Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/109
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.08.
Iktatószám:9751/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:6800 Hódmezővásárhely Hrsz: 5410/1; 13341; 13436;6800 Hódmezővásárhely Hrsz:1404;1403;1532;1386, 1026/74
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:System Service Kft.;System Service Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK03135
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 62530-166
E-mail: kozbeszerzes@hodmezovasarhely.hu
Fax: +36 62530132
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Zöld Hódmezővásárhely - környezettudatos közterület megújítás Hódmezővásárhelyen
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Hódtó megújítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
További tárgyak:45112711-2
45111100-9
45232120-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6800 Hódmezővásárhely
Hrsz: 5410/1; 13341; 13436
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A kivitelezés időtartama alatt a balesetvédelmi és munkaegészségügyi, valamint a biztonságtechnikai előírásokat és követelményeket be kell tartani.
Mennyisége:
Tervezési terület: 19.624 m2
Tartószerkezeti részek:
Régi tómederben elhelyezésre kerülő 36,0 m-es és 23,0 m-es gyalogos hidak szerkezeteinek kialakítása. Konzolos rövidfőtartós, mester- és fiókgerenda rendszerrel kialakított alapszerkezetre szerelt, haránt irányú WPC anyagú, hézagos pallózással edett szerkezet.
A tó meder belső partján stég tartó rendszer kialakítása a híd szerkezetével gyakorlatilag megegyező rendszerrel.
Magasépítészeti rész:
Hódtó pavilon épületegyüttes megvalósítása során kialakításra kerül egy 18,6 m2-es alapterületű vendéglátó helyiség/büfé, egy 2x7,5 m2-es mosdó WC/családi WC és egy 9,0 m2-es tároló és elektromos központ.
A büfé épülete komplett konyhatechnológiával kerül felszerelésre, a szükséges közműcsatlakozások kiépítésével.
Az egyes épületeket előtető köti össze.
Az épületek mindegyike kerekesszékkel és gyermekkocsival is akadálymentesen megközelíthető.
A mosdókat tartalmazó épületben két külön bejáratú akadálymentesített mosdó kerül kiépítésre. Mindkét családi mosdó pelenkázóval, gyermekek által is használható piszoárral és WC csészével kerül felszerelésre. Mindkét mosdó öltözőként is használható.
A park elektromos berendezéseit irányító elektromos központ külön épületben helyezkedik el. Ebben az egységben kerül elhelyezésre egy takarítószer és kerti bútor tároló, mely vízvételi hellyel kerül ellátásra.
Az épületekhez tartozik a büfé épület előtt lévő kültéri fogyasztóterület öntött burkolattal, kerti bútorokkal és a tároló melletti 24,8 m2-es zöld felület.
Tó és kapcsolódó közmű:
A tó a park fő szervezeti elemeként kerül kialakításra. Természetes hatással, szerkesztett, az útrendszert követő vonalvezetéssel. A tervezett tó minimum 1,5 m-es mélységgel készül, melyet nádas és vízinövények öveznek. A tó hasznos térfogata 864 m3. Vízpótlását Hódtó Kis tiszai főcsatorna mellé helyezett medencéből szivattyú és nyomóvezeték kialakításával biztosított esőztető beadással, illetve az öntöző kútból is megoldható. A lecsapolás gravitációs vezetékkel kerül megoldásra a Kakasszéki főcsatornába.
A Hódtó utca felől kerül kialakításra a fogadótér, a lépcsőzetes terasz, mely a 1,5 m-es szintkülönbséget kihasználva ülőfalakkal elválasztott teraszokat alkot. A teraszlépcsők burkolt felülettel készülnek, melyeket díszfűvek és évelő növények határolnak. A pihenőteraszokon padok és székek kerülnek elhelyezésre. Az egyes kiszolgáló egységeket és tereket sétányok kötik össze. A sétányok között műkő tömblépcsők, gabion támfalak és föld dombok helyezkednek el.
A park a szűkebb környezet rekreációs igényeit is kiszolgálja. Ezt segíti elő maga a tó, a víz témára hangolt játszótér, a fittness-tér kialakítása.
A játszótéren Playcité megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező játékok kerülnek elhelyezésre.
A kültéri fitness parkba a Befitt megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező termékcsalád termékei kerültek betervezésre.
A parkban elhelyezésre kerülnek padok, székek, lócák, hulladéktárolók, kerékpártárolók és ivókutak.
A parkban az öntözést 3.200 m2 automata rendszer, a kimaradó helyeken kerticsapok biztosítják.
A parkban 3230 m2 gyepesítésre kerül sor sík területen.
A parkban 179 db 14/16 törzskerület-méretű iskolázott (továbbnevelt) díszfa ültetésére kerül sor.
A növénytelepítés kialakítása során fontos szempont, hogy a kiültetések szakszerűen történjenek, egy ökológiailag értékes és működő zöldfelület és növényállomány jöjjön létre.
A parkban a közvilágítás kiépítésre kerül.
A térfigyelőrendszer 12 darab fix kamerából, és 4 darab speed dome kamerából áll.
A térfigyelőrendszernek a rendőrségi távfelügyeletet biztosítania kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.2-15-HM1-2016-00001 azonosítószámú pályázat

II.2.1) Elnevezés:
Európa park fejlesztése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45112711-2
További tárgyak:45111100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6800 Hódmezővásárhely
Hrsz:1404;1403;1532;1386, 1026/74
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezési terület: 22.894 m2
Kertészet:
A területen kizárólag beteg, torz egyedek eltávolítása tervezett. Szükséges továbbá a tervezési terület észak-nyugati sarkában található Fraxinus csoport egészségének megőrzése végett, az alászorult, elnyomott egyedek eltávolítása.
Részletezve:
- Megtartandó fák visszavágása, ifjítása, faápolás szükség szerint 20 db
- Gyepesítés: 5 dkg/m2 fűmagkeverék felhasználásával, Starter vagy azzal egyenértékű műtrágyával: 120 m2
- Termőföld terítése tervezett zöldfelületek alá, 12%-os tömörödéssel:
o 20 cm vastagságban gyep és biodiverz gyepfelületek alatt: 27 m3
o 70% termőföld: 19 m3
- Hiányzó termőréteg helyszínre szállítása: 19 m3
- Komposzt beszerzése, helyszínre szállítása: 19 m3
- Finom tereprendezés sík területen: 120 m2
- Finomtereprendezési munka: az épített környezetben a durva terep bevágások, felöltések után ki kell alakítani a terven megadott lejtéseket, dombok ergonómiáját, hogy a kert megkapja a tervben meghatározott magassági pontjait és azok egymáshoz egyenletesen legyenek átvezetve.
Sportpálya felújítása:
A fejlesztések során a meglévő aszfaltburkolatos sportpálya 2 cm öntött aszfalt réteget kap. A meglévő sport kerítés pedig felújításra kerül a fémszerkezet festésével, hiányzó elemek cseréjével.
Részletezve:
- Aszfalt burkolat kopórétegének építése AÖ 8 minőségben meglévő aljzatra 2 cm vastagságban: 436 m2
- Kerítés felújítása sportpálya körül csiszolással, újrafestéssel: 120 fm
Gyalogos térkő burkolat építése:
A tervezési területet átszelő betonlap burkolatos út beton térkő burkolatot kap.
Részletezve:
- betonburkolat lap bontása 4 cm vastagságban: 85 m2
- Tükörkiemelés tömörítés nélkül: 20 m3
- Tükör tömörítése: 85 m2
- Térkő burkolatépítés:
o 6 cm szürke domino, 5 %-os vágási veszteséggel: 89,3 m2
o 2 cm NZ 0/4 sóder ágyazó réteg: 1,7 m3
o 5 cm 0/20 zúzottkő teherhordó réteg tömörítve Trg 95%-ra: 4,5 m3
o 15 cm 20/55 zúzottkő teherhordó réteg tömörítve Trg 95%-ra: 0,3 m3
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.2-15-HM1-2016-00001 azonosítószámú pályázat

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés-Hódtó megújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/23 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: System Service Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bánát u. 1/a
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 579476202
Pénznem: HUF

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Vállalkozási szerződés-Európa park fejlesztése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/23 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: System Service Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bánát u. 1/a
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 5554842
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
További tárgyak:45112711-2
45111100-9
45232120-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 1. rész tekintetében (Hódtó megújítása): 6800 Hódmezővásárhely
Hrsz: 5410/1; 13341; 13436
2. rész tekintetében (Európa park fejlesztése): 6800 Hódmezővásárhely
Hrsz:1404;1403;1532;1386, 1026/74
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Hódtó megújítása
A kivitelezés időtartama alatt a balesetvédelmi és munkaegészségügyi, valamint a biztonságtechnikai előírásokat és követelményeket be kell tartani.
Mennyisége:
Tervezési terület: 19.624 m2
Tartószerkezeti részek:
Régi tómederben elhelyezésre kerülő 36,0 m-es és 23,0 m-es gyalogos hidak szerkezeteinek kialakítása. Konzolos rövidfőtartós, mester- és fiókgerenda rendszerrel kialakított alapszerkezetre szerelt, haránt irányú WPC anyagú, hézagos pallózással edett szerkezet.
A tó meder belső partján stég tartó rendszer kialakítása a híd szerkezetével gyakorlatilag megegyező rendszerrel.
Magasépítészeti rész:
Hódtó pavilon épületegyüttes megvalósítása során kialakításra kerül egy 18,6 m2-es alapterületű vendéglátó helyiség/büfé, egy 2x7,5 m2-es mosdó WC/családi WC és egy 9,0 m2-es tároló és elektromos központ.
A büfé épülete komplett konyhatechnológiával kerül felszerelésre, a szükséges közműcsatlakozások kiépítésével.
Az egyes épületeket előtető köti össze.
Az épületek mindegyike kerekesszékkel és gyermekkocsival is akadálymentesen megközelíthető.
A mosdókat tartalmazó épületben két külön bejáratú akadálymentesített mosdó kerül kiépítésre. Mindkét családi mosdó pelenkázóval, gyermekek által is használható piszoárral és WC csészével kerül felszerelésre. Mindkét mosdó öltözőként is használható.
A park elektromos berendezéseit irányító elektromos központ külön épületben helyezkedik el. Ebben az egységben kerül elhelyezésre egy takarítószer és kerti bútor tároló, mely vízvételi hellyel kerül ellátásra.
Az épületekhez tartozik a büfé épület előtt lévő kültéri fogyasztóterület öntött burkolattal, kerti bútorokkal és a tároló melletti 24,8 m2-es zöld felület.
Tó és kapcsolódó közmű:
A tó a park fő szervezeti elemeként kerül kialakításra. Természetes hatással, szerkesztett, az útrendszert követő vonalvezetéssel. A tervezett tó minimum 1,5 m-es mélységgel készül, melyet nádas és vízinövények öveznek. A tó hasznos térfogata 864 m3. Vízpótlását Hódtó Kis tiszai főcsatorna mellé helyezett medencéből szivattyú és nyomóvezeték kialakításával biztosított esőztető beadással, illetve az öntöző kútból is megoldható. A lecsapolás gravitációs vezetékkel kerül megoldásra a Kakasszéki főcsatornába.
A Hódtó utca felől kerül kialakításra a fogadótér, a lépcsőzetes terasz, mely a 1,5 m-es szintkülönbséget kihasználva ülőfalakkal elválasztott teraszokat alkot. A teraszlépcsők burkolt felülettel készülnek, melyeket díszfűvek és évelő növények határolnak. A pihenőteraszokon padok és székek kerülnek elhelyezésre. Az egyes kiszolgáló egységeket és tereket sétányok kötik össze. A sétányok között műkő tömblépcsők, gabion támfalak és föld dombok helyezkednek el.
A park a szűkebb környezet rekreációs igényeit is kiszolgálja. Ezt segíti elő maga a tó, a víz témára hangolt játszótér, a fittness-tér kialakítása.
A játszótéren Playcité megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező játékok kerülnek elhelyezésre.
A kültéri fitness parkba a Befitt megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező termékcsalád termékei kerültek betervezésre.
A parkban elhelyezésre kerülnek padok, székek, lócák, hulladéktárolók, kerékpártárolók és ivókutak.
A parkban az öntözést 3.200 m2 automata rendszer, a kimaradó helyeken kerticsapok biztosítják.
A parkban 3230 m2 gyepesítésre kerül sor sík területen.
A parkban 179 db 14/16 törzskerület-méretű iskolázott (továbbnevelt) díszfa ültetésére kerül sor.
A növénytelepítés kialakítása során fontos szempont, hogy a kiültetések szakszerűen történjenek, egy ökológiailag értékes és működő zöldfelület és növényállomány jöjjön létre.
A parkban a közvilágítás kiépítésre kerül.
A térfigyelőrendszer 12 darab fix kamerából, és 4 darab speed dome kamerából áll.
A térfigyelőrendszernek a rendőrségi távfelügyeletet biztosítania kell.

2. rész: Európa park fejlesztése
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezési terület: 22.894 m2
Kertészet:
A területen kizárólag beteg, torz egyedek eltávolítása tervezett. Szükséges továbbá a tervezési terület észak-nyugati sarkában található Fraxinus csoport egészségének megőrzése végett, az alászorult, elnyomott egyedek eltávolítása.
Részletezve:
- Megtartandó fák visszavágása, ifjítása, faápolás szükség szerint 20 db
- Gyepesítés: 5 dkg/m2 fűmagkeverék felhasználásával, Starter vagy azzal egyenértékű műtrágyával: 120 m2
- Termőföld terítése tervezett zöldfelületek alá, 12%-os tömörödéssel:
o 20 cm vastagságban gyep és biodiverz gyepfelületek alatt: 27 m3
o 70% termőföld: 19 m3
- Hiányzó termőréteg helyszínre szállítása: 19 m3
- Komposzt beszerzése, helyszínre szállítása: 19 m3
- Finom tereprendezés sík területen: 120 m2
- Finomtereprendezési munka: az épített környezetben a durva terep bevágások, felöltések után ki kell alakítani a terven megadott lejtéseket, dombok ergonómiáját, hogy a kert megkapja a tervben meghatározott magassági pontjait és azok egymáshoz egyenletesen legyenek átvezetve.
Sportpálya felújítása:
A fejlesztések során a meglévő aszfaltburkolatos sportpálya 2 cm öntött aszfalt réteget kap. A meglévő sport kerítés pedig felújításra kerül a fémszerkezet festésével, hiányzó elemek cseréjével.
Részletezve:
- Aszfalt burkolat kopórétegének építése AÖ 8 minőségben meglévő aljzatra 2 cm vastagságban: 436 m2
- Kerítés felújítása sportpálya körül csiszolással, újrafestéssel: 120 fm
Gyalogos térkő burkolat építése:
A tervezési területet átszelő betonlap burkolatos út beton térkő burkolatot kap.
Részletezve:
- betonburkolat lap bontása 4 cm vastagságban: 85 m2
- Tükörkiemelés tömörítés nélkül: 20 m3
- Tükör tömörítése: 85 m2
- Térkő burkolatépítés:
o 6 cm szürke domino, 5 %-os vágási veszteséggel: 89,3 m2
o 2 cm NZ 0/4 sóder ágyazó réteg: 1,7 m3
o 5 cm 0/20 zúzottkő teherhordó réteg tömörítve Trg 95%-ra: 4,5 m3
o 15 cm 20/55 zúzottkő teherhordó réteg tömörítve Trg 95%-ra: 0,3 m3
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 585031044
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: System Service Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bánát u. 1/a
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/05/23 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A 2. pontban foglaltakra tekintettel Felek a Szerződés alábbiak szerinti módosításában állapodnak meg:
A Szerződés 2/11. pontja(1. rész szerinti szerződésben), 2/10. pontja (2. rész)az alábbiak szerint módosul:
„A szerződés finanszírozása a TOP-6.3.2-15-HM1-2016-00001 kódszámú pályázat keretében biztosított támogatásból történik. A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 100,0000000%-a. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a támogatás jellege utófinanszírozás.”
A Szerződés 2/12.pontja (1. rész), 2/11. pontja (2. rész) az alábbiak szerint módosul:
„Megrendelő a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a szerződés elszámolható összege 50%-ának megfelelő mértékű előleget biztosít, melynek igénybevétele nem kötelező. Vállalkozónak az előleg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak megfelelő előlegszámlát kell kibocsátania. Az előleg a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1)-(2) bekezdése alapján legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kerül kifizetésre. Megrendelő nem él az előleg részletekben való kifizetésével. A fenti határidő teljesítése érdekében felek megállapodnak abban, hogy az előlegbekérőt a munkaterület átadását követő 8 naptári napon belül kell a Megrendelőnek átadni.
Vállalkozó előleg-visszafizetési biztosítékot köteles nyújtani a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékben a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján (választása szerint):
- óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával,
- pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával,
- vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.”
A Szerződés 2/15. pontja (1. rész), 2/14. pontja (2. rész) az alábbiak szerint módosul:
„Megrendelő a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban (HUF) teljesíti az alábbiak szerint:
i. alvállalkozó igénybevételének hiánya esetén a Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdés szerint;
ii. alvállalkozó igénybevétele esetén a fentiek figyelembevételével, de a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § szerint.”
4. Felek továbbá a közbeszerzési eljárás megindítását követően bekövetkezett jogszabályváltozásra tekintettel a Szerződés alábbiak szerinti módosításában állapodnak meg:
A Szerződés 2/16. pontja (1. rész), 2/15. pontja (2. rész) az alábbiak szerint módosul:
„Megrendelő a kifizetés során a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. §-ában foglaltakat teljes körben alkalmazza.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződés finanszírozása a TOP-6.3.2-15-HM1-2016-00001 azonosítószámú pályázat keretében biztosított támogatásból történik. A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 100,0000000%-a. Megrendelő tájékoztatja a vállalkozót, hogy a támogatás jellege utófinanszírozás.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 585031044 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 585031044 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama- mindkettő szerződés időtartama 10 hónap.
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk: a szerződés teljes értéke: 585.031.044 forint, mely részenkénti bontásban: 1. rész: 579.476.202 forint, 2. rész 5.554.842 forint
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe mindkettő rész tekintetében megegyezik.
VI.2.1) A módosítások ismertetése: mindkét rész esetében azonosok, a módpsítások is azonos napon lettek aláírva.
VI.2.2) A módosítás okai: mindkét rész tekintetében megegyeznek.
VI.2.3) Áremelkedés: nem történt áremelkedés, erre tekintettel a szerződés teljes értéke: 585.031.044 forint, mely részenkénti bontásban: 1. rész: 579.476.202 forint, 2. rész 5.554.842 forint
A fentiekre tekintettel nem került külön szerződésmódosítás feladásra a két réz tekintetében.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben