Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/111
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.12.
Iktatószám:9730/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Miskolci Egyházmegye
Teljesítés helye:Miskolc-Tapolca, Görömbölyi u. 23. 46097 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Miskolci Egyházmegye
Nemzeti azonosítószám: AK19264
Postai cím: Szeles utca 59
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3526
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Ferenc Ökonómus
Telefon: +36 46500265
E-mail: palyazat@mi.gorogkatolikus.hu
Fax: +36 46509890
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.migorkat.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.migorkat.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Akropolisz Szabadtéri Színpad bővítése”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Építészeti munkák:
- Színpad bontás, kő támfalakkal, belül üreges pengefalas szerkezetű, fa palló burkolattal - 82,11m2
- Új nagyobb színpad építése vb látszóbeton támfalakkal, vasalt aljzaton nagynyomáson telített vörösfenyő palló burkolattal - 131,70m2
- Színpadi előlépcsők építése - 2db 5 lépcsőfokos
- Későbbi színpad fedést fogadó pillérek lemezalapozása és megépítése színpad szintig
- Nézőtéri határoló vb. támfalak/mellvédek építése 2db - 21,75fm. 24,20fm
- Nézőtér beton térköves burkolásához, lépcsős vb. aljzat építése - 476,0m2
- Nézőtéri lépcső építése - 1db 7 lépcsőfokos
- Járdák és akadálymentes rámpa építése beton térkő burkolat előkészítésével - 536,0m2
- Rozsdamentes acél akadálymentes kapaszkodók felszerelése
- Akadálymentes illemhely és fedett nyitott terű építmény építése. Földszintes, v=20cm vízzáró vb falakkal belső oldali gipszkarton burkolattal, borított fa tetőzettel, korcolt alulemez fedéssel - 16,53m2
- Görömbölyi utcai főlépcső felső részének átalakítása, betonlapos (Bramac) lépcsőburkolat javítása, acélcső kapaszkodó érkező részének átalakítása
- Főlépcső jobb oldali kapaszkodó elbontása, korlátlift felszerelése, alsó felső érkező területek kialakítása. A korlátlift terveztetése is a kivitelező feladata
Épületgépészeti munkák:
- Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba - 34 m
- Akadálymentes WC gépészete, vízellátás, szennyvíz, szellőzés. Fagymentesített kivitelben.
- Szennyvízvezeték kiváltása nézőtér mellett.
Közmű munkák:
- Színpad és nézőtér valamint kapcsolódó felső burkolt felületek csapadékvíz elvezetése, bekötés Görömbölyi utcai városi közműcsatornába. Meglévő érintett beton közműaknák elbontása, új műanyag aknák építése nézőtérnél
- Drainezés színpad alatt és WC építmény mögött
Elektromos munkák:
- Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése - 220 m
- Nézőtéri világítás kiépítése LED-es kandeláberekkel - 6db
- Járdák világítása (5db alacsony oszlopos lámpa)
- Színpad vezérlés védőcsövezése, elektromos ellátása. 3db vízzáró műanyag akna elhelyezése. (1db D600-as, 2db D800-as a színpad két oldalán lévő pillér alaptestekben.
CPV kód:
45237000-7 Színpad építése
45262310-7 Vasbetonozás
45300000-0 Épületszerelési munka
45310000-3 Villamos szerelési munka
45111000-8 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „Akropolisz Szabadtéri Színpad bővítése”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Miskolc-Tapolca, Görömbölyi u. 23.
46097 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építészeti munkák:
- Színpad bontás, kő támfalakkal, belül üreges pengefalas szerkezetű, fa palló burkolattal - 82,11m2
- Új nagyobb színpad építése vb látszóbeton támfalakkal, vasalt aljzaton nagynyomáson telített vörösfenyő palló burkolattal - 131,70m2
- Színpadi előlépcsők építése - 2db 5 lépcsőfokos
- Későbbi színpad fedést fogadó pillérek lemezalapozása és megépítése színpad szintig
- Nézőtéri határoló vb. támfalak/mellvédek építése 2db - 21,75fm. 24,20fm
- Nézőtér beton térköves burkolásához, lépcsős vb. aljzat építése - 476,0m2
- Nézőtéri lépcső építése - 1db 7 lépcsőfokos
- Járdák és akadálymentes rámpa építése beton térkő burkolat előkészítésével - 536,0m2
- Rozsdamentes acél akadálymentes kapaszkodók felszerelése
- Akadálymentes illemhely és fedett nyitott terű építmény építése. Földszintes, v=20cm vízzáró vb falakkal belső oldali gipszkarton burkolattal, borított fa tetőzettel, korcolt alulemez fedéssel - 16,53m2
- Görömbölyi utcai főlépcső felső részének átalakítása, betonlapos (Bramac) lépcsőburkolat javítása, acélcső kapaszkodó érkező részének átalakítása
- Főlépcső jobb oldali kapaszkodó elbontása, korlátlift felszerelése, alsó felső érkező területek kialakítása. A korlátlift terveztetése is a kivitelező feladata
Épületgépészeti munkák:
- Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba - 34 m
- Akadálymentes WC gépészete, vízellátás, szennyvíz, szellőzés. Fagymentesített kivitelben.
- Szennyvízvezeték kiváltása nézőtér mellett.
Közmű munkák:
- Színpad és nézőtér valamint kapcsolódó felső burkolt felületek csapadékvíz elvezetése, bekötés Görömbölyi utcai városi közműcsatornába. Meglévő érintett beton közműaknák elbontása, új műanyag aknák építése nézőtérnél
- Drainezés színpad alatt és WC építmény mögött
Elektromos munkák:
- Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése - 220 m
- Nézőtéri világítás kiépítése LED-es kandeláberekkel - 6db
- Járdák világítása (5db alacsony oszlopos lámpa)
- Színpad vezérlés védőcsövezése, elektromos ellátása. 3db vízzáró műanyag akna elhelyezése. (1db D600-as, 2db D800-as a színpad két oldalán lévő pillér alaptestekben.
CPV kód:
45237000-7 Színpad építése
45262310-7 Vasbetonozás
45300000-0 Épületszerelési munka
45310000-3 Villamos szerelési munka
45111000-8 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szakember többlet szakmai tapasztalatának értékelése az M2 alkalmassági kritériumhoz képest (hónapokban) [0-60 további hónap intervallumban értékelve] 10
2 Szakember többlet szakmai tapasztalatának értékelése az M3 alkalmassági kritériumokhoz képest (hónapokban) [0-60 további hónap intervallumban értékelve] 10
3 Szakember többlet szakmai tapasztalatának értékelése az M4 alkalmassági kritériumokhoz képest (hónapokban) [0-60 további hónap intervallumban értékelve] 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ellenszolgáltatás összege (nettó vállalkozói díj) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.4-16-MI1-2017-00002
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: - Rész száma: Elnevezés: „Akropolisz Szabadtéri Színpad bővítése”
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/03/27 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges