Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/110
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.11.
Iktatószám:9742/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Debreceni Törvényszék
Teljesítés helye:Debreceni Törvényszék épülete 4025 Debrecen, Széchenyi u. 9. 8751. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Nádasdi Elektro Biztonságtechnikai Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debreceni Törvényszék
Nemzeti azonosítószám: AK18546
Postai cím: Széchenyi utca 9
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szittáné Bilanics Erzsébet
Telefon: +36 52526716
E-mail: szittanebe@debrecenit.birosag.hu
Fax: +36 52347139
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.hbmbirosag.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „A Debreceni Törvényszék beléptetési rendjének átalakítása, illetve biztonsági rendszerének felújítása” című projekt kivitelezése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„A Debreceni Törvényszék beléptetési rendjének átalakítása, illetve biztonsági rendszerének felújítása” című projekt kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Debreceni Törvényszék épülete 4025 Debrecen, Széchenyi u. 9. 8751. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„A Debreceni Törvényszék beléptetési rendjének átalakítása, illetve biztonsági rendszerének felújítása” című projekt kivitelezése a melléklet árazatlan költségvetés alapján.
I.: Beléptető rendszer kialakítása
Opcionális részek:
II.: Elektronikus behatolásjelző rendszer kialakítása
III.: Videó rendszer kialakítása
Ahol gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott ajánlatkérő, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék ajánlható meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a beépítés, szerelés, illetve minden szükséges egyéb, a rendeltetésszerű használathoz szükséges munkálatok díját.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a Kbt. 53. § (5) bekezdés alapján feltételes közbeszerzési eljárást folytat le. Ajánlattevőknek mindhárom részre vonatkozóan ajánlatot kell tenniük. Az opcionális részek tekintetében azok megvalósítása a később jóváhagyott forrás-ellátástól függ. Ajánlatkérő fenntartja a jogot az opciós részek valamelyikének vagy mindegyikének megvalósítására/meg nem valósítására a rendelkezésre álló forrás függvényében.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/04/20 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/05/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
7789 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/20 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Nádasdi Elektro Biztonságtechnikai Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi út 1-9.
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3100
Ország: HU
E-mail: kozpont@nadasdielektro.hu
Telefon: +36 32317752
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 32422699
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 25814850
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Debreceni Törvényszék épülete 4025 Debrecen, Széchenyi u. 9. 8751. hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
„A Debreceni Törvényszék beléptetési rendjének átalakítása, illetve biztonsági rendszerének felújítása” című projekt kivitelezése a melléklet árazatlan költségvetés alapján.
I.: Beléptető rendszer kialakítása
Opcionális részek:
II.: Elektronikus behatolásjelző rendszer kialakítása
III.: Videó rendszer kialakítása
Ahol gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott ajánlatkérő, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék ajánlható meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a beépítés, szerelés, illetve minden szükséges egyéb, a rendeltetésszerű használathoz szükséges munkálatok díját.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a Kbt. 53. § (5) bekezdés alapján feltételes közbeszerzési eljárást folytat le. Ajánlattevőknek mindhárom részre vonatkozóan ajánlatot kell tenniük. Az opcionális részek tekintetében azok megvalósítása a később jóváhagyott forrás-ellátástól függ. Ajánlatkérő fenntartja a jogot az opciós részek valamelyikének vagy mindegyikének megvalósítására/meg nem valósítására a rendelkezésre álló forrás függvényében.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/05/14 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/06/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 25814850
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Nádasdi Elektro Biztonságtechnikai Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi út 1-9.
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3100
Ország: HU
E-mail: kozpont@nadasdielektro.hu
Telefon: +36 32317752
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 32422699
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/05/14 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti:
IV.2. Befejezés:
Teljesítés határideje: 2018. május 15. Megrendelő előzetes értesítés és egyeztetés mellet előteljesítést elfogad.
Módosított:
IV.2. Befejezés:
Teljesítés határideje: 2018. június 30. Megrendelő előzetes értesítés és egyeztetés mellet előteljesítést elfogad.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 25814850 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 25814850 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A szerződés módosítása a Kbt. 141. § (6) bek. alapján történt, ezért a hirdetmény VI.2.2) pontjának kitöltése nem releváns.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben