Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/112
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.13.
Iktatószám:9811/2018
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Encsencs Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Magyarország, Encsencs Fő u. 70.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:LEGEN-Terv Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Encsencs Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK19172
Postai cím: Fő utca 31.
Város: Encsencs
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4374
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 42389212
E-mail: encsencsonk@encsencs.hu
Fax: +36 42389218
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés Encsencs önkormányzati épületek energetikai korszerűsítés kivitelezési feladatainak ellátására
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Encsencs Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
További tárgyak:45111100-9
45111200-0
45231100-6
45261300-7
45262100-2
45262500-6
45410000-4
45262640-9
45320000-6
45321000-3
45421100-5
45331100-7
45330000-9
45331000-6
45331110-0
45310000-3
45430000-0
45442100-8
45233260-9
09332000-5
45262700-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Magyarország, Encsencs Fő u. 70.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építészeti, gépészeti, energetikai munkák:
- bádogos munkák,
- nyílászárók cseréje 167 db
- új válaszfal építése 10 m2
- akadálymenetes wc kialakítás 1 db
- burkolatok készítése 61,5 m2
- vakvezető burkolatok 58 m
- festés 9,4 m2
- járda építés 92 m2
- homlokzat hőszigetelési rendszer 10-16cm vtg. 2127,5 m2
- födém hőszigetelés 20-25 cm 1192 m2
- napelemes rendszer telepítése az épület tetőszerkezetére 27 kW teljesítményű polikristályos modul, rendszerkialakítással, beüzemeléssel
- új központi fűtés kialakítás lapradiátorokkal 116 db
- új kazán beszerelés 4 db
- hálózati melegvíz rendszer kialakítás 2db használati melegvíz tartállyal (200l)
A pontos műszaki paramétereket valamint mennyiségeket az Ajánlattételi dokumentáció és annak részét képező műszaki tervdokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00005

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
5861 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Encsencs Általános iskola komplex energetikai korszerűsítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/03 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: LEGEN-Terv Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Derekassy István utca 26. 1. ép.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 104763974
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45262700-8
További tárgyak:45111100-9
45111200-0
45231100-6
45261300-7
45262100-2
45262500-6
45410000-4
45262640-9
45320000-6
45321000-3
45421100-5
45331100-7
45330000-9
45331000-6
45331110-0
45310000-3
45430000-0
45442100-8
45233260-9
09332000-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Magyarország, Encsencs Fő u. 70.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építészeti, gépészeti, energetikai munkák:
- bádogos munkák,
- nyílászárók cseréje 167 db
- új válaszfal építése 10 m2
- akadálymenetes wc kialakítás 1 db
- burkolatok készítése 61,5 m2
- vakvezető burkolatok 58 m
- festés 9,4 m2
- járda építés 92 m2
- homlokzat hőszigetelési rendszer 10-16cm vtg. 2127,5 m2
- födém hőszigetelés 20-25 cm 1192 m2
- napelemes rendszer telepítése az épület tetőszerkezetére 27 kW teljesítményű polikristályos modul, rendszerkialakítással, beüzemeléssel
- új központi fűtés kialakítás lapradiátorokkal 116 db
- új kazán beszerelés 4 db
- hálózati melegvíz rendszer kialakítás 2db használati melegvíz tartállyal (200l)
A pontos műszaki paramétereket valamint mennyiségeket az Ajánlattételi dokumentáció és annak részét képező műszaki tervdokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 104763974
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: LEGEN-Terv Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Derekassy István utca 26. 1. ép.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/05/31 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek a vállalkozási szerződés műszaki tartalmát és költségvetését módosítják.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A műszaki tartalomban foglaltakkal egyenértékű berendezések és építőanyagok kerülnek felhasználásra.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 104763974 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 104763974 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben