Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/112
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.13.
Iktatószám:9658/2018
CPV Kód:33100000-1
Ajánlatkérő:Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: AK15794
Postai cím: Diós árok - 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Erdei Csaba mb. igazgató (ÁEEK)
Telefon: +36 13561522
E-mail: erdei.csaba@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.aeek.hu
 
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: AK01719
Postai cím: Egyetem tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Erdei Csaba mb. igazgató (ÁEEK)
Telefon: +36 13561522
E-mail: erdei.csaba@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.unideb.hu

Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: AK16341
Postai cím: Vasvári Pál u. 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Erdei Csaba mb. igazgató (ÁEEK)
Telefon: +36 13561522
E-mail: erdei.csaba@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.pte.hu

Hivatalos név: Szegedi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: AK07122
Postai cím: Dugonics tér 13.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Erdei Csaba mb. igazgató (ÁEEK)
Telefon: +36 13561522
E-mail: erdei.csaba@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szte.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szte.hu

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Adásvét keretszerz keretében orvostechn és ápolási eszk szállítása, üzembe helyezése ÁEEK Intézm-ei, DE, PTE és az SZTE, mint ÁEEK konzorciumi partnerének, az EFOP-2.2.0- 16-2016-00003 projekt keretéb
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi keretszerződés keretében orvostechnikai és ápolási eszközök szállítása és üzembe
helyezése az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) Intézményei részére, valamint a Debreceni Egyetem, a Pécsi
Tudományegyetem és a Szegedi Tudományegyetem, mint az Állami Egészségügyi Ellátó Központ konzorciumi partner ének, az
EFOP-2.2.0-16-2016-00003 azonosítószámú projekt keretében

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/07 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 5499 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 074 - 163971
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/12 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 2018/06/08 (nn/hh/éééé) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Őszy Ügyvédi Iroda, 1133 Budapest, Feszty
Árpád utca 4., V/18.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. §-ában meghatározottak szerint.
Helyesen:
Dátum: 2018/06/15 Helyi idő: 11:00
Hely: Őszy Ügyvédi Iroda, 1133 Budapest, Feszty Árpád utca 4., V/18.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról : A Kbt. 68. §-ában meghatározottak szerint.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2018/06/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/06/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
1. Az ajánlati felhívás a 2018/S 094-213342 hirdetményszámú korrigendummal került első alkalommal módosításra (kizárólag az ajánlattételi határidő meghosszabbítására került sor).
A második számú módosításra a 2018/S 100-228427 hirdetményszámú korrigendummal került sor (a módosulás az eljárást megindító hirdetményen kívül a közbeszerzési dokumentumok részét képező dokumentációt, műszaki leírást és szerződéstervezetet érintette, továbbá az ajánlattételi határidő is módosításra került).
Jelen korrigendum a 2018/S 100-228427 hirdetményszámú, 2. számú korrigendumban szereplő ajánlattételi határidőt is módosítja.
2. Ajánlatkérő jelen korringendummal módosítja továbbá a közbeszerzési dokumentum részét képező dokumentációt (kizárólag az ajánlattételi határidő vonatkozásában), valamint a műszaki leírást.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ