Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/109
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.08.
Iktatószám:9714/2018
CPV Kód:16000000-5
Ajánlatkérő:Eurobor Kft.
Teljesítés helye:Bátaapáti 025/1. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Csúziker Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Eurobor Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK25554
Postai cím: Hűvösvölgy utca 4
Város: Bátaapáti
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7164
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Erdélyi Árpád
Telefon: +36 74409222
E-mail: erdelyi.arpad@tuzkobirtok.hu
Fax: -
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.tuzkobirtok.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Az „EUROBOR Kft. borászati fejlesztése” című, VP3-4.2.2-16 kódszámú projekt keretében eszközbeszerzések
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:16000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Az „EUROBOR Kft. borászati fejlesztése” című, VP3-4.2.2-16 kódszámú projekt keretében eszközbeszerzések” - II. részajánlati kör: Tartályok
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:44611000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: Bátaapáti 025/1. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II.részajánlati kör: Tartályok
- 8 db 300 hl-es sík ferde aljú hűthető és szigetelt erjesztő bortartály,
- 4 db 600hl-es sík ferde aljú hűthető és szigetelt erjesztő bortartály,
- 46 fm kezelőjárda, csatlakozásokkal, kiugrókkal, összeköttetésekkel, 2 db létrával, védőgyűrűvel,
- 1 db 60 hl-es, síkfenekű rozsdamentes szigetelt puffertartály: 4 db DN 150-es csonkkal, 1 db DN 100-as csonkkal, 2 db DN 50-es csonkkal, 1 db átm. 500-as dómfedéllel.
Egyéb:
• géphigiéniai típusminősítő bizonyítvány
Az egyéb közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/03/29 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/04/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása” című, VP3-4.2.2-16 kód-számú pályázat

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
8565 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Az „EUROBOR Kft. borászati fejlesztése” című, VP3-4.2.2-16 kódszámú projekt keretében eszközbeszerzések” - II. részajánlati kör: Tartályok
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/03/29 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Csúziker Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: III. körzet tanya 78/2.
Város: Kecel
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6237
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 59070000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:16000000-5
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:44611000-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: Bátaapáti 025/1. hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
II.részajánlati kör: Tartályok
- 8 db 300 hl-es sík ferde aljú hűthető és szigetelt erjesztő bortartály,
- 4 db 600hl-es sík ferde aljú hűthető és szigetelt erjesztő bortartály,
- 46 fm kezelőjárda, csatlakozásokkal, kiugrókkal, összeköttetésekkel, 2 db létrával, védőgyűrűvel,
- 1 db 60 hl-es, síkfenekű rozsdamentes szigetelt puffertartály: 4 db DN 150-es csonkkal, 1 db DN 100-as csonkkal, 2 db DN 50-es csonkkal, 1 db átm. 500-as dómfedéllel.
Egyéb:
• géphigiéniai típusminősítő bizonyítvány
Az egyéb közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/03/29 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/04/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 59070000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Csúziker Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: III. körzet tanya 78/2.
Város: Kecel
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6237
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/05/15 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Az Eladó által szállítandó Termékek közül, azok tekintetében, melyek fogadására nem lesz képes a Vevő a kialakult helyzet miatt a Felek megállapodtak abban, hogy a szállítási határidőket módosítják, és ezzel együtt az elszámolható Termékek köre is a tényleges teljesítéshez igazodik:
- a 4 db 600 hl és a 60 hl tartály és az ezekhez tartozó kezelő járda leszállításának és üzembe helyezésének új határideje a Vevő írásbeli megrendelésétől számította 30 nap, ha ez nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap (a megrendelés a kivitelezési munkák függvényében, várhatólag legkorábban 2018. év novemberében, vagy 2019. év tavaszán, de legkésőbb 2019. április 30-ig várható).
- az 5 db 300 hl tartály és az ezekhez tartozó kezelő járda leszállítása és üzembe helyezésének határideje változatlan (2019. április 30.).
A felek rögzítik, hogy a Vevő teljes nettó ellenszolgáltatás 20 %-ának megfelelő összegű (azaz 11.814.000 Ft) előleget már megfizetett az Eladó részére.
A felek megállapodtak abban, hogy az Eladó az alábbiak szerint állathat ki számlát:
- 1. számla: a 3 db 300 hl tartályt és az ezekhez tartozó kezelő járdát már leszállította és üzembe helyezte, erre vonatkozóan számláját, jelen megállapodás napjával kiállíthatja(az előlegre tekintettel 20%-kal csökkentett összegben),
- 2. számla: a 4 db 600 hl és a 60 hl tartály és az ezekhez tartozó kezelő járda leszállítását és üzembe helyezését követően (az előlegre tekintettel 20%-kal csökkentett összegben),
- az 5 db 300 hl tartály és az ezekhez tartozó kezelő járda leszállítását és üzembe helyezését követően (az előlegre tekintettel 20%-kal csökkentett összegben).
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A tervek szerint a projekt megvalósítása során a Vevő telephelyén jelenleg meglévő szőlő feldolgozó technológia sor, a térszín alatti feldolgozó aknával együtt elbontásra kerül, és a telephely hátsó részében lesz kialakítva az új feldolgozó medence, és itt kerülnek majd felállításra a projekt keretében beszerzett új szőlő feldolgozó gépek. Ugyanakkor az elbontott műtárgy helyén kerülnek majd kialakításra az építendő tartályalapok, ahol az Eladó által jelen szerződés alapján leszállított terméke egy része kerül elhelyezésre.
Azonban az erősen csapadékos tavaszi időjárás miatt az kapcsolódó építési beruházást nem lehet az eredeti ütemtervnek megfelelően befejezni, mert a kivitelezési munkák megkezdését követően problémák merültek fel.
A beruházás megvalósítása során az Eladó és a kivitelezési munkákat végző vállalkozó megállapodtak a szükséges felvonulási és munkaterület kijelölése során, hogy mivel a térszín alatti feldolgozó akna munkaterületét esetleg keresztezheti a borászati üzemépület északi homlokzatán lévő földgáz csatlakozó vezeték, a kivitelező a lehető leghamarabb feltárja a gázvezeték nyomvonalát, mivel az egyébként is a helyszínrajzon „feltételezett nyomvonal” -ként van csak jelölve.
Amikor a kérdéses vezeték feltárásra került, a kivitelező megállapította, hogy a nyomvonal jelentősen eltér a H-1 rajzon jelölttől, ugyanis egyrészt párhuzamosan fut az építeni kívánt feldolgozó akna hossztengelyével, másrészt nincsen olyan távolságra a tervezett munkagödör szélétől, hogy az biztonsággal kiemelhető legyen.
A vezeték feltárása mellett, mivel nem állt a kivitelező rendelkezésére talajvíz viszonyokat bemutató aktuálisan érvényes talajmechanikai szakvélemény, próbagödör kiemelését végezte el a vállalkozó, mely során a terepszinttől cca. 2 méter mélységben vízzáró szürke agyagréteget, 2,5 méternél pedig talajvizet talált. A talajvíz szintje a próbagödörben egy nap alatt cca. 1 métert emelkedett.
A fenti két körülmény miatt a munkagödör kiemelését (melynek szintje 4 m a terepszinthez képest) kizárólag előzetes talajvízszint - süllyesztés illetve szádfalas munkatér határolás együttes alkalmazása mellett lehet csak megvalósítani. Tekintettel az ismert altalaj rétegződésre illetve a talajvíz várható mennyiségére a víztelenítést vákuumkutas módszerrel kell kialakítani.
Mivel a fenti problémák miatt a Vevő abba a helyzetbe került, hogy az építési munkák befejezésére nincs lehetőség olyan határidőre, hogy azt követően még a szükséges új technológia lánc is beállításra kerüljön az újonnan megépített helyen, viszont amennyiben a régi technológia berendezések elbontja (hiszen az új feldolgozó részleg egy része ennek a helyén kerül majd kialakításra), akkor a 2018. évi augusztus - szeptemberi szüretet a Vevő nem tudja megoldani, mivel az új feldolgozó részleg még nem, a régi már nem üzemel.
A fentiekre tekintettel a Vevő úgy döntött, hogy az építési munkákat, és ezen belül a jelen szerződés tárgyát képező tartályok beton alapjának a megépíttetését is csak a 2018. évi szüret után kezdik meg, az időjárás függvényében.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 59070000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 59070000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A nyertesként szerződő fél mindenben egyetért a jelen hirdetményben foglaltakkal.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben