrendelői érdek, míg a parkoló kivitelezése az egyéb megrendelői célokat szolgál, ezért Megrendelőnek szükséges megvizsgálnia, hogy a vállalkozási szerződés által az eredményhez szükséges többletforrás rendelkezésre áll-e teljes mértékben? Amennyiben nem, úgy javasolom elsődlegesen a tetőszerkezet felújítását, a parkoló kivitelezésének elhagyását, és az így felszabaduló összegnek a tető kivitelezésére történő átcsoportosítását.”
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 77019357 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 77019357 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben