Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/111
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.12.
Iktatószám:9654/2018
CPV Kód:77314000-4
Ajánlatkérő:Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt.
Teljesítés helye:DGy1 DGy2 DGy3 DGy4 DGy5 DGy6 DGy7 DGy8 ÉGy1 ÉGy2 ÉGy3 ÉGy4 ÉGy5 ÉGy6 ÉGy7 ÉGy8 ÉGy9 ÉGy10 ÉGy11 ÉGy12 ÉGy14 ÉGy15 ÉGy16 KGy BGy1 Részletesen a KD 18.25. pontjában.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.07.13.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Erdőgazdaság működtetés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32803923
Postai cím: Corvin Utca 9.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9023
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hancz Zoltán
Telefon: +36 205997710
E-mail: hancz.zoltan@kaeg.hu
Fax: +36 205997710
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kaeg.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kaeg.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000179272018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000179272018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Erdőgazdaság működtetés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gyeprekonstrukciók
Hivatkozási szám: EKR000179272018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77314000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az elcserjésedett, fás- és lágyszárú özönnövényekkel terhelt gyepterületek helyreállítása történik meg, szükség szerint inert hulladék eltávolítással, kézi vagy gépi cserjeirtással, szárzúzózással.
A tervezett beavatkozási terület: 338,05 ha
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Gyeprekonstrukciók
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45342000-6
További tárgyak:77100000-1
77211300-5
77211400-6
77314100-5
77315000-1
90500000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: DGy1
DGy2
DGy3
DGy4
DGy5
DGy6
DGy7
DGy8
ÉGy1
ÉGy2
ÉGy3
ÉGy4
ÉGy5
ÉGy6
ÉGy7
ÉGy8
ÉGy9
ÉGy10
ÉGy11
ÉGy12
ÉGy14
ÉGy15
ÉGy16
KGy
BGy1
Részletesen a KD 18.25. pontjában.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Védett NATURA 2000-es természeti területen végzendő munkanemek Összesen
(ha)
Invazív cserjeirtás (könnyű) a letermelt anyag lehordásával 23,28
Invazív cserjeirtás (közepes) a letermelt anyag lehordásával 2,13
Invazív cserjeirtás (nehéz) a letermelt anyag lehordásával 55,13
Invazív cserjeirtás erdészeti cserjeirtóval (könnyű),
az apríték helyszínen hagyásával 4,2
Invazív cserjeirtás, fakivágás, lehordás (20-25 db/ha) 6,8
Felülvetés mocsárréti fűfajokkal + gyűrűshenger 81,71
Kaszálás állítható magasságú alternáló kaszával és/vagy kézi kaszával és a lekaszált anyag lehordása 34,2
Kaszálás, rendsodrózás, bálázás, lehordás 248,92
Sarjak leverése, tuskómarás erdészeti cserjeirtóval (könnyű) 4,64
Sarjak leverése, tuskómarás erdészeti cserjeirtóval (nehéz) 51,71
Szárzúzás/Szártépőzés 797,8
Talajmarás (5-10cm) + hengerezés 78,05
Tuskómarás erdészeti cserjeirtóval (nehéz) 6,24
Tuskózás 3,66
Tárcsázás, simitózás/boronálás 3,66
Fásszárú özönnövény irtás (injektálás, kenés) 7,91
Fásszárú özönnövény irtás (bozót írtási munkák) (injektálás, kenés), könnyű 2,89
Inert hulladék eltávolítás (40m3) 1
Kézi magágy előkészítés, magvetés (3 kg mag) 0,5
Kézi kaszálás (kézi motoros kaszával) 2,5
Vadháló kerítés villanypásztorral (4686 fm) 53,3
Gyökérfésülés a tuskómarás előtt a zárt cserjések helyén 46,07
Invazív cserjeirtás, fakivágás kézzel (nehéz) a letermelt faanyag elszállításával 2,5
338,05 Ha területen történik összesen 1470,5 Ha-nyi beavatkozás.
A szolgáltatás részletes ismertetését a Közbeszerzési Dokumentumok részét képző részletes feladatleírás és a mennyiségi kimutatás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 AF III.1.3. pont M/2.1 pontjában előírt szakember többlet tapasztalata(lsd.IV.4.3.pont) 15
2 AF III.1.3. pont M/2.2 pontjában előírt szakember többlet tapasztalata(lsd.IV.4.3.pont) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/06/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/10/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00013
II.2.14) További információ:
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
AK késedelmi és meghiúsulási kötbér alkalmaz.A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.AK a legjobb ár-érték alapján értékeli az ajánlatokat.Pontszám alsó és felső határa:0-10
Értékelés módszere:
1.:ár:fordított arányosítás;
2-3.:egyenes arányosítás.
Értékelés módszere részletesen a KD-ban.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. E tekintetben Ajánlatkérő külön felhívja a figyelmet a Kbt. 62 § (1) bekezdés q) pontja szerinti kizáró ok alkalmazására. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a Kbt. 62.§ (1) – (2) bekezdéseiben foglalt kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, 10. §, 12. §, 14. § és 16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.
Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állásáról be kell nyújtani a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 15 § (1) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az egységes európai közbeszerzési dokumentumot.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő a kizáró okok kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 64 §-ra.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 16. §-ában foglaltakra is.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
x A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az ajánlati felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (NATURA 2000, vagy egyéb, védett területen kézi és/vagy gépi faanyag mozgatási és/vagy kézi és/vagy gépi invazív cserje és/vagy bozót irtási munkák) szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem érte el összesen legalább a nettó 25.000.000,- Ft-ot.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 30. § (4) bekezdésére történő egyidejű hivatkozással felhívja a figyelmet arra, hogy jelen ajánlati felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére vonatkozó a pénzügyi és gazdasági alkalmasság feltételeit és azok igazolásának módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltak szerint.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: 321/2015.Kr.1.§(1)bek.szerint az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt.II.Része szerint lefolytatott közbesz.eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015.Kr.II.Fejezetének megfelelően,az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia,h.megfelel Kbt.65.§-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek.Alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlatkérő az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát,nem kéri a formanyomtatvány IV.részében szereplő részletes információk megadását.
Kbt.69.§(4)–(6)bek.alapján felhívott gazd.szereplők az alkalmassági követelményeknek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
M/1.
AT-nek 321/2015.Kr.21.§(3)bek.a)alapján csatolnia kell az AF feladásának napjától visszafelé számított 6 év(72 hónap)legjelentősebb közbesz.tárgya (NATURA 2000,v.egyéb,védett területen kézi és/v.gépi faanyag mozgatási és/v.kézi és/v.gépi invazív cserje és/v.bozót irtási munkák)szerinti referenciáinak ismertetését,melyet 321/2015.Kr.22.§(1)bek.alapján kell igazolni.
Referenciaigazolásnak v.nyilatkozatnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
-szerződést kötő másik fél megnevezését;
-teljesítés tárgyát(olyan részletességgel,h.abból az alkalmassági minimumkövetelményeknek történő megfelelés megállapítható legyen),
-teljesítés idejét (kezdés és befejezés időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve),
-teljesítés mennyiségét(ha),
-továbbá nyilatkozatot arról,h.a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Igazolás szükség esetén a fentieken túl tartalmazzon minden olyan adatot,mely az alkalmasság megítéléséhez a minimum-követelményekben megfogalmazásra került.
AK 321/2015.Kr.21.§(3a)bek.b)alapján AF feladásának napjától visszafelé számított 6 éven belül befejezett,de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
AKrögzíti,h.amennyiben egy gazd.szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni,melyben konzorcium v.projekttársaság tagjaként teljesített,abban az esetben AK csak azt fogadja el alkalmasság igazolásaként,mely konzorciumi tagként v.projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel Kbt.140.§(9)bek. meghatározottakra is.
M/2.
AT-nek 321/2015.Kr.21.§(3)bek.b)alapján nyilatkoznia kell azoknak a szakembereknek(szervezeteknek)-különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek-a megnevezéséről,képzettségükről és szakmai tapasztalatukról,kiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
-AT nyilatkozata,melyben pontosan megjelöli,h.melyik szakember melyik alkalmassági feltételnek való megfelelés céljából kerül bevonásra;
-Szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzának másolati példánya olyan részletezettséggel,h.annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen(szakmai tapasztalatot:év,hó dimenzióban kell megadni.);
-Képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata,
-Szakemberek által aláírt,rendelkezésre állási nyilatkozatának másolati példánya.
AK felhívja AT figyelmét,h.az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember tapasztalati/gyakorlati idejébe,továbbá a kezdő hónap és a befejező hónap teljes egészében figyelembe vehető a tapasztalat időtartamának kiszámításakor.
Kbt.65.§(6)bek.alapján előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.Azon követelményeknek,melyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazd.szereplőkre,az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban), a közbeszerzés tárgya (NATURA 2000, vagy egyéb, védett területen kézi és/vagy gépi faanyag mozgatási és/vagy kézi és/vagy gépi invazív cserje és/vagy bozót irtási munkák) szerinti, NATURA 2000, vagy egyéb, védett területen végzett összesen legalább 900 Ha volumenű, szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával.
Az előírt minimumkövetelmény legfeljebb 4 (négy) szerződés bemutatásával teljesíthető.
Ajánlatkérő a „védett természeti terület” kifejezés alatt a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 4. § g) pontjában meghatározott fogalmat érti.
M/2.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel
M/2.1. legalább 1 (egy) fő felsőfokú erdőmérnök és/vagy környezet mérnök végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki a végzettség megszerzésétől számítva rendelkezik legalább 12 hónap NATURA 2000, vagy egyéb, védett területen kézi és/vagy gépi faanyag mozgatási és/vagy kézi és/vagy gépi invazív cserje és/vagy bozót irtási munkákban szerzett tapasztalattal.
M/2.2. legalább 1 (egy) fő legalább középfokú végzettségű szakemberrel, aki a végzettség megszerzésétől számítva rendelkezik legalább 12 hónap NATURA 2000, vagy egyéb, védett területen kézi és/vagy gépi faanyag mozgatási és/vagy kézi és/vagy gépi invazív cserje és/vagy bozót irtási munkákban szerzett tapasztalattal.
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Szerződés megerősítése:AK felhívja a figyelmet Ptk.6:186.§(1)bekezdésére,miszerint kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre,ha olyan okból,melyért felelős,megszegi a szerződést. Ajánlatkérő késedelmi és meghiúsulási kötbér, ill. teljesítési és jótállási biztosíték alkalmazását írja el.
ATnek Kbt.134.§(5)bek.szerint nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a teljesítési és jótállási biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról.
Részletesen KD13.pont.
Fizetési feltételek:AK beruházás fedezetét KEHOP-4.1.0-15-2016-00013azon.sz.projekt keretében támogatásból biztosítja.
Ellenszolgáltatás összege a nyertes AT általi teljesítést,és AK által ennek elismeréseként kiállított teljesítésigazolás kézhezvételét követően kiállított számla ellenében átutalással,forintban kerül kifizetésre figyelembe véve Kbt.135.§,valamint Ptk.6:130.§.(1)-(2)bek.
Részletesen KD17.pont.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/07/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/07/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: -
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján. A bontási eljárásra a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (3)-(5) bekezdései az irányadók.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.AK a közbesz.eljárást Kbt.40.§(1)bek.alapján a Miniszterelnökség által üzemeltetett egységes,elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével bonyolítja le.AK felhívja AT figyelmét,h.a 424/2017.Kr.6.§(1)bek.alapján az EKR használatához a rendszerben az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges.Kbt.57.§(2)bek.alapján AK előírja,h.a közbesz.dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek,v.az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektr.úton el kell érnie,le kell töltenie.Közös ajánlattétel esetében elegendő az egyik ajánlattevőnek v.az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak a közbesz.dokumentumokat igazoltan letölteni.Közbesz.dokumentumok nem átruházhatók.
2.Ajánlatot jelen felhívásban megadott címre az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig elektronikusan jelszó nélkül olvasható,nem szerkeszthető *.pdf formátumban kell benyújtani.
3.Ajánlatnak Kbt.66.§(5)bek.szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia,melyen fel kell tünteti Kbt.68.§(4)bek.szerinti összes adatot.AT a 424/2017Kr.11.§(1)bek.alapján AK által létrehozott elektronikus űrlap formájában köteles a felolvasólapot az ajánlat részeként kitölteni.
4.Ajánlatnak tartalmaznia kell ATnek a Kbt.66.§(2)bek.foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire,szerződés megkötésére és teljesítésére,valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
5.ATnek 424/2017.Kr.20.§(4)bek.alapján ajánlatához nem kell csatolnia Kbt.66.§(4)bek.szerinti nyilatkozatát.
6.AT köteles ajánlatában csatolni a közbesz.dokumentumok részét képező árazatlan költségvetést,valamennyi tételére kiterjedően beárazva,cégszerűen aláírva.
7.Rrészekre történő ajánlattétel kizárásának indokolása:AK a rész-ajánlattétel lehetőségét nem biztosítja tárgyi eljárás során tekintettel arra,h.az elvégzendő szolgáltatás jellege és a beavatkozások szigorúan kötött szakmai sorrendje és egymásra épülése következtében aránytalan szervezési,kooperációs és anyagi többlet terhet jelentene ajánlatkérő számára.Részfeladatok egy uniós támogatásból finanszírozott projekt keretében kerülnek megvalósításra,mely okán az egyes helyszíneken történő megvalósítás–az ahhoz kapcsolódó pályázati vállalások,megvalósítási mód,kitűzött célértékek,elérendő eredmények,stb.–szerves egységet képez.Pályázati költségvetés a teljes projekt egységes végrehajtását feltételezve készült.Továbbá egy részterületre vonatkozó teljesítési probléma az egész pályázati projekt megvalósítására és finanszírozására is kihathat,mely indokolja az egységes kivitelezői felelősséget.
8.AK az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték adásához köti,melynek mértéke:1.900.000Ft.Ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszeg az ajánlatkérő K&H Banknál vezetett 10200249-33008392-00000000sz.bankszámlájára történő befizetéssel v.átutalással,pénzügyi intézmény v.biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával v.biztosítási szerződés alapján kiállított-készfizető kezességvállalást tartalmazó-kötelezvénnyel Kbt.54.§(2)bek megfelelően.Ajánlati biztosíték nyújtásának részletes szabályait KD 18.22pontja tartalmazza.
9.AK felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevők III.1.2) pont P/1. pontja szerinti pénzügyi és gazdasági, valamint a III.1.3) pont M/1-3. pontjai szerinti műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
10.AK jelen közbeszerzési eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
11.EHR korlátozott karakterszáma miatt a további információk a Közbeszerzési Dokumentumokban kerülnek részletesen szabályozásra.
12.AK a felhívás IV.2.6) pontja vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.
13.FAKSZ:Juhász Dániel,lajstromszáma:01032
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: II.2.7. pontban a kezdő dátum az eljárás befejezésének dátumára tekintettel módosulhat, azaz csak egy hozzávetőleges, tervezett kezdő időpont szerepel.
II.2.5. értékelési szempontok:
Minőségi kritérium:
2.A felhívás III.1.3) pont M/2.1) pontjában előírt, felsőfokú erdőmérnök és/vagy környezet mérnök végzettséggel és a végzettség megszerzésétől számítva legalább 12 hónap NATURA 2000, vagy egyéb, védett területen kézi és/vagy gépi faanyag mozgatási és/vagy kézi és/vagy gépi invazív cserje és/vagy bozót irtási munkákban szerzett tapasztalattal rendelkező szakember kötelezően előírt NATURA 2000, vagy egyéb, védett területen kézi és/vagy gépi faanyag mozgatási és/vagy kézi és/vagy gépi invazív cserje és/vagy bozót irtási munkákban szerzett tapasztalatán felüli tapasztalati ideje (hónap) valamint a szakember megnevezése(szakember neve)/Súlyszám:15
3.A felhívás III.1.3) pont M/2.2) pontjában előírt, legalább középfokú végzettséggel rendelkező szakember és a végzettség megszerzésétől számítva legalább 12 hónap NATURA 2000, vagy egyéb, védett területen kézi és/vagy gépi faanyag mozgatási és/vagy kézi és/vagy gépi invazív cserje és/vagy bozót irtási munkákban szerzett tapasztalattal rendelkező szakember kötelezően előírt NATURA 2000, vagy egyéb, védett területen kézi és/vagy gépi faanyag mozgatási és/vagy kézi és/vagy gépi invazív cserje és/vagy bozót irtási munkákban szerzett tapasztalatán felüli tapasztalati ideje (hónap) valamint a szakember megnevezése(szakember neve)/Súlyszám:15
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság folytatása:
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Kbt.65.§(7)bek.szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet v.személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek,a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozópontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.A (8)bek.foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses v.előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot,mely alátámasztja,h.a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Kbt.65.§(11)bek.alapján nem használhatja fel a gazd.szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat,melyek felhasználására jogutódlás eredményeként- jogelőd (7)bek.szerintibevonása nélkül-maga lenne jogosult,ha a jogelőd gazd.szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll,v.-ha a jogelőd megszűnt-megszűnése hiányában fennállna.Gazd.szereplő ebben az esetben is élhet a 64.§ szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait,ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
321/2015.Kr.1.§(7)bek.alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbesz.megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak(felhasználhatóak)mindaddig,ameddig az igazolásokban foglalt tény,ill.adat tartalma valós.AK–ellenkező bizonyításig–adat valóságtartalmát AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.AK felhívja AT figyelmét 424/2017.Kr.12.§(2)bek.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák