Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/113
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.14.
Iktatószám:9652/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 6177/1 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:"KE-VÍZ 21" zRt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK05766
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Elemér
Telefon: +36 42999600
E-mail: info@mkkozpont.hu
Fax: +36 42999601
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu/
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciójának építőipari kivitelezési munkái
Hivatkozási szám: 4.17.01.01.05.
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
A Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciójának építőipari kivitelezési munkái
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 6177/1 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciójának építőipari kivitelezési munkái engedélyes és kiviteli tervdokumentáció alapján, az alábbiak szerint (MŰEMLÉKEKKEL KAPCSOLATOS ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS):
- 104 m2 hasznos alapterületű műemléki épület helyreállítása;
- 1966 m2 össz. hasznos alapterületű vezérlő, nézőtér, színpad és kiszolgáló épület;
- 40 m2 szökőkút felújítás;
- 662 m2 alapterületű nézőtér;
- 987 fő + 2 fő akadálymentes nézőtéri férőhely;
- 388 m2 alapterületű (színpadi kiszolgáló tereket is magába foglaló) színpad;
- 47 fő számára alkalmas öltözők;
- 4 db vendégművészek számára fenntartott szoba;
- 1370 m2 térkő burkolás;
- 1850 m2 humusz terítés;
- 960 m2 gyepesítés;
- 48 db lombhullató fa és fenyő ültetése.
Műemléki törzsszám: 11015 (M II)
A pontos mennyiségeket a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező kivitelezési tervdokumentáció és árazatlan költségvetés tartalmazza. A részletes és teljes feladat-meghatározás a Közbeszerzési Dokumentumokban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 210
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.2-16 azonosítószámú „Zöld város kialakítása” c. felhívás keretében benyújtandó pályázat

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
15685 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés - A Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciójának építőipari kivitelezési munkái
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/10/10 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: "KE-VÍZ 21" zRt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vécsey u. 21.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
E-mail: epitok@keviz.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 42506821
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 699464249
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 6177/1 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciójának építőipari kivitelezési munkái engedélyes és kiviteli tervdokumentáció alapján, az alábbiak szerint (MŰEMLÉKEKKEL KAPCSOLATOS ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS):
- 104 m2 hasznos alapterületű műemléki épület helyreállítása;
- 1966 m2 össz. hasznos alapterületű vezérlő, nézőtér, színpad és kiszolgáló épület;
- 40 m2 szökőkút felújítás;
- 662 m2 alapterületű nézőtér;
- 987 fő + 2 fő akadálymentes nézőtéri férőhely;
- 388 m2 alapterületű (színpadi kiszolgáló tereket is magába foglaló) színpad;
- 47 fő számára alkalmas öltözők;
- 4 db vendégművészek számára fenntartott szoba;
- 1370 m2 térkő burkolás;
- 1850 m2 humusz terítés;
- 960 m2 gyepesítés;
- 48 db lombhullató fa és fenyő ültetése.
Műemléki törzsszám: 11015 (M II)
A pontos mennyiségeket a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező kivitelezési tervdokumentáció és árazatlan költségvetés tartalmazza. A részletes és teljes feladat-meghatározás a Közbeszerzési Dokumentumokban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 210
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 711937598
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: "KE-VÍZ 21" zRt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vécsey u. 21.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
E-mail: epitok@keviz.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 42506821
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/05/08 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Az elmaradó és pótmunkák összevont ellenértéke 12.473.349,- Ft + ÁFA, mely összeg a hivatkozott szerződésben rögzített átalányáras vállalkozói díjat növeli. A fentiek alapján a hivatkozott szerződés 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
3.1. A szerződésben vállalt munkák vállalkozási díja egyösszegű megállapodásos vállalási áron (átalányár):
711.937.598,- Ft + ÁFA
A kifizetésre az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § rendelkezései irányadóak (fordított ÁFA) tekintettel arra, hogy a tárgyi beruházás hatósági engedély köteles építési tevékenység.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Szerződő felek rögzítik, hogy a Vállalkozó 2018.04.24. napján nyújtotta be „Változásbejelentési kérelem” tárgyú indítványát, mely részletesen tartalmazza a vállalkozó követeléseit az Elmaradó- és Pótmunka munka vonatkozásában. Ezen dokumentum alapján a Vállalkozó mindösszesen nettó 14.473.349,- Ft vállalkozói díj emelést indítványoz (elmaradó és pótmunkák alapján összegzett követelés).
A hivatkozott kérelemben foglaltakat a műszaki ellenőr tételesen megvizsgálta, az abban foglaltakat az alábbi korlátozással elfogadta: a Vállalkozó mindösszesen nettó 12.473.349,- Ft vállalkozói díj emelésre jogosult (elmaradó és pótmunkák alapján összegzett jóváhagyott követelés).
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 699464249 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 711937598 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
1.) Tárgyi szerződésmódosítás a Kbt. 141. § rendelkezéseivel összhangban van az alábbiak szerint: A szerződéses ellenérték módosítása a Kbt. 141. § (2) bekezdésének előírásaival összhangban van.
2.) A Szerződés jelen módosító okirattal nem érintett pontjai változatlanul érvényesek.
3.) Vállalkozó a szerződésmódosítás aláírásával egyidejűleg átadta a megemelt összegű teljesítési biztosítékát (a teljes megemelt nettó ellenérték 5%-a), mely határidejében illeszkedik az alábbi pontban körülírt és hivatkozott új kötbérmentes teljesítési határidőhöz.
4.) A jelen szerződésmódosítás alapját képező műszaki tartalom változás a teljesítési határidőre vonatkozó kihatása bár van, ellenben a megrendelő jelen okirat alapján teljesítési határidő hosszabbítási igényt nem fogad el. Ennek indoka, hogy Megrendelői késedelem miatt a kötbérmentes teljesítési határidő felek között külön okiratban rögzítették (+44 napos kötbérmentes teljesítési határidő). Ezen „új” kötbérmentes teljesítési határidőn belül a jelen szerződéssel érintett munkavégzések is elvégezhetőek (párhuzamos munkavégzés).
Mindezek alapján a teljesítési határidő vonatkozásában további intézkedés eszközlése nem indokolt.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben