Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/112
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.13.
Iktatószám:9750/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Szigetszentmiklósi Kézilabda Sport Kör
Teljesítés helye:2310 Szigetszentmiklós, Temesvári utca 13291/1 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Polaris-Nord Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szigetszentmiklósi Kézilabda Sport Kör
Nemzeti azonosítószám: AK24080
Postai cím: Tököli út 19.
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szöllősi-Baráth Szabolcs
Telefon: +36703855952
E-mail: info@beszerzo.com
Fax: + 3617002027
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.szksk.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási (építési) szerződés a szigetszentmiklósi kézilabda csarnok építése érdekében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Vállalkozási (építési) szerződés a szigetszentmiklósi kézilabda csarnok építése érdekében
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés helye: 2310 Szigetszentmiklós, Temesvári utca 13291/1 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db. összesen 2414,31 m2 hasznos alapterületű (a földszinten: 1840,79 m2, az emeleten 573,52 m2) új, kézilabda csarnok építése Szigetszentmiklós területén.
Teljes körű, kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó kerítés, tűzjelző- és biztonságtechnikai rendszer, környezetrendezési, külső közműépítési munkákkal együtt az ajánlatkérő által a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottakkal összhangban.
A kiviteli tervdokumentációt papír alapon 5 példányban, elektronikus formában (pdf, tiff és dwg vagy dwf formátumban) pedig 10 példányban köteles nyertes ajánlattevő elkészíteni és ajánlatkérő részére átadni, a szerződésben foglaltak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16632 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási (építési) szerződés a szigetszentmiklósi kézilabda csarnok építése érdekében
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/12/27 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Polaris-Nord Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csepeli út 15
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2310
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 499526124
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés helye: 2310 Szigetszentmiklós, Temesvári utca 13291/1 hrsz
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db. összesen 2414,31 m2 hasznos alapterületű (a földszinten: 1840,79 m2, az emeleten 573,52 m2) új, kézilabda csarnok építése Szigetszentmiklós területén.
Teljes körű, kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó kerítés, tűzjelző- és biztonságtechnikai rendszer, környezetrendezési, külső közműépítési munkákkal együtt az ajánlatkérő által a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottakkal összhangban.
A kiviteli tervdokumentációt papír alapon 5 példányban, elektronikus formában (pdf, tiff és dwg vagy dwf formátumban) pedig 10 példányban köteles nyertes ajánlattevő elkészíteni és ajánlatkérő részére átadni, a szerződésben foglaltak szerint
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 499526124
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Polaris-Nord Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csepeli út 15
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2310
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/05/22 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A teljesítés során Szigetszentmiklósi Járási Hivatal Építésügyi Osztálya kezdeményezte a munkálatok felfüggesztését arra hivatkozással, hogy a PE-15/ÉP/797-21/2016 számú építési engedély felülvizsgálata szükséges. Az építési engedélyt annak okán vizsgálták felül, hogy a teljesítés helye (Szigetszentmiklós, 13291/1 hrsz.-ú földrészlet) telekalakítás következtében az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés szerint 2017. május 10-én megszűnt. Az építésfelügyeleti eljárásban megállapították, hogy az építési tevékenységet jogerős építési engedély hiányában végezték, amelyre tekintettel ismételt engedélyezési eljárást kellett lefolytatni.
A fennmaradási és tovább építési engedélyt 2018. március 19-én adta ki a Szigetszentmiklósi Járási Hivatal Építésügyi Osztálya.
A fentiek olyan, a Felek által előre nem látható, és a Felektől független körülmények, amely körülmények jelentősen megnehezítik és bizonytalanná teszik a teljesítést.
Tekintettel arra, hogy a kialakult helyzet 10 hónappal meghosszabbította a teljesítést, ezért Megrendelő szükségesnek ítélte, hogy
• az ellenérték növelése megtörténjen, figyelemmel az eltelt időben bekövetkezett ár- és béremelkedésekre
• Vállalkozó részére több részszámla benyújtásának lehetőségét biztosítsa, amely rendelkezéssel a munkálatok megszakítása miatt, a 25%-nál kisebb ütemek elszámolhatósága is megtörténik.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A teljesítés során Szigetszentmiklósi Járási Hivatal Építésügyi Osztálya kezdeményezte a munkálatok felfüggesztését arra hivatkozással, hogy a PE-15/ÉP/797-21/2016 számú építési engedély felülvizsgálata szükséges. Az építési engedélyt annak okán vizsgálták felül, hogy a teljesítés helye (Szigetszentmiklós, 13291/1 hrsz.-ú földrészlet) telekalakítás következtében az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés szerint 2017. május 10-én megszűnt. Az építésfelügyeleti eljárásban megállapították, hogy az építési tevékenységet jogerős építési engedély hiányában végezték, amelyre tekintettel ismételt engedélyezési eljárást kellett lefolytatni.
A fennmaradási és tovább építési engedélyt 2018. március 19-én adta ki a Szigetszentmiklósi Járási Hivatal Építésügyi Osztálya.
A fentiek olyan, a Felek által előre nem látható, és a Felektől független körülmények, amely körülmények jelentősen megnehezítik és bizonytalanná teszik a teljesítést.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 499526124 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 575000000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben