Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/110
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.11.
Iktatószám:9670/2018
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Berettyóújfalu Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Berettyóújfalu Város Önkormányzata 4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Keletterv Keletmagyarországi Tervező Kft
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Berettyóújfalu Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK00940
Postai cím: Dózsa Gy. u. utca 17-19.
Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 54505450
E-mail: kozbeszerzes@berettyoujfalu.hu
Fax: +36 54505440
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.berettyoujfalu.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A berettyóújfalui Bihar Termálliget Uszoda és Gyógyfürdő fejlesztésének kiviteli tervezése a elkészült engedélyezési tervdokumentáció és a kiadott építési engedély alapján.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A berettyóújfalui Bihar Termálliget Uszoda és Gyógyfürdő fejlesztésének kiviteli tervezése a elkészült engedélyezési tervdokumentáció és a kiadott építési engedély alapján.
A tervezett fejlesztés megvalósításával - a fedett uszodai szolgáltatást kiegészítve - vízi gyógyterápiás és egészségmegőrző - egészségfejlesztő, továbbá az év teljes időszakában igénybe vehető szabadidős szórakozást, kikapcsolódást is nyújtó teljes körű szolgáltatás biztosítása az elsődleges cél az alábbiak szerint:
- a medencecsarnok épületének felújítása, bővítése fedett gyógyvizes medencével, a fejépület bővítése és felújítása,
- a földszinten az öltözőblokk korszerűsítése,
- a medencecsarnokhoz kapcsolódóan wellness blokk bővítése szaunákkal (finn szauna, gőzkabin, infra szauna, sókabin, stb.), merülő medencével, zuhanyokkal,
- az emeleten gyógyászati egység elhelyezése, járóbeteg szakellátás keretében fizioterápiás kezelések, mágnesterápia, gyógytorna (egyéni és csoportos), gyógymasszázs, balneoterápiás, hidroterápiás kezelések: tangentor, rekeszes galván, szénsavas kádfürdő, iszapkezelések, víz alatti torna, súlyfürdő, gyógyúszás, nappali szanatóriumi ellátás.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 41780000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Tervezési szerződés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Berettyóújfalu Város Önkormányzata
4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A berettyóújfalui Bihar Termálliget Uszoda és Gyógyfürdő fejlesztésének kiviteli tervezése a elkészült engedélyezési tervdokumentáció és a kiadott építési engedély alapján.
Feladatleírás:
A tervezett fejlesztés megvalósításával - a fedett uszodai szolgáltatást kiegészítve - vízi gyógyterápiás és egészségmegőrző - egészségfejlesztő, továbbá az év teljes időszakában igénybe vehető szabadidős szórakozást, kikapcsolódást is nyújtó teljes körű szolgáltatás biztosítása az elsődleges cél az alábbiak szerint:
- a medencecsarnok épületének felújítása, bővítése fedett gyógyvizes medencével, a fejépület bővítése és felújítása,
- a földszinten az öltözőblokk korszerűsítése,
- a medencecsarnokhoz kapcsolódóan wellness blokk bővítése szaunákkal (finn szauna, gőzkabin, infra szauna, sókabin, stb.), merülő medencével, zuhanyokkal,
- az emeleten gyógyászati egység elhelyezése, járóbeteg szakellátás keretében fizioterápiás kezelések, mágnesterápia, gyógytorna (egyéni és csoportos), gyógymasszázs, balneoterápiás, hidroterápiás kezelések: tangentor, rekeszes galván, szénsavas kádfürdő, iszapkezelések, víz alatti torna, súlyfürdő, gyógyúszás, nappali szanatóriumi ellátás.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az ajánlat értékelési szempontja jelen eljárásban a legalacsonyabb ár a Kbt. 76. § (2) bekezdése a) pontjának megfelelően. Ezen értékelési szempont alkalmazását a Kbt. 100.§ (5) bekezdése teszi lehetővé, amely bekezdés a Kbt. 76.§ (5) bekezdésének alkalmazását kizárja.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
A Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pont szerint az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat, ha a szerződés műszaki-technikai sajátosságok vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg, feltéve, hogy az ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, és a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozták meg.
A fenti tárgyú közbeszerzés tekintetében az ajánlatkérő a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást kíván lefolytatni tekintettel arra, hogy a felkért ajánlattevőnek kizárólagos joga áll fenn a közbeszerzés tárgyát képező feladat elvégzésére.
A Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti jogalap fennállását alátámasztó körülmények az alábbiak.
Berettyóújfalu Város Önkormányzata 2017. november 7-én nettó 13.960.000-Ft összegű tervezési szerződést kötött a Keletterv Keletmagyarországi Tervező Kft-vel a berettyóújfalui strandfürdő területén megvalósítandó gyógyászati fejlesztés engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése tárgyában.
Az elkészült engedélyezési tervdokumentáció és a kiadott építési engedély szerinti koncepciót megtárgyalta a Kormány, s ez alapján hozta meg az 1130/2018. (III. 19.) Korm. határozatot, mely szerint a Kormány egyetért azzal, hogy a Berettyóújfalu, belterület 1574 helyrajzi számú ingatlanon található berettyóújfalui strand, uszoda és gyógyvizes fürdő kibővítésre kerüljön a részére bemutatott és általa megtárgyalt koncepció szerint, továbbá a beruházás költségigényéből a központi költségvetésből mindösszesen legfeljebb 1 072 769 143 forint kerül biztosításra.
A fenti Kormányhatározatban foglaltak alapján az Önkormányzat tovább kívánja terveztetni az uszoda - és fürdőfejlesztést.
Az engedélyezési tervdokumentációra vonatkozó tervezési szerződés 12. pontja az alábbiakat tartalmazza:
„A tervező által szolgáltatott tervdokumentációban foglalt műszaki megoldás a tervező szellemi terméke és a szellemi alkotáshoz fűződő szerzői jogvédelem alatt áll. Megrendelő a tervdokumentációt és az abban foglalt műszaki megoldást kizárólag a szerződésben meghatározott célra használhatja fel, azt el nem idegenítheti, más létesítményeknél - a tervező hozzájárulása nélkül - még részleteiben sem használhatja fel. A szerzői műnek minősülő tervdokumentáció másnak történő átadásához, illetve átengedéséhez, továbbtervezéséhez, újbóli felhasználásához, módosításához, vagy az annak alapján megépült mű utólagos áttervezéséhez, átépítéséhez a tervező hozzájárulása szükséges.”
A tervező a fenti rendelkezésre tekintettel nemleges nyilatkozatot tett a tervdokumentáció másnak történő átengedése tárgyában. A Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontjának második fordulata, azaz a kizárólagos jogok védelme miatt a szerződés a felkért ajánlattevőn kívül mással nem köthető meg, az ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, és a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozták meg.
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
7087 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tervezési szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Keletterv Keletmagyarországi Tervező Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Arany János u. 56.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11143419-2-09
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 42000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 41780000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Keletterv Keletmagyarországi Tervező Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Arany János u. 56.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11143419-2-09

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/03/29 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges