Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/112
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.13.
Iktatószám:9724/2018
CPV Kód:79710000-4
Ajánlatkérő:Fejér Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:1. rész: Székesfehérvár, Deák F. u. 7-9.; Székesfehérvár, József Attila u. 42.; Székesfehérvár, Sörház tér 1.; Székesfehérvár, Koch L. u. 4/b; Dunaújváros, Október 23- tér 1.; Dunaújváros, Szórád Márton út 39.; 2. rész: Bicske, Kossuth tér 14. (V. emelet), Bicske, Kossuth tér 16. Bicske, Kisfaludy u. 50., Bicske, Szent István út 7-11.; Dunaújváros, Október 23. tér 1., Adony, Rákóczi u. 21., Dunaújváros, Vasmű út 39., Dunaújváros, Városháza tér 1., Dunaújváros, Gagarin tér 1/A., Dunaújváros, Szórád Márton út 39.; Enying, Szabadság tér 14., Enying, Szabadság tér 16/A., Enying, Kossuth u.38., Gárdony, Posta utca 11., Martonvásár Szent L. u. 2., Ercsi, Fő út 27., Ercsi, Fő út 34., Mór Kapucinus tér 7., Mór Kodály Z.u.1., Bicske, Ady E u.28., Mór Szt István tér 1., Sárbogárd, Ady E. u. 164., Sárbogárd, Tury M. u. 3., Sárbogárd, Hősök tere 17., Székesfehérvár, Honvéd u. 8., Székesfehérvár, Dr. Koch László u. 4/B., Székesfehérvár, Piac tér 10., Székesfehérvár, Kégl György u. 1., Székesfehérvár, Távirda utca 4., Velence, Ország út 23., Székesfehérvár, Major utca 18., Székesfehérvár, Sörház tér 1., Székesfehérvár, Mátyás király krt. 6/A., Székesfehérvár, József A. utca 42.. Székesfehérvár, Csíkvári u 15-17., Székesfehérvár, Várkörút 22-24., Székesfehérvár, Távirda utca 23., Székesfehérvár, Mátyás király körút 13., Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 12., Dunaújváros, Október 23. tér 10-11., Veszprém Patak tér 4., Ajka Bródy I. u. 4., Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1., Veszprém, Csermák lépcső 1., 2 immissziós mérőkocsi;
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Szentinel Vagyonvédelmi Biztonság-technikai Szolgáltató Kft.;Szentinel Vagyonvédelmi Biztonság-technikai Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fejér Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: AK10357
Postai cím: Szent István tér 9.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Fekete-Csabina Judit
Telefon: +36 22526964
E-mail: fekete-csabina.judit@fejer.gov.hu
Fax: +36 22514769
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormanyhivatal.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Élőerős őrzés-védelmi és távfelügyeleti szolgáltatás nyújtása a Fejér Megyei Kormányhivatal részére - 2018.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79710000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész:
A Fejér Megyei Kormányhivatal 6 telephelyén élőerős őrzés-védelem teljesítése a dokumentációban részletezettek szerint.
A Fejér Megyei Kormányhivatal telephelyei részére őrzés-védelmi feladatok ellátása telephelyenként 1 fő biztonsági őr rendelkezésre állásával az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint. A biztonsági őr feladatait és a szolgálat ellátását az Őrutasítás tartalmazza.
2. rész:
Fejér Megyei Kormányhivatal 44 telephelyén, valamint 2 imissziós mérőkocsi tekintetében távfelügyeleti szolgáltatás biztosítása, biztonságtechnikai berendezések karbantartási feladatainak ellátása
A Fejér Megyei Kormányhivatal telephelyein távfelügyeleti szolgáltatás biztosítása, valamint elektronikus riasztóberendezések karbantartási feladatainak ellátása
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 79516983 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Élőerős őrzés-védelmi szolgáltatás nyújtása a Fejér Megyei Kormányhivatal részére - 2018. vállalkozási szerződés keretében
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79710000-4
További tárgyak:79713000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 1. rész: Székesfehérvár, Deák F. u. 7-9.; Székesfehérvár, József Attila u. 42.; Székesfehérvár, Sörház tér 1.; Székesfehérvár, Koch L. u. 4/b; Dunaújváros, Október 23- tér 1.; Dunaújváros, Szórád Márton út 39.;
2. rész: Bicske, Kossuth tér 14. (V. emelet), Bicske, Kossuth tér 16. Bicske, Kisfaludy u. 50., Bicske, Szent István út 7-11.; Dunaújváros, Október 23. tér 1., Adony, Rákóczi u. 21., Dunaújváros, Vasmű út 39., Dunaújváros, Városháza tér 1., Dunaújváros, Gagarin tér 1/A., Dunaújváros, Szórád Márton út 39.; Enying, Szabadság tér 14., Enying, Szabadság tér 16/A., Enying, Kossuth u.38., Gárdony, Posta utca 11., Martonvásár Szent L. u. 2., Ercsi, Fő út 27., Ercsi, Fő út 34., Mór Kapucinus tér 7., Mór Kodály Z.u.1., Bicske, Ady E u.28., Mór Szt István tér 1., Sárbogárd, Ady E. u. 164., Sárbogárd, Tury M. u. 3., Sárbogárd, Hősök tere 17., Székesfehérvár, Honvéd u. 8., Székesfehérvár, Dr. Koch László u. 4/B., Székesfehérvár, Piac tér 10., Székesfehérvár, Kégl György u. 1., Székesfehérvár, Távirda utca 4., Velence, Ország út 23., Székesfehérvár, Major utca 18., Székesfehérvár, Sörház tér 1., Székesfehérvár, Mátyás király krt. 6/A., Székesfehérvár, József A. utca 42.. Székesfehérvár, Csíkvári u 15-17., Székesfehérvár, Várkörút 22-24., Székesfehérvár, Távirda utca 23., Székesfehérvár, Mátyás király körút 13., Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 12., Dunaújváros, Október 23. tér 10-11., Veszprém Patak tér 4., Ajka Bródy I. u. 4., Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1., Veszprém, Csermák lépcső 1., 2 immissziós mérőkocsi
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Fejér Megyei Kormányhivatal 6 telephelyén élőerős őrzés-védelem teljesítése a dokumentációban részletezettek szerint.
A Fejér Megyei Kormányhivatal telephelyei részére őrzés-védelmi feladatok ellátása telephelyenként 1 fő biztonsági őr rendelkezésre állásával az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint. A biztonsági őr feladatait és a szolgálat ellátását az Őrutasítás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A felhívás M/1. alkalmassági követelményében előírt szakember(ek) 6 hónap feletti összesített többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap, előny a nagyobb, csak egész hónap ajánlható meg 3
  Költség szempont –
x Ár szempont – Őrzés-védelmi szolgáltatás óradíja (nettó Ft/óra) Súlyszám - 10
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Távfelügyeleti szolgáltatás és elektronikus riasztóberendezés karbantartás nyújtása a Fejér Megyei Kormányhivatal részére - 2018. vállalkozási szerződés keretében
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79711000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye:
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Fejér Megyei Kormányhivatal 44 telephelyén, valamint 2 imissziós mérőkocsi tekintetében távfelügyeleti szolgáltatás biztosítása, biztonságtechnikai berendezések karbantartási feladatainak ellátása
A Fejér Megyei Kormányhivatal telephelyein távfelügyeleti szolgáltatás biztosítása, valamint elektronikus riasztóberendezések karbantartási feladatainak ellátása
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A felhívás M/1. alkalmassági követelményében előírt szakember(ek) 6 hónap feletti összesített többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap, előny a nagyobb, csak egész hónap ajánlható meg) ( 3
  Költség szempont –
x Ár szempont – Távfelügyeleti szolgáltatás, valamint a rendszer karbantartásának díja (Ft/hó) Súlyszám - 10
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Élőerős őrzés-védelmi szolgáltatás nyújtása a Fejér Megyei Kormányhivatal részére - 2018. vállalkozási szerződés keretében
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: -
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: -
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: -
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szentinel Vagyonvédelmi Biztonság-technikai Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 152-156.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
E-mail: info@szentinel.hu
Telefon: +36-1/4609586
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36-1/4609585
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12988756-2-41
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 103178002
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 74937782,5
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: élőerős őrzés-védelmi szolgáltatás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Gepárd Holding Security Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vágóhíd u. 18.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4034
Ország: HU
E-mail: info@gepardzrt.hu
Telefon: +36 52440077
Internetcím(ek): (URL)
Fax: 36 52501667
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 24205261-2-09
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 76624485 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Gepárd Holding Security Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vágóhíd u. 18.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4034
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24205261-2-09

Hivatalos név: Jánosik és Társai Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Attila u. 34.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1047
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11066901-2-41

Hivatalos név: Szentinel Vagyonvédelmi Biztonság-technikai Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 152-156.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12988756-2-41

Hivatalos név: LunarSec Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság - Rődner Vagyonvédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kozmosz sétány 6. II./8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1214
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25137338-2-43

Hivatalos név: BIZALOM” Vagyonvédelmi Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Torontál u. 34.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10947320-2-42

Hivatalos név: Elit Security Group Kft. konzorciumvezető - NG 12 Kft. konzorciumi tag
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Polgár u. 8-10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1033
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11900502-2-41

Hivatalos név: Légió 2000 Biztonságtechnikai Kft.- Légió 2000 Security Guard Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ady Endre út 29.
Város: Sárbogárd
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 7000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23098828-2-07

Hivatalos név: T.O.M Controll 2001 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ráby Mátyás u. 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1038
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14883664-2-41

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Távfelügyeleti szolgáltatás és elektronikus riasztóberendezés karbantartás nyújtása a Fejér Megyei Kormányhivatal részére - 2018. vállalkozási szerződés keretében
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: -
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: -
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: -
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szentinel Vagyonvédelmi Biztonság-technikai Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 152-156.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
E-mail: info@szentinel.hu
Telefon: +36-1/4609586
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36-1/4609585
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12988756-2-41
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 8448000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4579200
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: távfelügyeleti szolgáltatás nyújtása
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: LunarSec Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság -Rődner Vagyonvédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kozmosz sétány 6. II./8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1214
Ország: HU
E-mail: info@lunarsec.hu
Telefon: +36 305849426
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 25137338-2-43
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 6120000 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Szentinel Vagyonvédelmi Biztonság-technikai Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 152-156.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1138/
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12988756-2-41

Hivatalos név: LunarSec Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság - Rődner Vagyonvédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kozmosz sétány 6. II./8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1214
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25137338-2-43

Hivatalos név: „BIZALOM” Vagyonvédelmi Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Torontál u. 34.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10947320-2-42

Hivatalos név: Légió 2000 Biztonságtechnikai Kft. - Légió 2000 Security Guard Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ady Endre út 29.
Város: Sárbogárd
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 7000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23098828-2-07

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2017/12/22 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A 44/2015. (XI.2.) MvM rend. 18. § b) pontjának megfelelve:
a nyertes Ajánlattevő adószáma:
- 1. rész: 12988756-2-41
- 2. rész: 12988756-2-41
A 44/2015. (XI.2.) MvM rend. 18. § c) pontjának megfelelve:
1. rész:
Név: Gepárd Holding Security Zrt.
Székhely: 4034 Debrecen, Vágóhíd u. 18.
Adószám: 24205261-2-09

Név: Jánosik és Társai Kft.
Székhely: 1047 Budapest, Attila u. 34.
Adószám: 11066901-2-41
Név: Szentinel Vagyonvédelmi Biztonság-technikai Szolgáltató Kft.
Székhely: 1138 Budapest, Váci út 152-156.
Adószám: 12988756-2-41

Közös ajánlattételt vezető neve: LunarSec Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1214 Budapest, Kozmosz sétány 6. II./8.
Adószám: 25137338-2-43
Közös ajánlatot tevő tag neve: Rődner Vagyonvédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Horváth István u. 22.
Adószám: 11604914-2-07
Név: „BIZALOM” Vagyonvédelmi Szolgáltató Zrt.
Székhely: 1145 Budapest, Torontál u. 34.
Adószám: 10947320-2-42
Közös ajánlatot tevő tag neve: Légió 2000 Security Guard Kft.
Székhelye: 1083 Budapest, Práter u. 59. 3. em. 36. a.
Adószám: 14216136-2-42
Közös ajánlattételt vezető neve: Légió 2000 Biztonságtechnikai Kft.
Székhelye: 7000 Sárbogárd, Ady Endre út 29.
Adószám: 23098828-2-07
Közös ajánlattételt vezető neve: Elit Security Group Kft. konzorciumvezető
Székhelye: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.
Adószám: 11900502-2-41
Közös ajánlatot tevő tag neve: NG 12 Kft. konzorciumi tag
Székhelye: 1221 Budapest, Duna u. 1-3.
Adószám: 24246794-2-43
Név: T.O.M Controll 2001 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
Székhely: 1038 Budapest, Ráby Mátyás u. 26.
Adószám: 14883664-2-41
2. rész:
Név: Szentinel Vagyonvédelmi Biztonság-technikai Szolgáltató Kft.
Székhely: 1138 Budapest, Váci út 152-156.
Adószám: 12988756-2-41
Közös ajánlattételt vezető neve: LunarSec Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1214 Budapest, Kozmosz sétány 6. II./8.
Adószám: 25137338-2-43
Közös ajánlatot tevő tag neve: Rődner Vagyonvédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Horváth István u. 22.
Adószám: 11604914-2-07
Név: „BIZALOM” Vagyonvédelmi Szolgáltató Zrt.
Székhely: 1145 Budapest, Torontál u. 34.
Adószám: 10947320-2-42
Közös ajánlattételt vezető neve: Légió 2000 Biztonságtechnikai Kft.
Székhelye: 7000 Sárbogárd, Ady Endre út 29.
Adószám: 23098828-2-07
Közös ajánlatot tevő tag neve: Légió 2000 Security Guard Kft.
Székhelye: 1083 Budapest, Práter u. 59. 3. em. 36. a.
Adószám: 14216136-2-42
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges