Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/113
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.14.
Iktatószám:9780/2018
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat
Teljesítés helye:Nagykovácsi, Rákóczi utca
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Útkorona Kft.;Tunel Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK05402
Postai cím: Kossuth Lajos utca 61.
Város: Nagykovácsi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2094
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Papp István
Telefon: 26/555-009/105
E-mail: titkarsag@nagykovacsi.hu
Fax: +36 26389724
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.nagykovacsi.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Nagykovácsi, Rákóczi utca, mint települési gyűjtőút felújítása”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Nagykovácsi, Rákóczi utca, mint települési gyűjtőút felújítása”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Nagykovácsi, Rákóczi utca
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Nagykovácsi, Rákóczi utca, mint települési gyűjtőút felújítása”
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 135
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
4657 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/03/20 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Útkorona Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jóvilág utca 50.
Város: Zsámbék
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2072
Ország: HU
E-mail: utkorona@utkorona.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Tunel Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csókakő utca 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1164
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 127899350
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Nagykovácsi, Rákóczi utca
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Nagykovácsi, Rákóczi utca, mint települési gyűjtőút
felújítása”
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 135
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 140193428
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Útkorona Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jóvilág u. 50.
Város: Zsámbék
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2072
Ország: HU
E-mail: utkorona@utkorona.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Tunel Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csókakő utca 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1164
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/04/27 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Az eredeti Vállalkozási szerződés kiegészítésre került a Nagykovácsi, Rákóczi utca vonatkozásában különféle csatornarekonstrukciós munkákkal.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Nagykovácsi közműves szennyvízelvezetését víziközmű rendszer biztosítja. Az ellátásért felelős - a Nemzeti Víziközmű Nyilvántartás alapján - Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata. A Nagykovácsi, Rákóczi utcában lévő, közel 30 éves, kb. 610 fm D200 UPONOR gerincvezeték állapota nem kielégítő. A nyomvonal egyenetlen, hullámos, helyenként nem megfelelő lejtésű. A csőtoldásoknál gyakori a „lépcső”, a bekötőidomok több esetben megsüllyedtek és a tisztítóaknáknál is több helyen mutatkozik süllyedés, törés. A vezeték állapotáról kamerás vizsgálat készült.
Mivel az Önkormányzat - pályázati forrásból - az útpályát felújítja, így a szükséges csatorna rekonstrukciós munkák elvégzése műszakilag indokolt.
Indokolt továbbá azért is, mivel az Önkormányzat tulajdonában lévő közutak kezeléséről, valamint nem közlekedési célú igénybevételéről szóló 8/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 5.§ (2) bekezdése értelmében „A közút fejlesztését, felújítását, pályaszerkezetének teljes szélességű helyreállítását követő 5 éven belül, azon burkolatbontással járó munka - a közút nem közlekedési célú rendkívüli igénybevételének kivételével - nem végezhető…..”
Az előzetes vizsgálatok alapján, az üzembiztonság helyreállításához a gerincvezetéknek, és műtárgyainak mintegy 30 %-át szükséges felújítani és átépíteni. Ezen munkálatoknak meg kell előznie „Nagykovácsi, Rákóczi utca, mint települési gyűjtőút felújítása” közbeszerzés tárgyú kivitelezési munkáit.
A szennyvíz gerincvezeték szükséges mértékű átépítésének - az útépítés, felújítás előtti - elmaradása az ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával járna.
A csatornázást és útépítést végző Vállalkozó ugyanazon a munkaterületen, ugyanazon időtartamban dolgozna együtt, a kötelező együttműködés adott. Ez esetben hatékonyabban valósítható meg a kivitelezés, ha a csatornázást és útépítést végző szerződő fél személye azonos, ugyanakkor a csatornaépítés utáni eredeti állapotban történő helyreállítása az útépítéssel egyenértékű, így ezen munkanem duplikációja is elkerülhető, ha a szerződő fél személye azonos.
A közbeszerzési eljárásban Vállalkozó által tett ajánlat is tartalmaz mélyépítési munkákhoz csatlakozó elemeket, köztük a szennyvízcsatorna akna fedlapjainak szintbehelyezését. Több esetben a fedlapok szintbehelyezése nem végezhető el az alatta lévő műtárgy - akna - rekonstrukciója nélkül, ami műszaki okokból nem megvalósítható a szerződő fél személyének változása esetén. Idegen kivitelező esetén műszakilag nem biztosítható az előírt, végleges szintek szerinti megvalósítás.
A rekonstrukció során - kisebb szakaszokon - a gerincvezeték cseréjére is szükség van, ami után a nyomvonal helyreállítása, megfelelő tömörítése alapvető műszaki kérdés. A szerződő fél változása esetén az esetleges süllyedésekből adódó jótállási, helyreállítási kérdések felvetik a garancia érvényesíthetőségét, ami a Megrendelő számára hátrányt jelent.
A szerződő fél személyének változása közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettségét vonná maga után, amely a vállalkozói díj növekedésével, késedelemmel is járhat.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 127899350 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 140193428 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Szerződő Felek a módosítás tartalmával egyetértenek.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben