Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/109
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.08.
Iktatószám:9782/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Tiszakécske Város Önkormányzata
Teljesítés helye:6060 Tiszakécske, Szolnoki út 6.sz., 1510 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:BAUPIKTOR Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tiszakécske Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK07734
Postai cím: Kőrösi utca 2.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth János
Telefon: +36 76441412
E-mail: polh@tiszakecske.hu
Fax: +36 76441078
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tiszakecske.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tiszakecske.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Vállalkozási szerződés ravatalozó épületének kivitelezésére”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Vállalkozási szerződés ravatalozó épületének kivitelezésére”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6060 Tiszakécske, Szolnoki út 6.sz., 1510 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Vállalkozási szerződés ravatalozó épületének kivitelezésére”
CPV: 45000000-7 (Építési munkák)
A tiszakécskei köztemetőben új ravatalozó épület kerül megépítésre. Az építéssel érintett ingatlanrész a temető közép táján helyezkedik el. Az építendő földszintes épület központi része ravatalozótér, mely a harangláb és a külső ravatalozó tér között helyezkedik el. A harangláb két oldalán urnasírok kerülnek kialakításra, melyeket Dél-nyugatról füvesített rézsűk borítanak. A ravatalozó teret magába foglaló épületrész és a harangláb falai téglából falazottak, a külső ravatalozóteret téglaburkolatos vasbeton pillérek szegélyezik. Az urnasírokat borító földrézsűt vasbeton falszerkezetek támasztják meg. Az épületet égetett kerámiacserép hájjalású nyeregtetők fedik, a külső ravatalozótér egy része felett felülvilágító épül. A tetőszerkezet fából, és rétegelt-ragasztott fából épített. A ravatalozótér felett vasbeton mennyezet készül. A villamosenergia ellátás szigetelt földkábellel lesz megoldva. A hálózatszerelés egységesen rézvezetékekkel, süllyesztetten szerelt védőcsőbe húzva épül ki. A villámvédelem az OTSZ 11. melléklet 1. táblázatában meghatározott védelmi szint biztosításával kerül kiépítésre.
Az épületben a következő helyiségek készülnek el:
- Ravatalozó (belső) 36,40 m2
- Külső ravatalozótér 182,00 m2
- Nyitott harangláb 2,90 m2
- Összes alapterült: 221,30 m2
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
A műszaki tartalomra vonatkozó további előírásokat a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező árazatlan költségvetés, valamint a szerződéstervezet rögzíti.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 270
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
9309 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Vállalkozási szerződés ravatalozó épületének kivitelezésére”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/06/27 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BAUPIKTOR Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Arany János u. 51.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6060
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 45918824
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6060 Tiszakécske, Szolnoki út 6. sz., 1510 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Vállalkozási szerződés ravatalozó épületének kivitelezésére”
CPV: 45000000-7 (Építési munkák)
A tiszakécskei köztemetőben új ravatalozó épület kerül megépítésre. Az építéssel érintett ingatlanrész a temető közép táján helyezkedik el. Az építendő földszintes épület központi része ravatalozótér, mely a harangláb és a külső ravatalozó tér között helyezkedik el. A harangláb két oldalán urnasírok kerülnek kialakításra, melyeket Dél-nyugatról füvesített rézsűk borítanak. A ravatalozó teret magába foglaló épületrész és a harangláb falai téglából falazottak, a külső ravatalozóteret téglaburkolatos vasbeton pillérek szegélyezik. Az urnasírokat borító földrézsűt vasbeton falszerkezetek támasztják meg. Az épületet égetett kerámiacserép hájjalású nyeregtetők fedik, a külső ravatalozótér egy része felett felülvilágító épül. A tetőszerkezet fából, és rétegelt-ragasztott fából épített. A ravatalozótér felett vasbeton mennyezet készül. A villamosenergia ellátás szigetelt földkábellel lesz megoldva. A hálózatszerelés egységesen rézvezetékekkel, süllyesztetten szerelt védőcsőbe húzva épül ki. A villámvédelem az OTSZ 11. melléklet 1. táblázatában meghatározott védelmi szint biztosításával kerül kiépítésre.
Az épületben a következő helyiségek készülnek el:
- Ravatalozó (belső) 36,40 m2
- Külső ravatalozótér 182,00 m2
- Nyitott harangláb 2,90 m2
- Összes alapterült: 221,30 m2
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
A műszaki tartalomra vonatkozó további előírásokat a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező árazatlan költségvetés, valamint a szerződéstervezet rögzíti.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 270
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 45918824
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BAUPIKTOR Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Arany János u. 51.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6060
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/05/21 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti szövegrész:
3.1. A szerződés teljesítésének határideje: a szerződéskötés napjától számított 270 nap.
Módosított szövegrész:
3.1. A szerződés teljesítésének határideje: a munkaterület átadásától számított 270 nap.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződés 3.2. pontjában meghatározott feltételek szerint biztosítandó munkaterületet Megrendelő nem tudta határidőben átadni, tekintettel arra, hogy a munkaterület átadásának előkészítésekor az ismételt bejárás alkalmával a tervezett épület helyén feltehetően sírhelyeket, síremlékeket talált (a terület korábbi bejárásakor a helyszínen síremlékek, sírhelyek nem voltak). Megrendelő felkérte a köztemető üzemeltetőjét a helyszín átvizsgálására, illetve arra, hogy a köztemető nyilvántartása alapján a síremlékről és annak lehetséges elhelyezéséről tájékoztassa. 2017. augusztus 30. napján a köztemető üzemeltetője arról tájékoztatta a Megrendelőt, hogy a tervezett épület helyén található síremlékek a nyilvántartókönyv és a sírbolt könyv szerint nem temetkezési helyek, emberi földi maradványok a helyszínen nem találhatóak. A területen csupán néhány korábban szétbontott síremléket állítottak fel ideiglenesen. Az üzemeltető vállalta, hogy a síremlékek elszállításáról intézkedik. Megrendelő a munkaterületet csak az elszállítás után tudta biztosítani 2018. szeptember 4. napján.
Figyelemmel arra, hogy Megrendelő a munkaterületet csak a nevezett napon tudta biztosítani, így a teljesítési határidő is csak ehhez a naphoz képest kerül meghatározásra.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 45918824 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 45918824 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A nyertes ajánlattevő a hirdetményben foglaltakkal egyetért.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben