Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/110
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.11.
Iktatószám:9823/2018
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Mezőörs Község Önkormányzata
Teljesítés helye:H-9097 Mezőörs, Fő u. 32, hrsz.: 232/2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SOMÉP 2003 Építőipari Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mezőörs Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK23272
Postai cím: Fő utca 105
Város: Mezőörs
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9097
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 306319819
E-mail: barnabas.szoke@gmail.com
Fax: +36 96587022
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mezőörs.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Mezőörsi egészségház és szolgálati lakás felújítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Mezőörs Község Önkormányzata a TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése c. pályázati konstrukcióban TOP-4.1.1-15-GM1-2016-00017 azonosító számon támogatásban részesült. A közbeszerzési eljárás a pályázathoz kapcsolódó építési beruházás (meglévő orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása) beszerzésére irányul.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 85.636.657.- (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Mezőörsi egészségház és szolgálati lakás felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: H-9097 Mezőörs, Fő u. 32, hrsz.: 232/2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházás tárgya a Mezőörs, Fő u. 32. szám alatt lévő ingatlan felújítása.
Az épületben körzeti orvosi, a fogorvosi- illetve a gyermek- és iskolaorvosi rendelő, valamint egy védőnői tanácsadó helyiséget alakítunk ki, két váróval kiegészítve. A szükséges kiszolgálóhelyiségek az első váróból nyílnak, itt kap helyet a megfelelő méretű és kialakítású akadálymentesített mosdó is. A váró és a szolgálati lakást egy közlekedő köti össze, innen nyílik az orvosok számára kialakított WC és a takarítószer raktár, ahol a kazánt is elhelyeztük, mely a teljes épület fűtését és meleg víz termelését látja el.
Elbontásra kerül a teljes tető és födémszerkezet. Ezen kívül szintén bontásra kerülnek a belső válaszfalak és néhány teherhordó falszakasz is. A meglévő falakon újabb falnyílásokat kell létesíteni. E helyeken szabályos falvég kialakítások mellett a faltest a födémsíkig kibontandó, hiszen az elbontott födém miatt indokolatlan utólagos kiváltások elkészítése, azokat az új födémmel együtt kell elkészíteni.
Az épület hossz és harántirányban is bővítésre kerül. A bővítmények alá fagyhatárra alapozott sávalapokat kell készíteni. A sávalapok felső kb. 40cm-es részét, terhelések kedvezőbb elosztása érdekében, koszorúszerű vasalással kell ellátni. A vasalásokat a meglévő alapokhoz befúrt beragasztott tüskézéssel össze kell kapcsolni. Az új felmenő falak 30 cm vastagságú vázkerámia falazatok. A meglévő és az új falak csatlakozásainál a kétféle szerkezetet a fugákban össze kell „varrni”.
A falazatokra, kétirányban teherhordó, többtámaszú 20 cm vastagságú, monolit vasbeton födémlemez kerül. Ez is hatékonyan összefogja a különböző faltesteket. Az alépítményt és a födémlemezt is egy későbbi tetőtérbeépítés terheire méretezzük. A födémmezőben egy később kialakítandó lépcsőfeljáró részére kibontható lemezmezőt tervezünk. A falnyílások fölé porotherm kiváltókra a födémmel egybebetonozott falkiváltások készülnek. A födémből árnyékoló konzollemez nyúlik ki.
Az épületre egy „L” alaprajzra és egy hosszirányban szerkesztett összemetszett nyeregtető készül. A nyeregtetők a bütükön oromfalakkal lezárt. A fogópáros tetőszerkezet, tetőtér kedvezőbb kihasználhatósága miatt kis magasságú mellvédfalra támaszkodik.
Alapozás: A megmaradó épületrészek alapozása nem változik, az új kialakításoknál sávalapozás készül a statikai terveknek megfelelően.
Falazatok: A megmaradó épületrészek teherhordó falai nem változnak, az új kialakításoknál részben 30 cm vázkerámia, részben vasbeton falazat készül, az új válaszfalak pedig 10 cm vázkerámia elemekből készülnek.
Vízszintes teherhordó szerkezetek: A meglévő vasbeton födémek mindenhol elbontásra kerülnek, helyükre a statikai tervnek megfelelő vasbeton lemez készül.
Lépcső: Az épület egyszintes, az akadálymentes közlekedés biztosított, lépcső nincsen. A padlástérbe a lakás teraszáról megközelíthető, lenyitható lépcsőn lehet feljutni. A 2. háló feletti vasbeton födém vasalásának kialakítása lehetővé teszi, annak utólagos áttörését amennyiben egy későbbi bővítés esetén lépcső kialakítására lenne szükség.
Vízszigetelés: A meglévő falszerkezetek vízszigetelését utólagos injektálással biztosítjuk, az új részekben talajnedvesség elleni szigetelés készül.
Bádogos szerkezetek, vízelvezetés: A szegélyek és a esővíz elvezető csatorna előpatinázott horganyzott lemezből készül.
Hőszigetelés: Az új épületrész falazatán és födémein - mindig a hőszigetelt burok külső oldalán - helyezzük el az előírások teljesítéséhez elegendő szigetelést az új, 30 cm vázkerámián 10 cm EPS, a tetőn pedig 20 cm ásványgyapot hőszigetelést helyezünk el. A megmaradó épületek esetében a falon 12 cm EPS-t terveztünk. A garázs a hőszigetelt burkon kívül helyezkedik el.
Burkolatok és felületképzések: Az egészségház közös használatú tereiben, a várókban, valamint a patika minden helyiségében kerámia padlóburkolat, valamint 10 cm magasságig kerámia lábazat készül. A vizes helyiségekben kerámia padló- illetve ajtómagasságig falburkolat készül. A rendelőkben antisztatikus linóleum padló, vagy ezzel megegyező tisztíthatóságú padlóburkolat lesz, a falaikon ajtómagasságig mosható kerámia burkolatot terveztünk.
Homlokzati felületképzések: A homlokzati felületet a hőszigeteléshez tartozó saját vékonyvakolati rendszer készül, tört fehér (RAL9010) színben.
Nyílászárók: A homlokzaton műanyag ablakok és ajtók készülnek, RAL 9010 színben.
Épületgépészet tekintetében víz- és csatornahálózat kialakítási munkák szükségesek. A gázszerelési munkák tekintetében a csatlakozó vezetéken a telekhatáron belül, a kerítésbe épített, zárható, öntöttvas szekrénybe szerelve helyezzük el a középnyomású fogadót, melyben helyet kapott az ingatlan főelzárója, és a nyomásszabályzó, valamint a hőmérséklet kompenzátoros mérő. A kilépő oldali csatlakozó vezeték Ø32 PE cső, melyet földbe fektetve vezetünk az épület falsíkjaig, ahonnan a Ø22 rézcső a falon keresztül, az előtérben lép be az épületbe. A beépített kazánberendezés: 1 db zárt égésterű, kondenzációs falikazán (25kW), mely égéstermékének elvezetésére és az égéslevegő biztosítására a kazán tartozékaként leszállítandó 80/125 méretű cső a csőben rendszert tervezünk. Az épületen kívüli, földbe fektetett fogyasztói vezetékek PE80G/SDR11 minőségű csövek előregyártott idomokkal, hegesztett kötésekkel, jelzőszalaggal ellátva. A létesítmény hőtechnikai méretezése végeredményeként adódott, hogy az épület hőigénye kielégíthető 1db 25 kW teljesítményű falikazán beépítésével. A hőigények pótlására 15°C-os hőfoklépcsővel üzemelő szivattyús melegvízfűtő rendszer létesül. A beépített hőtermelő berendezés földgáztüzelésű falifűtő. Ugyanezzel a berendezéssel biztosítjuk a használati melegvíztermelést közvetett fűtésű tárolón keresztül. Az épület nappalijában helyezzük el a fatüzelésű kandallót.
A tervezett létesítmények területén elbontásra kerül a kapubehajtók területén lévő aszfalt járda összességében 8 méter hosszon, beton járda összesen 3,30 méter hosszon, továbbá a meglévő, 3,80
méter széles aszfalt kapubehajtó. Az orvosi rendelőhöz tervezett kapubehajtó 6,00 méter széles, amely csatlakozik a tervezett belső parkolóúthoz. A kapubehajtó tengelye merőleges a Hunyadi János utca tengelyére. A szolgálati lakáshoz tervezett kapubehajtó 3,00 méter széles, amely csatlakozik a tervezett belső kőlap burkolathoz. A kapubehajtó tengelye merőleges a Hunyadi János utca tengelyére. A kialakítandó belső parkoló 11 gépjármű befogadására alkalmas. A tervezett parkoló és parkolóút burkolata gyephézagos betonkő. A parkolóhelyek 2,5 méter szélesek és 5,0 méter mélységűek. A parkolóút minden esetben 6,0 méter széles. A tervezési területen található gyalogos felületek burkolata két részre bontható. Csak a gyalogosok által használható felület 60 mm vastag betonkőből, míg a gépjárművek által közlekedhető és mozgáskorlátozottak számára fenntartott felület erősített, 80 mm vastagságú betonkő burkolatból épül.
A közbeszerzés mennyiségére vonatkozó további részletes adatokat a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Bevont szakember szakmai tapasztalata 20
2 Vállalt jótállás mértéke 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.1.1-15-GM1-2016-00017
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SOMÉP 2003 Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi u. 4/A.
Város: Somlószőlős
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8483
Ország: HU
E-mail: somepinfo@gmail.com
Telefon: +36703793505
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36703793505
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13175452-2-19
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 85.275.674.-
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 85.636.657.-
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Ajánlattevő nyilatkozata alapján az alábbi részek tekintetében vesz igénybe alvállalkozót: épületgépészet, ácsmunka, szigetelés.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: SOMÉP 2003 Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi u. 4/A.
Város: Somlószőlős
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8483
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13175452-2-19

Hivatalos név: Brunner és Társa Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jókai u. 6.
Város: Devecser
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8460
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10737932-2-19

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges