Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/112
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.13.
Iktatószám:9722/2018
CPV Kód:45212314-0
Ajánlatkérő:NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK25161
Postai cím: Kolostor hegy utca 1
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vágó Margit
Telefon: +36 14578040
E-mail: info@banfalvakolostor.hu
Fax: +36 14578041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.jogilag.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szabadkígyósi Wenckheim kastély turisztikai célú fejlesztése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212314-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Kivitelezési szerződés a GINOP-7.1.1-15-2016-00021 azonosítószámú projekt keretében a "Szabadkígyósi Wenckheim kastély turisztikai célú fejlesztése" című projekt megvalósításához szükséges építőipari, restaurátori, táj-és kertépítészeti kivitelezési feladatok ellátása.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/07 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 5472 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 069 - 152354
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/06 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 2 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Az ellenszolgáltatás 100 %-a EU és magyarországi költségvetési támogatásból kerül finanszírozásra a GINOP-7.1.1-15-2016-00021 azonosítószámú "A Szabadkígyósi Wenckheim kastély turisztikai fejlesztése" című projekt keretében. A kifizetések utófinanszírozás útján történnek. A támogatás intenzitása 100,000000.
Helyesen:
Az ellenszolgáltatás 100 %-a EU és magyarországi költségvetési támogatásból kerül finanszírozásra, részben a GINOP-7.1.1-15-2016-00021 azonosítószámú, "A szabadkígyósi Wenckheim-kastély turisztikai célú fejlesztése" című projekt keretében, részben a Nemzeti Kastélyprogramhoz kapcsolódó hazai támogatás keretében. A kifizetések utófinanszírozás útján történnek. A támogatás intenzitása 100,000000 %
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2018/05/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10.00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/07/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10.00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 2018/05/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10.00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/07/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10.00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő módosításáról döntött, valamint a felhívás III.2.2. pontja alapján a szerződéstervezet is módosul. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy jelen tájékoztatást megküldi az érdeklődő gazdasági szereplőknek, továbbá közzéteszi a www.jogilag.hu oldalon is.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ